9:o.     Bröder Wickströms Motorfabriks A. B., Wasa.

           Med anledning af Eder skrifvelse af den 19 december 1907 har jag nöjet intyga att den 3 hkr. båtmotor, som Ni senaste vår byggde och inmonterade i min båt, under hela påföljande sommar funktionerat förräffligt. Maskinen, som flitigt användts, har ej, sedan den igångsats, någonsin stannat utan ägarens vilja. Arbetet å såväl själfva maskinen som propellern samt rörledningarna har visat sig i allo durabelt och pålitligt, så att några reparationer ej behöft ifrågakomma, och den styrka, som maskinen utvecklar är rentaf förvånansvärd. Sålunda har ifrågavarande 3 hkr. motor drifvit min 23 fot tunga och 6 fot 4 tum breda, med kajuta försedda båt med en fart af inemot 6 ½ knop i timmen. — Såsom ett bevis på maskinens pålitlighet förtjänar att omnämnas, att jag genast efter värkställd inmontering företog mig att profva motorbåten på en långfärd, nämligen från Wasa till Nykarleby och kan jag försäkra, att maskinen under hela resan, hvilken skedde utan afbrott, arbetade på ett berömvärdt sätt, utan att visa ett täcken till krångel. — Önskande Edra maskiner den största spridning tecknar

  Med utmärkt högaktning
Iivari K. Koskimies, Seminariilektor,
NykarlebyWickströmin Petrooli-Moottoreja , Vaasa 01.01.1908.
Originalet på Småtryck på Historiska tidningsbiblioteket.


Läs mer:
Några ord om den Den första motorbåten av K. J. Hagfors.
Koskimies av Einar Hedström.
(Inf. 2013-05-04, rev. 2013-05-04 .)