[Brostugan i kapitlet Fakta.]


Så följer i ordningen Nykarlebynejden med Topelii och Mikael Lybecks idylliska födelsestad, seminariestaden vid älvmynningen. Söder om Nykarleby, i en skogslid nära älven hugfäster von Döbelns monument  segern vid Jutas, och genast norr om staden står barnens skalds barndomshem allt ännu öppet för besökaren. Från Nykarleby landskommun härstammar skalden Joel Rundt.Nykarleby kyrka


[Elisa i En weekend i idyllen av Einar ”Neger” Hagman]Nykarleby

      Nykarleby stad är belägen vid Lappo eller Nykarlebyälv 4 km från dess mynning i Bottniska vikens mellersta del.
      Läge: Lat. 63° 34' N. Long. 22° 23' ö.
      Areal: 60,77 ha.
      Invånarantal: 1,266. Staden anlades redan 1617 men erhöll stadsprivilegier först 1620. Någon synnerlig betydelse har staden aldrig haft, dess huvudnäring är handel, industrin är däremot obetydlig. Nykarleby är en naturskönt belägen, hemtrevlig småstad, dess park har namnet Topeliusparken. Nära staden ligger skalden Z. Topelius födelsehem, Kuddnäs, vilket en tid användes som fattiggård, men numera inretts till ett Topeliusmuseum. Här finnes ett svenskt folkskollärarseminarium. Ett stycke söderom staden ligger Jutas slagfält, på vilket von Döbeln besegrade den övermäktiga ryska hären. Här är en minnessten upprest till minne av slaget vid Jutas. Traktens invånare sälja ännu kulor från 1808—09 års krig [?!], och i byggnaderna finner man även märken efter kulorna. Bland sevärda byggnader må nämnas kyrkan och seminariet.
     Under världskriget upprevs stadens smalspåriga bibana och försåldes åt ryssarna.
      Staden är numera i kommunikationsavseende helt och hållet hänvisad till autobusstrafiken.


Syd-Österbottens Turistförening (omkring 1940) Norr om landsvägen, turistbroschyr.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Stadsbeskrivningar.
(Inf. 2014-03-26, rev. 2014-03-28 .)