Från gödsellastare
till industrirobotar

Norcar-BSB 25 år 1979–2004


30 april 1979

År 1980

[År 1982 ]
År 1983 och 1984

Namnbytet / Ägar byte

Strapatsfyllda resor

Dotterbolagen

Minkomatic 30 år

År 1998

Generationsskifte30 APRIL 1979

En dag för drygt 25 år sedan fick Stig Lindén i Jeppo besök av en svåger som var pälsfarmare. Svågern tyckte att det var jobbigt att hålla rent under burarna och därför bad han Stig konstruera en lastare som samlar upp gödseln direkt på traktorkärran. Stig, som på den tiden jobbade som lärare på yrkesskolan i Jakobstad, tog svågern på orden. Han satte sig vid ritbordet och så småningom var den första gödsellastaren verklighet. Lastaren fungerade så pass bra att även Stigs bröder, Boris och Börje, tände på idén och så slog de tre sina påsar ihop och den 30 april 1979 bildade de företaget Oy BSB-Mekan Ab. Bokstäverna BSB står för Boris, Stig och Börje.Grundarna är i djupa tankar.


Börje sade upp sin tjänst på Oy Jaro Ab i Jakobstad medan Boris småningom avvecklade sin verkstad i Jeppo och Stig tog tjänstledigt från yrkesskolan. Arbetsfördelningen var till en början självklar. Stig konstruerade och skötte tekniken, Börje hade hand om administration och försäljning medan Boris ägnade sig åt produktion och arbetsdemonstrationer.

Starten underlättades av att staten uppmuntrade och gav bidrag för bildandet av nya företag. Att det skulle bli ett metallföretag med inriktning på teknik och maskiner stod klart redan från början. Och eftersom pälsnäringen var stark i trakten föll det sig naturligt att de första produkter som företaget utvecklade skulle gå till pälsnäringen. Kunderna fanns ju bakom knuten och de tre bröderna visste att farmarna behövde maskiner och redskap som underlättar arbetet på farmen. Fyra personer anställdes och företaget hyrde en 400 kvadratmeter stor hall på Kvarnvägen i Nykarleby centrum. Gödsellastaren väckte en del uppmärksamhet och företaget belönades med Juniorhandelskammarens och Kauppalehtis pris ”Tuottava idea-palkinto”. Syftet med priset är bland annat att man vill belysa vilken betydelse initiativrika och risktagande företag har för vår nationalekonomiska tillväxt.Företagarpriset
Tuottava Idea.


Problemet med gödseln under burarna var nu löst men det behövdes också kalkas under burarna och efter en del prov och tester kunde bröderna Lindén till slut visa upp en kalkspridare med spridning endast åt ett håll. Gödsellastaren och kalkspridaren blev början till ”städkvartetten” där en specialkärra och ett schaktblad också ingick.·

Det dröjde inte så värst länge innan de även hade konstruerat en flåmaskin för räv. Redan första året fick företaget beställning från Ab Jaro Oy i Jakobstad på en automatisk efterbehandlingslinje för rostfria rör. Redan från början gick bröderna in för att utveckla maskinerna själva i stället för att ta idéer utifrån. Under årens lopp har det visat sig att andra tillverkare i stället har ”lånat” bröderna Lindéns idéer och i flera fall vidareutvecklat deras maskiner.Rörhanteringslinje
installerad i Jaros fabrik i Jakobstad.


Rätt fort började bröderna Lindén kasta blickarna på utlandet för att få igång exporten och redan efter ett år levererades de första maskinerna till Danmark och Sverige. Efter flåmaskinen och gödsellastaren kom en lång rad andra pälsningsredskap och olika maskiner för pälsnäringens behov. BSB-Mekan var också först i världen med att tillverka en maskin som spänner skinnen mekaniskt vid taningen. Ett annat exempel på att BSB-Mekan alltid har varit en föregångare inom området var att man också var först med ett eluppvärmt vattensystem för pälsdjur.


ÅR 1980

De bestämde sig alltså rätt snabbt för att trotsa problemet med vinterkölden och i mars 1980 kunde de meddela, till glädje för alla farmare, att djuren inte längre behöver slicka is på vintern. Med värmekablar i bevattningsrören slapp man problemet med igenfrusna rör och ventiler och därmed kunde djuren dricka rinnande vatten hela året. Iden till dricksventilerna kom från hönsgårdar i Sverige. Den automatiska bevattningen som fungerar året runt kom att bli en mycket stor produkt för företaget. I mitten av 1980-talet hade företaget 20 anställda som enbart tillverkade delar till bevattningssystemet och monterade systemen på farmerna. Ännu idag står bevattningssystemet för en betydande del av bolagets omsättning. [Man hade verksamhet vid f.d. Bröderna Sjöholm.]


[ÅR 1982

I augusti beslöts om samarbete med Norcar i Kvevlax.]


ÅR 1983 OCH 1984

1983 kom BSB-Hydrotruck, en utfodringsmaskin som skulle bli en konkurrent till världsmärket Minkomatic. Då hade de tre bröderna inte en aning om att de själva en dag skulle vara ägare till märket Minkomatic och en marknadsandel på bortåt 70 procent. Produktionen till pälsnäringen svällde ut allt mera och 1983 började det bli alltför trångt i den hyrda hallen på Kvarnvägen. Företaget drog igång ett nytt hallbygge i närheten och 1984 kunde hela produktionen flyttas till Fabriksgatan.BSB Hydrotruck.

 

Den nya fabrikshallen.
[Notera BSB-MEKAN-skylten!]


I mitten av l 980-talet gav företaget ut tio nummer av tidningen Päls Nytt som postades till över 6 000 farmare i Finland. Tidningen innehöll obunden rapportering om pälsnäringen samtidigt som BSB-Mekan kunde marknadsföra sina produkter.


NAMNBYTET / ÄGARBYTE

År 1986 var ett viktigt år i företagets historia då konkurrenten Norcar i Kvevlax klev in och köpte 65 procent av aktierna i BSB-Mekan. Men den modellen blev inte så värst gammal. Småningom övertog utvecklingsbolaget Interpolator Norcar och dotterbolaget BSB-Mekan följde naturligtvis med i det köpet. Det gick en tid och småningom blev BSB ett helägt dotterbolag till Norcar. År 1989 ändrades företagets namn till Norcar-BSB och i samma veva flyttades trucktillverkningen från Kvevlax till Nykarleby. Norcar ville koncentrera sig på tillverkningen av skogsmaskiner medan dotterbolaget BSB fick ta över allt som hade med pälsnäringen att göra. År 1990 var det Scab-gruppens tur att ta över Norcar-BSB, som sedan 1993 sålde bolaget till bröderna Lindén. Det ”förlorade” bolaget BSB hade kommit hem igen, dotterbolaget hade nu blivit moderbolag och bröderna Lindén var åter ägare till BSB, det företag de en gång hade startat. Namnet Norcar, med de välkända Minkomatic fodertruckarna, fick de så att säga på köpet och nu leder de hela Norcar-BSB med dithörande dotterbolag. I det här skedet var omsättningen 17 miljoner mark. Men bröderna Lindén fick omsättningen att stiga och inom fem år hade den tredubblats till 60 miljoner mark medan personalen ökade till cirka 60 personer. När pälsnäringen gick på högvarv 1986 såldes cirka l 000 fodertruckar. Men några år senare skulle företaget få känna av pälsnäringens stora ekonomiska svängningar då truckförsäljningen sjönk till cirka 50 maskiner i året.

De var fullt medvetna om riskerna med en ensidig satsning på den konjunkturkänsliga pälsdjursnäringen. De ville ha fler ben att stå på och just när pälsnäringen var på väg in i en djup lågkonjunktur började Norcar-BSB vända blickarna mot industrin. Den gamla kontakten till Ab Jaro Oy gav mersmak och småningom blev företaget en framgångsrik tillverkare av olika industriautomationer och robotapplikationer. De kunde leverera systemlösningar inom industriautomation från enskilda komponenter och kringutrustning till kompletta produktionslinjer. I många system ingår roboten som en central komponent. I samband med att Rettig Värme Ab i Jakobstad år 1998 byggde ut sin kapacitet till 1 miljon radiatorer per år fick Norcar-BSB svara för radiatorfabrikens inre logistik. Bland annat fick Nykarlebyföretaget utveckla fabrikens nya förpackningslinje och automatiska provtryckningslinjer. Norcar-BSB fick efter hand leverera ett tiotal provtryckare till Rettig-koncernens fabriker i Europa. Nytänkande var som vi redan nämnt inte något främmande ord för bröderna Lindén. 1988 lanserade de Delta Fox i samarbete med Hiltop, en helt ny skrapmaskin för räv och mink. Det nya med Delta Fox var den trekantiga stocken och att fettet skrapades bort med en borste. Idag sköter Norcar-BSB marknadsföringen och försäljningen av skrapmaskiner och annan pälsningsutrustning från Oy Erco-Mek Ab.Konstruktörer
i arbete med den tidens verktyg ritbord och penna.


STRAPATSFYLLDA RESOR

Personalen har under årens lopp fått åka på många äventyrsspäckade resor till bland annat länderna i gamla Sovjet och Sydamerika. I Ryssland var Minkomatic redan tidigare ett välkänt märke. Norcar hade redan år 1970 presenterat Minkomatic för sovjetmedborgarna på en lantbruksutställning i Kiev.Yngve Wikblom på en
av sina försäljningsresor prov-
sitter en polisbil på
vägen mellan Kasan och Uralbergen.Demonstration
och skolning av Kleenpelt
skrapare för
ryska pälsfarmare.Överläggning med
sovjetiska farmdirektörer.Maskinutställning
i Herning, Danmark.


Åren 1988 och 1989 var det Norcar-BSB:s tur att åka på charmoffensiv till Sovjet. Pälsfarmare från hela Sovjet kom till Raku-sovhosen i Estland för att beskåda produkterna som fanns utställda i tre hallar. Följande år hade man utställning i Vitryssland och Moskva. I Moskva kom rysk tv för att filma tillställningen, men fotografen hade fått för mycket vodka så det blev ingen film. I stället sändes Norcar-BSB:s reklamvideo i den ryska televisionen inför många miljoner tittare. Efteråt hade företaget liknande utställningar i Lettland, Kazan och Stavropol. Under lågkonjunkturens dagar levde företaget nästan uteslutande på den ryska marknaden och åren 1989- 1992 gick största delen av 7 produktionen av pälsprodukter på export till Ryssland.

I mitten av 1990-talet kom ett fax från ett stort företag i Argentina. Det var Francisco Jachimowicz som planerade att starta en stor rävfarm i Patagonien på gränsen mellan Chile och Argentina. Hjälp med att få igång farmen ville han ha från rävriket Nykarleby. Efter en del brevväxling åkte bröderna Lindén till Argentina för att på ort och ställe kolla vad Francisco Jachimowicz hade för planer. Det visade sig att mannen från vidderna i Argentina menade allvar och han var ingen liten företagare. 18.000 biffkor strövade omkring på slätten och dessutom hade han tre fabriker med bland annat konfektionsindustri och bomullsspinnerier samt bomullsplantagen på 10.000 hektar.Franciscos sommarhus.


Nu ville alltså Francisco Jachimowicz också bli stor som rävfarmare och hjälpen med att starta farmen ville han ha från Norcar BSB i Nykarleby. Hans slakteri skulle leverera foder åt rävarna. På frågan hur Francisco Jachimowicz hade hittat Norcar-BSB i Nykarleby svarade han kort att ”Alla känner ju till Norcar”. Representanterna från Nykarleby fick leva som prinsar några dagar i Jachimowicz bungalov i Esquel nära gränsen till Chile.Nybyggnad av rävfarm
i Argentina. Burar och
automatvatten
levererades från Norcar-BSB.


Det visade sig att Nykarlebyföretaget fick leverera det som behövdes, allt från att bygga upp farmen och foderköket till att leverera avelsdjur. Norcar-BSB fick även fungera som konsulter och visa hur man gör när man föder upp rävar på bästa sätt. Norcar-BSB sände dessutom folk till Argentina för att lära hur man gör när man seminerar rävar.Farmare från
närområdet samlade till grill-
fest och
farmmöte i Franciscos sommarhus.


En gång reste företagets VD Börje Lindén till Vladivostok, den Sovjetiska staden vid stillahavskusten. Själva resan var ett äventyr i sig men det som gjorde resan extra spännande var att Börje fick, som första finländare någonsin, fiska makrill på topphemligt militärområde bland atomubåtar och krigsfartyg. Blir man mottagen av stadens borgmästare är det möjligt att gå genom stängda portar.


DOTTERBOLAGEN

Företaget hade startat en pälsfarm som sattes i malpåse 1989 och 1993 var det dags igen då Norcar-BSB köpte Bröderna Sjöholms anläggningar på Frillmossen och farmningen återupptogs 1994. Nästan samtidigt satsades i en pälsfarm och foderkök i Estland och i dag är Norcar-BSB en av världens största producenter av pälsdjur. Norcar-BSB Eesti är ett annat dotterbolag som startades 1994 för att göra underleveranser till BSB i Nykarleby.


MINKOMATIC 30 ÅR

Festligt värre var det på företaget lördagen den 16 augusti 1997 då fodertrucken Minkomatic fyllde 30 år. Det rådde rena rama marknadsstämningen på Fabriksgatan 9 då bortåt ettusen farmare från hela landet bjöds på laxsoppa samt roande upplevelser med bland annat en trollkonstnär och dans till bandet Amigo. För den musikaliska underhållningen stod Jeppo Ungdomsorkester. De fem guldfärgade specialtillverkade modellerna av fodertrucken gick åt redan innan portarna öppnades. Gustav Smulter, verksamhetsledare vid Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund, pratade om pälsnäringens historia och dess koppling till just Minkomatic. Minkomatic föddes i och med att konstruktör Kaj Carlsson en dag sökte upp affärsmannen Erik Norras. Han ville presentera en maskin för utfodring av pälsdjur. I början var det kanske inte så lätt att övertyga farmarna om fördelarna med en maskin av detta slag. Men småningom blev Minkomatic ett märke som nästan varje pälsfarmare i hela världen kände till och när maskinen fyllde 30 hade den tillverkats i över 10.000 exemplar. Samma år som fodertrucken jubilerade hade Norcar-BSB 60 anställda och en omsättning på 55 miljoner mark. Drygt hälften av produktionen gick på export.

ÅR 1998

År 1998 fördubblades verkstadsutrymmena eftersom orderböckerna var nu fulla och kostymen började bli för liten. Utbyggnaden var nödvändig med tanke på tillverkningen av industriautomation och företaget fick svängrum för att kunna driva flera större projekt samtidigt.Maskinutställning
i Utah i USA.Amerikanska farmare
på besök i Finland.


1998 var en annan viktig milstolpe i företagets historia. Det var året då minilastaren Agromatic lanserades. Agromatic kom lämpligt i och med att företaget kunde flytta över en del av personalen från tillverkningen av Minkomatic, som gick nästan på tomgång på grund av lågkonjunkturen inom pälsnäringen. Agromatic är en minilastare som tagits fram med tanke på lantbrukare, växthusodlare, fastighetsskötare eller andra som behöver maskinell lyfthjälp. Förutom själva minilastaren säljer företaget ett 20-tal olika arbetsredskap, som är anpassade till Agromatic. Minilastaren blev ett bra tredje ben att stå på. År 1999 var det åter dags för tillbyggnad då bolaget öppnade en butik för försäljning av reservdelar och nya försäljningskontor. Byggandet fortsatte år 2000 då man inredde kontor i fabrikens andra våning och 2001 fortsatte byggandet då ritkontor färdigställdes och teknisk personal fick nya utrymmen. Idag förfogar företaget över 4 000 kvadratmeter fabriksutrymmen och l 000 kvadrat med kontor och sociala utrymmen.


GENERATIONSSKIFTE

Den l september 2000 var det dags för generationsskifte på direktörsstolen. Då tog ekonomiemagister Lotta Lindén-Svarvar över VD-stolen efter sin far Börje, som fortsatte som koncernchef och styrelseordförande. Samtidigt skedde en omorganisering inom företaget i och med att man delade upp verksamheten i en industridivision och en päls- och lantbruksdivision. Dessa utgör två skilda resultatenheter. Andreas Lindén utnämndes i samband med omorganiseringen till chef för industridivisionen medan Lotta Lindén Svarvar fick ta ansvaret för päls- och lantbruksdivisionen och Jimmy Lindén blev ansvarig för produktionen. När Lotta tog över ledningen hade företaget 64 anställda och räknade med en omsättning på 60 miljoner mark. BSB Eesti sysselsatte vid samma tidpunkt cirka 30 personer och Balti Karusnahk 50 personer och Pondorosa Pälsfarm cirka 20 personer. Idag sysselsätter koncernen totalt cirka 170 personer och omsätter 13 miljoner euro.Efter utställning i Holland även tid för fotografering.Leif Sjöholm (2004) Från gödsellastare till industrirobotar. Norcar-BSB 25 år 1979–2004.


Läs mer:
BSB-Mekan och Oy Norcar Automation Ab.
Pälsdjursnäringen av Erik Birck.
Företagen på Kampen.
Företagets webbplats.
(Inf. 2017-02-08, rev. 2023-11-07 .)