Sportplansfrågan.

I medlet av 1970-talet publicerades en riksomfattande förteckning över orter, som inom överskådlig tid kunde bli aktuella för byggande av moderna idrottsplaner. På denna lista fanns flera svensk-österbottniska orter uppräknade, dock inte Nykarleby.
   Bl.a. Jakobstad och Oravais med. Ungefär samtidigt delgav SFI sin 10-årsplan upptagande idrottsplaner som ansågs acceptabla för olika SFI-arrangemang. Även på den förteckningen saknades Nykarleby.
   I IFN:s styrelse tog man det här på allvar. "Någon DM-tävling bör man få arrangera trots att banorna på våra idrottsplaner inte uppfyller dagens krav på beläggning", skrev sekreteraren i protokollet den 9 december 1977. På sommaren 1977 inbegärde idrottsnämnden i Nykarleby förslag på investeringar i en ny 5-årsplan för kommunen. "En tidsenligt idrottsplan bör köras fram som ett högaktuellt projekt", betonade IFN med kraft. På följande årsmöte för föreningen framfördes en hälsning att Stig-Göran Myntti varit på idrottsnämndens möte och sagt att Nykarleby förslagvis efter 5-6 år kunde räkna med tipsmedel för en ny idrottsplan. - Det var lång tid det. I juli 1981 skulle föreningen försöka med DM för pojkar och flickor på planen i centrum. Planen såg bra ut. Men hur gick det. Regnet kom och arrangemangen blev ett fiasko. Vidrig plan - DM flyttas till Jakobstad, skrev JT. Andra dagens tävlingar fortsatte i Jakobstad.
   IFN arbetade i gott samarbete med idrottsnämnden. Men utan pengar byggs ingenting. Vi gick ut till de mera inflytelserika gubbarna i kommunen. Ingen ville gå direkt emot, men hur långt man ville sträcka sig blev i några svar svävande. I kommunfull mäktige hade vi påverkningsmöjligheter och så småningom började ärendet rulla. Vi besökte i Helsingfors ministeriet, som handlade idrottsärenden. Och Onni [Välimäki] på idrottskansliet åkte som en skottspole mellan olika instanser och planerare.
   Utan pådrivning från IFN hade säkert allvädersbanorna troligen blivit ett önsketänkande. Vi hade god hjälp av Gunnar Wiklund som ordförande idrottsnämnden, 8-banor skall vi ha sa Gunnar. Och i byggnadskommittén, där IFN hade flera företrädare löpte allt väl och den 1 augusti 1987 kunde planen med spurtanbeläggning invigas.


Läs mer:
IF Nykarlebynejden 30 år av John Strang och Raoul Carlstedt.
(Inf. 2005-08-21.)