Reflektion

över

Bidrag till Nykarleby stads personhistoria av Hj. Björkman


En sån här utredning dignar av naturliga skäl av namn och årtal, men även notiser om dramatiska dödsfall:

Någon gång dyker omdömen upp:

Och ibland riktiga tragedier. Av Johan Juthes och Maria Elisabeth Höckerts elva barn:

  • dog 7 före de fyllde ett år
  • dog två i treårsåldern
  • nådde en son vuxen ålder, men drunknade
  • saknas dödsuppgift för en dotter
  År Mån. Dag.
Johan Eric, född 2 mars 1798, död 10 mars 1798     8
Anna Greta, född 12 dec. 1800, död 23 dec. 1800.     1
Maria Sophia, född 14 dec. 1802, död 7 juni 1803.   5 23
Hedvig Sophia, född 4 aug. 1803, död 15 sept. 1803.   1 11
Maria Lovisa, född 21 aug. 1805.      
Carl, född 12 nov. 1806, död 23 nov. 1807.     11
Wilhelmina, född 18 jan. 1808, död 5 mars 1811. 3 2 17
Johan Fredric, född 22 juli 1810, död 10 sept. 1811.   9 20
Carl Wilhelm, född 23 nov. 1811. Skeppare.
»Omkom på sjön» 25 nov. 1856.
45   2
Greta Stina, född 22 jan. 1814, död 25 juni 1817. 3   3
Hedvig Charlotta, född 27 maj 1815, död 26 apr. 1816.   11  

 

Några kommentarer som fanns skrivna på originalet som skannades införda inom hakparentes.

Fil. kand. Hugo Lagströms tillägg i följande utgåva av Genealogisk årsbok (11) är också införda inom hakparentes. Hans källor var: Nykarleby stads rådstugurättsprotokoll, Nykarleby sockens tingsprotokoll, jordeböcker, kyrkoarkivet i Nykarleby.
*     *     *


Bidrag till Nykarleby stads personhistoria

av Hj. Björkman


Bland äldre bemärkta handelssläkter i Nykarleby böra främst nämnas Aulin, Juthe, Kempe och Turdin. För dessa lämnas här en knapphändig redogörelse, varefter följa spridda anteckningar om andra borgarsläkter i Nykarleby.
AULIN.


Tab. 1.

1. Eric, förmodligen bonde i Nykarleby landsförsamling. Hade år 1703 i livet följande.

II. Barn:

Matts Aulin. Handlande. Tab. 2.

Jöns Ericsson. Bonde på Högbacken i Nykarleby landsförsamling. — Gift med Brita Jöransdotter, änka efter bonden Lars Mårtensson Högbacka.

Elisabeth. — Gift med länsmannen Hindrick Jönsson (Munselius), död 1697. Ägde Gästgivars hemman i Munsala.

 


Tab. 2.

II. Matts Ericsson, son till Eric, tab. 1. Borgare i Nykarleby 23/2 1692. Handlande. Bisittare i rätten 1699. Antog efter svärfadren namnet Aulin. — Gift före 1692 med Annika Jönsdotter, änka före 1723, begr. 13/6 1731, dotter till fänriken i Nykarleby Jöns Aulin och Carin Knutsdotter.

III. Barn:

Isac. Handlande. Tab. 3.

Henric. Handlande. Tab. 4.

Hans, född 2/5 1698. Handlande. Tab. 6.

 


Tab. 3.

III. Isac Aulin, son till Matts Ericsson, tab. 2. Borgare i Nykarleby 3/5 1725. Handlande. Död före 1748. — Gift med Margaretha Turdin, död 14/9 1785, 87 år gammal, dotter till handlanden i Nykarleby Olof Turdin och hans 1:a hustru Anna.

IV. Barn:

Anna Margaretha, född /9 1725, död i lungsot 21/12 1792. — Gift 1:o 21/3 1749 med munsterskrivaren, sedan postmästaren i Nykarleby Anders Weurgren, född /11 1713, död i stygn 23/7 1761; 2:o 16/12 1762 med handlanden i Nykarleby Gabriel Paulin, död i rötfeber 2/6 1772, 43 år gammal; 3:o 11/7 1773 med handlanden i Nykarleby, rådmannen Jacob Garbenius, född i Gamlakarleby 24/8 1751, död 20/1 1795.

Isac, handlande och rådman i Nykarleby. Död 8/6 1767, 42 år gammal. Ogift.

Susanna, född 27/6 1731.

Erich, född 6/12 1736.

Andreas, född 16/11 1744.

 


Tab. 4.

III. Henric Aulin, son till Matts Ericsson, tab. 2. Handlande i Nykarleby. Avförd ur kyrkoböckerna 1755. — Gift 1:o med Christina Persdotter Ståålgren, som skar sig i halsen med kniv 4:de dag jul 1732 så, att hon därav dog 4 jan. 1733, begr. 18/1 1733; 2:o 3/4 1734 med Anna Mickelsdotter, »Runians Susanna» från Lillsoklot, född 29/10 1700, död såsom änka 18/4 1789.

IV. Barn.

1. Christina, död 1742?

2. Mickel, född 7/1 1734. Sjöman. Tab. 5.

2. Hans, född 3/9 1737.

 


Tab. 5.

IV. Mickel Aulin, son till Henric A., tab. 4. Född 7/1 1734. Försvarskarl. Sjöman. Ägde gården N:o 99 i Nykarleby. Flyttade till kyrkobyn 1782 (sid. 101). — Gift 1:o med Sara Rox, död 5/6 1762. 33 år gammal; 2:o 26/12 1763 med bondedottern Helena Johansdotter, född i Virdois 23/5 1727, död i blodgång 21/7 1807.

V. Barn:

Johan, född 1/51757. Vistades utomlands 1777.

Anna, född 29/9 1758, död 22/5 1828. — Gift 16/10 1788 med sjömannen Matts Sund, född 10/10 1761, död 4/11 1812.

Eric, född 2/3 1767. »Till sjöss».

Abraham, född 1770.

Abraham, född 16/4 1772, död utomlands 1795.

Helena, född 25/3 1775, död 1780.

 


Tab. 6.

III. Hans Aulin, son till Matts Ericsson, tab. 2. Född 2/5 1698. Borgare i Nykarleby 9/5 1724. Handlande. Rådman. Död 14/3 1763. — Gift med Susanna Turdin, född 26/12 1697, död 20/2 1767, dotter till handlanden i Nykarleby Olof Turdin och hustru Anna.

IV. Barn:

Isac. Handlande o. rådman i Vasa. Död? — Gift i Vasa 10/4 1755 med Elisabeth Nordman, i hennes, 2:a gifte, född 1724, död i Vasa 18/2 1772, dotter till skepparen Sven Nordman och Brita Jakobsdotter, samt änka efter handlanden Johan Blomberg.

Nils, född 3/1 1728. Handlande. Tab. 7.

Matts, född 8/4 1731. Handlande. Tab. 8.

Olof, född 19/10 1733. Handlande. Tab. 9.

Henric, född 13/1 1737. Präst. Se om honom och hans efterkommande O. I. Colliander, Suomen kirkon Paimenmuisto, sp. 232. »En något energisk man med ett kärft språk. När han under brinnande krig anställde prostevisitationer och man föreställde honom vådan av sådana resor under den oroliga tiden, svarade A.: om elden sutte i ena knuten, fan i den andra och ryssarna i den tredje, skulle jag bana mig väg genom den fjärde». (Vasa trivialskola). Ägde 1/16 i snauen Freden om 113 och 1/16 i briggen L´Hardiesse om 90 läster.

Eric, född 11/5 1742. Handlande. Tab. 10.

 


Tab. 7.

IV. Niclas Aulin, son till Hans A., tab. 6. Född 3/1 1728. Handlande i Nykarleby 1756. Rådman. Ägde 1/16 i skeppet Villa Nova 285 om 142 läster samt gården N:o 22, sedan N:o 45. Död i slag 6/8 1789. — Gift 6/11 1757 med Anna Christina Forsén, f. 2/8 1739, död 4/7 1813, dotter till handlanden i Nykarleby Mårten Forsén och Anna Juniander.

V. Barn:

Beata, född 9/1 1763, död ogift 27/8 1811.

Maria, född 10/7 1770, död 23/7 1833. — Gift 27/1 1793 med bruksbokhållaren Adolph Hammarin, född på Löfsta i Upland 22/7 1766. Handlande och rådman i Nykarleby. Död 16/3 1824.

 


Tab. 8.

IV. Matts Aulin, son till Hans A., tab. 6. Född 8/4 1731. Handlande i Nykarleby. Ägde gården N:o 45. Död 31/5 1782. — Gift i Gamlakarleby 18/5 1762 med Christina Rahm, född i Gamlakarleby 18/3 1740, död i Nykarleby 15/1 1783, dotter till handlanden i Gamlakarleby Johan Rahm och Valborg Aliin.

V. Barn:

Anna Susanna, född 29/7 1764, död i Gamlakarleby i barnsäng 22/5 1805. — Gift 28/11 1797 i Gamlakarleby med sin kusin, handlanden i Gamlakarleby, rådmannen Nicolaus Rahm, född 18/2 1770, död 18/7 1837.

Brita Helena, född 8/12 1773, död i Gamlakarleby 16/3 1811. Ogift.

Nicolaus, född 6/5 1775. Handlande i Vasa 1801—1812. Flyttade 1814 till Umeå och sedan förmodligen till Gävle.

Catharina Christina, född 18/12 1779.— Gift /11 1805 på Kronoby prästgård med postinspektören i Vasa Abraham Sjölin, i hans 2:a gifte, född 9/11 1774; makarna flyttade 1808 till Sverige; förmodligen postinspektör i Gävle 1810.

 


Tab. 9.

IV. Olof Aulin, son till Hans A., tab. 6. Född 19/10 1733. Handlande i Jakobstad 1760. Ägde gården N:o 71 i Jakobstad. Död 26/4 1766. — Gift i Jakobstad 6/11 1760 med Margaretha Steen, född 12/12 1725, död 6/4 1782 i kallbrand, dotter till handlanden i Jakobstad Johan Steen och Catharina Ström och änka efter handlanden i Jakobstad Erich Roos. Hon fortsatte handeln även såsom medredare i följande skepp: 1768 1/2 i snauen Hoppet om 60 läster; 1771—1785 1/32 i skeppet Villa Nova om 142 läster; 1771 1/6 i gallioten Anna Maria om 74 läster; 1773 1/2 i skeppet Henriette om 162 läster; 1774 1/1 i briggen Syster; 1775 1/1 i fregatten Gunstigt Utslag om 150 läster; 1776 1/1 i skeppet Charlotta om c. 100 läster; 1778 1/2 i fregatten Solertia om 200 läster; 1779 1/2 i fregatten Fortuna om 210 läster; 1779 —1780 1/3 i briggen Henriette om 103 läster; 1780 1/1 i skeppet Lisa Gustafva om 241 läster; 1781 1/3 i fregatten Margaretha om 219 läster; 1781 1/4 i briggen Maria Elisabeth om 50 läster.

V. Barn:

Hans Henric, född 1/10 1761, död 10/8 1762.

Susanna Elisabeth, född 6/1 1763, död ? — Gift i Jakobstad 31/1 1782 med amiralitetslöjtnanten Petter Niclas Hedman, född 5/9 1754, död 4/5 1795.

Anna Greta, född 15/11 1764, död 23/11 1766.

 


Tab. 10.

IV. Eric Aulin, son till Hans A., tab. 6. Född 11/5 1742. Handlande i Nykarleby. Ägde 1/32 i skeppet Villa Nova om 142 läster samt gården N:o 10, sedan N:o 41. Död i feber 21/12 1810. — Gift 10/12 1767 med Maria Neumann, född 10/12 1748, död i Vasa 2/10 1822, dotter till rådmannen i Nykarleby Jacob Neumann och Maria Helena Kempe.

V. Barn:

Jacob, född 17/21770. Handlande. Tab. 11.

Eric, född 31/1 1771, död s.å.

Eric Reinhold, född 15/9 1773. »Liderlig och vanartig. Vagabond». 1831 finnes om A. anteckningen »skall enl. ryktet vara avliden».

Johan Samuel, född 6/3 1790; till Vasa 8/5 1805. Handlande. Död i Vasa 30/5 1822. Ogift.

 


Tab. 11.

V. Jacob Aulin, son till Eric A., tab. 10. Född 17/2 1770. Handlande i Nykarleby. Ägde gården N:o 79. Flyttade till Vasa 1802. — Gift i Vasa 25/10 1795 med Lisa Greta Widlund, född i Vasa 20/61772, död i Vasa 13/10 1801.

VI. Barn:

Eric Samuel, född 14/5 1795. Styrman från Vasa navigationsskola 3/5 1817. Sköt sig i Vasa 10/11 1817. Ogift.

Maria Ulrica, född 1/4 1799, död 25/8 1800.

 


JUTHE.


Tab. 1.

I. Eric Juut eller Juthe, förmodligen inflyttad från Jut hemman. Handlande i Nykarleby 1731. Begr. 14 okt. 1744. — Hustru Carin Casselia, död 2 maj 1772, 79 år gammal, dotter till handlanden i Nykarleby Pehr Mattsson Kass.

II. Barn:

Matts, född 1715. Handlande. Tab. 2.

Stina, född i maj 1718. — Gift med sjömannen Eric Hedman, född 6 jan 1719.

Eric, född 1719. Student 1735. Handlande i Nykarleby, omn. ännu 1754.

Brita, född i apr. 1724, död 24 aug. 1751. — Gift 12 mars 1745 med handlanden i Vasa Petter Granberg, född 1720. Rådman. Kyrkovärd 1764—1770. Riksdagsman 1778—1779. Död i Lillkyro 3 juli 1795. Omgift med Anna Röijer, död i Lillkyro 28 aug. 1789, 73 år gammal.

Catharina, född 1726, död 19 sept. 1769. — Gift 1:o 24 nov. 1746 med handlanden (1746) i Nykarleby Eric Häggblad, omn. ännu 1754; 2:o 28 dec. 1760 med handlanden i Nykarleby Anders Grönberg, född i Jakobstad 1729, flyttade till Vasa 1801, död där 30 mars 1812; omgift 26 mars 1771 med Anna Kindman, född i Siikajoki 1745 (mor Maria Weiland, född 1724 i Fredrikshamn), död i Vasa 30 nov. 1833, 88 år, 6 m., 19 dag. gl.

Anders, född 14 nov. 1731. Handlande. Tab. 6.

Magdalena, född 14 nov. 1731.

Johan, född 14 jan. 1733.

Hans, född 6 okt. 1738.

 


Tab. 2.

II. Matts Juthe, son till Eric J., tab. 1. Född 1715. Handlande i Nykarleby 1744. »Funnen död på marken» 11 juni 1780. — Gift 29 jan. 1741 med Christina Finelia, född 1723, död 12 mars 1788, dotter till handlanden i Nykarleby Carl Finelius och Christin samt omgift 27 jan. 1785 med handlanden i Nykarleby Jacob Glansk, i hans 2:a gifte, född i Åbo 28 juni 1753, död 25 nov. 1829.

III. Barn:

Eric, född 18 febr. 1741. Handlande. Tab. 3.

Carolus, född 10 jan. 1744.

Anders, född 7 dec. 1745. Handlande. Tab. 4.

Catharina, född 6 febr. 1749, död 13 maj 1786. — Gift med handlanden i Nykarleby, rådmannen Johan Turdin, född 24 juni 1746, död 8 juni 1795.

Petrus, född 28 mars 1765. Handlande. Död 25 maj 1790, ogift.

 


Tab. 3.

III. Eric Juthe, son till Matts J., tab. 2. Född 18 febr. 1741. Handlande i Nykarleby. Död före 1788. — Gift 29 okt. 1772 med Elisabeth Löfqvist, född 24 dec. 1742, död 19 dec. 1804, dotter till borgaren i Nykarleby Christian Löfqvist och hans hustru Lisa.

IV. Barn:

Anna Catharina, född 15 juni 1775, död 19 maj 1828. — Gift med pastorsadjunkten i Nykarleby Carl Paulin, född i Vasa 22 juni 1773, död 15 apr. 1804.

Brita Helena, född 20 juni 1778. — Gift 1:o 25 maj 1801 med handlanden i Nykarleby Anders Lindqvist; 2:o 19 april 1812 med sergeanten vid kejserliga sjöartilleriet Georg Kiriloff; bortflyttade 1812. [Testamente 1857.]

Maja Stina, född 27 apr. 1785, död 14 juni 1786.

 


Tab. 4.

III. Anders Juthe, son till Matts J., tab. 2. Född 7 dec. 1745. Handlande i Nykarleby 1773. Rådman. Död 20 apr. 1797. — Gift i Stockholm 3 aug 1775 med Maria Helena Schioman, född 3 nov. 1752, död 26 febr. 1831, dotter till borgaren i Nykarleby Anders Schioman och Brita Hansdotter.

IV. Barn:

Stina Brita, född 4 juli 1776, död 5 aug. 1808. — Gift 7 nov. 1799 med handlanden i Nykarleby, rådmannen Samuel Kempe, född 8 nov. 1771, död 31 jan. 1815.

Caisa Lena, född 26 febr. 1778, död 6 maj 1785.

Matts, född 1 febr. 1780. Handlande. Tab. 5.

Maja Lisa, född 13 jan. 1782, död i Padasjoki 28 juni 1857. — Gift 24 sept. 1801 med kapellanen i Nykarleby, magister Nils Mathesius, född i Terijärvi 23 jan. 1772, död 6 juli 1822.

Anna Susanna, född 19 jan. 1784, död 6 maj 1785.

Anna Caisa, född 24 mars 1786, död 7 aug. 1808, ogift.

Carl Gustaf, född 5 juni 1789. Bodbetjänt. Död 18 maj 1809, ogift.

Helena Sophia, född 18 juni 1794, död 18 juli 1834. — Gift 17 dec. 1818 med kofferdikaptenen i Nykarleby Christian Wennerholm, född i Göteborg 8 dec. 1789, död 30 mars 1873.

Susanna Magdalena, född 8 dec. 1795, död 6 aug. 1796.

 


Tab. 5.

IV. Matts Juthe, son till Anders J., tab. 4. Född 1 febr. 1780. Handlande i Nykarleby. Död 21 okt. 1807. — Gift 4 okt. 1803 med Eva Lisa Cederberg, född 8 sept. 1785, död 30 okt. 1813, dotter till mästaren i Nykarleby Lars Cederberg och Catharina Häggroth.

V. Barn:

Maria Catharina, född 27 apr. 1805, död 12 febr. 1856. — Gift 1 dec. 1836 med kofferdikaptenen i Nykarleby Christian Wennerholm, född i Göteborg 8 dec. 1789, död 30 mars 1873.

Stina Sophia, född 3 aug. 1806, död 18 apr. 1871, ogift.

 


Tab. 6.

II. Anders Juthe, son till Eric J., tab. 1. Född 14 nov. 1731. Handlande i Nykarleby 1756. Död 26 jan. 1807. — Gift 25 nov. 1757 med Anna Turdin, född 17 nov. 1731, död 14 sept. 1816, dotter till handlanden i Nykarleby Johan Turdin och Anna Udd.

III. Barn:

Eric, född 1 dec. 1758. Skeppare, sedan handlande i Nykarleby. Död 29 jan. 1819. — Gift 25 maj 1790 med Greta Hallman, född 18 febr. 1756, död 3 sept. 1818, dotter till borgaren i Nykarleby Olof Hallman och Catharina Kiärman.

Johan, född 17 dec. 1759. Handlande. Tab. 7.

Olof, född 12 febr. 1763. Handelsbetjänt. Död 24 jan. 1793, ogift.

Brita Lena, född 9 sept. 1766, död 3 mars 1837. — Gift 20 dec. 1801 med skepparen i Nykarleby Matts Holmberg, född i Lillsoklot 24 febr. 1770, död 16 jan. 1832.

Daniel, född 24 mars 1771. Handlande. Tab. 10.

 


Tab. 7.

III. Johan Juthe, son till Anders J., tab. 6. Född 17 dec. 1759. Handlande i Nykarleby 1785. Rådman. Död i Kauhava 10 aug. 1836. — Gift i Vasa 9 febr. 1796 med Maria Elisabeth Höckert, född 16 juli 1775, död 18 mars 1836, dotter till kommerserådet i Vasa Herman Höckert och Hedvig Margaretha Sinius.

IV. Barn:

Herman Anders, född 18 jan. 1797. Åkare. Tab. 8.

Johan Eric, född 2 mars 1798, död 10 mars 1798.

Anna Greta, född 12 dec. 1800, död 23 dec. 1800.

Maria Sophia, född 14 dec. 1802, död 7 juni 1803.

Hedvig Sophia, född 4 aug. 1803, död 15 sept. 1803.

Maria Lovisa, född 21 aug. 1805.

Carl, född 12 nov. 1806, död 23 nov. 1807.

Wilhelmina, född 18 jan. 1808, död 5 mars 1811.

Johan Fredric, född 22 juli 1810, död 10 sept. 1811.

Carl Wilhelm, född 23 nov. 1811. Skeppare. Tab. 9.

Greta Stina, född 22 jan. 1814, död 25 juni 1817.

Hedvig Charlotta, född 27 maj 1815, död 26 apr. 1816.

 


Tab. 8.

IV. Herman Anders Juthe, son till Johan J., tab. 7. Född 18 jan. 1797. Konstapel, sedermera åkare i Nykarleby. Död 24 juni 1850. — Gift 18 febr. 1819 med Caisa Greta Lindström, född 6 sept. 1790, död 7 juli 1841, dotter till sjömannen i Nykarleby Anders Lindström och Anna Stina Rank.

V. Barn:

Maja Wilhelmina, född 7 okt. 1823. Flyttade till Gamlakarleby 1843.

Brita Lovisa, född 11 dec. 1826, död i Oravais 1861. — Gift med skräddaren i Nykarleby Fredrik Wilhelm Holmqvist, född i Jakobstad 3 juli 1824, död 10 jan. 1858.

Stina Henrietta, född 25 aug. 1829, död 12 aug. 1830.

 


Tab. 9.

IV. Carl Wilhelm Juthe, son till Johan J., tab. 7. Född 23 nov. 1811. Undergick styrmansexamen i Vasa navigationsskola 27 apr. 1835. Skeppare 23 mars 1842. Bosatt i Jakobstad. »Omkom på sjön» 25 nov. 1856. — Gift med Stina Albertina Schioman, född 3 sept. 1812, död i Jakobstad 3 jan. 1858, dotter till repslagaren i Nykarleby Matts Schioman och Maria Hägglin.

V. Barn:

Carl Johan, född 9 maj 1847. Kofferdikapten. Död i Memel 30 maj 1875, ogift.

Mathilda Albertina, född 16 febr. 1849. Flyttade till Nykarleby 1869.

Maria Elisabeth, född 16 sept. 1855. Flyttade till Gamlakarleby 14 sept. 1869.

 


Tab. 10.

III. Daniel Juthe, son till Anders J., tab. 6. Född 24 mars 1771. Handlande i Nykarleby. Död 21 juli 1831. — Gift 13 okt. 1795 med Anna Stina Palmlöf, född 24 maj 1772, dotter till stadskirurgen i Nykarleby Johan Fredrik Palmlöf (död 12 aug. 1792) och Catharina Holm (död 11 apr. 1833).

IV. Barn:

Anders, född 21 dec. 1796, död 22 jan. 1797.KEMPE.


Tab. 1.

I. Anders Kempe. Handlande i Gamlakarleby. Begr. 16 nov. 1706, 36 år gammal. — Gift i Gamlakarleby 18 apr. 1691 med Carin Bockmöller, dotter till rådmannen i Gamlakarleby Daniel Bockmöller och Anna Larick.

II. Barn:

Daniel, kr. [kristnad; döpt] 12 dec. 1692. Handlande. Tab. 2.

Samuel, kr. 6 dec. 1693.

Anna, kr. 5 dec. 1694.

Jacob, kr. 4 okt. 1698.

 


Tab. 2.

II. Daniel Kempe, förmodligen son till Anders K., tab. 1. Kristnad i Gamlakarleby 12 dec. 1692. År 1712 i tjänst hos handlanden Grels Ryss änka i Nykarleby. Handlande i Nykarleby. Rådman 1724—1735. Köpte år 1725 Jutbacka hemman om 3/4 mantal av kapten Eric Blom och befallningsman Reinh. Bullick. Begr. 22 juli 1739, 50 år gammal. — Gift 1:o med Susanna Ryss, i hennes 3:e gifte, död i Sverige under ofreden, dotter till handlanden i Nykarleby Grels Ryss och Anna Forsman; 2:o i Pedersöre 20 aug. 1723 med Helena Calamnius, född 19 okt. 1697, död 28 nov. 1774, dotter till kapellanen i Kalajoki Joseph Calamnius och Elin Thorvöst.

III. Barn:

1. Susanna, född 1714, begr. i Gamlakarleby 17 apr. 1746. — Gift i Nykarleby 23 nov. 1731 med handlanden i Gamlakarleby Joseph Calamnius, född 28 apr. 1699, död 18 sept. 1763.

1. Catharina, döpt i Bygdeå 9 mars 1715, död 1771. — Gift i Nykarleby 24 nov. 1748 med sedermera kyrkoherden i Malaks Israel Björk, född 1716 på Björkas i Replot, död 23 sept. 1783.

1. Christina, född 1716, begr. 24 juni 1748. — Gift 4 dec. 1735 med handlanden och rådmannen i Nykarleby Olof Claesberg, död i lungsot 5 maj 1754, 48 år gammal.

2. Maria Helena, född 1725, död i Vasa 31 dec. 1792. — Gift 9 dec. 1740 med handlanden och rådmannen i Nykarleby Jacob Neuman, död 31 aug. 1760.

2. Anna, född 11 okt. 1730, död 20 jan 1820. — Gift 28 apr. 1753 med handlanden och postmästaren i Nykarleby Henric Nyman, född 1 apr. 1726, död 22 maj 1765.

2. Daniel, född 1 sept. 1732.

2. Samuel, född 4 dec. 1734. Handlande. Tab. 3.

2. Hedvig, född 13 sept. 1737.

2. Elisabeth, född 24 sept. 1738, död i Nykarleby 18 okt. 1783. — Gift 1:o i Nykarleby 23 nov. 1756 med lantmätaren Ernest Johan Gutzén, född i Brahestad 29 apr. 1724, död i juni 1767; 2:o i Nykarleby 3 dec. 1768 med lantmätaren Anders Peuron, född 1737, död förmodl. 1782.

2. Daniel, född 3 jan. 1739.

 


Tab. 3.

III. Samuel Kempe, son till Daniel K., tab. 2. Född 4 dec. 1734. Handlande i Nykarleby 1759. Rådman. Död 18 febr. 1788. — Gift i Gamlakarleby 30 okt. 1759 med Susanna Wevilius, född 18 juli 1740, död i lungsot 4 aug. 1786, dotter till handlanden och rådmannen i Gamlakarleby Jacob Wevilius och Elisabet Frimodig.

IV. Barn:

Johan Jacob, född 22 juli 1762. Student 1780. Handlande i Nykarleby 1787. Rådman. Död i bröstsjuka 23 dec. 1805. — Gift med Anna Catharina Forsberg, född 5 febr. 1768, död 7 sept. 1833, dotter till handlanden i Nykarleby Fredrik Forsberg och Anna Häggblad.

Israel, född 1 jan. 1766. Student 1785. Kofferdiskeppare. Handlande i Nykarleby. Död 16 aug 1820, ogift.

Lena Lisa, född 11 apr. 1767, död 17 dec. 1822. — Gift 1 sept. 1789 med handlanden i Nykarleby Christian Reinhold Backman, född 5 okt. 1764, död 19 jan. 1830.

Greta Caisa, född 14 jan. 1769. — Gift 10 nov. 1791 med handlanden i Nykarleby Mathias Forshaell, född i Limingo 16 febr. 1759. Student 1778. Flyttade 1802 till Jutbacka. Avförda 1814.

Anna Maria, född 29 juni 1770, död i bröstsjukdom i Nykarleby 1 nov. 1808. — Gift 22 okt. 1793 med sedermera kyrkoherden i Laihela, prosten Johan Stenbäck, född 16 jan. 1763, död 5 dec. 1843.

Samuel, född 8 nov. 1771. Handlande. Tab. 4.

Daniel, född 14 aug 1773. Handlande i Nykarleby. Död i bröstsjukdom 6 nov. 1800, ogift.

Henric, född 18 dec. 1776. Student 1798. Tingsskrivare. Flyttade till Munsala 1800.

Fredric Reinhold, född 22 dec. 1781. Sjötullvaktmästare. Tab. 5.

 


Tab. 4.

IV. Samuel Kempe, son till Samuel K., tab. 3. Född 8 nov. 1771. Handlande och rådman i Nykarleby. Död 31 jan. 1815. — Gift 1:o 7 nov. 1799 med Stina Brita Juthe, född 4 juli 1776, död 5 aug. 1808, dotter till handlanden i Nykarleby, rådmannen Anders Juthe och Maria Helena Schioman; 2:o 21 nov. 1809 med Anna Lena Nyström, född 4 okt. 1789, död 27 apr. 1840, dotter till sjömannen i Nykarleby Johan Nyström och Susanna Lilja.

V. Barn:

1. Anders Samuel, född 20 jan. 1800, död 7 maj 1800.

1. Maria Elisabeth, född 6 okt 1801, död 10 dec. 1802.

1. Anna Helena, född 28 apr. 1803, död i Nykarleby 7 apr. 1824. — Gift 4 jan. 1824 med kofferdikaptenen, sedermera handlanden och rådmannen i Gamlakarleby Johan Gustaf Lithén, född 20 aug. 1794, död 22 apr. 1852.

1. Sophia Albertina, född 14 jan. 1806, död 13 aug. 1807.

 


Tab. 5.

IV. Fredric Reinhold Kempe, son till Samuel K., tab. 3. Född 22 dec. 1781. Sjötullvaktmästare i Nykarleby. Död 5 dec. 1840. —  Gift 8 sept. 1809 med Catharina Helena Giers, född 15 sept. 1784, död 11 jan. 1875, dotter till visitören i Nykarleby Jonas Johan Giers och Carin Liljeström [ej släkt med webbmaster].

V. Barn:

Anna Regina, född 12 juli 1812. Flyttade till Helsingfors 1861. — Gift 18 sept. 1836 med kofferdiskepparen i Jakobstad Petter Anders Lundgren, född 3 nov. 1807, död i Gibraltar 3 juli 1853.

Johan Fredric, född 18 mars 1815. Flyttade till Tavastehus 1833.

Alexander, född 30 apr. 1817, död 17 okt. 1828.

Carl Reinhold, född 5 okt. 1819. Sjötullvaktmästare. Tab. 6.

Stina Sophia, född 3 dec. 1821, död 19 juni 1831.

Samuel, född 13 juli 1824. Styrman. Tab. 7.

 


Tab. 6.

V. Carl Reinhold Kempe, son till Fredric Reinhold K., tab. 5. Född 5 okt. 1819. Sjötullvaktmästare i Jakobstad 1859. Död 18 dec. 1884. — Gift 1:o 18 apr. 1843 med Maja Caisa Björkman, född i Pedersöre 9 aug. 1807; 2:o 21 juni 1871 med Brita Henriksdotter Kif, född i Läpplax 4 okt. 1829, död 16 dec. 1898, dotter till Henric Gustaf Henricsson på Rif i Pedersöre och Caisa Hansdotter.

VI. Barn:

1. Carl Reinhold, född 20 jan. 1844.

1. Hilda Carolina, född 7 dec. 1845, död 22 juli 1847.

1. Fredric Konstantin, född 7 maj 1848. »Förrymd» 1865.

 


Tab. 7.

V. Samuel Kempe, son till Fredric Reinhold K., tab. 5. Född 13 juli 1824. Styrman 19 apr. 1848. Flyttade till Jakobstad 1853. Handelsbokhållare. Död 18 dec. 1895. — Gift 8 dec 1853 med Johanna Fredrika Nicklin, född 16 apr. 1828, död 7 dec. 1908, dotter till klockaren i Pedersöre Gustaf Nicklin och Anna Maria Öberg.

VI. Barn:

Anna Rosalie, född 17 okt. 1855, död 25 mars 1864.

Ida, född 15 maj 1861. — Gift 19 mars 1886 med länsmannen i Saarijärvi Reinhold Valdemar Blomkvist, född i Helsingfors 27 febr. 1845. Kronofogde på Åland. Död i Tosarby i Sund 13 juli 1906.TURDIN

  (1)

(1) Strax efter stora ofreden, åren 1723 och 1725, finnes i Vasa handlanden Lars och borgaren Abraham Turdin, vilka efterlämnade flere ätteläggar där.Tab. 1.

I. Lars Turdin i Norrom by i Bygdeå.

II. Barn:

Olof, född 1659. Handlande. Tab. 2.

Nils. Handlande. Tab. 3.

Anders. Handlande. Tab. 11.

Petter. Handlande. Tab. 13.

 


Tab. 2.

II. Olof Larsson Turdin, son till Lars T., tab. 1. Född i Norrom by i Bygdeå. Kom därifrån med betyg 8 aug. 1691. Emedan T. gifte sig med borgaren Matts Mattssons släkting och åtog sig att syta honom, vann han burskap i Nykarleby 21 mars 1692. Stadskassör. Begr. 17 juni 1739, 80 år gammal. — Gift 1:o med Anna, begr. 3 maj 1730; 2:o med Margaretha Cronbäck, död i juni 1750, 89 år gammal.

III. Barn:

1. Susanna, född 26 dec. 1697, död 20 febr. 1767. — Gift med handlanden (1730) i Nykarleby, rådmannen Hans Aulin, född 2 maj 1698, död 14 mars 1763.

1. Margaretha, född 1698, död 14 sept. 1785. — Gift med handlanden i Nykarleby Isac Aulin, död före 1748.

I. Annika, född1710, begr. 18 febr. 1739. — Gift 7 nov. 1732 med handlanden (1738) i Nykarleby Eric Hentzig, född 23 febr. 1707. Sedermera brofogde. Död 25 apr. 1789. Omgift 1:o 19 febr. 1740 med Margaretha Falck, född 1711, död 15 maj 1776, dotter till klockaren i Nykarleby Niclas Falck (begr. 17 jan. 1748) och Sigrid Olofsdotter (död 24 nov. 1750); 2:o 8 aug. 1780 med Anna Greta Werander, född 1740, omn. ännu 1801.

 


Tab. 3.

II. Nils Larsson Turdin, son till Lars T., tab. 1. Född i Norrom by i Bygdeå. Vann burskap i Nykarleby 25 apr. 1691. Använde namnet Turdin f.o.m. år 1696. Handlande. Död 1726. — Gift 1:o med Margareta Lundina, dotter av Per Lundinus; 2:o med Gertrud Nordling, dotter av Ture Nordling. Hon vistades 1727 i Vörå med 2 barn.

III. Barn:

Johan, född 1701. Handlande. Tab. 4.

Petter, född 1708. Handlande. Tab. 10.

Märta, född 1719. Död 27 nov. 1775, ogift.

 


Tab. 4.

III. Johan Turdin, son till Nils T., tab. 3. Född 1701. Handlande i Nykarleby; vann, såsom född i staden, burskap 25 apr. 1726. Död 20 okt. 1771. — Gift 1:0 med Anna Udd, begr. 31 dec. 1738, 58 år gammal; 2:o med änkan Anna Sophia Smitt, död 23 okt. 1774, 58 år gammal.

IV. Barn:

1. Margaretha, född 1725, död 11 febr. 1794. — Gift 14 febr. 1749 med handlanden (1756) i Nykarleby Carl Fredric Lund, född i Nykarleby 1725, omn. ännu 1801.

1. Olof, född 3 juli 1728. Handlande. Tab. 5.

1. Anna, född 17 nov. 1731, död 14 sept. 1816. — Gift 25 nov. 1757 med handlanden i Nykarleby Anders Juthe, född 14 nov. 1731, död 26 jan. 1807.

2. Elisabeth, född 31 maj 1743, död 10 juni 1813. — Gift 1769 med orgelnisten och klockaren i Nykarleby Hans Rönnblad, född i Närpes 25 jan. 1735, död i bröstsjuka 15 jan 1790.

2. Johan, född 24 juni 1746. Handlande. Tab. 7.

2. Carin, född 23 aug. 1750. Hushållerska. Död 29 juli 1788, ogift.

2. Susanna, född 22 dec. 1759. Deja.

2. Matts, född 13 sept. 1759. »Mästare». — Gift 18 jan. 1791 med Brita Biström.

2. Christina, född 27 dec. 1761. Flyttade till Vasa 1782.

2. Nils, född 16 febr. 1765. Utrikes 1782.

 


Tab. 5.

IV. Olof Turdin, son till Johan T., tab. 4. Född 3 juli 1728. Handlande i Nykarleby 1756. Död 12 jan. 1779. — Gift med Maria Berg, född 14 sept. 1733, död 5 maj 1797, dotter till borgaren i Nykarleby Henric Berg och Christina Löfqvist.

V. Barn:

Johan Henric, född 17 juni 1759. Utomlands 1779.

Brita Stina, född 10 juli 1764, död 25 juli 1808. — Gift 1:o 14 nov. 1793 med vaktkarlen på bränneriet Isac Giers, död 19 apr. 1794, 37 år gammal; 2:o 18 maj 1802 med glasmästaren i Nykarleby Isac Wilhelm Muhr, född i Vasa 24 jan. 1780, omn. ännu 1807.

Samuel Reinhold, född 17 juni 1773. Sjökapten. Tab. 6.

Anna Sophia, född 29 febr. 1776, död s.å.

 


Tab. 6.

V. Samuel Reinhold Turdin, son till Olof T., tab. 5. Född 17 juni 1773. Sjökapten, bosatt i Jakobstad. Död 12 apr. 1840. — Gift med Maja Lisa Winsten, född 1781, död 18 maj 1818, dotter till handlanden i Jakobstad Anders Winsten och Lovisa Ulrica Kulman.

VI. Barn:

Maria Lovisa, född 26 sept. 1803, död 20 juli 1860. Ogift.

Wilhelmina Elisabet, född 2 okt. 1806 i Uleåborg

Christina Lovisa, född 25 juli 1808.

Aqvilina Charlotta, född 7 juni 1811, död i Uleåborg 19 dec. 1845. — Gift 27 dec. 1836 med sadelmakarmästaren i Uleåborg Elias Åström, född i Nederkalix 5 juli 1805, död i Uleåborg 28 okt. 1898.

 


Tab. 7.

IV. Johan Turdin, son till Johan T., tab. 4. Född 24 juni 1746. Handlande i Nykarleby. Rådman. Död 8 juni 1795. — Gift 1:o med Catarina Juthe, född 6 febr. 1749, död 13 maj 1786, dotter till handlanden i Nykarleby Matts Juthe och Christina Finelia; 2:o 8 febr. 1787 med Anna Häggblad, född 16 okt. 1747, död 26 febr. 1804, dotter till handlanden i Nykarleby Eric Häggblad och Catharina Juthe.

V. Barn:

1. Anna Stina, född 14 aug. 1774. — Gift med notarien och kassören i Nykarleby Elias Magnus Roundell, f. i Vasa 17 nov. 1767, död 1795?

1. Helena Catharina, född 15 febr. 1776, död 1 febr. 1816. — Gift 10 mars 1795 med sjökaptenen Johan Christian Berger i Nykarleby, född i Göteborg 1764, drunknade på Östersjön 29 aug 1801.

1. Johan, född 6 jan. 1778. Handlande. Tab. 8.

1. Lars Wilhelm, född 10 aug 1781, död 1781.

1. Benedikt, född 10 apr. 1784, död 1785.

 


Tab. 8.

V. Johan Turdin, son till Johan T., tab. 7. Född 6 jan. 1778. Handlande i Nykarleby. Rådman. Kommerseråd. Död 26 okt. 1834. — Gift med Anna Sophia Backman, född 1 dec. 1770, död 10 apr. 1830, dotter till handlanden i Nykarleby Reinhold Wilhelm Backman och Christina Wessler.

VI. Barn:

Gustaf Wilhelm, född 17 okt. 1805. Handlande. Tab. 9.

Augusta Johanna, född 28 aug. 1809, död 6 jan. 1871. — Gift 4 jan. 1834 med ingenjören och majoren, friherre Carl Rosenkampff, född 17 okt. 1793, död i Helsingfors 17 sept. 1846.

Lars Johan, född 13 juli 1801, död 27 aug. 1808.

Wilhelmina, född 20 febr. 1804, död 18 juli 1805.

 


Tab. 9.

VI. Gustaf Wilhelm Turdin, son till Johan T., tab. 8. Född 17 okt. 1805. Handlande i Nykarleby. Bortflyttat 1851. — Gift med Emilia Augusta Backman, född 7 juli 1812, dotter till klädeshandlaren i Stockholm Henric Emil Backman.

VII. Barn:

Gustaf, född 3 febr. 1836. Student.

Johan Emil, född 29 okt. 1838.

Emilia Mathilda, född 15 nov. 1840, död 17 apr. 1841.

 


Tab. 10.

III. Petter Turdin, son till Nils T., tab. 3. Född 1708. Handlande i Nykarleby 1734. Rådman. Död 1772. — Gift 14 nov. 1732 med Brita Kikovia, född 1702, död 25 nov. 1778, dotter till länsmannen i Nykarleby Mathias Kikov (Crichov) och Elisabeth Munselius.

IV. Barn:

Elisabeth, född 1733. — Gift 17 maj 1763 med föraren Anders Harjulin.

Margaretha, född 15 okt. 1734.

Maria, död ogift.

Nils, född 9 nov. 1736.

Olof, född 7 mars 1738.

Anna, född 18 dec. 1739. — Gift 23 maj 1770 med »konstapeln vid kungl. amiralitets- och galerflottan» Matts Spåra.

Catharina, född 26 maj 1745, död 12 febr. 1804. — Gift 1:o 2 sept. 1768 med rådmannen i Gävle Nils Mört; 2:o 4 dec. 1774 med sjökaptenen Carl Magnus Östergård, född 1734, död i Nykarleby 23 nov. 1790.

 


Tab. 11.

II. Anders Larsson Turdin, son till Lars T., tab. 1. Handlande i Nykarleby 1699. Vann burskap 3/11 1702, omn. ännu 1755. — Gift 1:o med Barbro, begr. 9 mars 1746, 70 år gammal; 2:o 29 okt. 1751 med Margaretha Mattsdotter, född 1701.

III. Barn:

Anders, född 1709. Sjöman. Tab. 12.

 


Tab. 12.

III. Anders Turdin, son till Anders T., tab. 11. Född 1709. Sjöman och fiskare, bosatt i Nykarleby. »Välacktad». Död 15 sept. 1792. — Gift 1:o 24 aug. 1736 med Sara Greta Zellinger; 2:o 22 febr. 1750 med änkan Maria Ersdotter, född i Storsoklot 1713, död 16 apr. 1790.

IV. Barn:

1. Elisabeth, född 20 apr. 1737.

1. Brita född 20 apr. 1737.

1. Catharina Stina, född 30 maj 1738.

1. Maria, född 7 juli 1745, nämnd ännu 1767.

2. Brita, född 12 jan. 1751, död 20 maj 1823. — Gift 2 nov. 1780 med besökaren i Nykarleby Anders Ahlqvist, född 25 okt. 1755, död 20 maj 1795.

 


Tab. 13.

II. Petter Larsson Turdin, förmodligen son till Lars T., tab. 1. Handlande i Jakobstad. Begr. 4 juli 1725. — Gift 20 apr. 1696 med Anna Zachariedotter, död 20 juni 1745, 73 år gammal, dotter till borgaren i Jakobstad Zacharias Håkansson.

III. Barn:

Maria, född 7 febr. 1705, död 10 okt. 1780. — Gift 1:o 2 febr. 1726 med handlanden i Jakobstad Henrich Asp, död 16 juni 1734, 30 år gammal; 2:o 6 jan. 1736 med handlanden i Jakobstad Erich Ekman, död 22 okt. 1751, 43 1/2 år gammal.

Susanna, död i lungsot 2 jan. 1769, 56 år gammal. — Gift 1:o 17 mars 1742 med handlanden i Jakobstad, rådmannen Jacob Tiedtcke, född i Preussen, död 13 dec. 1758, 78 år gammal; 2:o 13 dec. 1759 med handlanden i Jakobstad Johan Steen, död 8 maj 1775, 93 år gammal.

Johan.

 


Spridda anteckningar.

ALANUS.


Tab. 1.

Samuel Alanus. Kyrkoherde i Nykarleby 1707. Begr. 14 juni 1741, 94 år gammal. — Gift med Maria Margareta Arensbäck.

Barn:

Anna, född 25 juli 1699. — Gift med häradsskrivaren i Nykarleby Anders Lööf.

Petrus, född 1680. Kapellan. Tab. 2.

Christian, född 21 mars 1682. Inlöst 1724 på hospitalet i Kronoby. Död 24 dec. 1760.

Georg, student 1704.

Dotter, gift med kapellanen i Nykarleby Olaus Kikovius, död 1770.

 


Tab. 2.

Petrus Alanus, son till Samuel A., tab. 1. Född 1680. Kapellan i Nykarleby 1714. Död 1751. — Gift med Anna Greta Enholm, förmodligen dotter till handlanden och rådmannen i Kristinestad Elias Enholm (f. 1711) och Kirstin Johansdotter samt tidigare gift med kapellanen i Gamlakarleby Gustaf Snabb, döpt 21 sept. 1668, död 1711.

Barn:

Samuel, född 1715. Kapellan i Nykarleby 1773. Död 24 apr. 1780. Ogift.

Petrus, född 1718. Länsman i Nykarleby. Död 18 okt. 1778. Ogift.

Anna Greta, född 1719.

Syskonen bodde 1762—1767 tillsammans på Pettersberg i Kyrkbyn.

 


BACKMAN.


Tab. 1.

Christian Mattsson Backman. Borgmästare i Vasa 1690. Död 1691. — Gift i Vasa 5 apr. 1706 med änkan Margaretha Davidsdotter.

Son:

Christian, född i apr. 1691. Handlande och rådman i Vasa. Riksdagsman 1738. Död 4 juli 1741. — Gift 1:o med Catharina Hellberg, född 24 maj 1702, död 17 juni 1730, dotter till räntmästaren i Vasa Gerhard Hellberg och Margaretha Enroth; 2:o med Brita Alm, död 25 febr. 1739, 28 år, 2 mån. gl; 3:o med Anna Bulich.

Son:

Reinhold Wilhelm, född 17 apr. 1724. Sekreterare vid rådstugurätten i Nykarleby. Handlande. Död 17 okt. 1787. — Gift 27 dec. 1757 med Christina Wessler, född 15 maj 1737, död 18 jan. 1810.

Barn:

Catharina Christina, född 27 mars 1760, död 21 jan. 1841. — Gift 1 aug 1779 med viceborgmästaren i Nykarleby Isac Wacklin, född i Uleåborg 29/8 1755, död 1790.

Christian Reinhold, född 5 okt. 1764. Handlande. Tab. 2.

Anna Sophia, född 1 dec. 1770, död 10 apr. 1830. — Gift 1:o 17 dec. 1789 med handlanden och rådmannen i Nykarleby Samuel Calamnius, född 12 jan. 1767, död 4 jan. 1796; 2:o med handlanden i Nykarleby, kommerserådet och rådmannen Johan Turdin, född 6 jan. 1778, död 26 okt. 1834.

 


Tab. 2.

Christian Reinhold Backman, son till Christian B., tab. 1. Född 5 okt. 1764. Handlande i Nykarleby 1787. Död 19 jan. 1830. — Gift 1 sept. 1789 med Lena Lisa Kempe, född 11 apr. 1767, död 17 dec. 1822, dotter till handlanden i Nykarleby, rådmannen Samuel Kempe och Susanna Wevilius.

Barn:

Christina Elisabeth, född 24 juni 1792. — Gift 1:o 4 nov. 1819 med kapellansadjunkten Jakob Rönlund, f. i Vasa 1 okt. 1793, död i Munsala 20 aug. 1826; 2:o med kapellanen Johan Fredrik Silvius, född i Uleåborg 8 juli 1804, död i Pyhäjoki 12 aug. 1873.

Lars, född 10 okt. 1793, död 11 aug. 1794.

Greta Sophia, född 3 juli 1795, död 14 febr. 1796.

Wilhelm, född 10 mars 1797. Till sjöss 1813.

Anna Helena, född 17 sept. 1801, död 17 febr. 1872. Ogift.

Reinhold Wilhelm Backman, född 1769. Sjökapten. Handlande i Nykarleby 1800. Rådman. Död 17 mars 1832. — Gift 5 maj 1803 med Kristina Sofia Wacklin, född 6 mars 1783, död 21 febr. 1853, dotter till viceborgmästaren i Nykarleby Isac Wacklin och Catarina Christina Backman.

Barn:

Stina Sophia, född 5 dec. 1803.

Wilhelm, född 4 febr. 1806, död 23 juni 1811.

Johanna, född 26 nov. 1807.

Wilhelm, född 25 aug. 1812. Styrman.

Emelie, född 5 okt. 1813.

Carl, född 22 apr. 1816.

Anna Charlotta, född 22 jan. 1818.

Alfred, född 3 jan. 1820. Präst. Död i Kelviå 8/2 1849. Se vidare Colliander, sp. 270.

Axel, född 1 mars 1822. Bokhållare. Fabriksdisponent. Död i Idensalmi 16 okt. 1882. — Gift 24 juni 1842 med Anna Sophia Hjelte, född 30 sept. 1815, död i Uleåborg 7 okt. 1893.

Carolina Wilhelmina, född 27 maj 1825.

 


BASILIER.

Friedric Carl Basilier, född på Ramnäs i Västmanland 12 apr. 1711. Schäfer och tobaksplantagör. Bosatt på Drakabacka i Nykarleby landsförs. Död 17 febr. 1786. — Gift 13 okt. 1747 med Beata Nordman, född 8 apr. 1726, dotter till länsmannen Lorents Nordman (köpte 1713 Drakabacka, 7/12 mantal, av Brita Hoffrenia) och Catharina Asplund.

Dotter:

Ulrica, född 13 juni 1757. — Gift med Abraham Gröndal, född i Sagu 20 dec 1735.

 


BERGER.

Johan Christian Berger, född i Göteborg 1764. »Löjtnant vid svenska eskadern och kungl. arm. flotta». Sjökapten, bosatt i Nykarleby. Drunknade på Östersjön 29 aug. 1801. — Gift 10 mars 1795 med Helena Catharina Turdin, född 15 febr. 1776, död 1 febr. 1816, dotter till handlanden i Nykarleby, rådmannen Johan Turdin och Catharina Juthe.

Son:

Carl Johan, född 12 juli 1796. Handlande och rådman i Nykarleby. Död 26 nov. 1876. — Gift 1:o 4 dec. 1817 med Anna Helena Nyström, född 4 okt. 1789, död 27 apr. 1840, dotter till sjömannen Johan Nyström och Susanna Lilja; 2:o 9 juni 1842 med Brita Sophia Molander, född 5 apr. 1804.

 


BRASK eller BRÄSCH.

Nils Brask, handlande i Nykarleby. Rådman (omn. 1693). Upps. befattn. 1723. Riksdagsman. Kyrkovärd. Änkan begr. 6 febr. 1732.

Dotter:

Catharina. Gift 1:o med handlanden (1733) i Nykarleby Petter Hellberg, ägare av Orisbergs järnbruk jämte Lars Wessler; 2:o 21 febr. 1744 med handlanden i Stockholm Lorentz Mathias Björkman, vilken genom sitt giftermål blev ägare av 1/2 i Orisbergs järnbruk.

 


CALAMNIUS.


Tab. 1.

Herman Calamnius, född 29 okt. 1701. Handlande i Nykarleby 1728. Död 1 jan. 1766. — Gift med Greta Neostadia, som levde ännu 1761.

Barn:

Joseph, född i okt. 1729. Handlande. Tab. 2.

Maria, född 1734. Omn. 1762—1767.

Anna, omn. 1755—1761.

 


Tab. 2.

Joseph Calamnius, son till Herman C., tab. 1. Född i okt. 1729. Handlande i Nykarleby 1755. Rådman 1780. Död 27 febr. 1803. — Gift med Margaretha Scrivars, född i okt. 1728, död 28 juli 1805, förmodl. dotter till borgaren i Nykarleby Johan Scrivars och Margareta Davidsdotter.

Barn:

Joseph, född 20 okt. 1760. Handlande i Nykarleby. Drunknade i ån 19 apr. 1790. Ogift.

Samuel, född 12 jan. 1767. Handlande i Nykarleby. Död 4 jan. 1796. Han är Zachris Topelii morfar.

 


COLLIN.

Tab. 1.

Abraham Collin. Handlande i Nykarleby 1735. Rådman 1754. Död 29 apr. 1762, 54 år gammal. — Gift 1:o med okänd; 2:o 14 okt. 1744 med Brita Neostadia, död 6 mars 1757, 56 år gammal; 3:o 18 apr. 1758 med Catharina Giedda, förmodligen dotter till tullnären och rådmannen i Nykarleby Petter Giedda (begr. 16 mars 1740, 63 år gammal) och Maria Granroth (omn. 1708) samt tidigare gift, 23 okt. 1733, med handlanden i Nykarleby Augustin Bong.

Son:

1. Abraham, född 1737? Handlande. Tab. 2.

 


Tab. 2.

Abraham Collin, son till Abraham C., tab. 1. Handlande i Nykarleby. Död 28 jan. 1769, 34 år gammal. — Gift 21 febr. 1764 med Hedvig Forsberg, född 15 jan. 1731, begr. 12 febr. 1794.

Dotter:

Ulrica Christina, född 9 apr. 1768. — Gift 4 dec. 1794 med rektorn i Gamlakarleby Fredric Jurvelius.

 


FINELIUS.

På ett Högbacka underlydande hemman, som tidigare var förenat med Kudnissas, men senare avskildes under namnet »Nils Olovssons» och donerades under staden, bodde redan år 1579 bonden Carl Jönsson. Han efterföljdes av Jöns Carlsson i början av 1600-talet. Denne hade en syster Margareta. Därpå följde Carl Jönsson d.y., som blev borgare i staden.


Tab. 1.

Carl Jönsson, bonde på 1/4 mantals hemman i Kyrkoby. Borgare i staden, rådman i Nykarleby till 13 mars 1709. — Gift med Johan Mattssons syster.

Barn:

Anna. — Gift med handlanden i Nykarleby Olof Holm, 1733.

Gustaf. Handlande i Nykarleby; vann burskap 6 maj 1701. Omkom jämte sin hustru Barbara Freiman ombord å sin skuta vid Ådö skatan i okt. 1711.

Carl. Handlande. Tab. 2.

Elisabeth, död 5 apr. 1757, 94 år gammal. — Gift med besökaren Matts Sigfridsson, död före 1733. — Deras en dotter var gift med bonden Hans Jakobsson i Monäs.

 


Tab. 2.

Carl Finelius, son till Carl Jönsson, tab. 1. Handlande i Nykarleby 1741—1748. Vann burskap 1723. Hustru Kierstin.

Barn:

Kierstin, född 1723, död 12 mars 1788. — Gift 1:o 29 jan. 1741 med handlanden i Nykarleby Matts Juthe, född 1715, död 11 juni 1780; 2:o 27 jan. 1785 med handlanden i Nykarleby Jacob Glansk, född i Åbo 28 juni 1753, död 25 nov. 1829; omgift 4 febr. 1790 i Kurikka med Susanna Johanna Forsén, född 18 juni 1763, död 7 aug. 1832, dotter till handlanden i Nykarleby Johan Forsén och Susanna Astrén.

 


FORSBERG.

Tab. 1.

Jacob Forsberg, från Vasa. Glasmästare i Nykarleby 1722. Handlande 1730—1735. Glasmästarbrev i Stockholm 20 sept. 1731. Levde ännu 1760. — Gift med Anna Neostadia, född 11 april 1704, död 30 nov. 1783.

Barn:

Hedvig, född 15 jan. 1731, begr. 12 febr. 1794. — Gift 1:o 21 febr. 1764 med handlanden Abraham Collin; 2:o 25 jan. 1776 med handlanden i Nykarleby Carl Fredric Krook, född i Gamlakarleby 7 aug. 1733, död 18 apr. 1811.

Daniel, född 24 sept. 1735. Handlande och rådman i Nykarleby. Död 29 nov. 1802. — Gift 5 dec. 1758 med Beata Brinck, född 27 maj 1731, flyttade till Vasa 1802, dotter till borgmästaren i Nykarleby Samuel Brinck och Catharina Bladh. Barnlösa.

Johan, född 6 juni 1739. Handlande. Tab. 2.

Fredric, född 22 dec. 1742. Handlande. Tab. 3.

 


Tab. 2.

Johan Forsberg, son till Jacob F., tab. 1. Född 6 juni 1739. Handlande i Nykarleby. Levde ännu 1809. — Gift med Lisa Bertlin, född i Vörå 15 maj 1738, död 2 juli 1808.

Barn:

Johan Henric, född 13 apr. 1770. Sjöman. Gift.

Anna Beata, född 10 nov. 1772, död 11 juli 1802. — Gift 21 maj 1801 med glasmästaren i Nykarleby Olof Herman Berg, född i Brahestad 11 juli 1779.

Hedvig Elisabeth, född 4 juli 1774, död 5 mars 1837. — Gift 28 dec. 1810 med landssekreteraren, sedermera handlanden i Nykarleby Matts Ahlund, född i Vetil 22 febr. 1780, död 28 maj 1846.

 


Tab. 3.

Fredric Forsberg, son till Jacob F., tab. 1. Född 29 dec. 1742. Handlande i Nykarleby 1764. Rådman 1778. Död i juni 1784. — Gift 6 nov. 1766 med Anna Häggblad, född 16 okt. 1747, död 26 febr. 1804, dotter till handlanden i Nykarleby Eric Häggblad och Catharina Juthe.

Barn:

Anna Caisa, född 5 febr. 1768, död 7 sept. 1833. — Gift 1:o med handlanden i Nykarleby Johan Jacob Kempe, född 22 juli 1762, död 23 dec. 1805; 2:o med sjökaptenen, sedermera handlanden och rådmannen i Nykarleby Johan Schale, född i Kongsbacka 27 apr. 1746, död i apr. 1814.

Hedvig Ulrica, född 4 nov. 1770, död 9 apr. 1800. — Gift 10 mars 1790 med fänriken, landsfiskalen i Nykarleby Bror Wilhelm Aspegren, född i Pedersöre 4 sept. 1764, död 2 juni 1826. Bosatta i Soklot.

 


FORSHAELL.

Johan Forshaell, född i Pyhäjoki 24 mars 1718. Kyrkoherde och prost i Nykarleby. Död 13 aug. 1792. — Gift 1:o med Brita Falander, född 16 okt. 1726, död 13 mars 1774; 2:o med Britha Åhs, född i Uleåborg 22 sept. 1730, död 27 dec. 1798.

Barn:

Eric, född i Limingo 1758. Handlande i Gamlakarleby. Död 7 maj 1794. — Gift i Gamlakarleby 5 febr. 1782 med Christina Catharina Lithén, född 9 sept. 1760, död 21 mars 1835.

Matts, född i Limingo 16 febr. 1759. Student 1778. Handlande i Nykarleby. Bortflyttad 1814. — Gift 10 nov. 1791 med Margaretha Catharina Kempe, född 14 jan. 1769, dotter till handlanden i Nykarleby, rådmannen Samuel Kempe och Susanna Wevilius.

Maria, född i Limingo 25 mars 1763. — Gift 1785 med borgmästaren i Nykarleby Johan Christian Gadd, född 1752, död 7 febr. 1813.

 


HAMBERG.

Matts Hamberg, förmodligen i Kristinestad.

Barn 1777:

Petter, död 1788. Handlande i Jakobstad.

Sigrid, död i Jakobstad 29 sept. 1787. — Gift 1:o med handlanden i Nykarleby Anders Nyman; 2:o med handlanden i Nykarleby, rådmannen Killian Malm; 3:o med tullförvaltaren i Gamlakarleby Reinhold Fredric Wittstock, död 1781.

Christina, död 20 jan. 1787, 66 år gl. — Gift med handlanden och viceborgmästaren i Kristinestad Casper Lebell, död vid Vaxholm 16 juni 1787, 70 år gl.

Margaretha, född 1711, död 19 j an. 1788. — Gift 1:o 28 nov. 1731 med Matts Kallman i Kristinestad, begr. 15 apr. 1750; 2:o 2 aug. 1751 med handlanden i Kristinestad Eric Holmström, född 1708 el. 1709, död 17 juli 1770. (»Enda barnet Helena Margaretha i Härnösand»).

Jöns, kontrollör i Stockholm.

Lisa, död. Ogift?

 


JUNIANDER.

Tab. 1.

Johan Carlsson, rådman i Nykarleby. Närvar vid lantdagen i Åbo 1676 och riksdagsman i Stockholm 1689. Postmästare från år 1695. Död 27 dec. 1705. — Gift med Malin Witting, varigenom han ägde 1/2 av handlanden Klas Wittings hemman.

Barn:

Claes. Kapellan. Tab. 2.

Johan. Handlande. Tab. 3.

Carl, häradsskrivare i Nykarleby. Död före 1700. — Gift med Susanna Ryss, dotter till handlanden i Nykarleby Grels Ryss och Anna Forsman.

? Anna.— Gift 1:o med handelsman Lars Knutsson; 2:o med handelsman Lars Andersson Neuman, begr. 10 juni 1743.

 


Tab. 2.

Claes Juniander, son till Johan Carlsson, tab. 1. Kapellan i Nykarleby. Död i mars 1710. — Gift 1:o med Magdalena Falander, död 1707; 2:o med Anna Gammal.

Barn:

Brita, född 1707, död i Nykarleby 30 dec. 1779. — Gift 15 okt. 1734 med sedermera kyrkoherden i Nykarleby Johan Remahl, död 20 aug. 1768, 61 år gammal.

Anna. — Gift i Nykarleby 15 okt. 1734 med kapellanen i Lappfjärd Daniel Roos.

Elisabeth. — Gift 9 nov. 1736 med komministern i Ilmala Thomas Stenbäck.

 


Tab. 3.

Johan Juniander, son till Johan Carlsson, tab. 1. Handlande i Nykarleby; vann burskap 3 maj 1699. Avlade rådmanseden 28 jan. 1705. Stadsfänrik 1699. Begr. 23 jan. 1743, 65 år gammal. — Gift med Anna Mattsdotter Nyman, död 14 juni 1757, 78 år, dotter av rådmannen Matts Andersson.

Barn:

Anna, död 1767? — Gift 5 dec. 1732 med handlanden i Nykarleby Mårthen Forsén, död 17 maj 1756, 56 år gammal.

Beata, född 1718, död 1793. — Gift 9 febr. 1749 med provinsialschäfern Johan David Cneiff, född i Stockholm 1722, död i Kaskö 1792.

 


NEOSTADIUS.

Tab. 1.

Anders.

Barn:

Carin Andersdotter. — Gift med rådmannen Hans Dorff.

Marcus Andersson. Rådman. Tab. 2.

Margaretha Andersdotter. — Gift med rådmannen Jacob Ericsson (Elfving). Se sid. 322.

 


Tab. 2.

Marcus Andersson, son till Anders, tab. 1. Rådman, riksdagsmannen 1644. Död i Stockholm på hösten 1644. — Gift med Margareta Casparsdotter.

Barn, bland andra:

Gustaf (Gustavus Marci) Neostadius. Kapellan. Tab. 3.

 


Tab. 3.

Gustaf Neostadius, son till Marcus Andersson, tab. 2. Kapellan i Nykarleby. Död 1702. Ägde efter sin mor Drakabacka hemman i Kyrkobyn, 7/12 mantals, som änkan 1713 sålde åt länsmannen Lorentz Nordman, dessutom 1/2 mantal »Olof Jönssons» eller »Residens åkern». — Gift med Brita Hoffrén, begr. 21 jan. 1739, 79 år gammal.

Barn:

Henric. Kapellan. Tab. 4.

Gustaf, kapellan i Nykarleby.

Johan, stadsnotarie i Nykarleby 4/8 1712. (Flyktig rådman Johan Neostadii son Gustaf kristnades i Överkalix 24 nov. 1714).

Margaretha.

Jacob, död före 1710.

 


Tab. 4.

Henric Neostadius, son till Gustaf N., tab. 3. Kapellan i Nykarleby. Död 1710. — Gift med Susanna Ryss, i hennes 2:a gifte, död under ofreden i Sverige, dotter till handlanden i Nykarleby Grels Ryss och Anna Forsman.

Barn:

Brita, född 1701. — Gift 1:o med Clemens Nyman; 2:o med Abraham Collin. Se sid. 312, 304.

Anna, född 11/4 1704, död 30 nov. 1783. — Gift med Jacob Forsberg.

Margaretha. — Gift med Herman Calamnius.

Åren 1655—65 omtalas herr Andreas Neostadius, alldeles säkert av denna släkt. År 1660 omtalas landsbokhållaren Johannes Noghstadius. Se för övrigt Bergholm, Sukukirja, släkten Elfving.

 

NYMAN eller NEUMAN.

Förmodligen en och samma släkt.


Tab. 1.

I. Anders, förmodligen i Nykarleby.

II. Barn:

Lars, född 1683. Handlande. Tab. 2.

Matts. Rådman. Tab. 4.

Sigfrid, född 1698. Handlande. Tab. 7.

[Lagström: 1. Barnen Lars, Matts och Sigfrid äro ej bröder. — Lars Anderssons fader är styrmannen i Nykarleby Anders Sigfridsson. Lars hade 2 bröder: Anders, som var skomakare i Nykarleby, och Sigfrid, som vann burskap i Nykarleby 9 jan. 1699 och ej är identisk med Sigfrid Andersson Nyman, tab. 7, ty denne vann burskap 3 maj 1727. — Matts Andersson är nära befryndad med Lars och Sigfrid, men ej någonderas broder. — Sigfrid Anderssons föräldrar äro bonden å Sigfrids i Socklot by Anders Mattsson och Elisabet Andersdotter; farfadern Matts Sigfridsson och farfars fadern Sigfrid Mattsson äro bönder å samma hemman. En farbroder Sigfrid Mattsson vann burskap i Nykarleby 9 jan. 1699 och senare dennes son Tomas Sigfridsson 2 maj 1726. Sigfrid Mattsson kan möjligen vara Lars Anderssons farfader.]

 


Tab. 2.

II. Lars Andersson Neuman, son till Anders, tab. 1, Handlande i Nykarleby. Begr. 10 juni 1743, 60 år gammal. — Gift 1:o med Anna Johansdotter (Juniander); 2:o med Liskin Giedda, född i Vasa 30 okt. 1706, död 31 aug. 1760, 58 år gammal, dotter till tullnären och rådmannen i Nykarleby Petter Giedda och Maria Enroth.

[Lagström: Lars Andersson vann burskap den 10 maj 1705. Släktnamnet stavas tidigast Nyman. Av barnen är åtminstone Jacob hans styvson och son av handlanden Lars Knutsson (Rörvik), se X, sid. 329, och Anna Johansdotter (Juniander).]

 

III. Barn:

Jacob. Handlande. Tab. 3.

Anders, handlande i Nykarleby. Död 24 apr. 1751, 44 år gammal. — Förmodligen gift med Sigrid Hamberg, död i Jakobstad 29 sept. 1787. Utan barn.

? Anna Greta, född 1718 i Stockholm, död 10 maj 1798, 80 år gammal. — Gift 13 apr. 1734 med pastor Olof Kikovius, död 1770.

 


Tab. 3.

III. Jacob Neuman, son till Lars N., tab. 2. Handlande och rådman i Nykarleby. Död 31 aug. 1760. — Gift 9 dec. 1740 med Maria Helena Kempe, född 1725, död i Vasa 31 dec. 1792, dotter till handlanden i Nykarleby, rådmannen Daniel Kempe och Helena Calamnius.

[Lagström:  Hör till släkten Rörvik. Se X, sid. 329. ]

 

IV. Barn:

Anna, född 29 nov. 1741, flyttade till Vasa 1784, död där 17 maj 1803. — Gift 30 dec. 1760 med befallningsmannen i Nykarleby Carl Reinhold Lööf, född 1 okt. 1725, död 1 maj 1778.

Maria, född 10 dec. 1748. Flyttade till Vasa 1813. Död där 2 okt. 1822. — Gift 10 dec. 1767 med handlanden i Nykarleby Eric Aulin, född 11 maj 1742, död 21 dec. 1810.

Lena Caisa, född den 29 dec. 1749. — Gift 28 mars 1776 med sedermera kyrkoherden i Vichtis Isac Arenander, född 1749 i Tenala.

Johan Samuel, född 5 sept. 1758. Flyttade som handlande till Vasa 1772. Död där 14 juli 1809.

Sigrid, född 28 nov. 1759, död ogift i Vasa 1 sept. 1839.

Jacob, född 16 mars 1761. Flyttade till Vasa 1783. Död där 4 febr. 1812.

 


Tab. 4.

II. Matts Andersson, son till Anders, tab. 1. »Salig rådman» i Nykarleby 1723. — Gift 1:o med obekant; 2:o med Elisabeth Forselia, begr. 30 maj 1736.

[Lagström: Rådman Matts Anderssons första hustru hette Karin Mattsdotter, se X, sid. 326.]

III. Barn:

1. Margaretha. — Gift med borgaren i Nykarleby Söderman.

[Lagström: Dottern Margareta var ej gift med någon borgare Söderman. Hon var gift med borgaren Anders Hansson Möllnar (se X, sid. 326). Michaeli tid år 1698 födde hon, efter mannens död, en son, som döptes till Mickel. Bondesonen Karl Mattsson Knut i Ytterjeppo erkände sig vara barnets fader. Mickel antog släktnamnet Söderman och blev sedermera handelsman i Nykarleby.]

2. Anna, död 14 juni 1757, 78 år gammal. — Gift med handlanden i Nykarleby Johan Juniander, begr. 23 jan. 1743.

2. Clemens, född 1680. Handlande. Tab. 5.

 


Tab. 5.

III. Clemens Nyman, son till Matts A., tab. 4. Född 1680. Skeppare. Handlande i Nykarleby 1722. Begr. 1 juni 1740, 60 år gammal. — Gift med Brita Neostadia, död 6 mars 1757, 56 år gammal.

[Lagström: Clemens Nyman vann burskap 2 juni 1722.]

IV. Barn:

? Barbro, född 1722, död i lungsot 25 apr. 1764. — Gift med borgaren i Nykarleby Carl Holmlund, född 1718.

Susanna Elisabeth, född 28 okt. 1724, död 12 juli 1800. — Gift 23 sept. 1744 med Anders Munstrin, född 6 juni 1715. Handlande i Nykarleby 1744. Rådman 1756. Död 26 dec. 1788.

Henric, född 1 apr. 1726. Handlande. Tab. 6.

? Elisabeth, född 1727, död 27 dec. 1753. — Gift 20 okt. 1749 med notarien i Nykarleby, sedermera handlanden Olof Claesberg, född 1706. Rådman 1736. Död i lungsot 5 maj 1754. Tidigare gift 4 dec. 1735 med Christina Kempe, begr. 24 juni 1748, 32 år gammal, dotter till handlanden i Nykarleby, rådmannen Daniel Kempe och Susanna Ryss.

Brita Helena, född 20 aug. 1730. — Gift 23 okt. 1750 med rektorn i Gamlakarleby Eric Jurvelius.

 


Tab. 6.

IV. Henric Nyman, son till Clemens N., tab. 5. Född 1 apr. 1726. Handlande och postmästare i Nykarleby. Död 22 maj 1765. — Gift 28 apr. 1753 med Anna Kempe, född 11 okt. 1730, död 20 jan. 1820, dotter till handlanden i Nykarleby, rådmannen Daniel Kempe och Helena Calamnius.

V. Barn:

Brita, född 1756. — Gift med brännmästaren i Nykarleby Philip Boevie, född i Lövstad 11 apr. 1752.

Anna Maria, född 29 juli 1757. Flyttat från Nykarleby såsom änka 1813. — Gift med byggmästaren i Lempäälä Nils Sahlbom.

 


Tab. 7.

II. Sigfrid Andersson, son till Anders, tab. 1. Född 1698. Handlande i Nykarleby. Död 5 nov. 1779. — Gift med Kirstin Mårtensdotter, född 1709, (moder Valborg, död 1753).

[Lagström: Sigfrid Andersson Nyman vann burskap 3 maj 1727. Gift 3 maj 1733 med Kristina Mårtensdotter Högbacka, se X, sid 325. Äldsta barn: Anders, f. 21 mars 1736. ]

III. Dotter:

Catharina, född 12 maj 1738. — Gift med borgaren i Nykarleby Abraham Hellman, född 1723, död i nov. 1777.

 


PAULIN.


Tab. 1.

I. Påhl Pehrsson, borgare i Nykarleby. Död omkr. 1697. — Hustrun död 1703.

II. Son:

Gabriel. Tunnbindare. Tab. 2.

 


Tab. 2.

II. Gabriel Påhlsson, son till Påhl Persson, tab. 1. Tunnbindare i Nykarleby. Död 18 maj 1716. — Hustrun död 1725.

III. Barn:

Sofia, död 1717. — Gift med Eric.

Anders. Tunnbindare. Tab. 3.

Pehr. Borgare. Tab. 6.

 


Tab. 3.

III. Anders Gabrielsson, son till Gabriel Påhlsson, tab. 2. Född i staden. Vann burskap 25 maj 1696. Tunnbindare. Död 1715. — Gift med Maria Mattsdotter, dotter av tunnbindaren Matts Jakobsson.

IV. Barn:

Mårten. Borgare. Tab. 4.

Petter, född 1702. Borgare. Tab. 5.

Anders Paulin, född 1708. Borgare i Nykarleby. Omn. 1733—1767. — Gift 1:o 12 nov. 1733 med Greta Blom, dotter till Knut Blom och Rakel Palandra; 2:o 18 dec. 1744 med Margaretha Johansdotter Harald; 3:o 10 mars 1760 med bondedottern Maria Mattsdotter, född 1733.

[NT {Nykarleby ting?} 1753 och 19.4.1759. Borgaren Anders Paulins hust. Wendela Mattsdr, svåger bn Erik Runt, Y Jeppo.]

 


Tab. 4.

IV. Mårten Paulin, son till Anders Gabrielsson tab. 3. Borgare i Nykarleby. Burskap 6 maj 1723. Levde ännu 1770. — Gift med Maria Andersdotter.

V. Barn:

Maria, född 16 nov. 1731, död 11 apr. 1794. — Gift 7 febr. 1754 med borgaren i Nykarleby Anders David Werwing, född 14 juli 1729, död i slag 13 dec. 1797.

 


Tab. 5.

IV. Petter Paulin, son till Anders Gabrielsson, tab. 3. Född 1702. Borgare i Nykarleby. Död 25 febr. 1782. — Gift med Lisa Ehrsdotter Berg, född 1689, död 15 maj 1776, 80 år gammal.

V. Barn:

Maria, född 13 aug. 1731, död i bröstsjuka 24 dec. 1791. — Gift 1751 med sjömannen Matts Nyström, född i Lappo 1726, död i Nykarleby 30 maj 1804.

Eric, född i sept. 1732.

Margaretha, född 2 febr. 1735.

 


Tab. 6.

III. Pehr Gabrielsson, son till Gabriel Påhlsson, tab. 2. Borgare i Nykarleby, vann burskap 6 maj 1701. Begr. 16 jan. 1732. — Gift med Susanna Mickelsdotter, begr. 17 okt. 1731.

IV. Barn:

Anders, född 1690. Borgare. Tab. 7.

Johan, född 1703. Handlande. Tab. 8.

 


Tab. 7.

IV. Anders Paulin, son till Pehr Gabrielsson, tab. 6. Född 1690. Borgare i Nykarleby. Anhöll om burskap 24 okt. 1726. Död av ålderdom 28 juli 1772, 81 år gammal. — Gift 1:o med Margaretha Pehrsdotter, begr. 17 juli 1746, 50 år gammal; 2:o med Wendla Mattsdotter [*], född 1697, död 8 sept. 1775, 75 år gammal, i bröstsjukdom.

[* Wendela Matts dr Rundt f. på R.
1) man Knut Henriksson Markkula]

V. Barn:

Lischen.

Anders, född 1717. Omn. ännu 1767. Ogift.

Petter.

Johan.

Susanna.

 


Tab. 8.

IV. Johan Paulin, son till Pehr Gabrielsson, tab. 6. Vann burskap 3 maj 1727. Handlande i Nykarleby. Död 15 juni 1761, 58 år gammal. — Gift med Anna Jacobsdotter Wikar, född 1695.

V. Barn:

Kirstin, död före 1734.

Susanna, död i Vasa 15 mars 1760, 32 år gammal. — Gift 28 febr. 1749 med tull- och accisskrivaren i Vasa Petter Nessler, död i Vasa 30 aug 1764, 40 år, 1 mån. och 5 dagar gammal.

Gabriel, född 1729. Handlande. Tab. 9.

Jacob, född 16 aug. 1733. Fiskare. Tab. 11.

 


Tab. 9.

V. Gabriel Paulin, son till Johan P., tab. 8. Född 1729. Handlande i Nykarleby 1760. Död 2 juni 1772. — Gift 1:o med NN. Gift 2:o 16 dec. 1762 med Anna Margareta Aulin, född i sept. 1725, död 21 dec. 1792, dotter till handlanden i Nykarleby Isac Aulin och Margareta Turdin.

VI. Barn:

Johan, född 7 okt. 1763. Handlande. Tab. 10.

Susanna Elisabeth, född 18 dec. 1757 [1767], död i Jeppo 11 sept. 1816. — Gift 1:o 11 nov. 1788 med häradsskrivaren Mårten Roos, född 1 juni 1759, till Kronoby 1790; 2:o 21 aug. 1794 med kapellanen i Nykarleby Thomas Elenius, född 10 dec. 1749, död 25 maj 1809.

 


Tab. 10.

VI. Johan Paulin, son till Gabriel P., tab. 9. Född 7 okt. 1763. Handlande i Nykarleby 1790. Död 11 jan. 1792. — Gift 11 nov. 1788 med Stina Greta Garbén, född 10 dec. 1763, död 2 dec. 1811, dotter till tullskrivaren i Gamlakarleby Lars Garbén och Elsa Wikar.

VII. Barn:

Anna Stina, född 3 dec. 1789, död 11 mars 1859. — Gift 14 mars 1813 med färgaren i Nykarleby Carl Johan Brännholm, född i Uleåborg 12 okt. 1780, död 17 juni 1839.

 


Tab. 11.

V. Jacob Paulin, son till Johan P., tab. 8. Född 16 aug. 1733. Fiskare, bosatt i Nykarleby. Död i bröstsjuka 5 dec. 1773. — Gift 25 nov. 1755 med Carin Scrivars, född 1732, död 3 nov. 1779 dotter till borgaren i Nykarleby Johan Scrivars och Margareta Davidsdotter.

VI. Barn:

Anna Greta, född 23 okt. 1757. Flyttade till Stockholm 1777.

Gabriel, född 31 okt. 1759. — Sjöman.

Petrus, född 8 nov. 1761. Flyttade till Stockholm 1774.

Jacob, född 14 apr, 1764, Bodbetjänt. Utrikes 1785. Sjöman. Död 1790. Ogift.

Anders, född 16 okt. 1765. Vistades utomlands 1779.

Johan, född 31 maj 1768. Sjöman.

Carin, född 23 dec. 1770. Flyttade till Vörå 1785.

Brita, född 29 maj 1774, död i bröstsjukdom 9 febr. 1808. — Gift 29 mars 1798 med Abraham Lindqvist, född 19 maj 1773. Handlande i Nykarleby. Död 21 febr. 1828. Omgift 7 nov. 1815 med Anna Mattsdotter Flinkfeldt, född i Kimo 7 nov. 1787, död 17 jan. 1834.

 


WALDING.

Från Brahestad?

Följande syskon nämnas 1766:

Hedvig, död i Nykarleby [Pedersöre] maj 1765. — Gift i Pedersöre 31 maj 1760 [1762] med bokhållaren Petter Bergdahl.

Catharina, änka efter handlanden Winstén i Jakobstad.

Nils, handlande i Jakobstad.

Zacharias, handlande i Gamlakarleby. [f. i Westerbotten 1716. Gått i skola i Brahestad, d. Gla Kby 8/3 1765. Se bouppt: Gla Kby nr 299! ]

Wendela Stina. — Gift med Matts Laka i Brahestad.

Helena. — Gift med en utridare på Gottland.

Maria, oförsörjd. Död i Jakobstad 23 mars 1795, 78 år gammal.

 


WESSLER.

Lars Wessler, född 1698. Handlande i Nykarleby. Rådman 1736. Riksdagsman 1751—1752. Viceborgmästare. Ägde 1741—1755 hälften i Orisbergs järnbruk. Död 13 mars 1755, 56 år och 4 mån. — Hustru Cicilia Bong (Bång), död 22 nov. 1779, 82 år gammal, dotter till handlanden i Nykarleby Dominicus Bong (begr. 4 febr. 1735) och hans hustru Sara.

Barn:

Sara, född 6 mars 1726. Död i Tyrväntö 3 juni 1790. — Gift 1:o 24 aug. 1746 med fänriken Carl Tujulin, död i Nykarleby 17 sept. 1748; 2:o med kaptenen, friherre Eric Johan Stjerncrantz, född 1702.

Christina, född 15 maj 1737, död 18 jan. 1810. — Gift 27 dec. 1757 med handlanden i Nykarleby Reinhold Wilhelm Backman. Se sid. 301.

 


WESSMAN.

Hendrick Wessman, rådman i Nykarleby. »Av ryssarna förordnad till borgmästare». Begr. 4 apr. 1737. — Gift 1:o med Beata Jungern, omnämnd 1705, begr. 11 maj 1735; 2:o 10 juni 1736 med Barbro Berg.

Barn:

Gustaf, likvidationskommissarie i Nykarleby, 1745 sockenskrivare. Död 21 nov. 1769, 58 år gammal.

Beata Magdalena. — Gift 24 juli 1750 med vicehäradshövdingen Carl Wilhelm Mallen.

 


WESTBERG.

Tab. 1.

Anders Gabriel Westberg, född 31 mars 1729 i Östbostrand i Småland. Magasinsförvaltare på kronobränneriet i Nykarleby. Hovsekreterare. Död 6 jan. 1795. — Gift med Christina Catharina Jung, född i Karlskrona 1736, död 22 jan. 1792.

Barn (1792):

Johan Lorentz, doktor. Provincialmedicus i Halmstad.

Berndt Gustaf, »kongl. secter».

Claes Gabriel, regementsfältskär i tysk tjänst.

Christian Ulric, född i Stockholm 23 aug. 1767. Tab. 2.

Carl Adolph, sergeant.

Anna Fredrica. — Gift med inspektorn för regale bränneriet i Tammerfors Jonas Lagerbaum.

Sophia Ulrica, född 1770. Död 1839. — Gift 4 febr. 1790 med löjtnanten Johan Otto Söderhjelm, född 1767, död 1809.

Philippina Carolina, född i Stockholm 4 apr. 1771. — Gift 18 juli 1793 med löjtnanten David Gustaf Strengberg, född 25 jan. 1761 i Maksmo, död i Pyhäjoki 1813.

 


Tab. 2.

Christian Ulric Westberg, son till Anders Gabriel, tab. 1. Född 23 aug. 1767. Inspektor för bränneriet i Nykarleby. — Gift 1:o med Sara Brita Westerberg, född i Stockholm 20 dec. 1765. Skilda 1796; 2:o 15 jan. 1797 med hushållerskan Anna Maria Nystrand, född i Nykarleby 3 apr. 1775.

Barn:

1. Anders Christian, född i Helsingfors 20 juni 1790.

1. Gustaf Otto, född i Nykarleby 5 febr. 1794.

2. Christina Maria, född i Nykarleby 9 febr. 1798.

 

KÄLLOR.

Nykarleby kyrko- och domböcker. C. Rahms anteckningar i Svenska Litteratursällskapets i Finland arkiv. — Meddelanden av: Läraren Hugo Lagström, Nykarleby (kompl. till äldre genealogin för släkterna Aulin, Finelius, Juniander, Neostadius, Paulin, Turdin). Professor Karl Hedman, Vasa.Hj. Björkman (1926) Bidrag till Nykarleby stads personhistoria i Genos 10.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Genealogi.
(Inf. 2014-09-15, rev. 2022-09-15 .)