Te Deum


Te Deum, lat., en högtidlig lofsång, skrifven i 4:de århundradet af den s. k. helige Ambrosius, biskop i Milano, och öfversatt af Luther. Den har namn af begynnelse-orden: Te Deum laudamus, Dig, o Gud, lofsjunge vi. I senare tider har man så kallat äfven den offentliga tacksägelse, som, för en vunnen seger, hålles i kyrkorna.Främmande ord och namn (1878).


Läs mer:
Te Deum vid invigningen av Storbron.
Te Deum i Den första luftballongen i Finland.
(Inf. 2006-05-01.)