Österbottens Chicago

I Nykarleby synes det också visa sig moln på lyckans himmel. I olika forum, inte minst på Radio Vega, har det basunerats ut att staden för tillfället är något av republikens Chicago. Skattebetalarnas pengar påstås ha brukats för att subventionera byggandet av vattenledning till några villor på Brotthällan i Vexala. En av dessa villor påstås ägas  av stadsdirektören. Frågan är: Är detta en ihopfantiserad skröna av ledamoten i stadsfullmäktige Leif Häggblom i samarbete med en distriktsordförande från Terjärv? Risken att så är fallet är  överhängande. Något som framtiden får utvisa.

Ledningen för kraftbolaget reagerade snabbt och kallade Leif Häggblom till information igår. Man bjöd, förståndigt nog, in massmedia till informationstillfället. Ledningen för kraftverket hade sammanställt ett digert informationspaket till Leif Häggblom. Med informationspaketets innehåll hoppades man ta död på alla rykten om subventionerad vattenledning för de berörda villaägarna. Märkligt nog så meddelade Häggblom, alltfort enligt Radio Vega, att han inte hade möjlighet att komma till informationstillfället eftersom ”han inte hittat någon lämplig bisittare”. Måste man ha ”bisittare” för att ta del av information? Den fråga som kan ställas är: Blev Leif Häggblom kall om fötterna? Lyckligtvis meddelade radion att Häggblom och andra intresserade när som helst kan ta del av informationspaketets innehåll. Antagligen under den kontorstid som gäller på Nykarleby kraftverk. Med eller utan bisittare.

Bloggen Byfånen funderar.


Läs mer:
Fler stadsbeskrivningar.
(Inf. 2014-05-21, rev. 2020-06-16 .)