Rudolf Prüss (i mitten) i sitt ungdomslandskap i Vichtis med gårdsägarna på Hiiskula herrgård på 1920-talet. Förstoring.


En svart fallen hjälte

Jag skrev om de svenska frivilliga i Vinterkriget (Suomen asia oli heidän 11/2009) och påmindes av läsarna om att Finland fick hjälp av andra än svenskarna. Det är sant, och i berättelserna från de många utländska frivilliga finns ämnen för tidningsartiklar.

Men den verkliga överraskningen kom från Finland. Jag hade aldrig hört att en svart man kämpade vid fronten. Det var Rudolf Prüss. Prüss far var afrikan och han hade som ung flyttat till Finland och varit frivillig vid Helsingfors transportkompani. Han hade varit generalernas chaufför och skjutsat bland andra Mannerheim.

Under Vinterkriget kommenderades Prüss till Näset. Han var ledare för en skidpatrull som skulle tillfångata desanter (luftlandsatta sabotörer). Prüss stupade vid Koivisto den 14 februari 1940, en månad före Vinterkrigets slut.

En dokumentär om Rudolf Prüss liv har gjorts i den första delen av Afro-Suomen historia på Yle Teema fredagen den ​​22 januari kl. 21.Rudolf Prüss.
1903–1940


Unto Hämäläinen, Helsingin Sanomat, månadsbilagan nr 453, januari 2010. Översättning F.L.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fallen för fosterlandet.
Föregånagren Kaneka.
(Inf. 2019-12-18, rev. 2019-12-19 .)