Ett trons äventyr

Boken om Anna Nordkvist

av

Arne Herberts

[Gick som följetong september—oktober 2006.]Ett trons äventyr

Man talar ibland om troshjältar. Anna Nordkvist kan utan tvekan hänföras till dem. Man kan inte undgå att fängslas av skildringen av hennes liv — huru hon med två tomma händer och med en ödmjuk, men orubblig tro på Gud startade ett barnhem och under skiftande förhållanden fick ta hand om den ena skaran värnlösa barn efter den andra.
     Anna Nordkvists livsgärning är också ett mäktigt bevis på att undrens Gud lever. Ofta fick "tant Anna" se, huru Herren hade omsorg om barnhemmet och behoven blev fyllda i rätt tid.

TABORFÖRLAGET
HELSINGFORS
Innehåll
  
Förord 3
Hemmet vid havet 5
Topelius på besök 9
Avgörelsens tid13
Vid vägskälet 18
Löftet Gud gav21
Sången på tåget25
Världens lyckligaste människa29
Icke utan utväg 33
En svår ekonomisk prövning 38
Överläkaren på besök41
Sol över vardagen44
Ut till landet 48
Guds skaffare 52
Att pröva Gud57
Fröjdas vart sinne60
Det viktigaste av allt 64
I medgångens dagar 70
Tant Adèle74
Sparvboet78
En glädjens dag82
Tack för evigt tryggat hem 88
Till Tant Annas minne. Av Sven Juth92


Arne Herberts (1969) Ett trons äventyr. Boken om Anna Nordkvist.
Visste inte attt boken fanns förrän Sören Ahinko berättade om den och skickade kopior.
Stig Haglund digitaliserade. Sara Dahl lånade ut sitt exemplar för digitalisering av bilder.


Läs mer:
Barnhemmet av Erik Birck.
(Inf. 2006-08-27.)