TORNSKÄR


     Strömming fångas vid många fiskelägen i Bottenhavet. Ett sådant är Tornskär utanför Nykarleby. Det består av två hälleberg i sjön och några skrovliga klippor, som piskas av vinden och vågorna. I skrevorna växa havstorn och längs marken krypande buskar. Tornskär är bebyggt med några fiskekojor, vilka omgivas av pålar och stänger, där näten hängas upp, då de tagits ur sjön. Skriande måsar flyga av och an och uppsnappa avskrädet av den rensade strömmingen. I en skyddad hamn ligga båtarna, som kväll och morgon äro i rörelse. Om dagarna rensas och saltas fisken, ifall man inte för den färsk till staden.
     Klipporna, kojorna och marken äro gråa, och den väderbitna fiskaren ser grå ut. Men himmelen välver sig vid och blå över fiskeläget, och den ger sin färg åt havet, som skimrar i blått under solskensdagar. Därför är det vackert på Tornskär, och man känner sig fri från det tvång, som livet i bygden lägger på människan.

K. J. Hagfors (1941) Folkskolans språklära, sjuttonde upplagan.
Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll.


Tornskär .
Tornskär.
Foto: FL, juli 2005.


Läs mer:
Tornskär omnämnt av Hagfors. 1904
Utfärd till Tornskär. 1928
Midsommarfirande. 1938
Tornskär och släkten Boman av Woldemar Backman. 1934
Fiskeläge på Tornskär av B-t (Vilhelm Nyby). 1953
Tornskär lockar alltjämt till fiske av Bert (Vilhelm Nyby). 1967
Fiskeplatser och fångstsätt av Erik Birck handlar till stor del om släkten Boman. 1980
Från Tullstrand till Tornskär. 2012
Bomans på Tornskär av Pia Prost. 2020
Av någon märklig anledning heter ön Tornskäret på Lantmäteriverkets Kartplatsen.
Skärgården i kapitlet Fakta.
Alla sidor där Tornskär nämns.
(Inf. 2005-05-18, rev. 2023-03-23 .)