Skyddskårer och medlemmar i Nykarleby, Nykarleby lkm, Jeppo och Munsala.NYKARLEBY SKYDDSKÅR OCH MARINSKYDDSKÅR.

Nykarleby hörde till tionde kretsen men blev sjuttonde.
Kretschef Kapten Eugen Miller, Kapten Eugen Mauritz Granat ändrad namn till Kytöpuru.
Lokalchef Sk.officer Oskar Holmqvist.
Kretsledare i tionde kretsen Sk.undersergeant Rolf Herler.
Nykarleby skyddskår ingen soldatgosseavdelning.
Soldatgosseavdelningen hörde under skyddskåren.
Soldatgosseledare Sk.rist Torsten Jakobsson, Sk.rist Holger Haglund. Sk.sergeant Rolf Herler. Sk.rist Jarl Nybacka.

Medlemmar

Backlund Brynolf
Backman B.
Backman Ralf
Björk Alef
Björk Helmer
Björkman L
Björkqvist Bror
Byskata Torolf
Eng Gösta
Fagerlund Hans
Frilund Sten
Gleisner Göran
Helola Rauno
Henriksson Rune
Jaskari Karl
Jouper Ingmar
Kangas Lauri
Kecklund Karl Johan
Krook Per
Lundqvist Bjarne
Lindfors Birger
Mårtens Gunnar
Nylund Nils
Nylund Per
Olson Birger
Olson Rudolf
Sund Erik
Sund Helmer
Sund Runar
Svanbäck Börje
Villman Per
Vilkman Jarl
 

 NYKARLEBY MARINSKYDDSKÅRS SOLDATGOSSAR.Från vänster Birger Lindfors, Bror Björkqvist, Birger Olson, Sten Frilund och Hans Fagerlund. Förstoring.Från vänster okänd, Rune Henriksson, Bror Björkqvist, Birger Lindfors. Förstoring.

Alla foton av Bror Björkqvist. Skannade hustrun Gurlis originalfoton 2010, men de glömdes bort och först 2023-09-30 utbyttes de i stencilen av låg kvalitet mot bilder från originalfotona. En bild till ur verket.Soldatgosar och -flickor modell mini framför Normen ur Gurlis album. Den bilden fanns inte i stencilen. Förstoring.
(Inf. 2023-09-30.)

 Armbindel från Nykarleby Marinskyddskår. Båda bindlarna ca 10 cm höga. Förstoring.Armbindel med Österbottens vapen. Folke Holmström tillhandahöll med kommentaren: ”De har tillhört min far som deltog i Finlands tre senaste (förhoppningsvis sista) krig.” Lotta-armbindel.
(Inf. 2012-05-09.)
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll. Förstoring.
(Inf. 2016-05-19.)

   
Nykarleby Marinskyddskår.
L o k al c h e f e n
N:o 18/25
Nykarleby den 15 jan. 1935


                           A. B. Nordiska Föreningsbanken.

                          Å Nykarleby marinskyddskårs vägnar får undertecknad härmed anhålla att Eder bank i likhet med föregående år måtte tilldela kåren ett understöd för befrämjande av dess verksamhet.

                          Nykarleby marinskyddskår är Nykarleby stads jämte dess närmaste omnejds lokala skyddskår.

  Högaktningsfullt
Ossi Andersson
Lokalchef


Utbjöds å huuto.net i maj 2018 och juni 2021. Förstoring.
(Inf. 2021-06-20.)

JEPPO SKYDDSKÅR.

Jeppo hörde till tionde kretsen men blev nionde.
Kretschef Kapten Eugen Miller.
Lokalchef Sk.officer Edvin Sarelin.
Soldatgosseavdelningen hörde under skyddskåren.
Soldatgosseledare Översergeant John E. Lassén.
Sk.rist Georg Ström.

Medlemmar.

Ahlfors Tor
Ahlstrand Tor
Back Valdemar
Bergman Arne
Dahlsten Paul
Edström Tor
Ekholm Ruben
Ekström Tor
Eklöv Ragnar
Eklöv Ruben
Forsgård Kurt
Forslund Helge
Finne Lars
Grahn Harry
Grann Robert
Grahn Paul
Haga Evald
Haglund Paul
Heikfolk Georg
Haggström Gösta
Högdahl Torsten
Isomäki Gunnar
Julin Alf
Jungar Lars
Jungar Nils
Jungar Ruben
Jungarå Edgar
Jungarå Gunnar
Jungerstam Åke
Löv Allan
Nygård Rurik
Nylind Paul
Nyman Bjarne
Sandberg Levi
Sandqvist Holger
Sandström Paul
Sandström Uno
Sarelin Olof
Sarelin Paul
Strand Manne
Sten V.
Stenvall Erik
Storbacka Paul
Storbacka Åke
Strengell V.
Ylivainio Leo


NYKARLEBY LANDSKOMMUN SKYDDSKÅR.

Nykarleby lkm hörde till tionde kretsen men blev nionde.
Kretschef Kapten Eugen Miller, Kapten E.M.Granat-Kytöpuru.
Lokalchef Sk.officer Oskar Holmqvist.
Kretsledare Sk.sergeant Rolf Herler.
Soldatgosseavdelningen hörde under skyddskåren.
Soldatgosseledare T. Jakobsson, sk.sergeant Rolf Herler.

Medlemmar.

Backman Gomar
Björkman Ludvik
Björkman Nils
Ekman Erik
Eriksson Einar
Harald Bengt
Harald Lars
Heselius Sven
Holmsten Lars
Häger Torsten
Kronqvist Sven
Mäenpää Gunnar
Niemi Sven
Nylund Bernt
Nylund Elof
Nylund Nils
Nylund Uno
Segervall Bror
Segervall Einar
Sigfrids Börje
Stenvall Edvin
Vikblad Einar
Vikblad Lars
Wingren Erik
Östman Olof

 

MUNSALA SKYDDSKÅR.

Munsala hörde till tionde kretsen men blev nionde.
Kretschef Kapten Eugen Miller, Lokalchef Sk.rist Adolf Rehn.
Soldatgosseavdelningen hörde under skyddskåren.
Soldatgosseledare Undersergeant Erik Viklund, Undersergeant Lars Andersson, Översergeant K. Rudnäs.

Medlemmar.

Kangas Lauri
Flen Paul
Flen Torsten
Juselius Lars
Ohls Lars Erik
Pirilä Henry
Sandås Alfred
Öhl Lars-Erik


Lars Pensar tillhandahöll med kommentaren:

Ur ett hektograferat kompendium av någon från Vasatrakten, sådär 15 år gammalt. Har kanske utkommit senare i tryckt form? Minns ej namn eller kompendiets titel men handlade om soldatgossarna i Österbotten. Var ganska ofullständigt, samlat ur bevarat arkivmaterial. Det mesta förstördes innan kontrollkommissionen anlände.


Läs mer:
Skyddskår i Uppslagsverket Finland.
Innehållsförteckning till Vinter- och Fortsättningskriget.
(Inf. 2010-06-16, rev. 2023-10-01 .)