Telefonkatalog
för
Nykarleby
med
omgivning.NYKARLEBY 1920.
J. W. NESSLERS TRYCKERI

Småbönders central.
Granvik J. O., arbetsförman
Småbönders Andelshandel
Storbacka, E., arbetsförman
Vistbacka, Viktor, bonde
[Tog jag med bara för att det är så typiska namn för den trakten.]

 

Nykarleby Telefonbolag.

63 Andelshandel
  5 Andersson, Otto, gästgiveri
67 Antila, A., gårdsägare
96 Ahlström, Joel, postförare
43 Appelberg, E., kyrkoherde
58 Backman, V., professor
52 Barnhemmet
83 Björkman, A. polis
49 Björklund, Alex, lärare
6S Björkvall, Hj., lärare
42 Blomström, V., urmakare
33 Böök, Niilo, lektor
53 Casén, Aug., handl.
77 — villa
32 Castrén, Maria, lärarinna
74 Eklund, Alfons
34 Eklund, Hugo
56 Eng, V., handl.
19 Envik, J., Kovjoki
95 Essens villa
88 Fougstedt, N. A., lektor
27 Finström, Joel, skräddare
38 Forsbacka, J.
3 Forsberg, Th., handl.
62 Friberg, Max, veterinär
92 Frihemmet
47 Granberg, Karl, bagare
91 Granrot, A.
89 Grankvist, A. fru
39 Gyllenberg, A. M., ingeniör
54 Gyllenberg, Arno, ingeniör
81 Handelslagets filial Jeppo
16 Handelslagets filial Kovjoki
60 Hanson, Sigfrid, förman
15 Harald såg
98 Hedström, Einar, bankdirektör
99 Helsingfors Aktiebank
90 Henrikson, A., fröken
22 Herler, Josef, bokhandel
78 — privat
10 Holmström, V., handlande
97 Häggblom, Einar
47 Häggblom, G
13 Hägglund, Wilh., handlande
57 Höglund, G, trävaruexportör
26 Jakobson, fru
1 Jakobstad
61 Jeppo Nya central
7 Jeppo central, Spinneri
80 Joupers, J., plåtslagare
28 Jutbacka
12 Kisor, Axel, handlande
37 Kovjoki station
79 Kristliga folkhögskolan
76 Kuddnäs fattiggård
35 Lagqvist, M., caféägare [Inte att undra på att det rått tveksamhet om vad caféägaren egentligen hette, när den felaktiga varianten med ett g förekommer i telefonkatalogen.]
93 Lindell, Bexar & Gustafsson
2 Löving, A. W., posteljon
48 Markby central
50 Marklund, M., montör
94 Meinander, lektor
11 Munsala central
24 Nesslers tryckeri
100 Nilson, Bertel, guldsmed
59 Nilson, Joel
45 Nordiska Föreningsbanken
23 Nordling, Joel, E., handlande
71 Normalskolan
20 Nykarleby Sparbank
40 Nylund, forman
18 Nylund, Emil, handlande
73 Nylund, Matilda, stadskamrer
21 Nålö Ångsåg
69 Olin, Oskar, lektor
75 Pensar, K. J., handlande
29 Poliskontoret
14 Postkontoret
51 Rajander, John, handlande
72 Rosenblad, Ch., handlande
66 Rådhuset
  4 Schalin, O., pastor
65 Sjukhuset
36 Seminariet
44 Sirviö, Evert, länsman
64 Skog, Paul, handlande
17 Soklot central
85 Solvin, Viktor, åkare
70 Spolander, K. F., bankdirektör
55 Stenfors, borgmästare
6 Sundell, E., målare
87 Svanbäck, Aug., polis
46 Svanström, B.
82 Tiainen, N., skräddare
8 Unionbanken
86 Vaktstugan vid Andrasjön
25 Viiks, Resandehem
  9 Vilkman, O., apotekare
31 Åminne gård
30 Öhman, Rosa, handlande


*       *       *


Minns tyvärr inte vad det är för telefonkatalog jag lagt in här.

Arial=överstruket
Kursiv= handskriven komplettering
    
    
 Nykarleby.  
Tel. n:r.  
A
9Apoteket, O. Wilkman.  
 86Andrasjön, vaktstugan.  
 63Andelshandeln.  
  5 Andersson, Otto, gästgiveri  
  67 Antila, A., gårdsägare  
  96 Ahlström, Joel, postförare  
 43Appelberg, Ernst, prost.E., kyrkoherde  
   
B 58 Backman, V., professor  
  52

Barnhemmet

 
  83

Björkman, A. polis

 
       
       
 42Blomström, A. J., urmakare.  
 22Bokhandeln, J. Herler.  
 49Björklund, A., normalskollärare.  
 68Björkvall, Hj., överlärare.  
 83Björkman, Johan, lantpolis.  
 85Blåfield, O., stadsläkare.  
 33Böök, N., lektor.  
 24Boktryckeriet P. J. W. Nessler.  
 60Backlund, Axel.  
 Barnhemmet  
   
C53Casén, Aug., handlande.  
 77      ”      ”       villa.  
 
D8Damstén, A., bankdirektör.  
 57Durchman, N. G., provinsialläkare.  
   
E55von Essens villa.  
 34

Eklund, H., Forsby folkskola.

 
 56Eng, Walter, garvare.  
 Ekmark W. bankdir.  
   
F27Finnström, Joel, skräddare.  
 92Frihemmet.  
 17Fougstedt, A., lektor, kyrkokassör.  
 38Forsbacka, J., slaktare.  
   
G47Granberg, Karl, bageri, kafé.  
 39Gyllenberg, A., stadsfiskal, brandmäst.  
   
H58Höglund, G., affärsman.  
 36Hagfors, K. J., direktor.  
 54Hedström, G., direktor.  
 3Herlin, A., borgmästare.  
 10Holmström, V., handlande.  
 41Häggblom, O., resandehem.  
 78Herler, Josef.  
 51Hermansson, J., velocipedaffär.  
 16Handelslagets filial i Kovjoki.  
 40Karl Hellstrand, telefonmontör.  
 15Harald fors såg A. B. (Olin).  
   
J1Jakobstad central.  
 26Jakobsson, A., affärsman.  
 7Jeppo central.  
 62Jernström, S. R., häradsskrivare.  
 28Jutbacka, Thilda Backman, fru.  
   
K12Kisor, A., handlande.  
 31Kimo A.-B., Åminnet.  
 37Kovjoki station.  
 76Kuddnäs fattiggård.  
 16Kjellberg, E., folkskollärare, Kovjoki.  
   
L61Laurell, K. A., veterinär.  
 73Landtmannabanken.  
 50Lenander, K., affärsman.  
 35Laquist, bryggeriägare, kafé.  
 84Levlin, S., kommunalstämmoordförande.  
 25Lindfors, A., färsäkringsinspektör.  
 Lindell, [??]handl.  
   
M2Mattsson, A., postiljon.  
 74       ”        ”    villa.  
 5Markkula, M., elektr.montör.  
 11Munsala central.  
 69Mennander, A. F., lektor.  
 48Markby central.  
   
N24Nessler, P. J. W. boktryckeri.  
 23Nordling, J., handlande.  
 20Nykarleby sparbank.  
 32Nylund, M., drätselkamrer.  
 71Normalskolan.  
 45Nordiska Föreningsbanken A.-B.  
   
O15Olin, A., Haralds såg.  
 40Olin, O., lektor.  
   
P75Pensar, K. J., handlande.  
 29Poliskontoret.  
 14Postkontoret.  
   
R66Rådhuset.  
 80Renvaktar, J., bonde.  
 Rosenbladh, Ch.  
   
S36Seminariet.  
 65Sjukkhuset.  
 64Skog, P., skoaffär.  
 44Sirviö, E., länsman.  
 70Spolander, K. F., bankdirektör.  
 18Soklot central.  
 6Sundell, E., målare.  
 46Svahnström, E., revisor, telefonmontör.  
 79Smedsbacka folkhögskola.  
 Schalin, pastor.  
   
T4Tullkammare.  
   
V13Vestberg, V., pastor.  
 8Vasa Aktiebank.  
 73Vik, H., bankdirektör resandehem.  
   
Ö30Öhman, R., delikatesshandel.  
 59Östman, K. G., handlande.  
   
   
 Soklot central.  
     
 1Harald, J., bonde.  
 2Smeds, Jakob, bonde.  
 3Nikonen, J., enka.  
 4Backlund, Jakob, bonde.  
 5Andersson, J.,          ”  
 6Sigfrids, Wilh.,         ”  
 7Ahlnäs, Erik,            ”  
 8Handelslagets filial.  
   
  [Jeppo och Munsala centraler utelämnade.]  
   
 Markby central.  
   
 2Lundqvist, Karl, Nygård.  
 3Finne, Joel.  
 4Lundqvist, Karl, Finne.  
 5Finne, Johan,        ”  
 6Nykarleby handelslag m. b. t., filial.  
 7Nyblom, Axel,       Marken  
 8Kronqvist, Viktor,      ”  
 9Bäck, Villiam,            ”  
 10Dahl, Johan, Dalabacka.  


Telefonkatalog för Nykarleby med omgivning 1920.
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.


Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.
Telefonkatalog 1958.
(Inf. 2010-02-10, rev. 2021-10-13 .)