Telefonkatalog
för
Nykarleby
med
omgivning.NYKARLEBY 1920.
J. W. NESSLERS TRYCKERI

Småbönders central.
Granvik J. O., arbetsförman
Småbönders Andelshandel
Storbacka, E., arbetsförman
Vistbacka, Viktor, bonde
[Tog jag med bara för att det är så typiska namn för den trakten.]

 

Nykarleby Telefonbolag.

63

Andelshandel

5

Andersson, Otto, gästgiveri

67

Antila, A., gårdsägare

96

Ahlström, Joel, postförare

43

Appelberg, E., kyrkoherde

58

Backman, V., professor

52

Barnhemmet

83

Björkman, A. polis

49

Björklund, Alex, lärare

6S

Björkvall, Hj., lärare

42

Blomström, V., urmakare

33

Böök, Niilo, lektor

53

Casén, Aug., handl.

77

       —, villa

32

Castrén, Maria, lärarinna

74

Eklund, Alfons

34

Eklund, Hugo

56

Eng, V., handl.

19

Envik, J., Kovjoki

95

Essens villa

88

Fougstedt, N. A., lektor

27

Finström, Joel, skräddare

38

Forsbacka, J.

3

Forsberg, Th., handl.

62

Friberg, Max, veterinär

92

Frihemmet

47

Granberg, Karl, bagare

91

Granrot, A.

89

Grankvist, A. fru

39

Gyllenberg, A. M., ingeniör

54

Gyllenberg, Arno, ingeniör

81

Handelslagets filial Jeppo

16

Handelslagets filial Kovjoki

60

Hanson, Sigfrid, förman

15

Harald såg

98

Hedström, Einar, bankdirektör

99

Helsingfors Aktiebank

90

Henrikson, A., fröken

22

Herler, Josef, bokhandel

78

— privat

10

Holmström, V., handlande

97

Häggblom, Einar

47

Häggblom, G

13

Hägglund, Wilh., handlande

57

Höglund, G, trävaruexportör

26

Jakobson, fru

1

Jakobstad

61

Jeppo Nya central

7

Jeppo central, Spinneri

80

Joupers, J., plåtslagare

28

Jutbacka

12

Kisor, Axel, handlande

37

Kovjoki station

79

Kristliga folkhögskolan

76

Kuddnäs fattiggård

35

Lagqvist, M., caféägare [Inte att undra på att det rått tveksamhet om vad caféägaren egentligen hette, när den felaktiga varianten med ett g förekommer i telefonkatalogen.]

93

Lindell, Bexar & Gustafsson

2

Löving, A. W., posteljon

48

Markby central

50

Marklund, M., montör

94

Meinander, lektor

11

Munsala central

24

Nesslers tryckeri

100

Nilson, Bertel, guldsmed

59

Nilson, Joel

45

Nordiska Föreningsbanken

23

Nordling, Joel, E., handlande

71

Normalskolan

20

Nykarleby Sparbank

40

Nylund, forman

18

Nylund, Emil, handlande

73

Nylund, Matilda, stadskamrer

21

Nålö Ångsåg

69

Olin, Oskar, lektor

75

Pensar, K. J., handlande

29

Poliskontoret

14

Postkontoret

51

Rajander, John, handlande

72

Rosenblad, Ch., handlande

66

Rådhuset

4

Schalin, O., pastor

65

Sjukhuset

36

Seminariet

44

Sirviö, Evert, länsman

64

Skog, Paul, handlande

17

Soklot central

85

Solvin, Viktor, åkare

70

Spolander, K. F., bankdirektör

55

Stenfors, borgmästare

6

Sundell, E., målare

87

Svanbäck, Aug., polis

46

Svanström, B.

82

Tiainen, N., skräddare

8

Unionbanken

86

Vaktstugan vid Andrasjön

25

Viiks, Resandehem

9

Vilkman, O., apotekare

31

Åminne gård

30

Öhman, Rosa, handlandeTelefonkatalog för Nykarleby med omgivning 1920.
Carl-Johan Eriksson tillhandahöll.

 


*       *       *


Minns tyvärr inte vad det är för telefonkatalog jag lagt in här.

Arial=överstruket
Kursiv= handskriven komplettering
    
    
 Nykarleby.  
Tel. n:r.  
A
9Apoteket, O. Wilkman. 1917—1952
 86Andrasjön, vaktstugan.  
 63Andelshandeln.  
  5 Andersson, Otto, gästgiveri  
  67 Antila, A., gårdsägare  
  96 Ahlström, Joel, postförare  
 43Appelberg, Ernst, prost.E., kyrkoherde  
   
B 58 Backman, V., professor  
  52

Barnhemmet

 
  83

Björkman, A. polis

 
 42Blomström, A. J., urmakare.  
 22Bokhandeln, J. Herler.  
 49Björklund, A., normalskollärare.  
 68Björkvall, Hj., överlärare.  
 83Björkman, Johan, lantpolis.  
 85Blåfield, O., stadsläkare.  
 33Böök, N., lektor.  
 24Boktryckeriet P. J. W. Nessler.  
 60Backlund, Axel.  
 Barnhemmet  
   
C53Casén, Aug., handlande.  
 77      ”      ”       villa.  
   
D8Damstén, A., bankdirektör.  
 57Durchman, N. G., provinsialläkare.  
   
E55von Essens villa.  
 34

Eklund, H., Forsby folkskola.

 
 56Eng, Walter, garvare.  
 Ekmark W. bankdir.  
   
F27Finnström, Joel, skräddare.  
 92Frihemmet.  
 17Fougstedt, A., lektor, kyrkokassör. 1908–1943
 38Forsbacka, J., slaktare.  
   
G47Granberg, Karl, bageri, kafé.  
 39Gyllenberg, A., stadsfiskal, brandmäst.  
   
H58Höglund, G., affärsman.  
 36Hagfors, K. J., direktor.  
 54Hedström, G., direktor.  
 3Herlin, A., borgmästare.  
 10Holmström, V., handlande.  
 41Häggblom, O., resandehem.  
 78Herler, Josef.  
 51Hermansson, J., velocipedaffär.  
 16Handelslagets filial i Kovjoki.  
 40Karl Hellstrand, telefonmontör.  
 15Harald fors såg A. B. (Olin).  
   
J1Jakobstad central.  
 26Jakobsson, A., affärsman.  
 7Jeppo central.  
 62Jernström, S. R., häradsskrivare.  
 28Jutbacka, Thilda Backman, fru.  
   
K12Kisor, A., handlande.  
 31Kimo A.-B., Åminnet.  
 37Kovjoki station.  
 76Kuddnäs fattiggård.  
 16Kjellberg, E., folkskollärare, Kovjoki.  
   
L61Laurell, K. A., veterinär.  
 73Landtmannabanken.  
 50Lenander, K., affärsman.  
 35Laquist, bryggeriägare, kafé.  
 84Levlin, S., kommunalstämmoordförande.  
 25Lindfors, A., färsäkringsinspektör.  
 Lindell, [??]handl.  
   
M2Mattsson, A., postiljon.  
 74       ”        ”    villa.  
 5Markkula, M., elektr.montör.  
 11Munsala central.  
 69Mennander, A. F., lektor.  
 48Markby central.  
   
N24Nessler, P. J. W. boktryckeri.  
 23Nordling, J., handlande.  
 20Nykarleby sparbank.  
 32Nylund, M., drätselkamrer.  
 71Normalskolan.  
 45Nordiska Föreningsbanken A.-B.  
   
O15Olin, A., Haralds såg.  
 40Olin, O., lektor.  
   
P75Pensar, K. J., handlande.  
 29Poliskontoret.  
 14Postkontoret.  
   
R66Rådhuset.  
 80Renvaktar, J., bonde.  
 Rosenbladh, Ch.  
   
S36Seminariet.  
 65Sjukkhuset.  
 64Skog, P., skoaffär.  
 44Sirviö, E., länsman.  
 70Spolander, K. F., bankdirektör. 1913–
 18Soklot central.  
 6Sundell, E., målare.  
 46Svahnström, E., revisor, telefonmontör.  
 79Smedsbacka folkhögskola. 1920–
 Schalin, pastor.  
   
T4Tullkammare.  
   
V13Vestberg, V., pastor.  
 8Vasa Aktiebank.  
 73Vik, H., bankdirektör resandehem.  
   
Ö30Öhman, R., delikatesshandel.  
 59Östman, K. G., handlande.  
   
   
 Soklot central.  
     
 1Harald, J., bonde.  
 2Smeds, Jakob, bonde.  
 3Nikonen, J., enka.  
 4Backlund, Jakob, bonde.  
 5Andersson, J.,          ”  
 6Sigfrids, Wilh.,         ”  
 7Ahlnäs, Erik,            ”  
 8Handelslagets filial. 1917–
   
  [Jeppo och Munsala centraler utelämnade.]  
   
 Markby central.  
   
 2Lundqvist, Karl, Nygård.  
 3Finne, Joel.  
 4Lundqvist, Karl, Finne.  
 5Finne, Johan,        ”  
 6Nykarleby handelslag m. b. t., filial.  
 7Nyblom, Axel,       Marken  
 8Kronqvist, Viktor,      ”  
 9Bäck, Villiam,            ”  
 10Dahl, Johan, Dalabacka.  
Läs mer:
Staden får telefon av Erik Birck.
Telefonkatalog 1958.
(Inf. 2010-02-10, rev. 2021-10-13 .)