Krönika.

[Olympiska spelen i Berlin 1936

och spåren från Nykarleby seminarium]


— — —

*                *
*

Då mörkret faller på och lampan tändes, gå mina tankar stundom utöver stadens råmärken. Det är nämligen en hel hop saker, som tilldraga sig uppmärksamhet ute i världen.

Vårt land, som är så månt om sin ära, har haft ett litet missöde i Berlin, där vår ryktbaraste man, löparen Nurmi lidit ett svårt nederlag.

Genom sina segrar vid Olympiska spelen i Paris blev Nurmi så känd, att hans namn flög kring kring jorden. Sedan sprang han i Amerika med så stark fart, att varje gatpojke lärde sig hans namn. Och i augusti detta år tävlade han med svensken Edvin Wide i Åbo och segrade även då. Men nu har Nurmi varit nere i Berlin och sprungit i kapp med dr Peltzer och Edvin Wide på 1500 meter. Och se, dr Peltzer blev segrare, ty han sprang fortare än Wide, och vad värre var; Wide sprang fortare än Nurmi. Nurmi alltså först i tredje rummet![Edvin Wide 1928.]


Men det blev ännu värre. Då Wide och Nurmi sedan sprungo i kapp på 3218 meter, så segrade Wide, som sprang sträckan på 9.01.4 , dvs. på 9 minuter och 1 och 4 tiondels sekund. Nurmis tid blev 9.05, dvs. han kom ungefär 4 sek. senare. Det är ett fruktansvärt nederlag, och Finland är försänkt i sorg.

Då Nurmi kom som segrare från Paris, var regeringens medlemmar och tusentals andra emot honom med flera ångbåtar ända ut till Gråhara utanför Helsingfors, han fördes i triumf kring staden, regeringen lät gjuta hans bild i brons, en heder som hittills vederfarits blott Runeberg, Lönnroth och Snellman. Nu är han besegrad, inga trumpeter smattra, då han stiger iland; och med djupt vemod ser han på sin minnesstod, ty han är inte 30 år ännu.[Pastillasken ser man då och då på loppisar till det famösa
priset  50 euro och uppåt, i detta idrottstokiga land
.]

]

Vem Edvin Wide riktigt är? Han är rikssvensk, men född i Kimito i Finland 1896. Sin utbildning i gymnastik har han fått under ledning av lektor Arvid Rydman vid Nykarleby seminarium, därifrån han dimitterades 1918, sedan han deltagit i frihetskriget. Varpå han begav sig till Sverige, blev folkskollärare i Stockholm och hedrar nu Sverige med sitt namn. Ty idag läses namnet Wide, inte blott i Europas, utan i Amerikas och Australiens tidningar.

Men endast ÖP:s läsare vet, att han blivit utbildad vid Nykarleby seminarium.       


Kurre, K. J. Hagfors signatur när han skrev krönikor i Österbottniska Posten, 17 september 1926, nr 37, s. 2.
Hela krönikan i Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Om Wide berättas att då han visat omtanke om den besegrade röda sidan i frihetskriget, fann han en negativ attityd till sin person här i Finland, varför han överflyttade till Sverige. Företog halvårslånga studieresor till USA 1927 och 1929. Lärare vid Stockholms folkskolor från 1924, överlärare vid Abrahamsbergs folkskola från 1946. Ledamot av Stockholms stadsfullmäktige från 1938 samt Stockholms stadskollegium från 1944. Innehade ett stort antal idrottsliga utmärkelsetecken. Död 8 april 1950.


Läs mer:
Wide på wikipedia.
En annan olympier.
Ishockeyspelaren Alexander Komarov var med i ishockeylaget som tog guld i Vinter OS 2022 i Peking.
Fler krönikor av Kurre.
(Inf. 2015-03-15, rev. 2022-10-24 .)