Några verk av kyrkbyggarsläkten Rijf
Ort Åtgärd Genomförandeår

Bygdeå

Tillbyggnad av kyrka. 1794–97
Heinola Landshövdingens residens.
Himango Kyrka. 1794–
Hyrynsalmi Tillbyggnad av kyrka. 1786
Ii Renovering av kyrka. 1807
Karleby Tillbyggnad av kyrka.
Kalajoki Stenbro.
Karstula Kyrka.
Kelviå Klockstapel. 1803–04
Kemi Kyrka. 1794–99, 1824–27
Kortesjärvi Kyrka. 1792
Kumo Kyrka. 1816
Kuopio Kyrka. 1806–07
Kuusamo Kyrka. 1800
Lappajärvi Tillbyggnad av kyrka.
Laukka Kyrka. 1793–95
Larsmo Kyrka. 1785–86
Lehtimäki Kyrka. ca 1791–1800
Lillkyro Kyrka.
Luleå Kyrka. 1787–92
Munsala Kyrka.
Stubbens fyr
1777–92
Nykarleby Nya fönster och dörrar i kyrkan. 1803–04
Nedertorneå Tillbyggnad av kyrka. 1794–97
Nedervetil Tillbyggnad av kyrka.
Oravais Kyrka. 1795–97
Pedersöre Klockstapel.
Ombyggnad av kyrka.
1774–75
1787–95
Puolanka Kyrka. 1792–93
Saloinen Klockstapel. 1786–87
Skellefteå Kyrka. 1795–99
Sotkamo Klockstapel. 1806
Stockholm Ombyggnad Kungsholmens kyrka.
Suomussalmi Kyrka. 1787
Säräisniemi Klockstapel. 1793
Vindala Kyrka. 1807
Vörå Kyrka, predikstol och nummertavla. 1793–94
Överkiminge Kyrka. 1786–88


Bildförteckningen till Finlands arkitekturmuseums utställning 1977.