Pärmbild till liten drömmarpilt

 

Vid en snabb blick på bilden ser man att huvudmotivet är Nykarleby kyrka från sydväst. Klockstapeln, Södra tullhuset, missionshusets torn och och stadskvarnen kan också urskiljas. Men vid en närmare granskning är det en hel del som inte stämmer överens med verkligheten, exempelvis:
- är älvstranden för flack
- är Södra tullhuset felorienterat
- saknas bryggeriet
- på stadskvarnens plats står en byggnad som mer ser ut som än lada

Teckningens likhet med illustrationen till Finland framställdt i teckningar, tyder på att den använts som förlaga. Se pärmbilden igen.
Tillbaka till innehållsförteckningen.


Läs mer:
Finland framställdt i teckningar, öppnas i nytt fönster.
(Inf. 2003-12-06, Finlands självständighetsdag.)