BERTEL EKLUND

GUNNEL UTMANAR ÖDET[Förstoring]


FÖRSTRÖELSEROMAN

FÖRLAGET BRO


[Gick som följetong januari 2009–november 2010 med ett uppehåll.]


Huvudpersonen i BERTEL EKLUNDS äventyrsroman är en ung flicka, som i växlande miljöer [bl.a. vid Nykarleby seminarium] får pröva på många motgångar i sina försök att skapa sig en ställning i samhället. Livet bereder henne emellertid också många glada överraskningar. Hon är inte rädd för att kasta sig i vågade äventyr. Skildringen har många roliga och dramatiskt effektfulla partier och den kåserande stilen gör skildringen lätt tillgänglig.
Innehåll

 

I

Sorlet i klassen tystnade ...

5
II Inga var tidigt utvecklad ... 23
III Tiden gick, och våren skred framåt med snabba steg 34
IV Gunnel hade på studentbalen för första gången i sitt liv känt sig fri från alla sorger 47
V Gunnel befann sig i Roffs smakfullt inredda lägenhet på fem rum 65
VI Snön hade smultit efter en rätt sträng vinter, och våren gjorde sitt intåg 87
VII Gunnel vandrade fram och tillbaka på stationsperrongen i Helsingfors 103
VIII Viking Lesser hade med uppbjudande av hela sin stilistiska färdighet författat sitt första brev till Gunnel ett par dagar efter deras samvaro 113
IX Gumnel hade satt sig i förbindelse med seminariets direktor och erhållit kallelse att delta i en kurs för hospitanter 123
X Vintern gick, och det blev åter vår 133
XI

I regeln är det mindre bemedlade ynglingar, som söka inträde vid ett seminarium för att utbilda sig till folkskollärare

141
XII Lorenz Speiergang blev snart inte blott en populär personlighet bland seminaristerna ... 157
XIII Lorenz Speiergang och hans kamrat Holger Grepmakars hade fått blodad tand 172
XIV Direktor Samuelsson satt på sitt kanslirum och följde med hur urets timvisare sakta kröp upp mot talet 22 184
XV Mötet mellan Gunnel och Hugo kännetecknades inte av den ömsesidiga glädje som återseendet efter en lång skilsmässa bort föranleda 201
XVI Julaftonen var inne, och familjen Forsberg satt andäktigt församlad kring matbordet 216
XVII De vaknade ungefär samtidigt 242
XVIII Sedan Viking rusat till redaktionen, klädde Gunnel på sig kappa och hatt, pudrade sig, svärtade ögonbrynen, strök med läppstiftet över läpparna som fick en högre men dock dämpad färgton 258
IXX Det var lördag i slutet av augusti 1939 268
XX Det gick som de flesta människor hade anat men icke önskat 285


Bertel Eklund (1945) Gunnel utmanar ödet.
Fick boken av Lars Pensar.


Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2010-01-09, rev. 2024-03-10 .)