Michael Wexionius-Gyldenstolpe, EPITOME DESCRIPTIONIS SUECIÆ, GOTHIÆ, FENNINGIÆ, ET SUBJECTARUM PROVINCIARUM. Accuratiùs quàm unquam antehâc editæ. ABOÆ Apud Petrum Wald/Acad. Typog. 1650.

— — —


Liber VII De Urbibus & Oppidis Imperij Sveo-Gothici

— — —C[apitulum] 57. Nova-Carleby, seu Neo-Carolina, orientalis Bothniæ oppidum est, ad vastum flumen, non procul à mari situm, negociationibus & florenti Scholâ insigne.

C[apitulum] 58. Carleby-antiqua, non procul ab illâ ad boream posita: utraq[ue] fertili & amœno loco à Gustavo M[agno] fundata: ut Messe[nius] cecinit:
Utraque Carlepolis. Gustavi condita iussu,
Sed Pater Vloniam, Vasamque forensibus ornat
Juribus &c.

Transcriptio Timo Sironen, Universitas Uloensis, 29/2/2012.

*     *     *

Michael Wexionius-Gyldenstolpe, ÖVERSIKT AV BESKRIVNING AV SVERIGE, GÖTALAND, FINLAND, OCH UNDERKUVADE PROVINSER. Utgiven på ett mera utförligt än någonsin hittills. I ÅBO, Hos Per Wald/Akad[emins] Typog[raf]. 1650.

— — —

Bok VII Om Svea och Giöta Rijkes Huvud- & Landsortsstäder

 

— — —


K[apitel] 57. Nova-Carleby, eller Neo-Carolina, är en [små]stad i Österbotten, belägen vid en mäktig älv, inte fjärran från havet, känd för handel & för en ryktbar/blomstrande Skola.

K[apitel] 58. Carleby-antiqua, inte fjärran från den föregående, liggande mot norr [om den]; båda grundade av Gustav [II Adolf ] den S[tore] på ett bördigt & naturskönt ställe, som Messe[nius] har diktat:
Båda Karlebyar, grundade på befallning av Gustav,
Men Fadern [=Karl den IX] gynnade Uleåborg och Vasa med
Domstolar osv.

Översättning till svenskan av Timo Sironen/Uleåborgsuniversitet, 29 februari 2012.


*     *     *Michael Wexionius-Gyldenstolpe, LYHENNELMÄ  RUOTSIN, GÖÖTANMAAN JA SUOMEN SEKÄ ALISTETTUJEN PROVINSSIEN KUVAUKSESTA. Laadittu perinpohjaisemmin kuin koskaan aiemmin.
TURUSSA Per Waldin / Akatemian Kirjanpainajan  luona. 1650.

— — —

Kirja VII Svealais-Gööttalaisen Valtakunnan Pää- ja Maaseutukaupungeista

— — —


L[uku] 57. Nova-Carleby, eli Neo-Carolina, on Pohjanmaan pikkukaupunki, joka sijaitsee suuren joen varrella, melko lähellä merta, merkittävä [tukku]kaupan ja maineikkaan Koulun vuoksi.

L[uku] 58. Carleby-antiqua, melko lähellä edellistä, sijoitettu [sen] pohjoispuolelle; molemmat Kustaa [Suuren = II Adolfin] viljavalle & luonnonkauniille paikalle perustamia, kuten Messe[nius] on runoillut:
Molemmat Kaarlepyyt, Kustaan käskystä perustetut,
Mutta Isä[nsä = Kaarle IX] kunnioitti Oulua ja Vaasaa
Oikeusistuimin jne.


Suomennos Timo Sironen/Oulun yliopisto 29.2.2012.*     *     *Läs mer:
Beskrivningen är så pass ovanlig att den, vad jag sett, citerats endast en gång tidigare.
Mikael Wexionius-Gyldenstolpe i Uppslagsverket Finland.
Messenius stadsdikt.
Fler stadsbeskrivningar.
Neo-Carolina — olika benämningar på Nykarleby genom tiderna.
(Inf. 2012-03-28, rev. 2013-10-09 .)