NyeCarleby

Uudenkaarlepyyn käräjät 17.2.1698 s. 286 (Handelsmannen ifrån NyeCarleby, wähl:tt Niels Brask, framlade i Retten för dedta Organistens, i berörde Stad H:r Johan Matlinens Skrifft, af d: 24 Augustj förledet åhr, huar medelst wählbemelte Matlien, till handelsmannen Brask, emooth förstreckte medell, Adsigneradt den sigh förberörde Organist Tiensten bestådde lönen, pro Annis 1697 och 1696 af Hehla Sochnen iämwehl pro A:o 1695 af Södre bygden);


Hämtat från Johan Matilainen på Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852.


Läs mer:
Neo-Carolina.
(Inf. 2012-04-11, rev. 2022-01-05 .)