[Logotypen designades av Torsten Korsström.]


Nykarleby  manskör  r.f.

  
1934—1984

av

Lars Edman

[Publicerades som följetong juni–augusti 2005.]


Innehåll
Förord 4
Stämsång i det forna Nykarleby 5
En kör blir till6
30-talet blev lärpeng 9
Manskören reorganiseras12
Ut på galej!13
Gäster från Sverige16
50-talet tar vid 19
Sång i med- och motvind21
En epok avslutas23
Dirigent: G Tarvos25
Omväxling i övermått27
Paul Forsgård tar över på skutan29
De första trettio firas ...31
... och sollefteågossarna kommer igen 33
Kören breddas ...36
... och nya uppgifter förestår38
Carey igen!39
En sida ur vardagen42
40-årsjubileet43
Nya grepp med Nybacka 45
Vänkretsen vidgas48
De senaste åren50
Nykarleby manskör 1934—1983, styrelse57
Den aktiva kören59
Matrikeluppgifter  
     Utmärkelser60
     Funktionärer 1934—1984 61
     F. d. aktiva medlemmar 63
Nykarleby manskörs konsertuppträdanden 1934—198364
NM:s repertoar 1934—198366


Lars Edman (1984) Nykarleby manskör r.f. 1934—1984.
Stig Haglund digitaliserade.

Nykarleby-nål monterad på lyra graverad med NM för Nykarleby manskör.


Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2016-10-11)


Läs mer:
Musiken i Nykarleby stad 1858—1897 av Mats Björkstrand.
Manskören uppvaktar vid Topeliusbysten. 2011
Fler föreningshistoriker.
Manskören deltog i Juthas Ungdomsförenings nyårsrevy. 1949
Alla sidor där Nykarleby manskör nämns.

Nykarleby Manskör r.f. på Finlands svenska manssångarförbund r.f:s webbplats.
(Inf. 2005-06-16, rev. 2022-03-27 .)