NYKARLEBY — UUSIKAARLEPYY

Grundlagd år 1620.
Invånare ca 7.700 personer, svenskar 91 %.
Vänorter: Sollefteå, Hammel, Steinkjer.
Information: Ämbetshuset.

        Nykarleby och Karleby är tvillingstäder: samma dag erhöll de sina stadsrättigheter av Gustav II Adolf. Städerna gick dock inte samma utveckling till mötes. Nykarleby blev redan på 1600-talet en betydelsefull skolstad, och den var även vid den tiden en residensstad. Emellertid drabbades Nykarleby av många hårda slag: år 1714 plundrades den av ryssarna, år 1858 totalförstördes den nästan i en häftig brand. Sjöfarten hämmades dessutom av landhöjningen, som fyra gånger tvingade staden att flytta sin hamn — det oaktat saknar den en djuphamn. Även på det kulturella området drabbades Nykarleby av en motgång, då lärarutbildningen flyttades till pedagogiska fakulteten i Vasa. Förlusten uppvägs ej av den nya konstskolan.
        Den resenär som vill slå sig till ro för någon dag kan lämpligen som rastplats välja Juthbacka semestercentrum, som är beläget 1 km söderom staden. I denna gamla herrgårdsmiljö ger sommarteatern föreställningar ett 10-tal gånger var sommar.

        Som sevärdheter bör nämnas Sancta Birgitta kyrkan (1708) med intressanta fönster- och takmålningar. Mitt för bron på andra sidan om ån finns Café Brostugan med väggmålningar, som återger scener ur v. Döbelns liv.

        Denne kanske dugligaste befälhavare på svenska sidan vann sin största framgång i slaget vid Jutas, där han lyckades hindra ryssarna att kringränna den retirerande hären. Slagfältet och minnesstenen ligger vid väg 7276 knappt 5 km söder om Juthbacka. — I Umeå tog han i ett berömt tal avsked av sina tappra finska soldater. I Döbelns park [anlagd 1865 i Umeå] har man rest hans staty [1867].


Juthbacka är Nykarleby stads semestercentrum.
Foto Bildström Kb
Juthbacka är Nykarleby stads semestercentrum.
[På den tiden fanns det vatten i simbassängen ...]

 

        Då sikten är klar, har man från vattentornets Café Panorama en vid utsikt över det flacka österbottniska landskapet.
        Stadens största attraktion är dock Zacharias Topelius' barndomshem Kuddnäs, som återställts såväl till det yttre som till sin inredning i det skick huset hade på hans tid.

Zacharias Topelius (1818—98) föddes i Nykarleby, gick i skola i Uleåborg och växte upp under den nationella väckelsens år. Han ägnade sig åt journalistik och redigerade i ett par decennier Helsingfors Tidningar. Utan ansökan utsågs han till professor i Finlands historia vid Helsingfors Universitet och var till och med under några år universitetets rektor. Det är som författare Topelius vunnit berömmelse. Han har skrivit uppskattade lyriska dikter samt psalmer, av vilka tolv fortfarande ingår i Finlands svenska psalmbok (ss. "Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt"). Han har framför allt skrivit för barn och ungdom. I "Läsning för barn" och "Boken om vårt land" har han gett uttryck för sin starka fosterlandskänsla och därmed påverkat många generationers livssyn. Mest kända är "Fältskärns berättelser", en livfullt skriven romanserie, som samtidigt är en introduktion till Finlands historia. Som tidningsman deltog han också i den dagsaktuella diskussionen som en självständigt tänkande opinionsbildare.

        Då man lämnar Nykarlebys stadsområde bakom sig, kommer man till Socklot by, ett centrum för pälsdjursfarmarna och platsen för världens största pälsdjursfoderkök. Vägen fram har man oavbrutet en eller flera farmer i blickfältet. Där står djurens långa radhus med hundratals enrummare vid smala gator för enkelriktad trafik med de truckar, som portionerar ut maten. Luften är fylld av djurens fräna lukt, rävarnas ännu fränare än minkarnas.
        Vill man se dem på nära håll, bör man ovillkorligen ha ägarens lov. Oroade honor biter snabbt ihjäl sina ungar. Man kan lätt åstadkomma skada för tusentals mark.

        Från Topelii stad är det bara två mil till Runebergs

JAKOBSTAD


Johan Wickström (1984) Med bil till Finland, sid 90 ff.


Läs mer:
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2006-07-13.)