Nykarleby seminarium 1873—1923 av Karl Johan Hagfors

 

Matrikeln är sprängfylld med all världens förkortningar (dim., lär., kult. smsl., vik.v. flksk., ped., red., f., sekr., tidn., ungd.-för, hosp. fr., livblg, olagl värnpl.-uppb, drkn, f. Sv. litt.-sällsk-.s räkn. o.s.v.) och är i originalutförande rätt svårläst. Jag har därför skrivit ut förkortningarna vilket kan ha lett till att någon misstolkats.


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L
M   N   O   P  Q   R   S   T   U   W   Å   Ö

*= Född i Nykarleby eller Nykarleby landskommun. Finns ej i originalet.
XVII. UR SEMINARIETS MATRIKELAbborström, Matts, f. 1.1.1859 i Kronoby. Dimitterad 1880. Lärare i Kvevlaks. Död 1882 i lungsot.

*
Achrén, Helga Maria, f. 2.10.1892 i Nykarleby. Dimitterad som hospitant 1914; student, dövstumlärarexamen 1916. — Vikarie i dövstumskolor sedan höstterminen 1915.


Achrén, Johannes Robert, f. 23.9.1899 i Munsala. Dimitterad 1923.


Ahlfors, Johan Alfred, f. 25.1.1870 i Kimito. Dimitterad 1891. Lärare i Pyttis, Pargas och Malaks. Död.

*
Ahlnäs, Erik August, f. 28.2.1877 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1899. Lärare vid Nederlappfors, Esse, sedan 1909. [Donerade glasmålningarna till kyrkan.]

*
Ahlnäs, Johan Jakob, f. 3.9.1871 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1893. Lärare vid folkskolan i Kovjoki, Nykarleby landskommun, 93—96, i Forsby, Pedersöre, 96—1917. Ledande ställning inom nykterhets- och ungdomsföreningen, kommunalt verksam. Banktjänsteman 1911—23. Förestått poststationen i Forsby, Pedersöre. Vistades år 1906 i Argentina. — Gift 8.7.1894 med Sofi Gustafsson. Avgick med pension från folkskoletjänst 1917.


Ahlqvist, Johan Emanuel, f. 24.8.1877 i Sund. Dimitterad 1902. Lärare i Mariehamn. Dog 1920.


Ahlskog, Victor, f. 3.10.1889 i Kvevlaks. Dimitterad 1913. Lärare i sång vid Brändö, Wasa, folkskola 1913—15, lärare vid Kuni, Kvevlaks, folkskola 1915—17, vid Wassor, Kvevlaks, folkskola sedan 1919. — Redaktionssekreterare vid tidningen Fram 1.7.1913—15, förbundsstudieledare i F. S. N. 1913—18, sekreterare i centralutskottet för hembygdsforskning i svenska Österbotten sedan 1913. Utgivit Barnens sångbok 1913, Kvevlaks hembygdstidning samma år, Kvevlaks hembygdsförbunds årsbok 1914, Mustasaari hembygdstidning 1915. — Gift 1914 med lärarinnan Irene Elisabet Finne. [Nykarleby trivialskola 1641—1683 av A. A höll tal vid förstamajfest 1912.]


Ahlström, Matts Leander, f. 1.9.1859 i Gamlakarleby. Dimitterad 1884. Lärare i Såka, Gamlakarleby, därpå i Hommansby, Pernå (på 1890-talet), och sist vid folkskolan på Sandbacka, Kronoby. — Gift 1884 med Selma Rudström. Avsked och därpå bonde i Såka. Dog 1909.


Ahlsved, Matts, f. 2.11.1852 i Teerijärvi. Dimitterad 1878. Landskanslist i Wasa. Död.


Ahrenberg, Gustaf Alfons, f. 13.4.1886 i Borgå landsförsamling. Dimitterad 1908. Lärare i Norra Paipis, Sibbo. Kommunala uppdrag, sångledare, verksam inom ungdomsföreningen. — Gift 1911 med lärarinnan Sylvia Åström.

 Allardt, Helfrid, f. 2.5. 1901 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1923, student (bild, se hospitant 1923 sid. 81).


Allardt, Viktor, f. 19.3.1862 i Lappträsk. Dimitterad 1884. — Sånglärare vid fruntimmersskolan i S:t Michel; lärare vid folkskola i Helsingfors sedan 1890, därjämte föreståndare för folkskolan vid Nikolaigatan från 1909 till sin död 24.11.1922. Lärare i svenska vid konstflitföreningens aftonskola, vid fortsättningskurs till folkskola. Sångledare för Arbetets vänners kör och föreningens viceordförande. Medlem av Brages styrelse. Vistades vid Nääs slöjdseminarium, Sverge, 1887 och i Norge 1895. — Gift 1900 med lärarinnan Agda Matilda Ström.


Almgren, Otto (Andersson), f. 9.8.1890 i Borgå landsförsamling. Dimitterad 1913. Lärare i Skomarböle, Mörskom, 1913—19, lärare i Ylike, Borgå, sedan 1919. — Verkat inom ungdomsförening och Svenska folkpartiet. — Gift 1921 med Anna Johansson.


Alskog, Johannes, f. 5.10.1878 i Kvevlaks. Dimitterad 1900. Lärare i Forsby, Nykarleby. Avled 25.3.1902 i lungsot.


Andersson, Gustaf, f. 29.4.1844 i Pedersöre. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] Lärare vid Villa i Gamlakarleby 1877—1908. Mångbetrodd kommunalman. — Gift 1876 med Hanna Storkamp. Dog 1908.


Andersson, Gustaf, f. 29.10. 1880 i Gamlakarleby. Dimitterad som hospitant 1902; student 1901. Lärare vid folkskola i Helsingfors 1903. Lärare vid folkakademien å Malm sedan 1908, vid svenska samskolan i Åggelby sedan 1919. — Gift 1910 med lärarinnan Naéma Heikel.


Andersson, Helmer, f. 13.12.1892 i Gamlakarleby. Dimitterad 1915. Vikarierande lärare i Kovjoki, Nykarleby, vårterminen 1916, lärare i Såka, Gamlakarleby, april 1918—1921. — Gift 1917 med Emma Wentjärvi. Dog i lungsot 20.3.1921.


Andersson, Karl Alfred, f. 1.12.1871 i Vårdö. Dimitterad 1894. Biträdande lärare vid folkskolan å Fiskars bruk 1894—95, lärare vid Ålands folkhögskola 1895—1903, lärare vid folkskolan i Markby, Nykarleby landsförsamling, 1903—05, ordinarie lärare vid folkskolan i Vårdö kyrkoby sedan 1905. — Deltagit i fortbildningskurser i Uppsala, Helsingfors och Åbo, studerat folkskoleväsen i England 1912. Deltagit i kommunalt- och ungdomsarbete; sångledare. — Gift 1899 med Anni Maria Ridderström.


Andersson, Karl Gideon, f. 15.12.1895 i Gamlakarleby. Dimitterad 1918. Ordinarie lärare vid folkskolan i Larsmo sedan 1918. Lokalchef för skyddskåren, körledare. — Gift 1918 med Anna-Brita Tast.


Antell, Karl Johan
, f. 2.9.1859 i Wörå. Dimitterad 1881. Avled 1882 i koppor.


Antell, Simon
, f. 16.4.1862 i Wörå. Dimitterad 1885. Lärare i Kyrkslätt och Solv. Avlidit.


Appel, August Emil, f. 28.2.1873 i Sideby. Dimitterad 1895. Lärare i Härkmeri, Lappfjärd, sedan 1895. — Posttjänsteman. Kommunal- och kyrkofullmäktige. Ordförande i förmyndarnämnden. Gift 1896 med M. A. Westerback.


Appelberg, Dagny, f. 20.4. 1893 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1917; student 1913, dimitterad från Helsingfors pedagogiska handarbetsskola 1915. Lärare i handarbete vid Wasa praktiska flickinstitut. — Besökt Stockholm (handarbetsutställning m. m.) 1913. [Gift med Einar Hedström.]
Back, Herman
, f. 16.9. 1876 i Oravais. Dimitterad 1898. Lärare vid folkskolan i Kimo, Oravais, 1898—1908, varefter vid folkskolan i Kihia, Karis. — Kommunalt verksam, sparbankskamrer. — Gift 1905 med Thora Hilma Bock.


Backlund, Henrik
, f. 13.7.1853 i Jeppo. Dimitterad 1878. Lärare i Jeppo 1878—79, därefter i Kovjoki, Wörå. Avled 5.2.1923.


Backman, August, f. 20.2.1872 i Liljendal. Dimitterad 1894. Lärare vid folkskolan i Norrskata, Korpo, 1894—96, i Galtby, Korpo, 1896—1900, i Gislom, Pernå, sedan sistnämnda år. — Gift 1897 med lärarinnan Selma Björklund.


Backman, Birger, f. 23.5. 1900 i Liljendal. Dimitterad 1923.


Backman, Gustav Knut
, f. 14.1. 1892 i Liljendal. Dimitterad 1915. Lärare vid folkskolan i Mogenpört, Pyttis, 1915—22, därefter i Lovisa. — Handhade lektorstjänst i slöjd och teckning vid Nykarleby seminarium höstterminen 1918. — Ordförande i ungdomsföreningen.


Backman, Johannes Cortez
, f. 24.7.1875 i Vårdö, Åland. Dimitterad 1897. Lärare vid Virkby folkskola i Lojo, sedan 1897. — Kommunalfullmäktig; ordförande eller ledare vid särskilda affärsföretag och sammanslutningar. — Gift 1899 med lärarinnan Hilda Österlund.


Backström, Frans Rudolf
, 7.8.1879 i Sibbo. Dimitterad 1903. Vikarie vid folkskolan i Söderveckoski, Borgå landskommun, 1903—04, ordinarie lärare i Box, Sibbo, sedan sistnämnda år. Tjänstledig 1919—23 och föreståndare för Unionbankens kontor i Sibbo kyrkoby. Ordförande i styrelsen för Sibbo handelslag. — Gift 1904 med Linnea Thunberg.


Berg, Elsa Ulrika, f. 30.3. 1902 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1923, student.


Bergendahl, Johannes Axel
, f. 14.3.1891 i Brändö, Åland. Dimitterad 1914. Vikarie vid folkskolan å Vargskär, Föglö, 1914—16; lärare i Åva, Brändö, 1916—19; lärare i Söderlångvik, Dragsfjärd, sedan 1919. — Ordförande i kommunalfullmäktige i Brändö, medlem av kommunalfullmäktige i Dragsfjärd, verksam inom skyddskåren och ungdomsföreningar. — Gift 1921 med sjuksköterskan Tekla Pensar.


Borgholm, Gunnar Gustav, f. 17.4.1891 i Sjundeå. Dimitterad 1916. Vikarierande lärare vid folkskola i Helsingfors 1916—18. — Övergått till affärsverksamhet.


Bergman, Karl Ivar Lennart, f. 1.9.1889 i Borgå landsförsamling. Dimitterad 1914. Lärare i Svartså, Borgå landsförsamling, sedan 1.8.1915. — Gift 1916 med lärarinnan Olga Blomberg.


Berg, Georg Axel, f. 20.9.1886 i Kristinestad. Dimitterad 1908. Lärare i Gottböle, Närpes. Banktjänsteman.


Berg, Otto Bernhard
, f. 18.9.1901 i Vestanfjärd. Dimitterad 1921. Lärare vid Nyby, Borgå landskommun, folkskola sedan 1.8.1922. Sångledare.


Berg, Uno, f. 16.3.1887 i Munsala. Dimitterad 1916. Verkat som t. f. lärare i Munsala, senast som lärare vid Breidablick folkhögskola.


Bertell, Johannes Theodor, f. 6.7.1878 i Eckerö. Dimitterad 1900, student 1905, särskilda universitetsexamina. — Ordinarie lärare vid Mariehamns folkskola 1900—02, vid Närpes folkhögskola 1902—05, vid Kronoby folkhögskola 1905—07, vid Ekenäs folkskola 1907—11; sedan 1911 föreståndare vid Ålands folkhögskola. — Studerat folkhögskoleväsen i Sverge 1919. — Gift 1906 med lärarinnan Bertha Petterson.


Bertell, Viktor Leonard, f. 10.10. 1890 i Eckerö, Åland. Dimitterad 1914. — vikarie vid folkskolan i Storsved, Munsala, 1914—16, i Ytternäs, Jomala, 1916—17, varefter ordinarie lärare i Degerby, Föglö. Tjänstledig från folkskolan och föreståndare vid Mariehamns handelslag m. b. t. 1919—20. Deltagit som föredragare i ungdoms- och nykterhetsarbete. — Gift 1919 med Agda Dahlgren.


Bexar, Johan Edvard, f. 7.2.1878 i Teerijärvi. Dimitterad 1901. — Lärare vid folkskolan i Solv sedan 1901. — Ordförande i lantmanna- och ungdomsföreningen, kommunalt verksam, ordförande i Solv sparbanks styrelse, t. f. folkskoleinspektör i Kaskö distrikt en del av 1921—22 samt höstterminen 22. — Gift 1906 med Anna Mitts.

*
Birck, Johan Ludvig, f. 18.6.1886 i Nykarleby. Dimitterad 1909; pedagogieexamen 1912. — Lärare vid folkskolan i Jakobstad 1909—20, sedan dess lärare i Helsingfors. — Deltagit i akademiska fortbildningskurser i Helsingfors 1911—12. — Lärare i yrkesritning i Jakobstads hantverksskola; redaktör för tidningen Pedersöre november 1915—september 1917. — Gift 1910 med Aina Augusta Sjöroos.


Bjon, Johan Alfred, f. 18.9.1864 i Kronoby. Dimitterad 1886. — Lärare i Berga, Pörtom till 1888, i Wasa till 1891, därefter i Helsingfors. Mördad 1917.


Björk, Anton Edvard, f. 4.9.1895 i Dalsbruk. Dimitterad 1918. Deltog i frihetskriget. Genomgick därefter en officerskurs; numera officer.


Björklund, Karl Alexander. Dimitterad 1891, se bland lärarna (s. 101).


Björkkvist, Matts Leander, f. 16.6.1875 i Kronoby. Dimitterad 1898. Lärare i Gamlakarleby landsförsamling. Intresserad idrottsman.


Björkroos, Alexander Valter
, f. 9.8.1893 i Kumlinge. Dimitterad 1915. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Söderby, Dragsfjärd, 1915—16, i Helsingby, Mustasaari, vårterminen 1917, i Lill-Heikkilä, S:t Karins, höstterminen 1917, i Saverkeit, Houtskär, 1918—20, i Fiskö, Brändö, 1920—21, ordinarie lärare därstädes.


Björkroth, Einar Wilhelm, f. 27.8.1880 i Kimito. Dimitterad 1911. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Forsby, Nykarleby landskommun, 1911—12, lärare i Åbo 1912—18, ägnat sig åt bankverksamhet med avsked från folkskolan 1918. — Gift 1917 med lärarinnan Thyra Lindqvist. [Björkroth på vintermarknad.]


Björkstam, Valter, f. 20.4.1900 i Liljendal. Dimitterad 1922. — Lärare i Mogenpört, Pyttis, 1922—23. — Underofficer i skyddskåren.


Björkvall, Jakob Eli, f. 24.4.1886 i Brändö, Åland. Dimitterad 1908. — Lärare i Brandö kyrkoby, Åland, 1908—11, i Sibbo kyrkoby sedan 1911. Slöjdlärare vid Sofieberg folkskola, Sibbo, 1911—22. — Kommunalfullmäktigesekreterare i Sibbo och föreståndare vid kommunala centralbiblioteket sedan 1916; kassör och sekreterare i Sibbo handelslag, i lokalstyrelsen för Sv. F. P. i samma socken, i Sibbo lärarekretsen och i Sibbo ungdomsförbund; ordförande i Sibbo kyrkoby läseförening sedan 1912. Försäkringsverksamhet. — Medlem i den kommitté som 1919 utarbetade en 50-årshistorik över skolförhållandena i Sibbo. — Deltog i frihetskriget som medlem av Gröna bataljonen. — Gift 1916 med Karin Ingeborg Enholm.


Björkvall, Johannes Hjalmar, se närmare under normalskollärare (s. 102).


Blomqvist, Alexander, f. 11.6.1874 i Pedersöre. Dimitterad 1897. Lärare i Storbacka, Purmo. Död.


Blomqvist, Anders August, f. 12.9.1852 i Sibbo. Dimitterad 1877 [Första dimissionen.]; genomgick 1886 två kurser vid Nääs slöjdseminarium i Sverge. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Sibbo kyrkoby 1877—1906, då för sjuklighet avgått och erhållit full pension. — Dirigerat sångkör och varit ordförande i Sibbo läseförening.


Blomqvist, Johannes Reinhold, f. 14.4.1895 i Munsala. Dimitterad 1917. Lärare i Munsala kyrkoby folkskola sedan 1917. Under frihetskriget anställd vid bataljonsstaben på Karelska fronten. Ledare av sångkör och stråkkvartett. — Gift 1919 med Edit Westerlund.


Borgenström, Eva Sofia, f. 26.12.1894 i Kuopio. Dimitterad som hospitant 1915; student. 1914. — Vikarie vid finlandssvenska folkskolan i Byända, Askola, mars—april 1916, vikarie vid finsk folkskola i Tavastehus. — Kartriterska vid länslantmäterikontoret i Tavastehus hösten 1916—våren 1920; sedan dess kontorsbitäde vid länsstyrelsen i Tavastehus.


Borgmästars, Johan Alfred, f. 16.3.1890 i Esse. Dimitterad 1912. Lärare vid folkskolan i Ytteresse sedan 1912. — Ordförande i nykterhetsföreningen 1914—17. — Gift 1917 med Hilda Lassfolk.


Boström, Emil Alarik, f. 25.5.1878 i Sjundeå. Dimitterad 1901. — Vikarie vid folkskola i Helsingfors 1901—02, 1903—04 ordinarie lärare i Pikkala, Sjundeå, 1904—12, i Helsingfors sedan sistnämnda år. — Bedriver jordbruk. — Gift 1909 med lärarinnan Alma Charlotta Wester.


Boström, Mikael, f. 23.5.1867 i Wörå. Dimitterad 1888. — Vikarie vid folkskolan i Wästeryttermark vårterminen 1889, ordinarie lärare i Kvimo, Maksmo, 1889—92, i Tottesund 1892—94, i Nedervetil 1894—96, i Nyby, Petalaks, 1896—99, i Rävsbäck, Övermark, sedan sistnämnda år. — Verksam inom kulturella och politiska sammanslutningar, kommunalfullmäktige. — Jordbrukare. — Gift 1893 med Sofia Frantz.


Broman, Johan Edvard, f. 10.2.1873 i Liljendal. Dimitterad 1896. — Lärare i Haapajärvi, Kyrkslätt sedan 1896. — Gift 1915 med lärarinnan Anna Lindström.


Brommels, Johan Albert
, f. 7. 2.1891 i Övermark. Dimitterad 1914. — Vikarierande lärare vid Koskeby, Wörå, 1914—15, ordinarie i Bergö 1915—22, vikarie i Gottböle, Närpes, 1922—23. — Kommunalt, gilles-, ungdoms-, nykterhets- och politiskt arbete. Initiativtagare till och sekreterare i Allmogeförbundet i Österbotten. Journalist, redaktör 1920; skrivit broschyrer och c:a 1,000 tidningsartiklar. — Studerat fiskeriförhållanden i Norrland, Sverge, 1919. — Gift 1915 med Anna Olivia Stenfors.


Brommels, Petter, f. 24.9.1860 i Övermark. Dimitterad 1883. — Lärare i Västerhankmo, Kvevlaks, 1883—89, i Kaskö 1889—93, Övermark 1893—95, Helsingby, Mustasaari, från 1895. — Gift 1883 med Maria Stenfors.


Brors, Mikael, f. 3.2.1876 i Wörå. Dimitterad 1899. — Lärare vid Nyby folkskola i Petalaks sedan 1899. — Kommunalfullmäktigeordförande. — Gift 1902 med Ida Söderback.


Byman, Walter Waldemar
, f. 31.5.1881 i Helsingfors. Dimitterad 1904— Lärare i Söderveckoski, Borgå landsförsamling, 1904—21; t. f. lärare i Träskby, Esbo, 1921—22; därefter ordinarie i Träskby, Sibbo. — Religiös författare; utgivit i tryck bl. a. Bibliska gestalter, Handbok för undervisning i katekes, Missionen och skolan, Filippus och hovmannen. — Gift 1908 med Sofia Katarina Johansson.


Byskata, Matts Gunnar, f. 2.5.1899 i Kronoby. Dimitterad 1923. Deltagit i frihetskriget.


Bäck, Anders, f. 28.5.1872 i Kronoby. Dimitterad 1897. — Lärare vid folkskolan i Knivsund, Kronoby, 1897, andra lärare vid Kronoby folkhögskola 1900—01, t. f. lärare vid folkskolan i Harparskog, Tenala, 1907—08, lärare vid folkskola i Jakobstad sedan 1915. — Kommunala förtroendeuppdrag i Kronoby, grundat nykterhetsföreningen Framåt i Knivsund-Långö 1899 och 14 år dess ordförande, grundat Larsmo nykterhetsförening. 1905, ordförande i Österbottens norra nykterhetskrets sedan 1911, medverkat vid statsunderstödda nykterhetskurser i Kronoby 1911, Ekenäs 1912 och 1921, Wasa 1913 och Jakobstad 1915, deltagit i sommarkurs vid Stjernsunds trädgårdsinstitut 1915, i akademiska feriekurser i Helsingfors 1900 och 1904, i sommarkurs i Sjundby 1901. Deltagit i ordinarie skolmöten i Kristiania 1900, i Köpenhamn 1905. Studieresa i Skandinavien. Biträdande folkskoleinspektör i Wasa distrikt korta tider 1913, 1917 och 1921. Föreståndare för folkskolan i Jakobstads elevträdgård sedan 1916. — Gift 1908 med Signe Hagberg.


Bäck, Hilda Verna Vieno, f. 8.2.1904 i Tyrvis. Dimitterad som hospitant 1923, student.


Bäcklund, Selim Bernt, f. 3.11.1869 i Snappertuna. Dimitterad 1891. Slöjdlärare vid Helsingfors folkskola.


Bäckman, Erik Herman, f. 12.12.1864 i Mustasaari. Dimitterad 1887. — Lärare vid folkskolan i Nyby, Petalaks, 1887—93, i Pörtom kyrkoby sedan sistnämnda år. Avled i lungsot 7.10.1896.


Bäckman, John Algot, f. 16.8.1889. Dimitterad 1914. — Vikarie i Tammerfors höstterminen 1914, i Svenskby, Tenala, vårterminen 1915. Lärare i södra Paipis, Sibbo, sedan 1915. — Ungdomsföreningens ordförande i Paipis. — Gift 1916 med småskolelärare Dagmar Nordén.


Bäckström, Erik Vilhelm, f. 5.7.1864 i Solv. Dimitterad 1885. Död 1886 i lungsot.
Carlsson, August Vilhelm, f. 16.3.1856 i Sideby. Dimitterad 1878. Lärare i Närpes 1878—88. Utgivit Lärobok i allmän historia för folkskolor samt ett antal läroböcker i sång. En tid ordförande för Södra Österbottens folkskolelärarförening. — Avled 13.12.1888 i lunginflammation.


Casén, Ture Alexander, f. 5.1.1899 i Pedersöre. Dimitterad 1922. I militärtjänst.


Cavonius, Adam Edvin, f. 24.12.1877 i Kyrkslätt. Dimitterad 1899 — Lärare vid folkskolan i Björkbacka, Tusby, sedan 1899. — Deltagit i akademisk sommarkurs i Åbo 1915. — Gift 1902 med Ester Maria Lund.


Cygnel, Ester (Salin), f. 31.5.1888 i Wörå. Dimitterad som hospitant 1908. Lärare vid Wörå folkhögskola 1911—12, 1913—16, vid Ålands folkhögskola 1912—13, vid Östra Nylands folkhögskola 1916— 20. — Gift 1920 med lärare Matts Cygnel.


Cygnel, Herman, f. 13.5.1881 i Gamlakarleby landsförsamling. Dimitterad 1904. — Lärare vid folkskolan i Asplund, Kronoby, 1905—10, varefter i Kronoby kyrkoby. — Ordförande i ungdoms- och nykterhetsförening. — Gift 1908 med Adéle Sundqvist.


Cygnel, Matts Leander, f. 22.7.1892 i Öjan, Gamlakarleby. Dimitterad 1914, universitetsexamen i jordbrukslära. Andra lärare vid Wörå folkhögskola 1914—16, vid Närpes folkhögskola 1916—21; föreståndare vid Helsingfors Aktiebanks kontor i Närpes sedan 1921. — Skyddskårschef 1917—20. — Gift 1920 med lärarinnan Ester Salin.
Dahl, Anders Johan
, f. 14.5.1875 i Replot. Dimitterad 19.6. 1897. — Lärare vid folkskolan i Villbacka, Purmo, 1897—1900, lärare i Wasa sedan 1900. — Studieresor i Sverge, Norge, Danmark och Tyskland. — Gift 1907 med Ninni Cronström.


Dahlbo, Gunnar, f. 27.10.1894 i Korsholm. Dimitterad som hospitant 1916; student. Vikarie vid folkskolan i Kristinestad vårterminen 1917, föreståndare för Kaskö samskola 1917—18 och 1922—23, vikarie vid Skrattnäs folkskola i Närpes 1918—19, lärare vid Kymmene bruks samskola 1919— 20, vid Paksal folkskola i Malaks 1920—21. Redaktör vid Wasa-Posten 1920, vid Kaskö Tidning 1922—23. Publicerat dikter och uppsatser.


Dahlbo, Johannes Edvard, f. 18.3.1885 i Pörtom. Dimitterad 1907.


Dahlbo, Runar Gabriel, f. 13.10.1897. Dimitterad 1921. — Vikarie vid Kolam folkskola i Teerijärvi 1922—23.


Dahlgren, Erik Rudolf Zacharias, f. 6.9.1895 i Föglö, Åland. Dimitterad 1918. — Lärare vid folkskolan å Ytternäs, Jomala, 1918—21, därefter i Helsingfors. — Deltagit i ungdomsarbete och scoutverksamhet.


Dalbo, Gabriel Viktor, f. 24.8.1883. Dimitterad 1907. Ägnat sig åt konstnärlig verksamhet, varit skådespelare, sedermera antikvitetshandlare i Helsingfors.


Danielsson, Daniel Alfred, f. 19.3.1875 i Hitis. Dimitterad 1899. — Lärare i Mossala, Houtskär, 1899—1901, sedan dess ordinarie lärare i Galtby, Korpo. — Kommunala förtroendeuppdrag, kamrer vid Korpo sparbank sedan 1903, uppbördsman. Tidningskorrespondent. — Gift 1899 med Alia Susanna Berglund.


Danielsson, Karl Oskar, f. 26.4.1875 i Sund. Dimitterad 1898. Lärare i Gottby, Jomala.


Danielsson, Runar Alfred, f. 24.9.1900 i Åbo. Dimitterad som hospitant 1923; student.


Davidsson, Bror Karl Emil Herman, f. 14.4.1882 i Valkeakoski. Dimitterad 1907. — Vikarie vid folkskolan i Kåtnäs, Närpes, 1907—08, lärare i Östensö, Pedersöre, sedan 1908. Deltagit i akademisk sommarkurs i Åbo 1914. — Förtroendeuppdrag inom ungdoms- och nykterhetsförening. — Gift 1908 med Anni Sofia Nordberg.

[Med Monäs-pass över Kvarken av Martin Ingo.]


Degerholm, Otto Wilhelm, f. 11.4.1864 i Bromarv. Dimitterad 1888.


Degerholm, Sven Julius, f. 10.6.1893 i Tvärminne, Ekenäs landsförsamling. Dimitterad 1918. — Lärare vid folkskolan i Kälkestad, Vestanfjärd, sedan 1.8.1922. — Lokalchef för Vestanfjärds skyddskår. — Gift 1922 med lärarinnan Katri Saarni.


Degerstedt, Johan Edvard
, f. 31.3.1866 i Helsingfors. Dimitterad 1894, besökt konstflitsföreningens ritskola (Ateneum) 1884—86. Lärare i Kaskö.— Kommunalman.


Dreijmann, Bernhard Mikael
, f. 12.12.1887 i Helsingfors. Dimitterad 1912. Ägnat sig åt praktisk verksamhet.Edgrén, Johan Ossian
(Axelsson), f. 30.10.1896 i Sund, Åland. Dimitterad 1918. — Lärare vid folkskolan i Rödsö, Gamlakarleby, sedan 1922. — Ordförande i ungdoms- och nykterhetsföreningen; sångledare.


Ehrström, Simon Erik (Ehrs), f. 9.5.1856 i Wörå. Dimitterad 1878. — Lärare i Mustasaari. Död i lungsot.


Ekestam, Otto Jonatan
, f. 26.12.1888 i Helsingfors. Dimitterad 1911. — Lärare vid folkskolan i Kulla-Nyby, Borgå landskommun, 1911—22, därefter i Kulla. — Gift 1912 med lärarinnan Olga Lindfors.


Ekberg, Ivar Julius, f. 29.10.1875 i Degerby. Dimitterad 1898. — Lärare vid Helsingfors folkskola — Gift med lärarinnan Lydia Irene Heinström.


Eker, Erik Verner Leonard
, f. 8.3.1887 i Sund, Åland. Dimitterad 1909. Lärare vid Ålands folkhögskola. Bedrivit jordbruk. Redigerat tidskriften Åländsk odling.


Ekholm, Josef Hjalmar, f. 30.9.1887 i Sideby. Dimitterad 1910. Lärare vid uppfostringsanstalten på Bengtsår.


Eklund, Frans Viktor, f. 29.3.1880 i Kaskö. Dimitterad 1903.

*
Eklund, Hugo Ludvig Napoleon, f. 20.11.1891 i Nykarleby stad. Dimitterad 1913. — Lärare vid folkskolan i Forsby, Nykarleby landsförsamling, sedan 1913. — Särskilda förtroende- och andra uppdrag inom kommunen. — Deltog i frihetskriget 1918 och erhållit dess minnesmedalj. — Gift 1:o med Ida Sofia Dahl 1913, 2:o med lärarinnan Helmi Maria Lindholm 1917.


Eklund, John Axel Alfons, f. 24.10.1888 i Helsingfors. Dimitterad 1913. — Lärare vid folkskolan i Kaurajärvi, Wörå, sedan 1914. — Ordförande i föreningen Evangeliska unga och i bönehusbestyrelsen å orten. — Gift 1915 med Berta Hagman.

*
Eklund, Selim Ludvig, f. 28.1.1862 i Nykarleby. Dimitterad 1881. Drunknade 29.9. 1881.


Ekman, Josef Anders, f. 17.3.1876 i Närpes. Dimitterad 1899. — Lärare i Västeryttermark, Närpes. Övergått till bankverksamhet.


Ekmark, Kristian Wilhelm (Eriksson), f. 21.1.1875 i Munsala. Dimitterad 1898. — Lärare vid folkskolan i Koskeby, Wörå, 1898—1912, de två sistnämnda åren tjänstledig. — Föreståndare för Wasa aktiebanks kontor i Wörå 1910—20, därefter anställd vid Unionbankens kontor i Nykarleby, först såsom biträdande och sedan som ordinarie föreståndare. Med medel ur Ruthska stipendiefonden besökt Danmark 1903. — Kommunstyrelseordförande i Wörå 1901—13 samt särskilda andra kommunaa uppdrag därstädes, sekreterare i stadsfullmäktige i Nykarleby 1922—23. — Gift 1906 med Johanna Skrifvars.


Ekvall, Algot Isidor, f. 10.9.1888 i Eckerö, Åland. Dimitterad 1914. — Lärare i Västlax, Kimito, 1914—21 och lärare i Simonby, Pargas, sedan 1921. [Händelser ur minnets dagbok av Karl Sjöstrand.]


Elg, Reinhold, f. 21.7.1877 i Lappträsk. Dimitterad 1903. — Lärare vid folkskolan i Virböle, Strömfors, sedan 1903. — Gift 1912 med lärarinnan Katarina Henriksson.


Engblom, Emil Rudolf, f. 4.3.1893 i Kakskerta. Dimitterad som hospitant 1914; student 1912, dövstumlärareexamen 1916, fil. kand. 1920. — Lärare vid dövstumskolan i Uleåborg 1916—22, i Åbo sedan sistnämnda år. — Redaktionssekreterare vid Tidskrift för abnormskolan.


Engdahl, Nestor Valentin, f. 27.2.1880 i Kimito. Dimitterad 1903. — Lärare vid Helgeboda folkskola i Kimito.


Englund, Karl Hugo, f. 3.10.1885 i Föglö. Dimitterad 10. 6. 1912.— Lärare vid Sunnanberg folkskola i Pargas sedan 1912. — Gift 1915 med Zaida Kristina Rönnlöf.


Engroos, Karl Oskar, f. 27.3.1875 i Åbo. Dimitterad 1900. — Avled kort därefter.


Engström, Johan, f. 25.1.1858 i Wörå. Dimitterad 1881. — Lärare i Pernå, senare i Helsingfors. — Död 1888 å Lappvikens sinnessjukhus.


Enroth, Anders Gideon, f. 18.8.1880 i Kaskö. Dimitterad 1903. — Lärare vid folkskolan i Grännas, Borgå, sedan 1904. — Ordförande i ungdomsförening, ledare av sångkör, ordförande i valnämnd, plutonchef i skyddskåren. — Gift 1906 med Fanny Ottilia Andersson.


Eriksson, Erik Edvin, f. 30.3.1892 i Wasa. Dimitterad 1916. — Lärare i Österhankmo, Kvevlaks, 1917—19, i Petsmo, Kvevlaks, 1919—22. — Avled 24.12.1922.


Eriksson, Erik Emil, f. 20.10.1864 i Saltvik. Dimitterad 1887. — Lärare i Hammarland, Åland, 1888—89, i Finström 1889—95, i Haga, Saltvik, 1895—1909, i Strömma, Saltvik, sedan sistnämnda år. — Gift 31.1.1897 med Alma Vilhelmina Karlsson.


Eriksson, Sven Konrad, f. 11.11.1882 i Vestanfjärd. Dimitterad 1904. — Lärare vid folkskolan i Brännboda, Vestanfjärd, där han dog 1920.


Erkas, Erik August, f. 28.11.1874 i Närpes. Dimitterad 1899. — Lärare i Näsby, Närpes. — Affärsman.Fagerlund, John Nandor
, f. 24.12.1892 i Brändö, Åland. Dimitterad 1915. — Lärare i Ytterjeppo, Nykarleby. — Försäkrings- och kooperationsverksamhet. — Gift 1914 med Elin Maria Forsström.


Fagerlund, Gunnar, f. 1.4.1895 i Helsingfors. Dimitterad 1917. — Lärare å Själö, Ingå, sedan 1918.


Fagerlund, Karl Reinhold, f. 23.11.1875. Dimitterad 1908.


Fagerstén, Hugo Johannes, f. 3.2.1880 i Hitis. Dimitterad 1902. Lärare i Hitis. Dog i sept. 1922.


Falk, Harald Edvin, f. 16.3.1889 i Pyttis. Dimitterad 1912. — Flyttat till Sverge, svensk medborgare.


Falk, John, f. 9.8.1891 i Ekenäs landsförsamling. Dimitterad 1916. Lärare vid småbruksskolan i Lappträsk. — Gift 1917 med lärarinnan Salome Relander.


Falk, Lennart, f. 30.10.1886 i Pyttis. Dimitterad 1909. Lärare i Köpbacka, Lovisa.

*
Fellman, Alexander, f. 11.6.1895 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1918. T. f. lärare i Lovisa. Deltagit i frihetskriget. [F. ringmärkte en kråka 1916.]


Fellman, Ernst Oscar, f. 19.8.1893 i Föglö, Åland. Dimitterad 1917. — Vikarie vid folkskolan i Överby, Nedervetil, höstterminen 1918, i Fredriksberg, Sjundeå, höstterminen 1919, i Helsingfors sedan 1920. — Ordförande i föreningen Svenska sångare i Helsingfors.


Fincke, Gustav Adolf, f. 30.5.1887 i Helsingfors. Dimitterad 1909. — Lärare vid folkskolan i Stor-Pellinge, Borgå landsförsamling, 1909—17, varefter ordinarie lärare i Borgå stad. — Lärare och föreståndare vid hantverksskola i Borgå. — Stipendieresa. — Gift 1911 med H. Karlsson.

*
Finne, Erik, f. 16.4.1869 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1892. — Lärare vid Siisbacka, sedermera Villbacka folkskola i Purmo. — Orgelnist och klockare.


Finne, Isac, f. 27.1.1862 i Wörå. Dimitterad 1883. — Lärare vid folkskola i Mustasaari 1884—89, i Kvevlaks 1889—90, i Borgå 1891—93, därefter i Dalsbruk. — Verksam nykterhetsföredragare. — Deltagit i feriekurser hösten 1895 i Helsingfors. — Gift 1886 med Maria Glasmästar.


Finnäs, Johannes, f. 22.6.1860 i Larsmo. Dimitterad 1883. — Vikarie vid folkskolan i Larsmo 1883—84, ordinarie lärare i Esse kyrkoby sedan 1884. — Kommunala uppdrag, deltagit i nykterhetsarbete. Föreståndare för Unionbankens filialkontor i Esse sedan november 1919. — Gift 1:o 1886 med Anna Erika Nygren. Änkling 1895. — Gift 2:o med Maria Greta Dahllund.


Finnäs, Johan Wilhelm, f. 25.6.1892 i Pedersöre. Dimitterad 1915. — Lärare i Knivsund, Kronoby. — Deltagit i föreningslivet, lokalchef för skyddskåren. — Resor i Estland och Sverge. — Gift 1913 med Amanda Albertina Dahla.


Finnäs, Tor Emil, f. 13.12.1890 i Esse. Dimitterad 1914. — Vikarie vid folkskolan i Överesse höstterminen 1914, ordinarie därstädes vårterminen 1915, andra lärare vid mellersta Österbottens vandrande folkhögskola 1915—16, vikarie i Forsby, Pedersöre, 1916—17, varefter ordinarie lärare därstädes


Fogelström, Erik Alfred, f. 26.12.1886 i Munsala. Dimitterad 1910. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Pensala, Munsala, höstterminen 1910, ordinarie i Teerijärvi kyrkoby sedan början av 1911. — Kommunala uppdrag. — Gift 1922 med Margit Holmstén.


Forsander, Johan Emil, f. 14.4.1872 i Teerijärvi. Dimitterad 16 juni 1894. — Lärare i Hirvlax, Munsala, 1894—97, i Kållby, Pedersöre, sedan 1897. — Deltagit i det fria folkbildningsarbetet, i det kommunala och politiska livet; innehaft flere förtroendeuppdrag. — Utgivit i tryck Förberedande kurs i geografi för folkskolor. — Studieresor i Sverge. — Gift 1899 med lärarinnan Julia Ahlbäck.


Fors, Gustav Alfred, f. 4.8.1874 i Teerijärvi. Dimitterad 1896. Pedagogieexamen 1911, i svenska språket 1912. — Lärare vid folkskolan å Storgård, Pargas, 1896—1912, i Malm, Pargas, sedan 1912. — Gift 1902 med Irene Johanna Ekman.


Forsgård, Sigrid (Barck), f. 9.10.1880 i Jyväskylä. Dimitterad som hospitant 1905; dimitterad från svenska fortbildningsläroverket i Helsingfors 1902. — Vikarie vid svenska folkskolan i Wasa 1905—06, vårterminen 1921—23, lärare i modersmål och hemortskunskap i svensk fortsättningsklass sedan 1921. — Gift 1907 med vicehäradshövding Lennart Forsgård. Änka 1920.


Forsman, Jakob, f. 21.11.1855 i Pedersöre. Dimitterad 1878. — Lärare i Hangö. Dog 2.3. 1882 i lungsot.


Forssell, Ferry Fjalar, f. 15.8.1898 i Pyttis. Dimitterad 1921. — Lärare vid folkskolan i Ekenäs stad sedan 1922.


Forss, Mathias, f. 31.3.1859 i Wörå. Dimitterad 1879. — Lärare å Prästgårdsbacken, Borgå, 1879—89, i Helsingfors från sistnämnda år till sin död 1903. — Arbetat genom föredrag i olika delar av Svensk-Finland för nykterhet samt för inrättande av folkskolor och bibliotek. — Grundade år 1892 tidningen Veckobladet, som han redigerade till sin död. Artiklar i tidningar. — Gift 1880 med lärarinnan Minnona Rancken.

*
Forstén, Otto Wilhelm, f. 24.10.1864 i Nykarleby. Dimitterad 1887. — Lärare vid olika folkskolor i Mustasaari. Död.


Fougstedt, Ester Johanna (Sundqvist), f. 15.4.1891 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1915; student 1912. — Lärare vid Purmo småskola 1912—13, vid Västersundby lägre folkskola 1913—14, vid Esse kyrkoby högre folkskola 1915—16. — Timlärare i finska och matematik vid Nykarleby samskola 1919—22. — Gift 1916 med lektor N. A. Fougstedt.


Frejborg, Karl Fredr, f. 24.10.1859 i Borgå landsförsamling. Dimitterad 1881. — Lärare vid Helsingfors folkskola. Dog 5.4.1918 (blodstörtning).


Frilund, Karl Johan, f. 31.1.1881. Dimitterad 1903. — Lärare vid folkskolan i Åbacka, Nedervetil, 1903—04, i Norrby, Nedervetil, 1904—11, därefter i Åbacka. — Sparbankskamrer. — Skrivit Nedervetils ungdomsförenings historik. — Gift 1919 med lärarinnan Ellen Klockars.

*
Froste, Matts Vilhelm, f. 21.10.1864 i Nykarleby. Dimitterad 1884. — Lärare i Soklot, Nykarleby landsförsamling. — Avsked med pension 1915. — Kommunalsekreterare i Karis 1919—1923. [Frostes gård.]


Furu, Johan Herbert, f. 31.8.1891 i Teerijärvi. Dimitterad 1916. — Lärare i Teerijärvi sedan 1916. — Kommunala uppdrag, verksam för idrott bland ungdomen. — Gift 24.8.1920 med Anna Elvira Björk.Ginman, Lennart Alexander, f. 4.4.1885 i Kimito. Dimitterad 1907, pedagogieexamen 1912. — Lärare vid folkskolan i Kimito 1907—13, därefter å Billnäs bruk; lärare i teckning vid Karis-Billnäs samskola 1916—18, skött lektorstjänst i teckning och slöjd vid Nykarleby seminarium 1916. — Bibliotekarie å Billnäs sedan 1913, körledare 1913—21, föreståndare för Billnäs arbetarinstitut sedan 1918, västnyländska ungdomsringenens ordförande och bibliotekskonsulent 1918—22, organiserat folkskoleelevträdgård. — Studerat målning och skulptur i utlandet 1910. — Gift 1921 med Astrid Amalia Forsman.


Granér, Otto Mauritz, f. 24.6.1901 i Esse. Dimitterad 1922. I militärtjänst.


Granlund, Anders (Grannas), f. 27.5.1855 i Wörå. Dimitterad 1878. — Lärare i Finby, Närpes, sedermera i Kaskö. Dog i lungsot 1884.

*
Granlund, Arne Axel, f. 20.5.1886 i Nykarleby. Dimitterad 1908. — Lärare i Norrnäs, Närpes, sedan 1909. — Verkat inom lantmanna- och ungdomsföreningar. — Gift 1916 med Anna Smeds.


Gran, Mikael, f. 3.6.1858 i Wörå. Dimitterad 1881. — Lärare vid folkskolan i Sideby kyrkoby sedan 1881. — Verkat som kommunalman, bl. a. kommunalstämmans ordförande en längre tid. — Tidningskorrespondent. — Gift 1884 med Kristina Teir.


Grannas, Karl, f. 24.9.1853 i Wörå. Dimitterad 1882. — Lärare i Pernå, sedermera (1890) i Pirlaks, Borgå.


Granqvist, Otto Vilhelm
, f. 9.2.1874 i Kimito. Dimitterad 1896. — Lärare vid folkskolan i Fiskars. Avgick. Död i lungsot.


Granqvist, Ture Rudolf,
f. 3.11.1898 i Esse. Dimitterad 1922; pedagogieexamen — T. f. lärare i Väster-Yttermark, Närpes.


Granskog, Karl Oskar, f. 5.1.1886 i Saltvik. Dimitterad 1908. — Vikarie vid folkskolor på olika orter i Nyland och Österbotten samt på Åland 1908—13, lärare i Torp, Hammarland, sedan 1913. — Gift 1921 med småskolelärare Jenny Sandberg.


Granvik, Anton Joel, f. 2.11.1892 i Teerijärvi. Dimitterad 1915; pedagogieexamen. Därefter lärare vid folkskolan i Nedervetil; tjänstledig därstädes 1920—21, varunder t. f. lärare i Gamlakarleby. — Medarbetare i tidningen Österbottningen. — Gift 1915 med Ellen Blomström.


Granö, Matts Leander, f. 25.5.1894 i Teerijärvi. Dimitterad 1916. — Vikarierande lärare vid svenska folkskolan i Tölö, Helsingfors, januari och februari 1917, i Näsby, Närpes, mars 1917—februari 1918, i Rekipeldo, Wörå, 1918—19, ordinarie lärare därstädes sedan sistnämnda år. — Gift 1921 med lärarinnan Aina Svedberg.


Granö, Viktor Herman
, f. 6.2.1878 i Teerijärvi. Dimitterad 1901. — Lärare i Teerijärvi. Död i lungsot.


Grefberg, Karl Wilhelm, f. 3.8.1866 i Liljendal. Dimitterad 1890. — Lärare vid Prästgårdsbackens folkskola invid Borgå. Dog 1911.


Gustafson, Herman, f. 7.7.1858 i Ätsäri. Avgått från kl. III. Telefonmekaniker hos firman Wadén i Helsingfors.

*
Gustafsson, Joel, f. 20.1.1877 i Nykarleby landskommun. Dimitterad 1899. — Lärare i Korsnäs. — Ägnat sig åt affärsverksamhet. — Död.


Gustafsson, Karl Viktor,
f. 17.11.1884 i Kumlinge. Dimitterad 1906. — Lärare vid folkskolan å Vargskär, Föglö, 1906—11, i Petersburg 1911—13, i Dragsfjärd 1913—20, därefter i Mariehamn. — Bibliotekarie, yrkesinspektör, sekreterare i Ålands ungdomsförbund. — Gift 1921 med Karin Mathilda Andersson.


Gustafsson, Sally Anna Maria, f. 23.5.1903 i Jakobstad. Dimitterad som hospitant 1923; student.


Gustafsson, Selim, f. 30.8.1865 i Sideby. Dimitterad 1889. — Lärare i Korsnäs, senare i Ömossa, Sideby.


Gädda, Uno Olov, f. 12.10.1895 i Mustasaari. Dimitterad 1918. — Deltog i frihetskriget och ådrog sig lungsot därunder. Dog 1918.
Hackzell, Väinö Valdemar
, f. 10.9.1876 i Gamlakarleby. Dimitterad 1899. — Lärare i Nedervetil sedan hösten 1899.


Hagfors, Karl Johan, dimitterad 1882, se bland lärarna (s. 94).


Hagman, Johan, f. 21.6.1852 i Munsala. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Koskeby, Wörå. — Föreståndare för postexpeditionen i Wörå. — Tidningskorrespondent — Utgivit Mönstring med kämparna i 1808—09 års krig. — Dog 1889 i lungsot. — Gift 1877 med Augusta Holländer.


Hallbäck, Andreas Sigfrid, f. 5.5.1886 i Gamlakarleby. Dimitterad 1908. — Lärare i Gamlakarleby. Avsked från folkskolan. Inträdde i militärtjänst, löjtnant. — Gift med Ingeborg Holmqvist.


Hallbäck, Edvin Andreas, f. 17.12.1889 i Gamlakarleby stad. Dimitterad 1911. — T. f. lärare vid folkskolan i Fiskö, Brändö-Åland 1911—12, lärare i Pickala, Sjundeå sedan 1912. — Verksam inom skyddskåren, kommunalfullmäktige och kulturella sammanslutningar i Sjundeå. — Gift 1919 med lärarinnan Vivan Karlsson.


Hallén, Adolf Algot, f. 6.10.1879 i Ingå. Dimitterad 1910. — Lärare vid folkskolan i Fröjdböle, Kimito, sedan 1910. — Gift 1911 med Ida Laxell.


Hallvar, Johannes, f. 4.10.1888 i Malaks. Dimitterad 1912; genomgått Andelsinstitutet i Finland. — Lärare i Långåminne, Malaks, 1912—13, i Paksal, Malaks, 1913—17, varefter ägnat sig åt affärsverksamhet och för närvarande direktör vid Labors kontor i Wasa. — Gift 1912 med Emma Maria Söderlund.


Hannus, Alfred, f. 27.1.1864 i Närpes. Dimitterad 1885. Dog 1890 i lungsot.


Hannus, Erik Viktor
, f. 17.8.1856 i Närpes. Dimitterad 1879. — Lärare i Wästerhankmo, Kvevlaks, sedermera i Finby, Närpes.


Harring, Herman, f. 23.11.1884 i Mustasaari. Dimitterad 1910. — Lärare i Mustasaari.


Hassén, Anders Gustav, f. 14.2.1856 i Gamlakarleby. Dimitterad 1878. — Lärare i Västankärr, Kimito. Avled genom olyckshändelse 1889.


Hastig, Gustaf Alfred, f. 19.5.1882 i Lappträsk. Dimitterad 1904; student — Lärare i Lindkoski, Lappträsk.


Hedenheim, Anders Verner, f. 4.1.1885 i Gamlakarleby landsförsamling. Dimitterad 1913. — Vikarierande lärare i Bergö 1913—14, i Såka, Gamlakarleby, 1916—18. — Gift 1908 med lärarinnan Therese Mattsson. Död (njurtuberkulos) 4.1.1918.


Hedlund, Anders Artur
, f. 1.5.1876 i Teerijärvi. Dimitterad 1897; studerat vid Helsingfors musikinstitut samt musikteori och kompositionslära för professor E. Melartin; studerat pedagogi vid universitet. — Lärare vid Helsingfors folkskola sedan höstterminen 1897; biträdande sånglärare därstädes i 15 år, nykterhetslärare 5 år, sång- och musiklärare vid Helsingfors arbetarinstitut. — Verksam inom nykterhetsföreningen och som ungdomsledare. Såsom instruktör för kulturella sammanslutningar, bereste svenska Finland 1920—21.

*
Hedström, Erik Alfred Einar, f. 28.7.1880 i Nykarleby stad. Dimitterad som hospitant 1911; student 1900; enstaka examina vid universitet 1900—01. — Tjänsteman vid Wasa banks kontor i Björneborg 1902 —03; i privat tjänst 1904—06; redaktör för tidningen Syd-Österbotten 1907—08; föreståndare vid Mellersta Österbottens vandrande folkhögskola 1908—13; vid Wörå folkhögskola sedan sistnämnda år (tjänstledig sedan augusti 1921). — Vikarie i gymnastik och hälsolära vid Nykarleby seminarium 15.5.—15.6.1910; i historia och geografi 18.5.— terminens slut samma år; t. f. lektor i historia, litteraturhistoria och litteraturläsning. 1916—17. — Studerat folkhögskoleväsen i Danmark och Sverge 1907; deltagit i folkhögskolelärares universitetskurser i Voss, Norge, sommaren 1913; studieresor till Sverge och Norge 1914. Redaktör för tidningen Österbottniska Posten sedan 1922. — Medlem av svenska Finlands första folkting och andra uppdrag inom svenskhetsarbetet. — Frihetskorsets IV klass. — Gift 1906 med Sigrid Stenberg, f. Starck.


Hedström, Johan Petter, f. 19.9.1873 i Oravais. Dimitterad 1895. — Lärare i Karperö, Mustasaari, sedan 1896. — Ordförande i nykterhetsföreningen, i andelshandelns styrelse, kommunalfullmäktig. — Gift 1906 med lärarinnan Greta Backa.

*
Heikel, Teodor Mikael
, f. 29.6.1884 i Nykarleby stad. Dimitterad som hospitant 1905; student 1903. — Lärare vid folkskola i Helsingfors sedan 1906. — Föreståndare för Brages urklippsverk sedan 1915. — Studieresor till Bayern och norra Italien 1911. — Gift 1912 med Anna Jeanette Åbjörnson.


Heikfolk, Johan Hugo, f. 3.1.1888 i Närpes. Dimitterad 1915. — Lärare vid folkskolan i Västerhankmo, Kvevlaks, 1915—19, i Väster-Yttermark, Närpes, därefter. Tjänstledig sedan 1.11.1921 och handhar andra läraretjänst vid Närpes folkhögskola. — Kamrer i Yttermarks sparbank sedan 1919.


Heikius, Jakob
, f. 28.3.1865 i Wörå. — Lärare i Kvimo, Maksmo. Dog i lungsot.


Hellsten, Armas Vilhelm Henrik
, f. 10.6.1893 i Kangasniemi. Dimitterad 1915. — Lärare vid Tiurensaari finska folkskola i Koivisto (Björkö), Viborgs län.

*
Hellstrand, Gustav Verner, f. 28.5.1883 i Nykarleby. Dimitterad 1904. — Lärare vid Vallgrund, Replot, sedan 1904. — Gift 1914 med Alma Irene Öist.


Henriksson, John, f. 30.5.1883 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1907; student, gymnastiklärareexamen vid Helsingfors universitet — Lärare vid folkskola i Helsingfors sedan 1909. — Lärare i gymnastik vid lärdomsskolor, vid akademiska kurser för folkskolelärare — Studerat gymnastik och idrott vid skolor i England 1913. — Gift 1910.


Hertsberg, Ragnar Valdemar, f. 16.1.1901 i Korsnäs. Dimitterad 1923.
[Kransnedläggare.]


Hildebrand, Karl Magnus
, f. 11.12.1869 i Liljendal. Dimitterad 1886. — Lärare vid folkskolan i Pyttis.


Himberg, Karl Johan, f. 25.5.1873 i Helsinge. Dimitterad som hospitant 1897; student, fil. kand.-examen, pedagogieexamen — Lärare vid folkskola i Helsingfors 1896—1909, därav 7 år föreståndare; avgått 1912; för närvarande lektor vid svenska samskolan i Hangö, folkskoleinspektör därstädes. T. f. inspektör i Helsingfors folkskoledistrikt 1907, t. f. lektor vid Nykarleby seminarium en del av vårterminen 1909; t. f. lärare vid Laurellska läroverket i Helsingfors. — Redaktör i Hangö 1912—18. — Studieresor i Skandinavien och Tyskland. — Gift 1912 med Astrid Kaustell.


Hofman, John, f. 14.4.1854 i Wörå. Dimitterad 1877 [Första dimissionen.]; gymnastiklärareexamen vid universitet i Helsingfors 1879, simlärareexamen („simmagister“) i Stockholm samma år, genomgick en danslärarekurs för finska kadettkårens danslärare 1883, för första danslärare vid Kungl. stora teatern i Stockholm [Dramaten] samma år, d:o vid kejs. baletten i Petersburg för hr G. Legatt 1884, telegrafistexamen 1880. — Lärare i gymnastik vid realskolan i Helsingfors 1877—79, biträdande lärare i gymnastik vid Åbo lyceum 1879—80, lärare i gymnastik och simning vid Finska kadettkåren i Fredrikshamn från 1881—1903, då den upplöstes; lärare i danskonsten därstädes 1883—1903, lärare i gymnastik vid finska privata samskolan därstädes 1896—1908, simlärare i Åbo somrarna 1880 och 81, i Viborg 1882 och i Helsingfors 1883—87. — Gift 1887 med Ida Mannelin (död 1923). — Avsked från skoltjänst 1903 med pension.


Holgers, Johan
, f. 18.2.1855 i Kronoby. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Jakobstad 1877—99. — Inrättade ett ångsnickeri i Jakobstad. Död 1909.


Holm, Ernst Leander Valfrid
, f. 11.10.1896 i Kronoby. Dimitterad 1921, studentexamen i juni samma år. — Lärare vid folkskola i Gamlakarleby sedan 1921, vikarie vid mellanskolan därstädes 1921—22.


Holm, Johan Viktor, f. 18.7.1867 i Kronoby. Dimitterad 1895. Lärare i Taklaks, sedan i Kyrkoby, Korsnäs.


Holm, Wilhelm, f. 26.2.1888 i Kronoby. Dimitterad 1916. — T. f. lärare i Kvevlaks och i Såka, Gamlakarleby landsförsamling. Dog i lungsot 1921.


Holmberg, Michael, f. 20.3.1878 i Maksmo. Dimitterad 1902. — Lärare i Rekipeldo, Wörå, 1902—14. — Sekreterare i Wörå nykterhetsförening 1906—13, i Wasa läns mellersta nykterhetskrets 1910—13. — Reseinspektör i livbolag 1913—14. — Affärsverksamhet i Helsingfors; innehavare av Holmbergs begravningsbyrå och likkistmagasin, Helsingfors, sedan 1919. — Gift 1:o 1905 med Karin Evelina Lundell, f. Kuhlefelt, 2:o 1917 med Ebba Maria Eriksson.


Holmberg, Mårten, f. 13.8.1854 i Wörå. Dimitterad 1877 (första dimissionen); student 1882, fil. kand. 1887, pedagogieexamen 1888. — Lärare vid folkskola i Helsingfors sedan 1877 och i konstföreningens skola (Ateneum). — Stadsfullmäktig i 6 år; lantdagsman. Mångsidigt verksam i föreningslivet i Helsingfors, föredragare, lett Arbetets Vänners folkbildningsverksamhet 1896—1903. — Stiftare av allmänna Folkskollärarföreningen; sedermera den svenska föreningens ordförande. — Gift 1897 med Helena Österman.


Holmberg, Otto Georg, dimitterad 1912, se bland lärarna (s. 102).


Holmén, Artur Edvard, f. 29.4.1871 i Kimito. Dimitterad 1897. — Lärare vid folkskolan i Norrskata, Korpo, 1897—1904; föreståndare vid Lavers uppfostringsanstalt, Borgå, sedan 1904. — Lett sångförening. — Gift 1907 med lärarinnan Elin Amanda Gustafsson.


Holmén, Otto Wilhelm, f. 25.2.1869 i Kimito. Dimitterad 1892. — Lärare vid folkskolan i Pellinge, Borgå landsförsamling, 1892—93, i Pargas 1893—95, i Jeppo 1895—99, i Wasa sedan sistnämnda år. — Resa i Skandinavien 1903 för att studera vanartiga barns uppfostran. — Gift 1906 med Dagmar Sundberg.

*
Holländer, Nils August, f. 30.9.1861 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1883. — Lärare vid folkskolan i Ytterjeppo, Nykarleby landsförsamling, höstterminen 1883, i Soklot, Nykarleby, vårterminen och en del av höstterminen 1884, varefter ordinarie i Svartbäck, Pyttis. Undervisat i hantverksskolan och i en söndagsskola i Nykarleby 1882—83 samt delvis 1884. Uppsatser och dikter i tidskrifter och tidningar; sångledare och föredragare inom kulturella sammanslutningar; kommunala och kyrkliga förtroendeuppdrag. — Gift 1887 med lärarinnan Tekla Olivia Hellsten.


Holmqvist, Anders, f. 28.2.1864 i Larsmo. Dimitterad 1887. — T. f. lärare i Lepplaks, Larsmo, och i Övermark 1888, i Purmo 1889, ordinarie lärare i Övermark 1889—93, därefter i Smedsby, Mustasaari. — Kantor, lantmäteribiträde m. m. — Gift 1890 med Maria Skutvik.


Holmqvist, Anders Volter, f. 26.7.1895 i Mustasaari. Dimitterad 1916. Till följd av sjukdom ej i ordinarie tjänst.


Holmqvist, Johan Oskar
, f. 1888 i Kronoby. Avgått från kl. I, student 1910, fil. kand. Rektor vid Pargas samskola; lärare i svenska vid Heurlinska skolan i Åbo.


Holmqvist, Julius Konrad, f. 12.6.1893 i Jomala, Åland. Dimitterad 1914. T. f. lärare i Ytternäs invid Mariehamn. Drunknade 1915.


Holmström, Jakob Einar, f. 22.12.1883 i Oravais. Dimitterad 1907. Lärare i Oravais.


Holmström, Johannes Bruno, f. 6.10.1881 i Föglö, Åland. Dimitterad 1903. — Lärare vid Helsingfors folkskola sedan 1905. Kamrer vid Städernas allmänna brandstodsförening. — Gift 1911 med Dagny Maria Brunberg.

*
Holmström, Joel Theodor
, f. 9.11.1863 i Nykarleby stad. Dimitterad 1883. Lärare vid Ekenäs folkskola sedan 15.1.1884. Sånglärare vid samskolan 1907—12 och sedan 1916. Chef för F. B. K. 1904—17 dirigent för skyddskårens manskör, bibliotekarie vid stadsbiblioteket sedan 1896. Deltagit i kurs för sånglärare 1921 och i bibliotekariekurs 1923. — Gift 1899 med lärarinnan Hanna Emilia Holmberg.


Holmström, John Emil, f. 28.2.1889 i Ingå. Dimitterad 1917. — Lärare vid Helsingfors folkskola sedan 1919. Bokförare; lärare i bokföring vid Helsingfors svenska arbetarinstitut. — Gift 1920 med Eva Maria Johansson.

*
Holstius, Johannes Evald
, f. 21.11.1869 i Nykarleby. Dimitterad 1891. — Vikarie vid folkskolan i Enklinge, Kumlinge (Åland), 1891—92; därefter lärare i Bennäs, Pedersöre. — Gift 1893 med Anna Elisabet Jakobsson.


Holstius, Torkel Johannes
, f. 27.8.1901 i Pedersöre. Dimitterad som hospitant 1923, student. [Minnesruna.]


Hugg, Karl Anatolius, f. 3.10.1880 i Pargas. Dimitterad 1906. — T. f. lärare vid olika skolor i Österbotten, på Åland och i Åboland. — Dog i lungsot 1919.


Huldén, Axel Emil, f. 19.9.1890 i Munsala. Dimitterad 1916. Wörå krigsskola 1918, underofficer, frihetsmedalj I klass, pedagogieexamen 1920, student 1922. — Lärare i Rekipeldo, Wörå, 1916—18, vid Karis-Billnäs samskola sedan sistnämnda år.


Huldén, Isak Alfred, f. 12.4.1888 i Munsala. Dimitterad 1913; student. — Lärare i Såka, Gamlakarleby 1913—16, i Föglö 1916—19, vid mellersta Nylands folkhögskola, Esbo, 1918—19, vikarie vid Kotka svenska samskola 1919—20, därefter lärare vid Pargas folkhögskola. — Deltagit i det fria folkbildningsarbete, medlem av folkbildningsutskottet vid Åbo akademi.


Hummelgård, Erik Anders, f. 28.7.1866 i Närpes. Dimitterad 1883. — Lärare i Härkmeri, Lappfjärd, 1884—94, i Tjöck därefter. — Föreståndare för poststationen, vaccinatör, ordförande i lantmannagillet. — Gift 7.11.1891 med Maria Vilhelmina Klåvus.


Högbacka, Johan Engelbert, f. 13.8.1887 i Gamlakarleby. Dimitterad som hospitant 1912; student. — Lärare i Överby, Nedervetil, sedan 1912. — Gift 1912 med Alma Andersson.


Häggblom, Johannes William, f. 16.6.1890 i Sundsvall. Dimitterad 1913. — Lärare vid folkskolan i Rödsö, Gamlakarleby landsförsamling 1913—20, varefter i Gamlakarleby stad. — Deltagit i frihetskriget, ledde skyddskåren vid anfallet mot Gamlakarleby, sedan 18.2.18 som plutonchef å Filppulafronten, sårades svårt 23.2. vid Kiimala, Ruovesi; låg på sjukhus omkring 1 1/2 år. Återgick som tillfrisknad till lärarverksamhet i Rödsö. — Gift 1921 med Zaida Karlsson


Häggblom, Karl Emil, f. 20.8.1862 i Hammarland. Dimitterad 1884. — Lärare i Degerby, Åland, och Geta. — Död i lungsot.


Häggblom, Lennart, f. 19.2.1892 i Geta. Dimitterad 1914. — Lärare vid folkskolan i Dalsbruk sedan 1919. — Utomlands 1915 —18 och hörde till finländska jägarbataljonen i Tyskland. — Gift 1922 med Dagmar Gyllenborg.


Häggkvist, Herman, f. 19.6.1893 i Esse. Dimitterad 1921 — T. f. lärare vid folkskolan i Munsala kyrkoby 1921—22, därefter i Gamlakarleby. — Gift 1921 med Greta Peters.


Häggman, Valter Ernfrid, f. 15.3.1894 i Kyrkslätt. Dimitterad 1916. — Ägnat sig åt affärsverksamhet.


Häggman, Viktor Reinhold, f. 28.5.1898. Dimitterad 1921. — Värnplikt 1921—22; t. f. lärare vid folkskolan på Österö, Maksmo, 1922—23.

*
Häggström, Carl Torsten, f. 20.5.1893 i Nykarleby. Dimitterad 1915; pedagogieexamen 1917, sånglärareexamen vid musikinstitutet i Helsingfors 1922. — Lärare i Helsingfors sedan 1916. — Sånglärare vid Nya svenska läroverket sedan 1.9.1922.


Häggström, Henry Harnach, f. 24.2.1888 i Kyrkslätt. Dimitterad 1912; pedagogieexamen — Vikarie vid folkskolan i Brasby, Karis, 1912—13, i Västlax, Kimito, 1913—14; ordinarie lärare vid följande folkskolor i Ingå: Barösund l914—16, Själö 1916—18, Sonasund sedan sistnämnda år. — Gift 1918 med Vivi Ginman.

*
Häggström, Oskar, f. 26.11.1886 i Nykarleby. Dimitterad 1908 Lärare i Sundby, Pedersöre, sedan 1908.


Höglund, Bror John Oskar, f. 1.2.1896 i Uleåborg. Dimitterad 1919, pedagogieexamen 1923. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Gamlakarleby stad 1919—20, samtidigt sånglärare vid mellanskolan därstädes; lärare i Asplund, Kronoby, sedan 1920. — Lett sångkör och nykterhetsförening. — Gift 1920 med Berta Backlund.


Högnäs, Emil Artur, f. 13.12.1887 i Nedervetil. Dimitterad 1910; pedagogieexamen. — Lärare i Kolam, Teerijärvi, sedan 1910. — Genomgått fullständig lyceikurs, deltagit i en akademisk fortsättningskurs för folkskolan 1920—21.


Högnäs, Hugo Alexander, f. 31.12.1879 i Nedervetil. Dimitterad 1902; student 1906. Examina för kompetens till överläraretjänst vid seminarium övningsskola 1910. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Norrby, Nedervetil, 1902—03, i Åbacka, Nedervetil, 1907—10, föreståndare vid Östensö skyddshem, Pedersöre, statens uppfostringsanstalt för vanartiga gossar, sedan 27.10.1910. — Medlem av svenska Finlands folkting, av styrelsen för svenska Österbottens landsting, av styrelsen för Wasa läns norra valkrets (över 10 år) och sedan 1920 dess sekreterare, av styrelsen för Svenska folkhälsan i Jakobstad med omnejd, i Pedersöre kommunala förtroendeuppdrag. — Gift 15.1.1911 med Edit Johanna Kankkonen.
Ideman, Karl Edvin, f. 31.12.1871 i Brandö, Åland. Dimitterad 1900. — Lärare vid folkskolan i Karlby, Kökar, sedan hösten 1900. Förestår poststationen. — Gift 1902 med Anna Kalman.


Ingman, Arthur Arvid Gottfrid, f. 2.5.1873 i Sibbo. Dimitterad 1897. — Lärare i Hirvlaks, Munala, senare i Mörtmark, Lappfjärd. Ägnat sig åt försäkringsverksamhet.


Ingman, Mårten, f. 4.3.1862 i Wörå. Dimitterad 1882; examen i finska språket. — Lärare vid Åbo svenska folkskola sedan hösten 1882; antogs till slöjdföreståndare vid svensk- och finskspråkiga folkskolans realklass 1907. Avsked 1919 med pension. Upprätthållit en privat slöjdskola i 27 år; inrättat en snickerifabrik för tillverkning av skolmöbler och slöjdverktyg. Medlem av skolrådet för svenska lyceumet i Åbo 1912—15, av direktionen för Åbo svenska samskola sedan 1916. Medlemskap i olika kommittéer och förtroendeposter i ett antal föreningar. Medlem av stadsfullmäktige i Åbo i 15 år, av kyrkofullmäktige några år. I folkskoledirektionen flera gånger invald som lärarekårens representant samt andra samhälleliga uppdrag. Utgivit Modellserier i träslöjd samt träsniderimönster i allmoge- och fornnordisk stil, skrivit ett antal tidningsartiklar, förnämligast i slöjdfrågor. Företagit flere studieresor till Skandinaviska länderna, Tyskland, Belgien, England och Ryssland. — Gift 1:o 1884 med Maria Augusta Hedström, 2:o 1912 med Leontine Stening.


Ingo, Herman, f. 14.7.1873. Dimitterad 1899. — Lärare i Sundom, Solv, 1899—1901, i Kyrkoby, Kronoby, 1901—10, i Kyrkoby, Solv, sedan 1910. — Kommunalstämmans ordförande i Solv 1913—15 jämte andra kommunala uppdrag. Ordförande i Svenska Österbottens ungdomsförbund (S. Ö. U.) 1906—08, dess sekreterare 1908—18, sekreterare i Finlands svenska nykterhetsförbund 1919—22, ordförande i styrelsen för Solv andelshandel 1916—22. — Redigerade skriften Ungdomsrörelsen i svenska Österbotten 1909, utg. S. Ö. U:s 10-årsskrift 1916 och dess årsskrift 1912 t.o.m 1918, red. F. S. N:s årsskrift 1920, 1921 och 1922, utgivit skriften Var står du? 1919 och Från skola och hem 1923. — Gift 1899 med Hilda Klockars.


Ingo, Johannes Martin, f. 4.5.1882 i Wörå. Dimitterad 1904. — Lärare i Brännboda, Vestanfjärd, 1905—08, i Jakobstad 1908—09, i Kälkestad, Vestanfjärd, 1909—21, i Wasa sedan sistnämnda år. — Vikarie en del av vårterminen 1920 i Wasa, timlärare vid Mellersta Österbottens vandrande folkhögskolas kurs i Pedersöre 1908—09, i Wasa småskolseminarium och i Wasa industriskola 1921. — Gruppchef inom Skärgårdens frikår i frihetskriget och deltagit i strider i Korpo, Lohm och Loimaa; lokalchef för Vestanfjärds skyddskår 1918—20. Medlem av svenska Finlands första folkting. Verksam kommunalman, sångledare, deltagit i ungdomsarbete, ordförande i lärarekretsen (Kimito 1910—20, Wasa sedan 1922). — Artiklar i tidningar och tidskrifter. — Gift 1909 med stud. Elna Sjöblom.

[Med Monäs-pass över Kvarken av Ingo.]
Jakobsson, August
, f. 30.6.1860 i Pedersöre. Dimitterad 1881. — T. f. lärare vid folkskola i Helsingfors en del av 1882, i Ekenäs 1882—83; lärare i Kronoby 1883—1901; lärare och föreståndare vid svenska folkskolan i Jakobstad sedan sistnämnda år. — Lärare i särskilda ämnen vid Kronoby folkhögskola 1891—1900; lärare i gymnastik vid dövstumskolan i Jakobstad 1901—03; lärare och föreståndare vid hantverksskolan därstädes sedan 1902; lärare i Maria folkskolas afonskola 1901—05, i tobaksfabrikens skolkurser 1901—03. — Kommunala förtroendeuppdrag i Kronoby och Jakobstad, ordförande i lärarekretsen 1896—1906. — Deltagit i frihetskriget och erhållit frihetsmedalj. Redaktör för tidningen Svenska Österbotten 1895—97, för Österbottningen 1898—1901, för Folket 1904, ansvarig utgivare av tidningen Jakobstad 1912—15, medarbetare i tidningen Pedersöre november 1915— sept. 1917 och dess t. f. redaktör 1918. Utgivit Medborgarens uppslagsbok I (1895), Sånger vid möten och fester (1899), Maria folkskola i Jakobstad, dess uppkomst och 35-åriga verksamhet (1908). — Auskultant vid Stockholms folkskola våren 1897, i Åbo och Helsingfors 1907, deltagit i akademiska feriekurser samma år, i kurser för hantverksskoleärare 1912. — Gift 1:o 1884 med Hildur Edith Löfgrén, 2:o 1912 med farmaceuten Mary Elisabeth Molander.


Jakobsson, Fredrik Werner, f. 11.9.1891 i Kvevlaks. Dimitterad 1913. — Lärare vid folkskolan i Koskö, Kvevlaks, sedan 1913. — Deltagit i det fria folkbildningsarbetet i Kvevlaks. — Gift 1913 med lärarinnan Tilda Lund.


Jansson, Algot Viktor, f. 28.11.1876 i Kyrkslätt. Dimitterad 1899. — Lärare vid folkskola i Åbo 1899—1900, därefter i Helsingfors, varest ordinarie sedan början av höstterminen 1901. — Verksam inom föreningslivet, särskilt i Helsingfors, hållit ett stort antal föredrag. Utgivit läroböcker, skrifter uppsatser i inhemska och skandinaviska tidningar och tidskrifter, redigerat Tidskrift för folkskolan sedan 1908. — Studieresor till Skandinavien och Tyskland 1908, till Sverge 1910, till Sverge och Norge 1920. — Gift 1902 med Aina Maria Dannberg.


Jansson, Erik, f. 23.9.1858 i Wörå. Dimitterad 1881. — Lärare i Liljendal. Avsked för studier, som ej blivit fortsatta.


Jansson, Helge Valdemar, f. 20.7.1890 i Kyrkslätt. Dimitterad 1913; universitetsexamen i pedagogik och didaktik 1914, i nordisk historia 1914, i svenska språket 1915, i nationalekonomi 1916, pedagogieexamen 1917, i historia för fortsättningsexamen 1917, avlagt fortsättningsexamen för folkskolelärare 10.5.1917. Vikarierande lärare i Helsingfors och Sjundeå 1913—19, varefter ordinarie lärare vid folkskola i Helsingfors. — Verkat inom föreningslivet i Nyland. — Studerat historieundervisning i folkskolan i Tyskland 1921.


Jansson, Martin Sigvald, f. 6.5.1890 i Esbo. Dimitterad 1916. — Lärare vid Vikarfalls folkskola i Sjundeå 1916—21 och vid Bäckö folkskola, Sjundeå, från 1921. Sångledare, kommunala förtroendeuppdrag. — Gift 1920 med lärarinnan Greta Lackström.


Jansson, Nils Oskar, f. 9.2.1862 i Kimito. Dimitterad 1884. — Vikarie vid folkskolan i Vestanfjärd 1884—85, lärare vid Wreta i Kimito sedan 1885. Grundat Kimito svenska ynglingaförening 1888 och ett mycket värdefullt bygdemuseum, Sagalund, invid Wreta skola. Artiklar i dagspressen och S. F. V:s kalender. Studieresor till Sverge och Danmark.


Jansson, Viktor, f. 4.10.1849 i Vårdö. Dimitterad 1884. — Lärare i Vårdö. Dog 3.3.1894 i lungsot.


Johansson, David Verner, f. 25.6.1884 i Helsingfors. Dimitterad 1906. — Lärare vid folkskolan i Lill-Pellinge, Borgå landskommun, sedan 1908. Tjänstledig sedan 1.9.1921 och t. f. lärare vid dövstumskolan i Borgå. — Gift 1908 med Berta Augusta Karlsson.


Johansson, Gustaf Arthur, f. 26.9.1880 i Vårdö. Dimitterad 1904; universitetsexamen i pedagogisk dogmatik och svenska, lärare vid folkskolan i Seglinge, Kumlinge, 1905—06, vid Nykarleby seminariums övningssskola 1906—07, Östensö , Pedersöre, 1907—08, vid folkskolan i Haparskog, Tenala, 1908—10, vid Nykarleby seminariums övningsskola 1910—11, föreståndare för Labby skolkoloni 1911—18, utnämnd till lärare vid Nykarleby seminariums övningsskola, men tillträdde ej tjänsten, lärare vid folkskola i Åbo sedan 1918. — Besökt olika uppfostringsanstalter i Sverge 1912. — Gift 1908 med Signe Holmqvist.

*
Johansson, Karl Emil,
f. 25.2.1877 i Nykarleby. Dimitterad 1899. Död.

*
Johansson, Matts Elis, f. 24.2.1888 i Nykarleby. Dimitterad 1910. — Lärare i metallslöjd vid Nykarleby seminarium 1910—11, lärare vid folkskola i Jakobstad sedan 1911. Sånglärare vid realläroverket därstädes sedan 1914, lärare i hantverksskolan i samma stad sedan 1915. — Orgelnist och sångledare i Jakobstad, stadsfullmäktige. — Deltog i frihetskriget och erhållit dess minnesmedalj med ros. — Redaktör och ansvarig utgivare av tidningen Människovännen sedan 1914. — Gift 1911 med Anni Emilia Wiljanen.


Johansson, Milda Kristina, f. 21.8.1886 i Kansas City, U. S. A. Dimitterad 1907, student. — Lärare vårterminen 1908—15.3.1910. — Gift 1910 med agr.[onom eller agrolog?] Valter Rehnström.


Jossfolk, Paul Viktor, f. 5.12.1891 i Sideby. Dimitterad 1913. — Lärare i Svarvar, Pörtom, sedan 1913. Deltagit i ungdomsarbete. Tidningsartiklar. — Gift 1917 med småskolelärare Ida Kristina Snickars.


Junge, Oscar (Nissfolk), f. 12.6.1896. Dimitterad 1919.— Ordinarie lärare vid Kyrkby folkskola i Lappfjärd sedan 1.10.1919. — Kamrer vid Lappfjärds sparbank. — Gift 1919 med Anna Långgård.

*
Jungner, Axel Gunnar, f. 23.9.1900 i Nykarleby. Dimitterad 1922. — Lärare i Vesterby, Larsmo. Ordförande i ungdomsförening.


Jungner, Matts Viktor, f. 20.7.1876 i Jeppo. Dimitterad 1901. — Lärare i Kvimo, Maksmo, 1901—06; sedan dess i Snåre, Kronoby. Jordbrukare. — Gift 1898 med Hilda Sandström.
Kaitfors, Simeon
, f. 28.10.1854 i Kaustby. Dimitterad 1878. — Lärare i Nedervetil. Dog i lungsot 1880.


Karling, Bror Anders, f. 12.9.1880 i Iniö. Dimitterad 1906. — Lärare i Pyttis sedan 1906. — Föreståndare för Unionbankens kontor i Pyttis. — Gift 1909 med Edit Lindblom.


Karling, Karl Probus, f. 11.10.1875 i Iniö. Dimitterad 1898 — Lärare i Kasaböle, Sastmola, 1898—99, i Hangö sedan 1899. — Sekreterare och kamrer vid fattigvårdsstyrelsen i Hangö sedan 1908, kyrkokassör 1920—22. — Gift 1904 med lärarinnan Nanny Hägert.


Karlson, Elis Konstantin, f. 17.9.1889 i Kimito. Dimitterad 1911. — Lärare vid folkskolan i Pedersjö, Kimito, 1911—20. — Föreståndare för Pedersjö andelskassa 1915—20. Konsulent i Centrallaget för Handelslagen i Finland sedan 1.6.1919; prokurist därstädes sedan 1921. — Gift 1917 med Lonni Johansson. — Avsked från folkskolan 1920 utan pension.


Karlsson, Jakob Alfred, f. 7.12.1880 i Munsala. Dimitterad 1902; erhållit Blasting Certificate i Johannesburg, Syd-Afrika, 15.9.1904. — Lärare vid folkskolan i Markby, Nykarleby landsförsamling, 1902—03 och 1905 —12; efter sistnämnda år lärare i Voitby, Mustasaari. — Resa 1903 till Transvaal, varest vistades flere år. — Tidningsartiklar och reseskildringar. — Jordbrukare. — Gift 1916 med Ida Backman.


Karlsson, Johan Evert, f. 12.9.1877 i Saltvik. Dimitterad 1901. — T. f. lärare vid folkskolan i Mossala, Houtskär, 1901—02, ordinarie därstädes 1902—03; ordinarie lärare i Torp, Hammarland, 1903—13, i Näfsby, samma socken sedan sistnämnda år. — Gift 1914 med Zaida Karlsson.

*
Karlsson, Johannes, f. 4.6.1893 i Nykarleby. Dimitterad 1915. — Lärare i Mörtmark sedan 1916. — Ordförande i ungdomsförening, sångledare — Gift 1914 med Signe Forsblom.


Karlsson, Karl, f. 14.1.1861 i Kimito. Dimitterad 1884. — Slöjdlärare i Kimito. Död.


Kass, Gustav Adolf, f. 11.5.1893 i Pedersöre. Dimitterad 1914. — Lärare i Larsmo. Stupade i striden vid Tammerfors 1918.


Kaustell, Anders, f. 20.7.1860 i Wörå. Dimitterad 1882. — Föreståndare och lärare vid svenska folkskolan i Hangö i 15 år från höstterminen 1882, därefter samma befattning vid finska folkskolan därstädes. — Lärare vid svenska samskolan, föreståndare och lärare vid hantverksskolan. I ett år inspektör för Hangö folkskola — Orgelnist i Hangö församling 1882—1912. Kamrer och ombudsman i Hangö sparbank i 21 år. Bokhandlare i 30 år, tills affären ombildades till aktiebolag; startade Hangö tidningstryckeri; initiativtagare till Hangö Tidning. I Hangö badanstalts direktion 10 år verkställande direktör och därefter medlem; deltog i grundandet av Hangö samskola och medlem av dess direktion. Innehaft ett stort antal kommunala uppdrag, såsom sekreterare i drätselkammaren, i 22 år stadsfullmäktigeledare, en tid fullmäktiges ordförande, medlem av talrika utskott och nämnder. — Föreståndare vid bankkontor i 2 år, kortare tid chef för frivilliga brandkåren, ordförande i Hangö gårdsägarförening. — Studieresor i Skandinavien och Tyskland. — Gift 1884 med Augusta Kjellman.


Kaustell, Jacob, f. 14.3.1867 i Wörå. Dimitterad 1892. — Vikarie vid folkskolan i Hangö 1892—93, lärare i Fiskars 1893—96, de två senaste åren föreståndare, t. f. lärare i Hangö 1896—97, sedan dess ordinarie lärare därstädes. — Gift 1900 med lärarinnan Sigrid Såltin.


Kavander, Gustav Wilhelm, f. 19.5.1890. Dimitterad 1917. — Lärare vid Vånå folkskola i Pargas från 1917. Arbetat för sång och musik. — Gift 1919 med Viola Sandberg.


Kjellberg, Emil Alexander
, f. 11.9.1873 i Mustasaari. Dimitterad 1899. — Lärare vid folkskolan i Kovjoki, Nykarleby landsförsamling, sedan 1.8.1899. — Försäkringsinspektör. Kommunala uppdrag. — Gift 1900 med Senna Öhman. [Kovjoki ungdomsförening 1903—1933. En minnesskrift.]


Klawér, Carl Edvin
, f. 12.2.1889 i Borgå landsförsamling. Dimitterad 1914. — Lärare vid folkskolan i Tolkis, Borgå, sedan dess.


Kling, Matts Viktor, f. 25.2.1883 i Pedersöre. Dimitterad 1905. — Vikarie vid folkskolan i Östensö, Pedersöre, 1905—07, ordinarie lärare i Påras, Kronoby, sedan 1907. — Verksam inom ungdomsrörelsen och det kommunala livet. — Studerat elektroteknik. — Gift 1906 med Alina Rudnäs.


Klåvus, Josef Henrik, f. 5.4.1882 i Lappfjärd. Dimitterad 1905. — Lärare vid folkskolan i Mörtmark, Lappfjärd, 1905—06, i Siggböle, Borgå landsförsamling, 1906—07, i Forsby, Pernå, sedan sistnämnda år. — Ledande ställning inom kulturella, ekonomiska och andra medborgerliga sammanslutningar, kommunala och andra uppdrag; en tid försäkringsinspektör. Tidningskorrespondent. — Gift med Helmi Lindberg.


Klockars, Selim, f. 10.2.1896 i Lappfjärd. Dimitterad 1919, pedagogieexamen 1922. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Dagsmark, Lappfjärd, 1919—20, ordinarie lärare vid folkskolan i Pörtom kyrkoby sedan sistnämnda år. — Lokalchef för skyddskåren. — Gift 1921 med sjuksköterskan Gertrud Liljeström.
[Bilder från gångna åren av en gammal seminarist av Selim Klockars.]


Knuts, Karl Henrik, f. 6.12.1869 i Lappträsk. Dimitterad 1897, pedagogieexamen 1902. — Lärare vid folkskolan i Hangö sedan 1897. — Gift 1912 med lärarinnan Hilma Karlsson.


Knus, Selim Sigfrid, f. 28.12.1888 i Lappfjärd. Dimitterad 1913.— Vikarie vid folkskolan i Lappfjärd kyrkoby s. distr. 1913—15, i dess norra 1915—17, varefter ordinarie å sistnämnda ort. Ordförande i legonämnd. — Gift 29.8.1915 med småskolelärare Ida Ingves.


Kock, Ruben Severin, f. 17.4.1887 i Saltvik. Dimitterad 1909. — Lärare i Snappertuna.


Kristerson, Uno Bernhard, f. 9.9.1904 i Borgå. Dimitterad som hospitant 1923, student.


Krokfors, Karl, f. 15.4.1858 i Kronoby. Dimitterad 1881. Lärare i Kvevlaks 1881—88, i Billnäs 1888—90, i Såka, Gamlakarleby 1890—1912. — Religiös talare. — Gift 1:o 1883 med Anna Brita Storbacka, 2:o med Ida Sundbäck. Död 1912.


Krokfors, Karl Ireneus, f. 15.12.1883 i Vassor, Kvevlaks, avbröt sin kurs redan i klass I för tilltagande sjuklighet („svagt bröst“). Emigrerat till Missiones i Argentina, där han dog omkring 1918.


Kronlöf, Johan
, f. 25.11.1875 i Wörå. Dimitterad 1899, pedagogieexamen 1905. — Lärare vid folkskolan i Maksmo 1899—1901, i Replot kyrkoby sedan sistnämnda år. — T. f. orgelnist i Replot 1911—13; kommunala uppdrag.— Gift 1911 med Lempi Myntti.


Kronman, Anders, f. 5.4.1863 i Mustasaari. Dimitterad 1884. — Slöjdlärare i Evois, sedermera lärare vid folkskola i Wasa. Föreståndare vid hantverksskolan därstädes.


Kronqvist, Isak, f. 21.3.1857 i Munsala. Dimitterad 1880. — Biträdande lärare i Närpes och Oravais, sedan anställd vid järnvägen (konduktör). Lärare i Purmo 1887, i Taklaks 1889—90, i Rangsby, Närpes, 1890—1917. — Gift 1881 med Vendla Bergman. Död 22.12.1917.


Kronqvist, Johan Rurik, f. 1.9.1886 i Oravais. Dimitterad 1910. — Lärare vid folkskolan i Kasaböle, Sastmola, 1910—18; lärare i Rangsby, Närpes, sedan vårterminen 1918. — Ordförande i ungdomsförening. — Gift 1907 med Maria Gustava Båsk.


Kronqvist, Karl Helmer, f. 24.1.1895 i Jakobstad. Dimitterad 1917. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Skrattnäs, Närpes, sedan 1922. — Deltagit som plutonhef i frihetskriget; militär ekonomichef i Kuopio 1918—19; lokalchef för Pörtom skyddskår 1919—20. — Körledare, försäkringsagent. — Gift 1919 med Ellen Maria Kinnunen.


Kronqvist, Leander, f. 13.7.1862 i Kronoby. Dimitterad 1884; examen i musik vid universitet 1887, i svenska och finska vid normallyceumet 1888. Vikarie vid folkskolan i Jakobstad 1884—85, 1897—99 samt tidtals 1886, 1887—89, ordinarie lärare därstädes sedan 1899. — Auskultant vid skolor i Sverge 1901, i Helsingfors 1909. — Deltagit i akademiska kurser 1907, i hantverksskoleärarekurser 1912, i skolmötet i Kristinehamn 1905, i Stockholm 1910. — Ambulerande lärare i Kronoby 1874—79, lärare i hantverksskolan i Jakobstad, vid samskolan och dövstumskolan därstädes. — Gift 1892 med Kristina Olivia Höglund.


Kronqvist, Tor Rudolf, f. 19.10.1894 i Närpes. Dimitterad 1923.


Kronström, Adolf, f. 22.3.1866 i Kronoby. Dimitterad 1887, examen vid Helsingfors musikinstitut. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Bobäck, Kyrkslätt 1887—88, biträdande lärare i Åbo 1888—91, därefter ordinarie lärare i Helsingfors. — Ordförande i Helsingfors lärarekrets sedan 1902, lett A. V:s i Tölö sångkör. — Utgivit skrivkurs Finland och Suomi. — Gift 1902 med lärarinnan Hanna Holmström.


Kronström, Anders Leander, f. 17.1.1860. Dimitterad 1881.— Lärare i Åbo 1881—1917. Idrottsman och sångare. Död 1917.


Krook, Adrian, f. 10.4.1863 i Närpes. Dimitterad 1887. — Lärare i Korsnäs, Övermark och Närpes.


Krook, Johan Oskar, f. 5.5.1863 i Närpes. Dimitterad 1883. — Lärare i Oravais. Orgelnist. Bankdirektör.


Krooks, Gabriel, f. 26.2.1873. Dimitterad 1895. — Lärare i Övermark.


Kuhlberg, Carl Kristoffer, f. 23.2.1891 i Borgå landsförsamling. Dimitterad 1915. — Lärare vid Stor-Pellinge folkskola i Borgå landskommun sedan 1917. — Gift 1920.


Kulenius, Matts Evert, f. 8.3.1879 i Teerijärvi. Dimitterad 1902. — Lärare vid folkskolan i Kolam, Teerärvi, 1902—08 samt 1909—10, t. f. lärare i Rödsö, Gamlakarleby, 1908—09, ordinarie i Gamlakarleby stad sedan 1910, varest föreståndare sedan 1920; slöjdlärare vid Gamlakarleby mellanskola.— Verkat som F. S. N:s och S. Ö. U:s resetalare, Sv. F. P:s kretssekreterare, Svenska församlingens i Gamlakarleby ordförande, som föredragare och valledare. — Medlem av kyrkofullmäktige, kyrkorådet och stadsfullmäktige i Gamlakarleby samt haft andra förtroendeuppdrag, medlem av svenska Finlands folkting, riksdagsman 1923. — Gift 1902 med Matilda Dahl.


Kull, Johan Evert, f. 4.8.1895 i Mustasaari. Dimitterad 1919, vid universitets gymnastikkurs för skyddskårsledare januari 1920. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Gamla Wasa 1919—20, ordinarie lärare därstädes 1920—22, andra lärare vid mellersta Nylands folkhögskola, Esbo, sedan 1922. — Jägarfältväbel. Lokalchef för Korsholms skyddskår 1919—21. — Gift 1920 med Ester Enegren. [Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.]


Kullström, Simon, f. 22.8.1860 i Kronoby. Dimitterad 1882. Lärare i Malaks och Mustasaari. Död 1894.


Kurtze, Aage Johannes, f. 12.10.1881 i Ekenäs. Dimitterad 1903.


Kuni, August, f. 17.2.1888 i Kvevlaks. Dimitterad 1911. — Lärare i Österhankmo, Kvevlaks, 1911—21, vikarie i Veikars, Mustasaari 1921—23. Biträdande kronolänsman i Mustasaari distrikt 17.4.1917—30.9.-18, t. f. länsman i samma distrikt 1.12.1917—1.6.-18. — Ett år disponent vid Svenska Österbottens andelsgarveri, Kållby. — Mångsidig verksamhet inom ekonomiska, kulturella och pedagogiska sammanslutningar. — Gift 1911 med Anna Wik.


Kuni, Johan Teodor, f. 28.10.1890 i Kvevlaks. Dimitterad 1912.— Lärare vid folkskolan i Monå, Munsala, 1912—22, därefter vikarie i Gamla Wasa. — I många år ordförande i Munsala västra lantmannagille; sånglärare vid Korsholms jordbruksskola 1923. Verksam tidningskorrespondent — Gift 1919 med sjuksköterskan Eva Sokka.


Kvarnström, Julius Gottfrid, f. 12.5.1866 i Snappertuna. Dimitterad 1892. — Lärare i Houtskär höstterminen 1892, i Pellinge, Borgå landsförsamling 1893—1900, föreståndare för Helsingfors uppfostringsanstalt för gossar i Sibbo 1900—15. Medlem i kommunalfullmäktige, ordförande i ungdomsförening. — Gift 1908 med Fanny Lindros. Dog 1915.


Kvarnström, Karl Axel, f. 30.1.1891 i Ekenäs. Dimitterad som hospitant 1912; student. — Lärare i Paksal, Malaks, 1912—13, i Dalsbruk, 1913—14, i Lill-Heikkilä, S:t Karins, 1914—15, i Pargas Malm, 1915—17, i Kihla, Karis, hösten 1918. — Studerat sedan hösten 1919 vid Åbo akademis kemisktekniska fakultet.


Kvist, Johannes, f. 23.12.1881 i Kvevlaks. Dimitterad 1908. — Död som lärare i Tammerfors.

*
Kylén, Karl Johan Ferdinand
, f. 29.1.1870 i Nykarleby. Dimitterad 1890. — Lärare i Hammarland, Åland. Död 1898.


Kylén, Simon, f. 31.5.1862 i Wörå. Dimitterad 1884; akademiska fortbildningskurser 1911—12. — Lärare vid folkskola i Åbo sedan 1885. — Deltagit i nordiska skolmötet i Kristiania 1900, Köpenhamn 1905; auskulterat vid skolor inom landet 1901. — Gift 1897 med lärarinnan Ida Kjellin.


Köping, Israel, f. 16.11.1852 i Malaks. Dimitterad 1880. — Lärare vid folkskola i Wasa sedan 1880. — Auskulterat undervisning i folkskola i Helsingfors och Åbo under 2 månader. — Gift 1890 med Emelie Franzén.
Lassus, Mårten
, f. 30.9.1853 i Wörå. Dimitterad 1882. — Lärare vid flere folkskolor i Österbotten; emigrerade till U. S. A. Ovisst om han lever.


Laurén, Erik Alfred, f. 27.8.1862 i Jomala. Dimitterad 1884. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Degerby, Föglö, 1885—1916. Folkskolinspektör i Mariehamn sedan 1919. Deltagit i en feriekurs i Uppsala 1897. — Gift 1888 med Olga Engblom.


Lauttajärvi, Värnamo, f. 19.7.1882 i Orivesi. Dimitterad 1908. — Lärare vid finska folkskolan i Lovisa 1908—18, från 1909 föreståndare därstädes; lärare i Annistaipale, Orivesi, 1918—20; ordinarie lärare därstädes 1919—20; lärare sedan 1921 vid folkskolan i Lauttajärvi, Orivesi. Lärare i finska och geografi vid sjömansskolan i Lovisa samt tidtals i finska vid elementarskolan därstädes. — Stadsfullmäktig därstädes i 3 år. — Gift 1908 med Helmi Häggblom.


Laxström, Verner Alexander, f. 6.7.1883 i Gamlakarleby landsförsamling. Dimitterad 1905; pedagogieexamen — T. f. lärare vid folkskolan i Siggböle, Borgå, 1905—06; lärare i Forsby, Pernå, 1906—07; lärare i Jakobstad, 1907—16; lärare i Wasa 1916—20, varefter avgick för att handhava annan befattning. Vikarie i Borgå stad 1 månad 1906, i Wasa vårterminen 1907. — Inrättat Wasa småskolseminarium och tjänstgjort som dess föreståndare sedan 1915. Seminariet övertogs av staten 1920. — Utgivit Småskolans första och andra bok. — Medlem av allmänna lärareföreningens centralstyrelse, av stadsfullmäktige i Wasa, ordförande i Österbottens läns landskapsmöte, i kretsstyrelsen för Sv. F.  P. i Wasa läns södra valkrets. — Studieresa till Skandinavien, Tyskland och Österrike 1912. — Gift 1909 med lärarinnan Anna Edit Andersson.


Levander, August, f. 15.7.1858 i Kronoby. Dimitterad 1879. — Utnämnd till lärare vid folkskolan i Kvevlaks, tillträdde icke befattningen. Död i lungsot 1880.


Liewendahl, Karl Fritiof, f. 14.7.1877 i Föglö, Åland. Dimitterad 1899. — Lärare vid folkskolan i Ytternäs, Jomala, sedan 1899. Bokhandlare i Mariehamn, agenturverksamhet, tidningskorrespondent. — Studieresor i hemlandet och Tyskland. — Gift 1901 med Aina Bamberg. [Kolteckning.]


Lillius, Elias Eugen, f. 12.4.1859 i Korpo. Dimitterad 1889. — Lärare i Hitis. Död.


Liljeqvist, Georg Ludvig, f. 19.4.1885 i Morskom. Dimitterad 1910. — Lärare i Haiko, Borgå landsförsamling. Folkhögskollärare i Lappfjärd. — Medarbetare i tidningen Borgåbladet och samtidigt lärare i sång och gymnastik vid Borgå folkhögskola. Flyttade 1916 till Lovisa, där han blev ordförande i ungdomsklubben, var kanslichef för skyddskåren, t. f. politierådman. Deltagit i akademiska feriekurser. — Gift med lärarinnan Hilma Boxström. Dog i Lovisa 15.10.1921 (lungsot).


Liljeqvist, Karl Wilhelm
, f. 23.3.1888 i Hitis. Dimitterad 1911; akademisk kurs i Åbo 1913, medborgarkurs därstädes 1921. — Ordinarie lärare i Äpplö, Houtskär, 1911— 19, i Biskopsö, Hitis, sedan sistnämnda år. Verksam inom ungdomsförening och medlem av kommunalfullmäktige i Hitis. Tidningskorrespondent. — Gift 1912 med Agnes Vendelina Lundell.


Liljeqvist, Tom
, f. 17.10.1880 i Nurmo. Dimitterad 1903. — T. f. lärare i Kaitsor-Karvat, Wörå, 1903—04, lärare i Norrskata, Korpo, 1904—11, i Gunnars, Jeppo, sedan dess. — Gift 1903 med Maria Modén.


Lillqvist, August, f. 11.11.1855 i Pedersöre. Dimitterad 1883. Vikarie vid folkskolor i Jakobstad, Koskeby och Tölby, ordinarie vid folkskolan i Oxkangar, Oravais, 1887—89, i Bertby, Wörå, från 1889. — Gift 1890 med Maria Peth.


Lillqvist, Herman, f. 10.10.1860 i Pedersöre. Dimitterad 1884. Lärare i Larsmo, sedan 1884—1914, då han erhöll avsked med pension. Verksam kommunalman och inom lokalavdelning av S. F. P.; föreståndare för postexpeditionen. — Gift 1887 med Anna Sofia Fagerudd.


Lindberg, Karl Sigfrid, f. 14.2.1871 i Kyrkslätt. Dimitterad 1898. — Lärare i Kristinestad sedan 1898. — Föreståndare vid hantverksskolan, lärare i sång och gymnastik vid Kristinestads svenska samskola; vikarierat klockare och orgelnist särskilda gånger. — Deltagit i akademiska sommarkursen i Åbo 1913. — Gift 1899 med lärarinnan Lydia Sofia Holmudd.

 

Linde, John Ivar (Rosenlöv), f. 16.11.1891. Dimitterad 1917. — Lärare i Öster-Yttermark, sedan 1917.


Lindell, Edvard, f. 18.3. 1859 i Wörå. Dimitterad 1883. — Lärare i Liljendal. Död.


Lindell, Fredrik, f. 25.8.1861 i Wörå. Dimitterad 1888. — Lärare i Liljendal, sedermera i Dragsfjärds kyrkoby. Klockare och orgelnist i Dragsfjärd. Död.


Lindfors, Alexander, f. 26.3.1888 i Esse. Dimitterad 1911. — Lärare i Komossa, Oravais, sedan hösten 1911. Tjänstledig från folkskolan 1918—20 och därunder anställd i livbolaget Kalevas tjänst, dels som reseagent, dels som biträdande inspektör. — Gift 1911.


Lindfors, Algot Wigilius, f. 5.12.1887 i Sibbo. Dimitterad 1911; student. — Lärare först i Sibbo och sedan i Tammerfors.


Lindfors, Erik Reinhold, f. 16.7.1875 i Lemland. Dimitterad 1901. Lärare i Tjudö, Finström, sedan 1901. — Tjänstledig från ordinarie befattning och t. f. föreståndare vid Ålands folkhögskola delvis 1906—07, 1907—08 samt hela 1908—09; t. f. andra lärare därstädes 1911—12. Lekmannaombud för Åland vid 1913 års kyrkomöte. Verkat som nykterhetsman, kommunalfullmäktige, kooperatör, deltagit i kommittéer och styrelser av olika slag, i akademiska sommarkursen i Åbo 1913. Tidningsartiklar. — Gift 1901 med Ida Viktoria Mattsson.


Lindfors, Johan Verner, f. 17.8.1854 i Borgå landsförsamling. Dimitterad 1885. — Lärare vid Helsingfors folkskola Utgivit Lärobok i geometri för folkskolan. Död.


Lindgren, Karl August Emil, f. 5.10.1895 i Kyrkslätt. Dimitterad 1920. — Vikarie vid folkskolan i Anttila, Kyrkslätt, höstterminen 1919, i Soklot, Nykarleby landsförsamling, vårterminen 1920; lärare i Nivelax, Vestanfjärd, sedan 1920.


Lindgren, Oscar Vilhelm, f. 28.5.1892 i Sibbo. Dimitterad 1914. — Lärare i Kvimo, Maksmo, sedan 1914. — Verksam andlig talare å sin skolort med omgivning; körledare. — Gift 1915 med Signe Maria Hermansson.


Lindh, Karl Oskar, f. 19.12.1874 i Helsingfors. Dimitterad 1897. — Lärare vid folkskola i Helsingfors, sedan 1897. — Gift 1898 med Elin Davidsson.


Lindholm, Arthur Edvin, f. 8.6.1875 i Ingå. Dimitterad 1899. — Lärare i Estby, Kyrkslätt.


Lindholm, Johan Gideon
, f. 27.5.1889 i Pargas. Dimitterad 1913. — Lärare vid Skräddarby, Sjundeå, 1913—15; i Näsby, Sjundeå, 1915—17; lärare vid Östensö skyddshem, Pedersöre, 1917—19; vid Bengtsår uppfostringsanstalt, Bromarv, sedan sistnämnda år. — Gift 1915 med lärarinnan Elna Anthoni.

*
Lindholm, Johan Jakob, f. 19.7.1868 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1892. Lärare i Oxkangar, Oravais, senare i Petalaks. Avsked 1918 med pension. Därefter vikarie vid olika skolor.


Lindholm, Karl Johannes
, f. 1.1.1880 i Pargas. Dimitterad 1904 — T. f. lärare vid folkskolan i Seglinge, Kumlinge, 1904—05, å Lill-Heikkilä, S:t Karins, 1905—07, ordinarie lärare därstädes 1907—09; lärare i Gråmarböle, Ingå, sedan 1909. — Gift 1913 med småskolelärare Lydia Nyholm.


Lindholm, Leander, f. 21.7.1862 i Mörskom. Dimitterad 1885. Ordinarie lärare i Tusby kyrkoby folkskola sedan hösten 1885. Ordförande i kommunalstämman och kommunalfullmäktige många år, kyrkvärd i 22 år. Uppsatser i tidningar. — Gift 1888 med Maria Charlotta Löfberg.


Lindholm, Paul Sigurd Johannes, f. 13.1.1901 i Petalaks. Dimitterad 1922, varefter t. f. lärare vid Monå folkskola i Munsala under höstterminen samma år. I militärtjänst för att fullgöra sin värnplikt.


Lindman, Karl Gustaf, f. 29.3.1859 i Sund, Åland. Dimitterad 1881; examen i pedagogisk systematik och historia 1883. — Lärare vid Åbo folkskola sedan hösten 1881. Lärare i söndagsskola och hantverksskola. — Auskultant vid folkskola och seminarium i Hamburg och Berlin i 3 månader 1883. — Gift 1900 med Elin Augusta Jakobsson.


Lindqvist, Eva (Salin), f. 1889 i Wörå. Dimitterad som hospitant 1917, student 1907, farmaceutexamen 1910. — Lärare i Nya primärskolan, Wasa, 1917—19, vårterminen 1922 och 1922—23. — Konditionerat som farmaceut å Nya apoteket, Wasa, sommaren 1919—sommaren 1920. — Gift 1920 med tullexpeditör Hjalmar Daniel Lindqvist.


Lindqvist, Thor Mikael, f. 20.10.1891 i Nagu. Dimitterad 1914. — Vikarierande lärare 1914—19, ordinarie lärare i Pederså, Kimito, sedan 1919. Räkenskapsför. i andelskassa. Studieresa i Sverge.


Lindroos, Fridolf Ferdinand, f. 30.9.1873 i Bromarv. Dimitterad 1901. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Hitis 1901—03, t. f. i Liljendal 1903—05, vikarie i Sibbo 1905—06; sedan 1907 lärare i Mossala, Houtskär. — Lärare vid folkhögskolekurs, kommunala uppdrag, deltagit i ungdomsarbete, religiös talare. — Gift 1901 med Aina Cecilia Vikström.


Lindroos, Johan Emil, f. 11.10.1873 i Borgå. Dimitterad 1898. — Lärare bl. a. i Helsingfors. Emigrerade till Missiones, Argentina, men återvände efter kort tid.


Lindström, Karl Leonard, f. 3.1.1890 i Korpo. Dimitterad 1912, akademisk kurs i Åbo 1913. — Lärare i sång och bokföring samt gymnastik för gossar vid Ekenäs samskola 1912—14, ordinarie lärare vid folkskolan i Pirlax, Borgå landskommun, 1914—20, i Saverkeit, Houtskär, 1920—22, därefter vikarie i Westlax, Kimito. — Livbolaget Suomis försäkringsinspektör i svenska Österbotten sedan 1.9.1922. — Gift 1915 med Hjördis Antonia Bengtström.


Lindström, Viktor Evert, f. 1874 i Sund, Åland. Dimitterad 11.6.1896. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Emkarby, Finström, sedan 1.8.1896. — Föreståndare vid poststationen.


Lindvall, August Edvin, f. 28.8.1891 i Liljendal. Dimitterad 1914. — Lärare i Söderby, Liljendal, 1914—18. Mördad av de röda den 25 februari 1918.


Lukander, Karl August Vilhelm, f. 27.11.1864. Dimitterad 1890. — Vikarie vid folkskola i Helsingfors 1890—93, lärare i Houtskär, 1893—95, i Pargas, 1895—1912. — Kommunala uppdrag. — Avsked med pension 1.10.1912.


Lunabba, Ivar Vilhelm, f. 15.7.1900 i Pedersöre. Dimitterad 1923.


Lundberg, Algot Leonard, f. 30.5.1881 i Lemland. Dimitterad 1913. — Vikarie vid folkskolan i Gammelbacka-Haiko, Borgå landsförsamling, 1913—15; i Petsmo, Kvevlaks, 1915—16; i Köklaks, Esbo, 1916—17 varefter ordinarie lärare vid sistnämnda skola. — Kyrkofullmäktige, sekreterare i S. F. P:s lokalavdelning i Esbo. — Resor i Sverge, Danmark, Tyskland och Förenta Staterna. — Gift 1916 med småskollärare Bertha Olin. [Händelser ur minnets dagbok av Karl Sjöstrand.]


Lundén, Anders, f. 13.5.1853 i Nedervetil. Dimitterad 1879. — Lärare i Fasarby, Pernå, sedermera i Nedervetil och Jeppo. Död 1887 i lungsot.


Lundell, Fredrik Emil
, f. 23.7.1877 i Esbo. Dimitterad 1899. — Vikarierade vid folkskolan i Masaby, Kyrkslätt, 1899—1900; i Strömsby 1900—01; ordinarie lärare vid folkskolan i Träskby, Esbo, 1901—15; föreståndare vid Överby skola för landsbygdens yrken, Kyrkslätt, sedan 1.11.1915. — Viceordförande i kommunalfullmäktige; medarbetare i tidningen Nyland. — Studieresor i Tyskland, Danmark och Sverge 1913. — Gift 1901 med Jenny Kofeldt.


Lundström, Johan, f. 14.6.1863 i Kronoby. Dimitterad 1886. — Lärare i Teerijärvi, Nedervetil, Kronoby och Gamlakarleby. Dog 1889 i lungsot.


Lång, Oskar Emil, f. 1.11.1894 i Pörtom. Dimitterad 1917. — T. f. lärare vid Träskböle folkskolan i Korsnäs, 1917—18, vid Petalaks kyrkoby folkskola 1918—19, varefter ordinarie därstädes. Verksam inom talrika kulturella och ekonomiska sammanslutningar samt i skyddskårsarbete. Skrivit en kort historik om Petalaks. — Gift 1917 med Edith Vikman. [Insändare om Kuddnäs.]


Långvik, Karl August, f. 11.1.1881 i Sideby. Dimitterad 1904. — Lärare i Flada, Sideby, 1904—09, i Ömossa, Sideby, sedan 1909. — Poststföreståndare i Ömossa. — Gift 1910 med Edith Karström.


Länström, Berndt Vilhelm, f. 21.1.1854 i Liljendal. Dimitterad 1880. — Lärare vid Tosarby folkskolan i Pernå, sedermera i Paipis, Sibbo. Avsked med pension.


Löfstrand, Anders Joel, f. 29.11.1874 i Kimito. Dimitterad 1899. Examen i musikens teori och analys vid universitetet, praktiskt prov för sånglärartjänster vid normallyceum 1904. Studerat vid musikinstitutet i Helsingfors 1906—08. Sångpedagogiska studier i Tyskland 1905 och 1912. — Lärare vid Kovjoki folkskola, Nykarleby, 1897—98. Orgelnist i Nykarleby 1897—99. Lärare vid Ekenäs folkskola 1899—1910, orgelnist i Ekenäs 1903—10. Vikarierande sånglärare vid normallyceum och reallyceum (1907—08). Utnämnd till sånglärare vid sistnämnda läroverk 1909. Kantor vid Johanneskyrkan i Helsingfors 1912. Verkat som körledare. Medlem av södra svenska församlingens kyrkoråd, av svenska folkpartiets lokalstyrelse och av sällskapet M. M. Erhöll direktor-cantus-titel 1919.


Lönnberg, August Sigfrid, f. 9.5.1879 i Kyrkslätt. Dimitterad 1907. — Lärare i Söderby, Dragsfjärd, 1907—13, därefter i Widablick (Påvalsmalm), Sjundeå. — Deltagit i samaritundervisningskurs 1903, i nykterhets-, lek- och bibliotekariekurs i Ekenäs seminarium 1912, i akademisk sommarkurs i Åbo 1914, genomgått kurs i lanthushållning och trädgårdsskötsel vid Lappträsk småbrukarskola 1916. — Innehaft ett stort antal förtroendeposter inom kommunen samt inom politiska, ekonomiska och kulturella sammanslutningar. Skrivit 10-årshistorik över Widablicks högre folkskola. Resa i Sverge 1910 och deltagit därunder i ordinarie skolmöte i Stockholm. — Gift 1910 med lärarinnan Lydia Matilda Lindström.
Maans, Uno
, f. 5.1.1900 i Esse. Dimitterad 1922. — Lärare i Paksal, Malaks.


Magnusson, Arthur Albinus, f. 1.3.1878 i Viborg. Dimitterad 1901. — Slöjdlärare i Borgå.


Manners, Nils Olov, f. 27.4.1897 ! i Lemland. Dimitterad 1920. — Vikarierande lärare i Kovjoki, Nykarleby landsförsamling, vårterminen 1920—21, lärare i Nåtö, Nagu, 1921—22; därefter i Sottunga. — Deltagit i kulturellt arbete. — Gift 1923 med Xenia Lundberg.


Masalin, Gustaf Edmund, f. 27.2.1871 i Wasa. Gamlakarleby högre elementarskola; dimitterad 1893. — Vikarierande lärare i Jakobstads svenska folkskola 1893—95, i Forsby, Pedersöre, 1895—96; därefter ordinarie lärare vid Uleåborgs svenska folkskola.


Masalin, Olga Lovisa, f. 25.8.1901 i Petalaks. Dimitterad som hospitant 1923.


Mattfolk, Karl Erik, f. 30.6.1890 i Närpes. Dimitterad 1912. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Uttermossa, Lappfjärd, sedan 1912. — Ordförande och kassör i ungdomsförening. — Gift 1921 med Augusta Långgård.


Mattlar, Mathias, f. 25.2.1872 i Malaks. Dimitterad 1900. — Lärare i Malaks. — Gift 1900 med Hanna Östman.


Mattsson, August Theodor, f. 28.9.1864 i Jomala. Dimitterad 1887; klockare-orgelnistexamen. — Vikarie vid folkskolan i Iniö, 1887—88; lärare i Jomala sedan 1889. — T. f. klockare-orgelnist. i Jomala från 1896, ordinarie sedan 1907. T. f. folkskoleinspektör två gånger. — Gift 1891 med Selma Boman.


Mattsson, Bertel Teodor, f. 24.8.1890 i Jomala. Dimitterad 1912; pedagogieexamen 1914. — Vikarie vid folkskolan i Såka, Gamlakarleby, 1912—13, lärare i Långåminne, Malaks, sedan 1913. Verksam inom nykterhets- och andra folkbildningsföreningar, som kooperatör och livförsäkringsman. Artikelförfattare i arbetarpressen, översättningsarbeten. — Gift 1920 med lärarinnan Ida Elisabet Kull.


Mattsson, Mathias Rafael, f. 19.8.1890 i Lumparland, Åland. Dimitterad 1912. — Lärare i Åva, Brandö; avled i lungsot 1914.


Merus, Magnus Ludvig, f. 8.10.1878 i Kyrkslätt. Dimitterad 1900; student 1911; rättsexamen 1921. — Lärare vid folkskola i Helsingfors sedan 1900, föreståndare för folkskolan vid Topeliusgatan 26 från 1918. Auskultant vid Åbo hovrätt 1921, extra ordinarie kanslist i Tullstyrelsen 1921. Studieresor till Danmark 1912 och 1914. — Gift 1912 med lärarinnan Berith Alina Augusta Porthan.

*
Michelsson, Johannes, f. 4.10.1876 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1898. — Lärare i Gamlakarleby stad, därefter i Backböle, Mörskom.


Mitts, Ernst August, f. 29.1.1891 i Replot. Dimitterad 1913. — Lärare i Rimal, Solv, 1913—19. Föreståndare för folkhögskolan Breidablick från 1922. Verkat inom andelsrörelsen 1919—22. Kommunala förtroendeuppdrag. Verksam inom ungdomsförening. Deltagit i skyddskårsarbete och frihetskriget.


Molander, Bernhard Verner, f. 7.9.1890 i Bergö. Dimitterad från Åbo sjömansskola 1912, från Nyk. seminarium 1916, — Vikarierande lärare vid folkskolan i Ånäs, Oravais, 1916—17, ordinarie lärare därstädes 1917—19. — Anställd som fyrmästare vid Yttergrunds fyrinrättning i Sideby 1918, lärare och t. f. föreståndare vid folkhögskolan Breidablick 1920—21, ordförande i Finlands lots- och fyrpersonalförenings Wasa lokalavdelning. — Studerat lots- och fyrväsen samt fiskerinäring i Norrland, Sverge, 1919. — Gift 1920 med Tyyne Alexandra Nordling.


Moring, Uno Viktor, f. 4.2.1884 i Helsingfors. Dimitterad 1906; skyddskårsofficersexamen. — Lärare i sång och gymnastik vid realläroverket i Jakobstad 1906—08, vikarie vid folkskolan i Kimo, Oravais, 1908—09; därefter ordinarie lärare vid folkskolan i Överträsk, Övermark. — Konsulent för andelsaffärer och för 7:de ungdomsringens körer, lokalchef för skyddskåren i Övermark och chef för 3:dje skyddskårsbataljonen. Verkat inom föreningslivet. Korrespondent för särskilda tidningar. — Gift 22.10.1910 med Maria Dahla. [Tonsatte V.K.E. Wichmanns Österbotten.]

*
Mårtens, Hjalmar Edvin, f. 5.4.1892 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1916; åtnjutit undervisning i Centralskolan för konstflit (Ateneum), Helsingfors, 1916—17. — Vikarie vid folkskolan i Jungar, Jeppo, 1917 —18; därefter andra lärare vid Överby skola för landsbygdens yrken, Kyrkslätt. — Gift 1919 med Elsa Eriksson.


Mårtenson, Alm Konrad
, f. 11.10.1888 i Ingå. Dimitterad 1911. — Lärare i Ingå.


Mårtenson, Hjalmar Gustaf, f. 2.9.1877 i Liljendal. Dimitterad 1899. — Lärare i Illby, Borgå landsförsamling, 1899—1902, lärare å Prästgårdsbacken, Borgå, sedan 1902. — Kommunal verksamhet. — Gift 1905 med lärarinnan Ellen Forsström.


Mårtenson, Otto Reinhold, f. 16.12.1872. Dimitterad 1895. — Lärare vid folkskolan i Vårdö, Åland, 1895—1905, i Michelspiltom, Liljendal, sedan sistnämnda år. — Gift 1904 med Alina Meijer.
Nessler, Josef
, f. 15.3.1854 i Oravais. Dimitterad 1878. — Lärare i Lappfjärd, 1878—1919, då på begäran avsked med pension. Postexpeditionsföreståndare 3 år. — Gift 1901 med Edla Martola.


Nordback, Karl Alfred, f. 25.4.1890 i Närpes. Dimitterad 1914. — Lärare i Kaskö.


Nordberg, Daniel Vilhelm, f. 20.12.1882 i Kökar. Dimitterad 1906. — Lärare i Seglinge, Kumlinge.


Nordberg, Erik Adalbert
, f. 28.9.1890 i Brändö, Åland. Dimitterad 1914. — T. f. lärare i Hirvlaks, Munsala, 1914—15, ordinarie lärare i Jurmo, Brändö, Åland, 1915—22, i Iniö därefter. — Medlem av svenska Finlands första folkting. — Gift 1917 med Ida Sofia Pettersson.


Nordberg, John Erhard
, f. 6.11.1895 i Vårdö. Dimitterad 1919. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Solv kyrkoby 1919—20, ordinarie lärare i Rimal, Solv, 1920—22, i Brännboda, Vestanfjärd, sedan dess. — Jägare (bild se sid. 87), deltagit i frihetskriget. — Deltagit i ungdomsförenings- och skyddskårsarbete. — Gift 1922 med Agnes Ragnhild Johansson.


Nordling, Frans Henrik Bruno, f. 4.10.1878 i Åbo. Dimitterad 1900, därefter examen i svenska och finska språket. — T. f. lärare vid folkskola i Åbo 1900—01, i Strömfors, 1901—02, i Helsingfors 1902—03, vid Nykarleby seminariums övningsskola 1904, vid folkskolan i Mörskom 1904—05, i Helsingfors 1905—06, i Illby, Borgå landskommun, 1906—07, i Rödsö, Gamlakarleby, 1907—08, i Hangö 1908—09, i Dalsbruk 1909—11, varefter ordinarie lärare i Malaks. — Lärare i svenska och geografi vid navigationsskolans i Åbo förberedande klass; undervisat i åtta fortsättningskurser vid folkskolor; lett flera sångkörer; inrättat bibliotek i Malaks. — Genomgått en kurs vid Helsingfors slöjdinstitut. — Studieresor i Sverge, Danmark, Norge, Tyskland, Amerika. — Publicerat uppsatser i tidskrifter och tidningar.

*
Nordling, Isak Otto, f. 13.4.1872 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1896. — Lärare vid folkskolan i Gamlakarleby stad, i Kristinestad och i Helsingfors. Redigerade tidningen Norra Posten i Gamlakarleby. Död sommaren 1906. [Z. Topelius' ö.]


Nordling, Karl Johan
, f. 17.12.1891 i Munsala. Dimitterad 1915. — Lärare i Hirvlaks, Munsala, 1915—17, vikarie vid folkskolan i Paksal, Malaks, 1917—18, ordinarie lärare vid folkskolan i Markby, Nykarleby landsförsamling, sedan 1918. — Deltog i frihetskriget som t. f. fältväbel.— Mejeridisponent ordförande i Markby ungdoms- och nykterhetsförening.


Nordling, Kosti Gunnar Elias, f. 17.4.1883. Dimitterad 1907. — Lärare i Kalaks, Närpes.


Nordling, Oskar Vilhelm, f. 31.1.1890 i Munsala. Dimitterad 1912. — Lärare i Markby, Nykarleby landsförsamling, till 1918. Stupade i Näsilinna i Tammerfors 1918.


Nordman, Emil Gustaf, f. 15.9.1862 i Saltvik. Dimitterad 1887. — Lärare i Lappo, Brändö; en kortare tid i Kumlinge, därifrån han återvände till Lappo.


Nordman, Evert Severin, f. 15.9.1879 i Kaskö. Dimitterad 1903, genomgått en 1-årig kurs i Wasa lantbrukssällskaps slöjdskola. — Lärare i Björkö, Replot, sedan 1.8.1904. Orgelnist därstädes. — Gift 1907 med Edla Olivia Kamb.


Nordman, Karl Johan, f. 23.1.1886 i Purmo. Dimitterad 1917. Förut genomgått Söderkulla skogvaktarskola. — Vikarierande lärare vid folkhögskolan Breidablick 1 1/2 år. Lärare i Överjeppo, Jeppo, sedan 1.8.1920. — Ordförande i nykterhetsföreningen, försäkringsverksamhet. Varit flere år i Amerika. — Gift 1912 med Selma Johanna Forss.


Nordström, Anders Gustaf, f. 29.7.1856 i Pedersöre. Dimitterad 1878. — Lärare i Viborg, sedermera slöjdlärare i Wasa.


Nordström, John August, f. 12.11.1859 i Jakobstad. Dimitterad 1883, sånglärareexamen i Helsingfors 1884. — Lärare och föreståndare vid Ekenäs folkskola sedan sistnämnda år; i samma stad lärare i sång vid elementarskolan. 1885—1905 och i samskolan 1906—07 samt i sistnämnda skola i gymnastik och slöjd under olika tider; lett Arbetets Vänners sångkör i 30 år. — Gift 1884 med Hanna Elisabet Roos.


Norrback, Axel Artur, f. 20.10.1880 i Sideby. Dimitterad 1903. — Vikarierande lärare i Kasaböle, Sastmola, 1903—05, ordinarie därstädes 1905—09, vikarie lärare i Flada, Sideby, 1909—11, ordinarie lärare därstädes sedan dess. — Ordförande i kommunalfullmäktige i Sideby sedan 1918, d:o i Sideby ungdomsförening i 7 år, kamrer i Sideby sparbank sedan 1913. — Gift 1912 med Matilda Bergholm.


Norrback, Frans Valter, f. 8.4.1894 i Sideby. Dimitterad 1916. — Lärare i Petalaks, 1916—17, i Väster-Yttermark, Närpes, 1917—19. Handelsföreståndare hösten 1919, föreståndare vid Unionbankens kontor i Sideby 1920—22; lokalchef för skyddskåren i Sideby sedan 1920. — Gift 1919 med Elin Hanses.


Norrholm, Johan Edvard
, f. 31.7.1873 i Närpes. Dimitterad 1897. — Lärare i Norrnäs, Närpes, 1897—1911, varefter i Kåtnäs, Närpes. Beklätt en längre tid flere ordförandeposter och andra förtroendeuppdrag inom kommunen. Verkat för ordnande av folkskola i Närpes. Ordförande i södra Österbotten lärarkrets. — Gift 1908 med Klara Ström.


Norrback, Johan Emil, f. 22.7.1875. Dimitterad 1897; genomgått handelsskolkurs i Stockholm 1904—05.— Lärare i Skaftung, Sideby, 1897—1904. Avgått, ägnat sig åt affärsverksamhet. — Gift 1898 med Alexandra Matilda Teir.

*
Nybacka, Anders Johan, f. 17.2.1868 i Nykarleby. Dimitterad 1889. — Lärare i Wassor, Kvevlaks, 1889—1919, varefter avsked med pension. — Gift 6.8.1893 med Sofia Tomtti.


Nybacka, Arvid Johannes, f. 1.1.1894. Dimitterad 1917. — Lärare i Wassor, Kvevlaks, 1917—18, i Koskeby, Wörå, 1918—21. Avsked på begäran 31.7. sistnämnda år. — Biträdande föreståndare vid Nordiska Föreningsbankens kontor i Wörå. — Gift 1919 med K. I. E. Hedberg.


Nyberg, Anian Theodor, f. 4.11.1889 i Snappertuna. Dimitterad 1913. — Lärare i Brasby, Karis, 1913—20. Tjänstledig 1914—15 och anställd vid St. Katarina svenska kyrkskola i Petersburg. Sånglärare vid Helsingfors svenska folkskola sedan 1920; klockare och orgelnist i Åggelby sedan samma år. — Gift 1917 med Elsa Dagmar Berglund.


Nyberg, John Gustav Valfrid, f. 8.6.1891 i Helsingfors. Dimitterad 1914.


Nyby, Anders, f. 10.9.1853 i Wörå. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Björneborg. Lärare vid seminariets normalskola från 1880. — Dog 5.12.1882 i lungsot.


Nygård, Erik, f. 13.6.1888 i Munsala. Avgick 1907; student från realläroverket i Jakobstad. Ingeniör i U. S. A.

*
Nylund, Alfred Georg, f. 12.1.1898 i Nykarleby. Dimitterad 1921. — Lärare i Koskeby, Wörå. Deltog i frihetskriget.


Nylund, Artur Vilhelm, f. 20.8.1898 i Munsala. Dimitterad 1922. — Lärare i Monå, Munsala. [Ett sjusärdeles fyrverkeri (men vem glömde räkningen?)]


Nylund, Erik Johan, f. 22.10.1893 i Munsala. Dimitterad 1916, student 1919. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Munsala kyrkoby 1916—17, andra lärare vid Wörå folkhögskola 1917—20, föreståndare vid mellersta Nylands folkhögskola, Esbo, sedan 1920. — Befordrad till reservfänrik under frihetskriget. — Auskultant vid folkhögskola i Finland vårterminen 1921, studerat folkhögskoleväsen i Danmark 1922.

*
Nyman, Edvard Alexander, f. 9.9.1865 i Nykarleby. Dimitterad 1886. — Underofficer. Dog 26.12.1889 i lungsot.


Nyman, Jakob Erik, f. 5.2.1879 i Kvevlaks. Dimitterad 1901. — Andra lärare vid folkhögskola i Kronoby, 1901—19. Lärare i Västerhankmo, Kvevlaks, från 1919. Studieresor till Sverge 1902 och 1904, till Danmark och Sverge 1906. Studerat lantbruk vid Landbohöjskolen i Köpenhamn 1907—08. Somrarna 1920 och -21 i Österbottens svenska lantbrukssällskaps tjänst; skött samma sällskaps försöksfält i Kronoby 1911—19. — Gift 1:o 1908 med Evi Naemi Vegelius, 2:o 1920 med Sigrid Maria Fahler.


Nymark, Karl Axel, f. 4.1.1891 i Munsala. Dimitterad 1916. — Lärare i Storsved, Munsala.


Nyquist, Johannes, f. 14.12.1890 i Kvevlaks. Dimitterad 1912, universitetsexamen i pedagogik, nordisk filologi, hälsolära och tyska språket. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Forsby, Nykarleby landsförsamling, 1912—13, i Petsmo, Kvevlaks, och i Wasa, 1913—14; andra lärare vid folkhögskola Breidablick 1914—20; föreståndare vid Lappfjärd folkhögskola sedan 1920. — Deltagit i akademiska sommarkurser i Åbo 1914, 1915 och 1916 samt i universitetskurser för folkskolelärare i Helsingfors 1919—20.


Nysten, Gustaf Alfred, f. 30.7.1859 i Degerby, Nyland. Dimitterad 1882. — Lärare vid Hangö folkskola sedan 1882. Undervisat i hantverksskola, varit kyrkokassör. — Gift 1884 med Inga Helena Lindroos.


Nystrand, Matts, f. 5.2.1881 i Purmo. Dimitterad 1903. — Lärare i Forsby, Nykarleby landsförsamling, sedermera i Borgå landsförsamling, Tolkis. Dog därstädes.


Nyström, Anders Gustaf, f. 15.2.1853. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Gamlakarleby stad 1877—1907. Sånglärare vid elementarskolan därstädes. — Kamrer i sparbanken, kyrkokassör. Flere förtroendeuppdrag. — Gift 1886 med Adéle Krabbe. Död 1907.


Nyström, Anders Oskar, f. 29.11.1875 i Lappträsk. Dimitterad 1898. — Lärare i Harsböle, Lappträsk, sedan 1898. — Deltagit i folkbildningsarbete. — Gift 1909 med Irene Andersson.


Nyström, Johannes, f. 29.7.1880 i Nedervetil. Dimitterad 1902. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Gerby, Mustasaari, 1902 —03. Vägrade infinna sig till olagliga värnpliktsuppbådet 1902, varför avskildes följande år; rymde ur landet och reste till U. S. A. Studerade i Uppsala College, Kenilworth, N. J., Clark University, Worcester, Mass., och Augustana College, R. Isl., Illinois.; akademisk grader: A. B. (Bachelor of Arts) och B D. (Baccalaurei Divimtatis). Prästvigd inom Augusta synoden i Chicago 1913. Pastor i svensk-finska lutherska församlingen i Gardner, Mass., 1913—18, i Worcester, Mass., 1918—20. Medlem av skoldirektionen i Gardner 1917—18; ordförande för Worcester-distriktet av N. E.-konferensen i 3 år, ordförande i Svenska nödhjälpsföreningen i Worcester (en sammanslutning av alla svensk-finska föreningar i W.) i 2 år. Redigerade Svensk-finska Sändebudet i 2 år. Utgivit i tryck Svensk-finnarnes i Worcester historia ävensom några andra skrifter. — Föreståndare vid Kristliga folkhögskolan i Nykarleby sedan 1920. Ordförande i Lutherska lekmannaförbundet sedan dess stiftande 1921. — Gift 1918 med Eleonora Lindeberg.


Näse, Johannes, f. 15.8.1881 i Kronoby. Dimitterad 1904; student, fil. kand. — Lärare bl. a. i Helsingfors, vid Wasa svenska samskola, utnämnd till yngre lektor i geografi och naturvetenskaper vid svenska flickskolan i Wasa. Studieresa i U. S. A. Uppsatser i tidningar och tidskrifter. Verksam inom ungdomsföreningarna. — Gift med Olga Häggström.

[Med Monäs-pass över Kvarken av Martin Ingo.]
Ohlsson, Erik
, f. 21.9.1866 i Wörå. Dimitterad 1888. — Ordinarie lärare i Köping, Malaks, sedan hösten 1890. — Postexpeditionsföreståndare 1891—1908. — Gift 1891 med Maria Sofia Köping.


Olin, Mårten August, f. 21.9.1876 i Wörå. Dimitterad 1899. — Lärare vid Paksal, Malaks, 1899—1908, i Willa, Gamlakarleby landskommun, sedan sistnämnda år. — Ordförande i fattigvårdsstyrelsen sedan 1911 och i Sv. F. P:s lokalavdelning i Karleby sedan 1913. Deltagit i akademisk feriekurs höstterminen 1941. — Gift 14.8.1913 med lärarinnan Tekla Andersson.
Pasén, Vilhelm Rudolf
, f. 18.12.1902 i Teerijärvi. Dimitterad 1922. — Lärare i Djupsjöbacka, Teerijärvi.


Pass, Anders, f. 4.9.1892 i Purmo. Dimitterad 1917. — Vikarie vid folkskolan i Kvevlaks kyrkoby 3.4.—18.5.1917, i Kuni, Kvevlaks, 1917—18, ordinarie därstädes. 1918—21; vikarie vid Karis-Billnäs samskola 1921—22; ordinarie föreståndare vid mellersta Österbottens vandrande folkhögskola sedan sistnämnda år. — Lokalchef för Kvevlaks skyddskår 1918—22; tidningskorrespondent.


Pass, Gustaf Wilhelm, f. 26.11.1877 i Purmo. Dimitterad 1901. — Lärare vid Djupsjöbacka folkskolan i Teerijärvi. Lutherska evangeliska föreningens resetalare. — Gift med Sofia Storkamp. Avled 1919.


Pellfolk, Karl Alfred, f. 9.6.1892 i Korsnäs. Dimitterad 1919, varefter ordinarie lärare vid Taklaks folkskola i Korsnäs. — Gift 1914.


Petterson, Ragnhild Maria
, f. 11.11.1894 i Alastaro. Dimitterad som hospitant 1917; kompletterande kurser. — Vikarie vid Tammerfors lägre folkskola 1918—19; privatlärare 1919—22, anställd vid lägre folkskolan i Kristinestad sedan sistnämnda år.


Pettersson, Alexander, f. 10.9.1847 i Pedersöre. Dimitterad 1879. — Lärare i Weikars, Mustasaari. Dog 21.2.1894 i lungsot.


Petterson, Anders, f. 4.10.1861 i Pedersöre. Dimitterad 1883. — Lärare i Lepplaks, Pedersöre. Död 1888 i lungsot.


Petterson, Karl Petter, f. 8.10.1857 i Nagu. Dimitterad 1887. Venia concionandi. [Tillstånd från stiftets biskop att leda gudstjänst och predika i kyrkan, men tillståndet innefattar inte rätt att förvalta sakramenten: dop och nattvard.] — Lärare i Nagu, Åbo och Iniö. Mångbetrodd kommunalman. — Gift med Rosa Alexandra Lindblom. Dog 1912.


Portin, Petter August (Pettersson), f. 29.2.1864 i Pedersöre. Dimitterad 1888. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Lepplaks, sedan 1888. Jordbrukare, kommunala uppdrag. — Gift 1888 med Maria Matilda Westerlund.
Qvanten, Felix
, f. 20.11.1855 i Gamlakarleby. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Mustasaari, sedermera i Tusby, Petalaks och Björkö, Viborgs län. Död.


Qvanten, Karl Fredrik, f. 23.9.1884 i Tusby. Dimitterad 1908. — T. f. lärare vid folkskolan i Kimo, Oravais, 1908—09; ordinarie lärare vid finska folkskolan i Rautanen, Björkö, Viborgs län, sedan 1909. Ordförande i ungdomsförening, kommunala uppdrag.


Qvarnström, Gustaf Emil, f. 9.6.1870 i Snappertuna. Dimitterad 1893. — Dövstumsskollärar- och pedagogieexamen. Lärare i Illby, Borgå, 1893—96. Auskultant vid dövstumsskolor 1896—97 och 1897—98. T. f. lärare vid dövstumsskolan i Borgå 1898—99, ordinarie 1899—1920. T. f. föreståndare därstädes 1918—20, varefter ordinarie föreståndare. Medlem av stadsfullmäktige och andra kommunala förtroendeuppdrag. — Studerat dövstumsundervisning i Sverge, Norge och Danmark. — Gift 1895 med Anna Augusta Boije.
Rehnbäck, Frans Oskar
, f. 9.9.1869 i Lappfjärd. Dimitterad 1899. — Lärare i Tjärlaks, Närpes, 1899—1902, i Mörtmark, Lappfjärd, 1902—05, i Påskmark, Kristinestads landsförsamling, sedan sistnämnda år. Tjänstledig 1923. Bok- och pappershandel i Kristinestad sedan hösten 1915, kolonial- och tyghandel sedan 1921. — Kommunala förtroendeuppdrag. — Gift 1896 med Charlotta Kristina Forsman.


Reiman, Abraham, f. 7.11.1863 i Liljendal. Dimitterad 1886, pedagogieexamen; besökte i 3 terminer Helsingfors musikinstitut, universitetsexamen i svenska språket. Lärare vid Helsingfors folkskola. T. f. lektor i musik och kalligrafi vid Nykarleby seminarium vårterminen 1898. Avled samma år i njurinflammation.


Remell, Matts, f. 16.6.1859 i Gamlakarleby landsförsamling. Dimitterad 1884. — Lärare i Wittsar, Gamlakarleby. Död 1914.


Remell, Matts Herman, f. 29.6.1886. Dimitterad 1911; student 1908. — Lärare å Lill-Heikkilä, S:t Karins, 1911—12, vikarie i Åbo 1912—13, ordinarie lärare å Lill-Heikkilä, 1913—14, därefter i Wittsar, Gamlakarleby. — Gift 23.6.1917 med lärarinnan Anna Lidsle.


Ringvall, Adolf Albinus, f. 21.7.1871 i Houtskär. Dimitterad 1896. — Lärare i Hyppeis, Houtskär, sedan 1896. Lärare vid Skärgårdens vandrande folkhögskola höstterminen 1913. — Ledande kommunalman i Houtskär i flere tiotal år; mångsidigt verksam inom kulturella, politiska, ekonomiska och pedagogiska sammanslutningar. Hållit hundratals föredrag i allmän kultur, i jordbruks-, fiskeri- och andra frågor. — Innehade Västerby rusthåll, Nagu, 1917—19; har ett småbruk i Houtskär. — För verksamhet under frihetskriget erhållit F. V. R. 2 klass [Finlands vita ros.] — I tidningar och tidskrifter diskuterat spörsmål rörande skolförhållanden, jordbruk, fiske, skärgårdskommunikationer m. m. Företog en auskulteringsresa i eget land 1906, i Danmark för att studera jordbruk 1908. — Deltagit i akademiska kurser för folkskolelärare i Helsingfors 1911—12. — Gift 1896 med Edit Maria Björklund.


Riska, And. Wilhelm, f. 20.1.1879 i Kronoby, inskriven i I 1897, avgått 1900, student 1902, fil. kand. 1905, jur. kand. 1909, vicehäradshövding 1912. Praktiserande advokat i Jakobstad 1910—1917. I tjänst vid general Mannerheims stab 1918, befordrad till löjtnant och anställd vid krigsministeriet samma år. Chef för Finska kreditgivareföreningen (O.Y. Credit A.B., Helsingfors) sedan 1919. — Gift 1911 med Frejdis Granholm.


Riska, Johannes, f. 19.7.1872 i Kronoby. Dimitterad 1897. — Lärare vid Övermalaks folkskola. Avgått. Järnvägsbokhandel, Fredriksberg.


Rodas, Anders Wilhelm, f. 25.7.1879 i Pedersöre. Dimitterad 1901. — Lärare vid Purmo kyrkoby folkskola sedan 1901. Vikarie vid Jakobstads folkskola vårterminen 1906. Verksam inom ungdomsförening och som sångledare. — Gift 1908 med Anna Charlotta Björkman.


Rodas, Otto, f. 12.3.1887 i Pedersöre. Dimitterad 1910. — Lärare i Asplund, Kronoby. Vikarie i Wasa. Avled i spanska sjukan 15.1.1920.


Roos, Elsie, f. 26.4.1900 i Kannus. Dimitterad som hospitant 1922, student, folkskolan i Teerijärvi kyrkoby sedan 1.8.1922.


Roos, Theodor Johannes, f. 16.8.1875 i Lappträsk. Dimitterad 1902. Dött i lungsot.


Rosbäck, Johan Theodor, f. 2.8.1874 i Esbo. Dimitterad 1899. — Lärare i Moikipää, Korsnäs.


Rosenbäck, Johannes, f. 28.12.1875 i Lappfjärd. Dimitterad 1897. — Lärare i Mörtmark, Lappfjärd. Avgått. Försäkringsöverinspektör.


Rosenbäck, Josef Henrik
, f. 12.10.1879 i Lappfjärd. Dimitterad 1902. — Ordinarie lärare i Björkö, Replot, 1902—04, varefter tvangs att avgå på grund av vägran att underkasta sig olagliga värnpliktsuppbådet; sedan hösten 1905 ordinarie lärare vid Lappfjärd östra folkskola. Ledare av ungdoms-, nykterhets- och sångföreningar. — Gift 1905 med Selma Lillkull.


Rosenblad, Robert Werner, f. 29.12.1890 i Saltvik. Dimitterad 1916. Vikarie vid kommunala lägre folkskolan i Saltvik höstterminen 1916, lärare i Pjelaks, Närpes, sedan 1917. Tjänstledig från 20.10.1920 till läsårets slut, varunder biträdande lärare vid mellersta Nylands folkhögskola, Esbo. Verkat inom ungdoms- och nykterhetsföreningar, i skyddskår, såsom kördirigent och försäkringsman. — Medarbetare i tidningar.— Gift 1922 med lärarinnan Saima Finnholm.


Rosendahl, August, f. 26.6.1871 i Korsholm. Dimitterad 1893. — Lärare i Korsholm (Mustasaari) 1893—1907. Föreståndare vid Brändö andelshandel, Wasa, 1907—08, vid Labors Wasakontor 1908—11. Avlagt facktekniska examina vid Berliner Zuschneider Akademie 1911, vid École du Coupe i Paris 1912 och vid Galleri Viviani i Paris 1914. Privat meddelat fackteknisk undervisning. — Sekreterare i Finlands svenska andelslagsförbund sedan 1919. Studieresor i England 1912, i Tyskland och Frankrike, se ovan. — Gift 1899 med Anna Bengs. — Avsked från folkskoletjänst 1907.


Rosengren, Adolf Reinhold
, f. 20.10.1858 i Kristinestad. Dimitterad 1880. — Lärare i teckning och gymnastik vid realskolan i Kexholm. Avgick och torde ha ägnat sig åt affärsverksamhet i Kexholm.


Rosenqvist, Oscar, f. 1.4.1862 i Kaskö. Dimitterad 1883. — Lärare i Pyttis, senare vid finskspråkig folkskola i Helsingfors.


Rostén, Sigrid Alice
(Eriksson), f. 1.6.1888 i Sund, Åland. Dimitterad som hospitant 1909, student 1907. — Lärare i Söderby, Lemland, och Mångstekta, Sund, 1909—10. — Gift 1910 med fil. mag. Eino Rostén.

*
Rundt, Anders Joel
, f. 3.12.1879 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1903. — Lärare vid folkskolan i Rödsö, Karleby, 1903—07, i Gamlakarleby stad 1907—11 och i Helsingfors sedan sistnämnda år. — T. f. orgelnist i Karleby församling 1905—11; deltagit i ungdoms- och nykterhetsarbete. Utgivit diktsamlingen Ödemark 1912, Skogen och fältet 1915, Den stilla ån 1920. Redigerat dikturvalet Svensk sång i Finland 1919, Fyrtio folksagor från Svenskfinland 1923 samt barnjultidningen Julstjärnan sedan 1912. Tidningsartiklar. Fast medarbetare i tidningen Österbottningen, Gamlakarleby, flere år och dess redaktör 1909—10. — Gift 1911 med lärarinnan Toni Maria Forss.


Ruotzi, Hugo Verner, f. 14.9.1863 i Willmanstrand. Dimitterad 1887. — Lärare i Willmanstrand, sedan i Kotka. Dog 1915.


Rydman, Frans Oskar, f. 3.10.1870 i Esbo. Dimitterad 1893 — Lärare i Nilsby, Pargas. Död 1910 å Pitkäniemi.


Rydström, Johannes Alexander, f. 22.6.1890. Dimitterad 1912 — Vikarie vid folkskolan i Rödsö, Gamlakarleby, i Asplund, Kronoby, i Petsmo, Kvevlaks, och i Kovjoki, Nykarleby; ordinarie lärare i Petsmo, Kvevlaks, samt i Monäs, Munsala, sedan 1919. — Gift 1914 med Svea Elvira Hagström.


Rökman, Otto Selim, f. 3.2.1889 i Helsingfors. Dimitterad 1913.— Lärare i Norrby, Nedervetil, 1913—15, i Norrby, Kronoby sedan sistnämnda år. — Gift 1913 med Ellen Österlund.
Sandberg, Jonas
, f. 25.4.1878 i Purmo. Dimitterad 1901. — Lärare i Vånå, Pargas, där han avled.


Sandell, Gideon Alexander, f. 1.5.1880 i Pargas Dimitterad 1902. — Vikarie vid folkskolan i Vånå, Pargas, från 20.10.1902 men tvangs avgå på grund av vägran att infinna sig vid olagliga värnpliktsuppbådet; vikarie i Överträsk, Övermark, 1903—05; ordinarie lärare i Pellinge, Borgå landsförsamling. 1905—06; i Fröjdböle, Kimito. 1906—09; vikarie vid Ekenäs folkskola 1909—10, varefter ordinarie lärare därstädes. Undervisade 1914—18 i den experimentklass, som på anmodan av läroplankommittén inrättades vid Ekenäs folkskola. — Lärare i svenska, aritmetik och bokföring vid Ekenäs forstskola sedan 1920; i bokföring vid samskolan 1914—19; föreståndare vid Ekenäs sparbank 1917—20. — Deltagit i akademisk fortbildningskurser i Helsingfors 1911—12, i akademiska sommarkurser i Åbo 1913 och 1914. — Gift med lärarinnan Hjördis Rökman.


Sandell, Vilhelm Jonathan, f. 14.7.1863 i Pedersöre. Dimitterad 1883. Hemlärare; sedan i Tölby, Mustasaai. Död i lungsot 1888.


Sandkulla, Alexander, f. 7.9.1859 i Teerijärvi. Dimitterad 1882. Lärare i Nedervetil och i Gamlakarleby stad. Död i lungsot.


Sandström, Johan Viktor Anselm, f. 29.11.1892 i Munsala. Dimitterad 1916. — Lärare i Komossa, Oravais, 1916—20, lärare vid Oravais fabrik sedan sistnämnda år. — Deltog och sårad i frihetskriget. Lokalchef för Oravais skyddskår. — Gift 1917 med Emma Ahlnäs.


Sarelin, Edvin, f. 20.1.1895 i Jeppo. Dimitterad 1917. — Lärare å Lassila, Jeppo, sedan 1917. Ledande av Jeppo sångkör och hornorkester. — Gift 1918 med Helli Laquist. [S. drev taxirörelse.]


Schildt, Mila Matilda (Heikel), f. 1885 i Helsingfors. Student. Dimitterad som hospitant 1909. — Klasslärare i svenska flickskolan i Helsingfors 1910—19. Studieresor i Tyskland, Schweiz, Frankrike, Italien, Holland och England (bild. s. 81, kvinnl. hospitant 1909). — Gift med skriftställaren Runar Schildt.


Schulz, Jakob, f. 26.1.1854 i Kvevlaks. Dimitterad 1878. — Lärare i Kvevlaks kyrkoby. Död.


Seger, Fredrik, f. 2.3.1895 i Pargas. Dimitterad 1916. Ägnat sig åt affärsverksamhet.


Selén, Frans Edvin, f. 17.2. 1893 i Sibbo. Dimitterad 1917. — Lärare i Hindhår, Borgå landsförsamling, sedan 7.1.1918. — Gift 1922 med Ingeborg Maria Brandt.


Selenius, Johan Vilhelm, f. 22.9.1870 i Kvevlaks. Dimitterad 1891. — Lärare i Oxkangar, Oravais. Drunknade 17.6.1892.


Siegfrids, Johan, f. 24.12.1873 i Oravais. Dimitterad 1899. — Vikarie vid folkskolan i Storbacka, Purmo, 1896—97, i Oxkangar, Oravais, 1897—98; ordinarie lärare vid folkskolan i Storbacka, Purmo, sedan 1899. — Gift 1899 med Fanny Häggström.


Sigfrids, Anders Gustaf, f. 1.3.1866 i Oravais. Dimitterad 1887. — Lärare vid svenska folkskolan i Uleåborg 1887—91, därefter vid Helsingfors folkskola. — Gift 1.9.1896 med Hilda Olivia Harlin.


Silander, Frans Alexander, f. 1.3.1865 i Åbo. Dimitterad 1886. — Lärare å Fiskars bruk. Dog i Åbo 1894 i lungsot.


Silfvast, Nils, f. 28.11.1848 i Lappträsk. Dimitterad 1878. — Lärare i Liljendal och Lappträsk. Död.


Silfvast, Otto Vilhelm, f. 27.10.1875 i Lappträsk. Dimitterad 1899. — Lärare i Hindersby-Bäckby, Lappträsk, sedan 1899. — Kommunala förtroendeuppdrag, medlem i styrelsen för Lappträsk sparbank, sedan 1920 dess ordförande; kassör och bokförare vid Hindersby-Bäckby andelsmejeri, ledare av sångkörer och nykterhetsförening. — Gift 1900 med Hilma Henriksson.


Silfverstén, Carl Johan, f. 21.8.1879 i Närpes. Inskriven i I 1897, men skilde sig 1899 och emigrerade till U. S. A., varest student vid Augustana College and Theological Seminary, Rock Island, Illinois; akademisk grad: A. M. (Artium Magister). Prästvigd i Red Wing, Minn., 13.6.1909; därefter tjänstgjort som pastor i svensk-finska lutherska församlingen i Worcester, Mass., i svenska lutherska församlingen i Gladstone, Mich., i Ironwood, Mich., i Rheinlander, Wis., och i Duluth, Minn. — Redaktör för Svensk-finska Sändebudet; i många år Superiorkonferensens sekreterare.


Simons, Jakob, f. 13.12.1860 i Wörå. Dimitterad 1884. — Lärare i Kimo, Oravais, 1887—97, i Malaks, 1897—98, i Bergö från 1898 till 2.6.1914, då han erhöll avsked med pension. Klockare och orgelnist. — Gift 1893 med Maria Selenius. Dog 1915 i lungsot. [Upptäckte branden 1881.]


Sjöberg, Axel Emil, f. 29.6.1875 i Sideby. Dimitterad 1897. — Lärare i Tölby, Mustasaari, 1897—1921, sedan i Karkmo, Mustasaari. — T. f. klockare och orgelnist i Solv 9 år; lett sångkör, hornkapell och ungdomsförening. — Gift 1898 med Hulda Karlsson.


Sjöblad, Johannes Evert, f. 15.3.1879 i Lappträsk. Dimitterad 1908. Pedagogiexamen samt examen i nordisk filologi, konsthistoria, dogmatik och etik vid universitetet; venia concionandi; akademiska fortsättningskurser 1919—20. — Lärare i Paksal, Malaks, 1908—12; lärare och interimspredikant i Sottunga 1912—14; lärare i Harrström, Korsnäs, 1915—21; i Dagsmark, Lappfjärd, sedan dess. — Lutherska evangeliska församlingens resepredikant 1914—15; förordnad att biträda kyrkoherden i Korsnäs med predikan, skriftskola och läsförhör 2.11.1916—2.11.1917; vikarie för folkskoleinspektören i Kaskö distrikt. — Gift 1910 med Johanna Björk.


Sjöblad, Johannes, f. 27.12.1852 i Lappträsk. Dimitterad 1879. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Jeppo 1879—82. Tjänst vid statsjärnvägarna från 1883. Förrådsbokhållare. — Gift 1888 med Maria Mathilda Sandelin.


Sjöblom, Herman Konstantin, f. 24.1.1888. Dimitterad 1913. — Lärare på Lassila i Jeppo 1913—16, i Simonby, Pargas, 1916—21 och i Skräbböle, Pargas, från 1921. — Gift 1914 med Augusta Maria Blomström.


Sjödal, Anton Wilhelm, f. 29.6.1876 i Kimito. Dimitterad 1899. — Lärare i Ekenäs stad 1899—1902; lärare i aritmetik och geometri i klass I—III vid Ekenäs privata flickskola 1900—02; lärare i Åbo stad 1902—20. — Deltagit i slöjdkurs vid Nääs slöjdseminarium, Sverge, sommaren 1901, i sommarkurs för folkskolelärare i Stockholm 1902. — Gift 1905 med lärarinnan Agnes Maria Tornudd. — Avsked från folkskoletjänst med pension 31.7.1920.


Sjöstrand, Karl Anton, f. 10.6.1894 i Kumlinge. Dimitterad 1916. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Sottunga 1916—17, i Hyppeis, Houtskär, 1917—18, å Vargskär, Föglö, sedan 1918. [Händelser ur minnets dagbok av Karl Sjöstrand.]


Sjöström, August Konstantin, f. 2.8.1886 i Pargas. Dimitterad 1909. — Lärare vid Dalsbruks folkskola.


Sjöström, Wilhelm, f. 10.10.1884 i Pargas. Dimitterad 1908, pedagogieexamen. — Vikarierande lärare i Solv höstterminen 1908, i Pargas 1909—11, å Gammelbacka i Borgå landsförsamling, sedan 1912.


Sjövall, August Anton, f. 4.7.1880 i Korpo. Dimitterad 1902. — Lärare i Seglinge, Kumlinge, 1902—04, i Österyttermark, 1904—06, i Sibbo kyrkoby, 1906—11, i Fiskars, 1911—16, i Borgå stad (föreståndare) sedan sistnämnda år. — Auskulterat undervisning vid folkskolan inom landet 1910 och 1921. Studieresa till Danmark, Sverge och Norge 1912. — Gift 1909 med lärarinnan Selma Öhman.


Skeppar, Anders, f. 3.8.1884 i Munsala. Dimitterad från Nykarleby seminarium 1912, från Korsholms lantbruksskola 1904. — Lärare i Koskeby, Wörå, 1912—18; tjänstledig därstädes 1914—15 och därunder t. f. lärare vid Bergö folkskola; t. f. lärare i Ånäs, Oravais, 1919—20, efter vilken tid andra lärare vid Kristliga folkhögskola i Nykarleby. — Förvaltare å Siilinkoski gård, Kuopio landsförsamling, 1905, vistades i U. S. A. maj 1905—maj 1907; klockare-orgelnist i Bergö församling 1914—16; livbolaget Suomis reseinspektör i Nyland och Åboland hösten 1917—19. — Gift 1914 med lärarinnan Maj Söderlund.


Skrifvars, Jakob, f. 7.10.1861 i Wörå. Dimitterad 1883. — Lärare i Maksmo. Avlidit.


Skägg, Gustav Albert, f. 5.1.1891 i Björkö, Replot. Dimitterad 1914. — Lärare i Österö, Maksmo, 1915—22, varefter i Österhankmo, Kvevlaks. — Gift 1913 med Lina Håkans.


Slotte, Hjalmar Alexander, f. 4.6.1890 i Nedervetil. Dimitterad som hospitant 1922; student, pedagogieexamen. — Lärare vid mellanskolan i Gamlakarleby i gymnastik, hälsolära, naurhistoria och geografi 1922—23.


Smeds, Hjalmar, f. 10.6.1887 i Lappträsk. Dimitterad 1917. — Lärare i Lappträsk sedan 1917. — Lett sångkör. — Gift 1917 med Elvira Silvast.


Snickars, Karl Johan, f. 17.2.1854 i Närpes. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Kristinestad. Död.


Solstrand, Johan Petter, f. 24.6.1855 i Brändö, Åland. Dimitterad 1878. — Lärare i Helsingfors. Publicist. Utgivit diktsamlingen Toner från skären. — Stenograf vid lantdagen. Dog 18.9.1900.


Solvin, Karl Evert, f. 11.2.1901 i Oravais. Dimitterad 1922. — T. f. lärare i Petsmo, Kvevlaks.


Sommardahl, Evert Albert Georg
, f. 19.11.1888 i Ekenäs landsförsamling. Dimitterad 1910. — Vikarie vid folkskolan i Koskeby, Wörå, 1910—12, ordinarie lärare i Harparskog, Tenala, 1912—20, i Brasby, Karis, sedan 1920. — Orgelnist i Svartå bruksförsamling; ledare av ungdomsföreningens sångkör. — Gift 1917 med småskolelärare Elvira Irene Törnblom.


Sommardahl, Karl, f. 22.12.1869 i Ekenäs. Dimitterad 1897. — Lärare vid Fiskars bruks folkskola, senare i Bobäck, Kyrkslätt. Död.


Spolander, Karl Fredrik, dimitterad 1880, se bland lärarna, sid. 53.


Spolander, Maud, f. 22.12.1900 i Åbo. Dimitterad 1921; student 1919; pedagogieexamen, i svenska språket och litteraturen, i dogmatik och etik. — Vikarie vid Nykarleby seminariums övningsskola en del av vårterminen 1920, vid Nykarleby samskola vårterminen 1921; föreståndare vid Privata svenska småskolan i Jakobstad 1921—23.


Stade, Petter, f. 31.8.1864 i Jakobstad. Dimitterad 1888, praktiska prov för läraretjänst vid dövstumskolan 1896, examen i svenska och finska språket för erhållande av statstjänst samma år. — Vikarie vid folkskolan i Bobäck, Kyrkslätt 1888—89, ordinarie lärare i Siisbacka, Purmo, 1889—31.12.1891, vikarie vid svenska folkskolan i Uleåborg vårterminen 1892; t. f. lärare vid dövstumsskolan i Jakobstad 1892—96, ordinarie lärare därstädes sedan sistnämnda år, t. f. föreståndare vid samma skola under olika tider, senast från 1.1.1920 tills vidare. — Särskilda förtroendeuppdrag inom direktionen för folkskola och för skyddsinrättningar; i många år medlem av stadsfullmäktige och drätselkammaren i Jakobstad, ekonom vid Malmska sjukhuset. — T. f. folkskoleinspektör i Jakobstad kortare tider 1902 och 1921. — Medredaktör i Tidskrift för dövstumma i fem år. — Under hösten 1892 åhört undervisning vid Manilla dövstuminstitut, Stockholm; under fyra månader hösten 1894 studerat dövstumundervisning i Danmark och Sverge. — Gift 1905 med lärarinnan Ester Henning.


Stark, Adolf Viktor, f. 22.7.1855 i Hanaböle, Helsinge. Dimitterad 1882. — Lärare i Wreta, Kimito, 1882—85; avsked till följd av sjukdom. Därefter jordbrukare och anställd vid järnvägen. Auskultant vid seminarium 1896 och samma år lärare vid Nämpnäs folkskola i Närpes. — Gift 1899 med Agneta Karolina Ingström.


Stark, Karl Viktor Mikael, f. 6.8.1900 i Närpes. Dimitterad 1922. — Lärare i Harrström, Korsnäs.


Sten, Anders, f. 2.11.1877 i Pörtom. Dimitterad 1900. — Lärare å Norrback, Pörtom, sedan 1900. — Sparbankskamrer i 22 år, ordförande i ungdomsförening 12 år, kommunalstyrelseordförande. — Gift 1904 med Mia Dalbo.


Stenberg, Aron, f. 16.1.1884 i Pyttis. Dimitterad 1908, varefter ordinarie lärare vid folkskolan i Kappelby, Lappträsk. — Kamrer i Lappträsk sparbank. — Gift 1910 med lärarinnan Selma Nybondas.


Stenfors, Johan Alfred, f. 6.5.1887 i Övermark. Dimitterad 1909. — Lärare i Havras, Malaks, 1909—11; i Malaks kyrkoby, 1911—13; i Rekipeldo, Wörå, 1913—14; i Vestersundby, Pedersöre, sedan 1914. — Verksamt deltagit i föreningsarbete. — Gift 1913 med lärarinnan Amanda Lång.


Stening, Victor Anshelm, f. 13.8.1887 i Korpo. Dimitterad 1910. — Lärare å Sommarö, Föglö, 1910—11, lärare å Norrskata, Korpo. Föreståndare Norrskata postanstalt sedan 1919. — Gift 1911 med Hanna Sommarström.


Stenlund, Klas Otto Gideon (Hannus), f. 20.10.1871 i Sideby. Dimitterad 1898. — Lärare i Mörtmark, Lappfjärd, 1898—1902, i Kristinestad sedan sistnämnda år. — Deltagit i akademiska fortbildningskurser i Helsingfors 1911—12. Ett antal år redaktör för tidningen Syd-Österbotten. — Gift 1905 med lärarinnan Sigrid Elvira Malmström.


Stenman, Anders Gideon, f. 12.10.1900 i Nedervetil. Dimitterad 1923, (bild, se hornblåsare s. 83).


Stenvall, Aron, f. 8.10.1869 i Pyttis. Dimitterad 1892, pedagogieexamen 1898, fortsättningsexamen för folkskolelärare 1916. — Lärare i Illby, Borgå landsförsamling, 1892—oktober 1893, vid sydvästra Finlands svenska folkhögskola, Pargas, 1893—99; föreståndare därstädes sedan sistnämnda år. — Intresserad och verksam kommunalman; arbetat inom S. F. P. — Studieresor till Sverge och Danmark 1896, Danmark 1904, Sverge 1908. — Gift 1893 med Berta Holmqvist.


Stenvall, Bernhard Vilhelm, f. 14.4.1878 i Pyttis. Dimitterad 1902; student. — Lärare vid finska folkskolan i Sörnäs, Helsingfors. Ägnat sig därjämte åt affärsverksamhet.


Stenvall, Henrik, f. 16.11.1874 i Pyttis. Dimitterad 1898. — Ägnat sig åt affärsverksamhet.


Sterner, Reinhold, f. 18.1.1877 i Lappträsk. Dimitterad 1902. — Lärare i Forsby, Nykarleby, senare i Karis. Dog i njurlidande.


Still, Johannes, f. 24.1.1868 i Kronoby. Dimitterad 1888. — Ordinarie lärare i Pörtom 1888—93, i Småbönders, Teerijärvi, 1893—98, i Tammerfors sedan sistnämnda år. — Sekreterare i De ungas kristlliga förening i Tammerfors. Religiösa uppsatser i tidningar och tidskrifter. — Gift 27.6.1894 med lärarinnan Lydia Fredriksson.


Stolpe, Oskar Ivar, f. 10.10.1891 i Wasa. Dimitterad 1913. — Lärare vid Wasa folkskola. Avled av hjärtfel efter ett års verksamhet.


Storbjörk, Gustaf
, f. 25.8.1858 i Kronoby. Dimitterad 1878. — Lärare i Vestanfjärd. Dog 1879 i lungsot.


Storgårds, Anders Vilhelm, f. 20.6.1892 i Liljendal. Dimitterad 1918. — Lärare i Söderby, Liljendal, sedan 1918. — Sparbanksbokförare och mejerikassör. — Gift 1919 med sjuksköterskan Berta Maria Gustavsson.


Storlund, Mårten, f. 19.11.1864 i Wörå. Dimitterad 1886. — Lärare i Uleåborg och Koskeby, Wörå. — Pensionerad 1896. Död.


Strandberg, Jakob Alfred, f. 25.10.1868 i Munsala. Dimitterad 1892. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Sundom 1892—99, i Wasa 1907—20. Redigerade tidningen Vasa-Posten 1899—1905 och 1907—20. Gift 1899.


Strandberg, Johan Hjalmar, f. 16.10.1895 i Kyrkslätt. Dimitterad 1919. — Lärare i Nagu 1919—21, i Sibbo sedan dess. — Startat och lett 4 gymnastikklubbar, ungdomsföreningsordförande, biblioteksverksamhet. — Deltog verksamt i frihetskriget på Tammerforsfronten (Alavo—Tammerfors). — Gift 1922 med Vera Maria Isaksson.


Strandberg, Johan Sigfrid, f. 3.1.1885. Dimitterad som hospitant 1906, genomgick fullständig lyceikurs. — Lärare vid folkskola, en tid föreståndare för Åbo stads finskspråkiga uppfostringsanstalt i Nagu.


Strandfält, Anders Viktor, f. 21.4.1887 i Brändö, Åland. Dimitterad 1910; deltagit i sommarkurser vid Uppsala universitet 1913, i Åbo 1914. — Lärare å Fiskö, Brändö, 1910—11; i Sanda, Föglö, sedan 1911. Tjänstledig vårterminen 1919 och anställd som vikarie vid folkskolan i Degerby, Föglö. — Deltagit i kulturella och ekonomiska strävanden såsom ledare av sångkör och idrottsförening; ordförande i handelslagets styrelse, föredragare. Verksam och betrodd kommunalman, medlem av Ålands landsting 1922—25. — Gift 1918 med lärarinnan Sylvia Ekholm.


Strandvik, Gideon Johannes (Gigge), f. 25.9.1884 i Pargas. Dimitterad 1909. — Lärare i Lovisa sedan 1909. — Deltagit i akademiska fortsättningskurser i Helsingfors och Åbo samt i nordiska skolmötet i Stockholm 1910. — Bokhandlare i Lovisa. — Publicerat romaner, noveller och tidningsartiklar. — Gift 1909 med studerande Agda Maria Stolpe.


Strömberg, Frans Fridolf, f. 31.8.1860 i Kyrkslätt. Dimitterad 1885. — Lärare i Helsingfors. Redaktör för tidning Folkvännen. Dog 1892.


Strömberg, Frans Viktor
, f. 22.3.1871 i Kyrkslätt. Dimitterad 1893; studerat slöjd vid Nääs seminarium, Sverge, 1896. — Lärare i Kristinestad 1893—98, i Kotka från 1898 till 1922, då han dog. — Studerade slöjdundervisning i Köpenhamn 1896. — Gift 1901 med lärarinnan Thyra Bergman.


Strömbäck, Freja Ingeborg
, f. 26.1.1902 i Gamlakarleby. Dimitterad som hospitant 1923, student.


Strömstén, Arthur Fredrik, f. 10.5.1870 i Borgå. Dimitterad 1901. Lärare i Strömsby, Kyrkslätt.


Strömstén, Eskil Alexander, f. 13.5.1892 i Helsingfors. Dimitterad 1914. Lärare vid folkskolan i Porkala, Kyrkslätt, sedan 1915. — Ordförande i styrelsen för Makelo andelslag och i Kyrkslätt fiskargille. — Gift 1915 med lärarinnan Wivan Mattsson.


Strömstén, Gustav Mikael
, f. 4.10.1868 i Helsingfors. Dimitterad 1899. — Lärare i Helsingfors sedan 1899. — Lärare i lägre hantverksskolan i Helsingfors sedan 1907 och i centralskolan för konstflit sedan 1913. — Gift 1920 med Aina Holmberg.


Strömstén, Karl Alfons, f. 27.3.1887 i Helsingfors. Dimitterad 1916. Lotsålderman sedan 1918. — Gift 1919 med Anna Maria Roos.


Ståhlberg, Gustaf Reinhold, f. 9.5.1870 i Oravais. Dimitterad 1891. — T. f. lärare vid folkskolan i Taklaks, Korsnäs, 1891—92; i Wästerhankmo, Kvevlaks, 1892—93; ordinarie lärare i Moikipää, Korsnäs, 1893—96; i Vexala, Munsala, sedan 1.10.1896. — Verksam kommunalman. Jordbrukare. — Gift 1899 med Minna Blomqvist.


Sundblad, Gunnar, f. 11.5.1871 i Stockholm. Dimitterad 1893; klockare och organistexamen. — Lärare i Kaskö 1893—04, i Weikars, Mustasaari, 1904—21; vikarie i Ånäs 1921—22, i Oravais kyrkoby vårterminen 1923. För närvarande klockare-orgelnist i Oravais. — Begärt avsked med pension från folkskola 1923.


Sundblom, August Julius
, f. 22.6.1865 i Jomala. Dimitterad 1887. — Lärare i Jomala östra folkskola 1887—1891. — Redigerade tidningen Åland 1891—1896, Västra Finland 1896—1901 (i augusti), sedan dess ånyo tidning Åland. Landsförvisad 1.10.1903 till februari 1905. — Riksdagsman 1907—1918. Till Paris 1919 som ordförande i Ålandsdelegationen för anhållan hos fredskongressen om folkomröstning i Ålandsfrågan (förening med Sverge). — Efter Ålands landstings uppvaktning i Stockholm den 5 maj förde Sundblom ålänningarnas talan inför Finlands regering den 4 juni 1920 i Mariehamn; blev häktad den 5 juni, ställd den 12 juli på fri fot, men dömd den 2 september samma år av Åbo hovrätt till 1 ½ års tukthus för förberedelse till högförräderi, sedermera benådad, utan att anhållan därom gjorts. Stadsfullmäktige i Mariehamn sedan 1905, ordförande sedan 1919. — Ålands landstings talman. — Ordförande i Ålands aktiebanks förvaltningsråd. — Hedersordförande i Ålands Ungdomsförbund m. m. Gift 1888 med Hilda Olivia Fredenberg.


Sundell, Karl Julius, f. 7.5.1864. Dimitterad 1885. — Lärare i Kovjoki, Nykarleby, 1885—91, varefter i Teerijärvi till 20.12.1910, då avsked med pension. — Verksam kommunalman, postkontors- och sparbanksföreståndare. — Gift 1899 med lärarinnan Mimmi Forsström. Död.


Sundell, Linus Vitalis, f. 27.11.1868 i Kyrkslätt. Dimitterad 1891. — Biträdande lärare vid mellersta Nylands folkhögskola, Esbo, 1891—95 och 1900—01; föreståndare vid Borgå folkhögskola 1904—05; biträdande lärare vid Närpes folkhögskola 1905—06; lärare vid folkskolan i Bobäck, Kyrkslätt, 1921—22, i Träskby, Esbo, 1915—21 samt sedan 1922. Ägde och bebrukade Kurck egendom i Kyrkslätt 1894—1902; innehade Tottesund militieboställe i Maksmo 1907—14. Verksam kommunalman i olika socknar; deltagit i folkbildningsarbete inom olika slags föreningar; hållit flera hundra föredrag inom och utom landet; publicerat talrika uppsatser i tidningspressen. Företagit fyra studieresor till Sverge, Norge, Danmark och Tyskland. — Gift 1905 med lärarinnan Sigrid Sofia Peldán.


Sundholm, Gustaf Adolf, f. 26.6.1865 i Borgå landsförsamling. Dimitterad 1887. — Lärare vid Helsingfors folkskola sedan 1 september 1887. — Religionslärare vid småskoleseminariet i Helsingfors 1899—1918. — Förtroendeuppdrag: medlem av S. F. V:s direktion från 1906—23; medlem av kyrkorådet i Norra svenska församlingen 1911—23. — Helsingfors sparbanks principal 1916—23. Stadsrevisor i Helsingfors 1900—14 m. m. — Studieresor i Sverge, Danmark och England. — Verksam inom föreningsliv.


Sund, Karl Viktor, f. 27.8.1891 i Jakobstad. Dimitterad som hospitant 1914; student. T. f. bibliotekarie vid Jakobstads stadsbibliotek sedan 1914. Vikarie vid realläroverket i Jakobstad 1916—17 och vid folkskolan därstädes 1922—23. Intendent vid Jakobstads historiska och etnografiska museum från 1920. Utgivit diktsamling.


Sundkvist, Henrik Alfred
, f. 4.3.1867 i Kumlinge. Dimitterad 1888. — Lärare i Helsingfors. Avsked. Ägnat sig åt privat undervisning.


Sundkvist, Johan Herman, f. 31.10.1889 i Pedersöre. Dimitterad 1915. Lärare i Soklot, Nykarleby. Tjänstledig därstädes höstterminen 1919, varunder vikarie vid Nykarleby seminariums normalskola. — Kommunalfullmäktiges ordförande och andra förtroendeuppdrag. — Gift 1916 med småskolelärare Nanny Andersson.


Sundman, Ragnar Konstantin, f. 5.11.1889 i Kaskö. Dimitterad 1912. — Lärare i Fiskö, Brändö-Åland, sedan 1912, i Åva, Brändö, sedan sistnämnda år. — Gift i 1916 med Lydia Fredriksson.


Sundqvist, Halvdan Åke, f. 21.6.1897 i Kyrkslätt. Dimitterad 1921. — Lärare i Bobäck, Kyrkslätt. Deltog i frihetskriget.


Sundqvist, Johan Emil, f. 21.6.1872 i Kyrkslätt. Dimitterad 1894. Deltagit i akademiska fortbildningskurser 1911—12. — Vikarie vid folkskolan i Taklaks, Korsnäs, 1894—95; ordinarie i Porkala, Kyrkslätt, 1895—1914, Ingels från 1914. Medlem i kommunalfullmäktige. Verksam i kulturella och ekonomiska sammanslutningar. — Gift 1896 med Hildur Wilén.


Sundqvist, Karl Arvid
, f. 9.9.1880 i Kyrkslätt. Dimitterad 1902. — Lärare i Snappertuna 1903—09. — Gift 1905 med Edit Grönqvist. Dog i lungsot 8.7.1909.

*
Sundström, Einar Emil Vilhelm, f. 1.7.1876 i Nykarleby. Dimitterad 1898. — Lärare vid Larsmo sedan hösten 1898. Ordförande i kommunalfullmäktige. — Gift 1909 med Ester Sundkvist.


Svedberg, Anders Arvid, f. 11.3.1891 i Munsala. Dimitterad 1914. — Lärare i Rekipeldo, Wörå, därefter t. f. lärare vid en skola i Petersburg. Redaktör 1918 för Österbottens Folkblad. Avled 24.5.1920 i tuberkulos.


Svedberg, Anders, f. 30.1.1862 i Munsala. Dimitterad 1885. — Lärare å Storsved, Munsala. — Gift 1885 med Maria Lovisa Rank. Avled 4.6.1918. [Förmodligen son till Anders Svedberg.]


Svedberg, Johan, f. 8.5.1853 i Munsala. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Åbo. Avled i lungsot 1882.


Svedberg, John, f. 1.5.1860 i Munsala. Dimitterad 1881. — Lärare vid Svedbergska folkskola i Munsala 1881—87; tjänstledig 1882—83, varunder vikarie vid folkskola i Helsingfors; lärare i Jeppo 1887—95, i Pensala, Munsala, 1895—1912, varefter avsked med pension och föreståndare först vid Nylands aktiebanks och sedan (från 1919) vid Helsingfors aktiebanks kontor i Munsala. — Gift 1892 med Maria Julin.


Sweins, Viktor Verner, f. 31.7.1887 i Gamlakarleby landsförsamling. Dimitterad 1912. — Lärare i Groop, Övermark, 1912—21, varefter i Såka, Gamlakarleby landsförsamling. — Ordförande i nykterhetsförening och lantmannagille, kassör i sågbolag. Tidningskorrespondent. — Gift 1918 med Hilma Nordin.


Svenfors, Hildur Irene, f. 12.7.1893. Dimitterad som hospitant 1922, genomgått samskolan i Gamlakarleby samt en 12-månaders sjuksköterskekurs i Wasa länssjukhus. — Lärare i Munsala kyrkoby sedan 1922.


Svensson, Annie Hedvig
(Aie), f. 1.1.1896 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1922; student 1915. — Lärare vid Åggelby svenska samskola 1919—20. Privat- och hemlärarinna.


Södergran, Johan August, f. 23.3.1877 i Närpes. Dimitterad 1902. — Lärare i Tjärlaks, Närpes.


Söderholm, Paul
, f. 27.12.1876 i Åbo. Dimitterad 1897. Ingick som frivillig i Wasa bataljon.


Söderholm, Paul Rafael, f. 8.4.1885 i Helsingfors. Dimitterad 1907, varefter ordinarie lärare i Illby, Borgå landsförsamling. Jordbrukare, sångledare. — Gift 1914 med Agnes Vesterlund.


Söderlund, Artur Vilhelm, f. 2.8.1888 i Kimito. Dimitterad 1912. — Lärare vid folkskolan i Taklaks, Korsnäs, 1912—19; t. f. i Gottböle, Närpes, 1919—21; i Viksvidja, Kimito, sedan 1921. — Gift 1913 med Sofi Fogel.


Söderlund, Einar Valfrid, f. 6.4.1892 i Gamlakarleby. Dimitterad 1914. — Lärare vid Pargas folkhögskola. Redigerade Kaskö Tidning och Skyddskåristen.


Söderlund, Karl Axel
, f. 15.12.1855 i Pojo. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Pernå, sedermera i Borgå stad. Avsked med pension. Avled 1921 i Pojo.


Söderlund, Knut Artur, f. 5.4.1889 i Sund, Åland. Dimitterad 1911. — Lärare i Hitis kyrkoby höstterminen 1911, därefter i Pensala, Munsala. — Deltagit i akademiska fortbildningskurser i Åbo somrarna 1914 och 1915. — Resor till Sverge, Danmark, England och Skottland. Bedriver eget jordbruk. — Kommunala förtroendeuppdrag, lett sångkörer, skyddskårschef i Munsala 1918—20. — Deltog i frihetskriget såsom adjunkt hos chefen för II kompaniet i I Wasa bataljon av grenadjärsregementet och med i striderna i Gamlakarleby samt vid Länkipohja, Pitkäjärvi, Lempäälä och Tammerfors. Erhållit frihetskrigets minnesmedalj med ros och spännen samt Tammerforsmedaljen. — Gift 1916 med Ellen Damén.


Söderman, Axel Eliel, f. 22.2.1889 i Vårdö, Åland. Dimitterad 1911. — Lärare i Nilsby, Pargas, sedan 1911. Ordförande i ungdomsförening. — Gift 1919 med lärarinnan Alice Rydman. Död 22.11.1921.
Teir, Axel Emil
, f. 17.2.1878 i Sideby. Dimitterad 1902. — Lärare i Flada, Sideby, 1902—04, i Skaftung, Sideby, sedan 1904. — Föreståndare vid Sideby handelslag 1.7.1917—1.10.-18, ordförande i dess styrelse 1919—23, kommunalfullmäktige 1921—23, ungdomsföreningens ordförande 9 år, lantmannagillessekreterare 19 år. — Gift 1922 med lärarinnan Agnes Linnea Grönblom.


Teir, Frans Viktor, f. 2.11.1879 i Sideby. Dimitterad 1902. — Lärare i Lappfjärd norra folkskola 1902—17, varefter erhöll begärt avsked samt ¾ pension. Extra lärare vid Lappfjärd folkhögskola i 5 år. Innehaft olika kommunala uppdrag i Lappfjärd och Kristinestad. Föreståndare för bankkontor i Lappfjärd sedan 1910 och i Gamlakarleby (Unionbanken) sedan 1922. — Gift 1906 med Hilja Hannelius.


Thodén, Simon, f. 5.7.1868 i Wörå. Dimitterad 1888. — Lärare vid Töjby folkskola i Korsnäs från 1892, senare vid folkskola i Wörå. Avsked, pensionerad för sjuklighet.

*
Thors, Fredrik Frithiof, f. 18.7.1877 i Nykarleby stad. Dimitterad 1899. — Lärare vid Jungar, Jeppo, sedan 1899. — Verksam kommunalman; i 15 år ordförande i Jeppo ungdomsförening. — Ett år föreståndare vid Wasa aktiebanks kontor i Jeppo, för närvarande biträdande föreståndare vid Unionbankens kontor därstädes. — Gift 1902 med lärarinnan Ellen Alina Herler.[Minnesruna.]


Thors, Karl Johan, f. 12.4.1895 i Oravais. Dimitterad 1917. — T. f. lärare vid folkskola i Helsingfors 1917—20, varefter ordinarie i Oravais kyrkoby. Tjänstledig och förestår Helsingfors aktiebanks kontor därstädes. — Gift 1919 med lärarinnan Anna Emilia Snellman.


Thors, Mårten, f. 4.3.1862 i Oravais. Dimitterad 1884, gymnastiklärareexamen 1887, universitetsexamen i svenska språket och litteraturen 1893. — Ordinarie lärare vid svenska folkskolan i Uleåborg 1884—86; lärare vid folkskola i Helsingfors 1886, föreståndare sedan 1912. — Medlem av folkskoledirektionen i Helsingfors, lärare i hantverksskolan i Berghäll, Helsingfors, 1896—1922, kassör och t. f. disponent i gårdsbolag. — Utgivit Räknebok för folkskolan, Svensk ordlista (med A. Jansson) och Folkskolans geografi (med A. Jansson), Skolatlas; folkskriften Den socialistiska arbetarrörelsen; insamling på 1890-talet för Svenska litteratursällskapets räkning folkvisor, sagor, trollformler, talesätt m. m. — Gift 1896 med folkskolelärare Vendla Johanna Holgers (död 1897).


Tjeder, Ragnar Torleif, f. 14.12.1896 i Pyttis. Dimitterad 1919. — Lärare i Pirlaks, Borgå landsförsamling.


Troberg, Viktor Emanuel, f. 25.8.1885 i Geta. Dimitterad 1909. — Lärare i Kimo, Oravais, 1909—10; i Haga, Saltvik, sedan dess. T. f. andra lärare vid folkhögskolan Breidablick, 1913—14. — Gift 1910 med Maggie Alén.


Tång, Anders Hjalmar, f. 20.11.1887 i Lappträsk. Dimitterad 1916, examen vid universitet i tyska språket. — Lärare i Harparskog, Tenala, sedan 1921. Redaktör vid tidningen Kotka Nyheter 1918—21. Ordförande i ungdomsförening, ledare av hornseptett. — Gift 1920 med lärarinnan Ellen Kuggas.


Törnkvist, Matts Leander, f. 21.5.1877 i Nedervetil. Dimitterad 1899, varefter ordinarie lärare vid Merijärvi folkskola i Kronoby. Tjänstledig därstädes 1920—21 och därunder t. f. lärare vid Västerby folkskola i Larsmo. — Gift 1:o 1901 med Aina Sofia Sundqvist, 2:o 1910 med Rosa Emilia Furu.


Törnroos, Jean, f. 5.8.1886 i Brändö, Åland. Dimitterad 1909. — Lärare i Houtskär, sedermera i Brändö kyrkoby.
Uddström, Frans Richard
, f. 4.7.1869 i Kyrkslätt. Dimitterad 1890. — Lärare vid folkskolan i Kumlinge. I Amerika flere år. Efter återkomsten lärare vid folkskolan i Jomala.
Wadström, Johan Jakob
, f. 4.9.1861. Dimitterad 1882. — Lärare i Dagsmark, Lappfjärd, 1882—1922. — Deltagit i akademisk sommarkurs i Uppsala 1897. — Mångbetrodd kommunalman. — Föreståndare för Unionbankens kontor i Lappfjärd. — Gift 1892 med Ida Bränn. Avsked med pension 1922.


Wahlbeck, Verner Valter Valdemar, f. 15.10.1877 i Liljendal. Dimitterad 1900. — Lärare vid dövstumskolan i Borgå.


Wallenius, Emil Ludvig
, f. 21.10.1875 i Dragsfjärd. Dimitterad 1897. — Lärare i Hommansby, Liljendal, sedan 1897. — Gift 1908 med lärarinnan Enny Danielsbacka.


Weckman, Wafrid, f. 31.12.1863 i Sastmola. Dimitterad 1885. — Lärare vid finskspråkiga folkskolan (Alexandersskolan) i Forssa, underhållen av Forssa A.-B. — Kamrer i Tammela sparbank. — Gift 1887 med Maria Ahlqvist.


Weckström, Hugo Bernhard, f. 21.4.1879 i Esbo. Dimitterad 1902. — Lärare i Illby, Borgå, 1902—06, i Köklax, 1906—16, i Fiskars sedan dess. — Gift 1916 med lärarinnan Ida Matilda Nordström.


Wedenberg, Gunnar Gottfrid, f. 27.10.1894 i Dragsfjärd. Dimitterad 1918. — Lärare i Närvilä, Gamlakarleby, sedan 1919. — Direktör i Gamlakarleby stensliperi ab. — Gift 1921 med Verna Nyman.


Weikar, Jakob Edvard, f. 6.11.1871 i Mustasaari. Dimitterad 1894. — Lärare i Vexala, Munsala, 1894—96, i Singsby, Mustasaari, från 1897. Förenings- och kommunalverksamhet. — Gift 1896 med L. M. Malmberg.


Weissmann, Viktor, f. 10.9.1866 i Pyttis. Dimitterad 1889. — Lärare vid Helsingfors folkskola. Avled 22.12.1920.


Wendell, Uno Johannes, f. 29.9.1860 i Helsingfors. Dimitterad 1885. — Lärare i Gammal-Svenskby ett år, vid folkskola i Helsingfors sedan 1886.


Westberg, Edvard, f. 6.4.1877 i Maxmo. Dimitterad 1902; slöjdlärare- och lekledareexamen vid Nääs seminarium, Sverge. — Lärare i Wasa sedan 1902, lärare i Wasa yrkesskola. — Gift 1917 med Verna Lindström.


Westberg, Frans Oskar, f. 5.8.1870 i Wörå. Dimitterad 1891, pedagogieexamen 1912. — Lärare i Kovjoki, Nykarleby, höstterminen 1891, i Brändö, Wasa, sedan början av vårterminen 1892; föreståndare vid sistnämnda skola sedan 1905. Föreståndare och lärare i 10 år vid Arbetets Vänners i Wasa aftonskola, lärare i handelsbiträdesskolan därstädes sedan 1909. — Medlem av folkundervisningens lärarråd 1922—24. Deltagit i akademiska fortbildningskurser i Helsingfors 1911—12, i Åbo sommaren 1915. — Besökt nordiska skolmöten 1900, 1905 och 1910. — Gift 1906 med Hilja Helena Zimmermann.


Westberg, Fredrik Wilhelm, f. 15.3.1875 i Wörå. Dimitterad 1898. — Lärare i Malaks, 1898—1901; därefter i Dragnäsbäck, Mustasaari. — Gift 1916 med Elsa Lindroos.


Westerberg, Anders Arvid
, f. 23.10.1898 i Munsala. Dimitterad 1923.


Westerberg, Anton Fredrik, f. 18.7.1888 i Kyrkslätt. Dimitterad 1912. — Lärare i Friggesby, Kyrkslätt; t. f. folkskoleinspektör 1923.


Westerback, Johannes, f. 12.12.1888 i Närpes. Dimitterad 1917. — Lärare i Korsnäs. Vistats i U. S. A.


Wester, Karl Johan, f. 9.7.1860 i Närpes. Dimitterad 1881. — Lärare i Malaks, 1881—82, i Pielaks, Närpes, 1882—1916. — Eget jordbruk 8 år. — Gift 6.8.1885 med Maria Julina Bruun. — Avsked med pension 31.12.1916, varefter vikarie vid folkskolan i Tjärlaks, Yttermark och Norrnäs i Närpes samt i Lappfjärd och Kristinestads landsförsamling.


Westerlund, Frans Julius, f. 27.7.1875 i Geta. Dimitterad 1899. — T. f. lärare i Galtby, Korpo, därefter ordinarie i Geta.


Westerlund, Jakob William, f. 13.11.1875. Dimitterad 1897. Lärare i Sundby, Pedersöre, 1897—1908, vid Pedersöre kyrkoby sedan sistnämnda år. — Verksam kommunalman, deltagit i politiska och kulturella strävanden; biträdande folkskoleinspektör 12.3.—12.5.1923. — Gift 1898 med Hanna Kassnäs.


Westerlund, Johan Vilhelm, f. 3.9.1899 i Kyrkslätt. Dimitterad 1923.


Westerlund, Karl, f. 29.11.1861 i Oravais. Dimitterad 1884. — Efter att ha varit lärare vid flera folkskolor, bl. a. i Koskeby, Wörå, emigrerade han till Missiones i Argentina.


Westerlund, Viktor Vilhelm, f. 28.2.1891 i Sjundeå. Dimitterad 1913; pedagogieexamen 1915, i historia 1916, nationalekonomi, samt fortsättningsexamen för folkskolelärare 1917. — Lärare i Fredriksberg, Sjundeå, sedan 1913. Tjänstledig och vikarie i Åbo vårterminen 1917, i Helsingfors 1922—23. — Deltagit i föreningsverksamhet. Utgivit Sjundeå under det röda upproret, 1918. — Gift 1921 med lärarinnan Ura Bergman.


Westström, Mårten, f. 2.10.1863 i Wörå. Dimitterad 1884. — Lärare vid Tölby folkskola i Mustasaari. Baptistpredikant.


Wide, Anders Wilhelm (Jakobsson), f. 15.1.1881 i Munsala. Dimitterad 1903. — Vikarierande lärare i 3 och ordinarie lärare l år vid Komossa folkskola i Oravais; ordinarie lärare vid Hirvlaks, Munsala, folkskola i 15 år. — Arbetat inom andelsrörelsen. Studieresor till Stockholm, Kristiania och Köpenhamn. — Gift 1907 med Ida Holmberg.


Wide, Emil Edvin
(Hermansson), f. 22.2.1896 i Kimito. Dimitterad 1918. Därefter tjänstgjort som bonddräng och skogsarbetare i Medelpad, Norrland, 20.8.1918—14.1.19, vikarierande lärare vid Ljungaverks folkskola i Medelpad 15.1.—8.6.-19, d:o vid Mälby folkskola i Uppland 1919—21, vid Kungsholm folkskola i Stockholm 1921—22, som extra ordinarie vid sistnämnda skola sedan 22.8.1922. Tjänstgjort i Stockholm som lek- och idrottsledare i folk- och fortsättningsskola. Svensk medborgare i juli 1920. Erhöll i december samma år rätt att innehava ordinarie folkskollärartjänst i Sverge. [Paavo Nurmi besegrdes av Wide.]


Widell, Erik, f. 13.10.1890 i Wörå. Dimitterad 1913. — Lärare i Malaks kyrkoby 1913—18, i Paksal, Malaks, 1918—21, i Tölby, Mustasaari, sedan 1921. — Gift 1913 med Ellen Blomström.


Widenius, Carl Hjalmar, f. 18.12.1877 i Helsingfors. Dimitterad som hospitant 1902; student. Kontrollör av I klass vid järnvägsstyrelsen. — Gift 1905 med Sigrid Ingeborg Bergh.


Widén, Mårten, f. 13.2.1855 i Wörå. Dimitterad 1878. — Lärare i Pörtom, sedermera i Kaskö. Dog 14.9.1889 i lungsot.


Wideskog, Karl Engelbrekt, f. 27.11.1880 i Teerijärvi. Dimitterad 1904. — Vikarie vid folkskolan i Öster-Yttermark, Närpes, 1904—05, i Teerijärvi kyrkby 1906—07, i Knivsund, Kronoby, 1907—08; ordinarie lärare i Hästbacka, Teerijärvi, sedan 1908. — Ordförande i Teerijärvi ungdomsförening 3 år.


Wihlman, Kristian Ivar, f. 4.8.1858 i Borgå. Dimitterad 1884. — Lärare i Helsingfors 1884—85, lärare i slöjd vid Wasa folkskola 1885—86, lärare i slöjd vid Helsingfors folkskola sedan sistnämnda år, tillika slöjdföreståndare därstädes. — Utgivit Modellritningar för skolslöjd, 3 h. — Genomgått sommaren 1895 en kurs i träslöjd i Köpenhamn och en kurs i papparbete i Leipzig, år 1900 en kurs i metallslöjd i Leipzig; erhållit diplom för arbeten under de två sistnämnda kurserna. — Studerat skolträdgårdsinrättning i Tyskland och Österrike 1906.

*
Wik, Henrik, f. 4.8.1872 i Nykarleby landsförsamling. Dimitterad 1894, klockar- och organistexamen. — Lärare i Munsala kyrkoby 1894—1917; timlärare vid mellersta Österbottens vandrande folkhögskola och folkhögskolan Breidablicks kurser i Munsala; vid Nykarleby seminariums övningsskola och Nykarleby samskola 1919—20; lärare i gymnastik och sång vid Kotka svenska samskola 1921—23. — Orgelnist i Munsala sedan 1894. — Föreståndare för Lantmannabankens kontor i Nykarleby 1915—20. — Långvarigt verksam inom kulturella och ekonomiska sammanslutningar i Munsala, kassör inom norra kretsens lärareförening, tillhört skyddskårsstyrelsen i Nykarleby; stadsfullmäktige och medlem av drätselkammaren därstädes. — Studieresa till Sverge 1906. — Gift 1901 med Kristina Lovisa Sundstén [som drev Wiks Hotell].


Wik, John, f. 14.1.1866 i Kvevlaks. Dimitterad 1888. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Oxkangar, Oravais, från 1898. Kommunala uppdrag. Tidningsartiklar. — Gift 1900 med Sofia Lundberg.


Wiklén, John, f. 31.12.1871 i Wörå. Dimitterad 1895. — Lärare i Voitby, Mustasaari, 1895—97, i Spjutsund, Sibbo, 1897—98, i Pörtom kyrkoby 1898—1919. — Intresserad och mångbetrodd kommunalman; mångårig ordförande i Pörtom lantmannagille och andelslagsstyrelsen. — Föreståndare för Landtmannabankens kontor å samma ort. — Gift 1899 med lärarinnan Betty Reis. — Avled 17.10.1919 av en hjärtåkomma.


Wiklund, Erik Johan, f. 31.8.1875 i Munsala. Dimitterad 1903; examen vid universitet i pedagogi samt i musikhistoria och -teori. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Pikkala, Sjundeå, 1903—04, Lärare i Gamlakarleby stad 1904—20, sång- och musiklärare vid småskolseminariet i Wasa sedan hösten 1919. — Ansvarig redaktör för tidningen Österbottningen i Gamlakarleby 1906—13. — Stipendieresa i Finland och Skandinavien 1905. — Gift 1904 med lärarinnan Nanna Katharina Jakobsson.


Wiklund, Gustaf, f. 25.10.1851 i Purmo. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Pedersöre 1877—1909. — Kyrkvärd i 40 år, kommunalstämmo- och kommunalnämndsordförande 5 år, t. f. klockare och orgelnist i Pedersöre och Jakobstad 6 år. — Gift 27.8.1885 med Johanna Lillqvist. Avsked med pension 11.9.1909.

*
Wiklund, Werner
, f. 8.12.1896 i Nykarleby. Dimitterad 1919.— T. f. lärare i Soklot, Nykarleby landsförsamling, höstterminen 1919, i Nykarleby seminariums övningsskola 1920—21, lärare i Koskeby, Wörå. Deltog i frihetskriget och sårades vid Tammerfors.


Wikman, Anders Vilhelm, f. 30.10.1859 i Jeppo. Dimitterad 1881. — Lärare i Härkmeri, Lappfjärd. Avled 28.1.1884 i lunginflammation.


Wikman, Fredrik, f. 7.11.1853. Dimitterad 1879, examen i gymnastik för professor W. Heikel, i finska för Th. W. Erich. — Lärare i gymnastik vid finska lyceet i Björneborg 1883—86. — Kommunala förtroendeuppdrag. — Gift 1884 med Edla Karolina Cederqvist. — Avsked med pension 1912.


Wikman, Matts, f. 7.4.1864 i Wörå. Dimitterad 1885. — Lärare i Jeppo 1885—86, i Malaks 1886—87, i Liljendal höstterminen 1887, i Hangelby, Sibbo, sedan 1887. Föreståndare för Hangelby postanstalt. Startade 1889 Hangelby ungdomsförening, den första i Nyland. Tidningskorrespondent. — Gift 1891 med Fredrika Teresia Sundqvist.


Wikman, Ragnar, f. 26.8.1895 i Sibbo. Dimitterad 1917. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Sävträsk, Liljendal, 1917—20; i Embom, Liljendal, sedan 1920. — Dirigent för tre sångkörer och en stråkorkester. — Gift 1918 med lärarinnan Ingrid Johansson.


Wikström, August Erhard, f. 27.6.1895 i Dragsfjärd. Dimitterad 1917. — Vikarierande lärare vid folkskola i Tammerfors 1917—18, i Ånäs, Oravais, 1918—19, i Bäckby, Esse, 1919—20, ordinarie lärare i sistnämnda skola sedan hösten 1919. — Gift 1916 med Edit Rank.


Wikström, Berndt Gunnar
, dimitterad 1908, se bland lärarna sid. 98.


Wikström, Johan Emil, f. 24.8.1874 i Ekenäs landsförsamling. Dimitterad 1901. — Ordinarie lärare vid folkskolan i Attu, Pargas, sedan 1901. — Gift 1905 med Emmy Porthman.


Willner, Konstantin
, f. 24.7.1878 i Pyttis. Dimitterad 1900. — Död.


Winberg, August Isidor
, f. 14.12.1867 i Jakobstad. Dimitterad 1888. — Lärare i Nedervetil; affärsman i Jakobstad.


Winberg, Viktor
, f. 8.5.1876 i Pörtom. Dimitterad 1901. — Lärare i Asplund, Kronoby, 1901—05, i Övermark kyrkoby sedan 1905. T. f. orgelnist i Övermark församling 1906—08. Föreståndare för Övermark andelshandel 1906—08. Ungdomsföreningsordförande, körledare, verksam inom politiska och ekonomiska sammanslutningar. Föreståndare för Helsingfors aktiebanks kontor i Övermark sedan 1921; sekreterare i skyddsårens stab 1918. Utgivit Övningsexempel till geometrien (1903), ströskrifterna Två gårdar, Berättelser ur världs- och kulturhistoria för folkskolan (1923). — Gift 25. 11.1902 med M. A. Blomström.


Winell, Alfred Napoleon, f. 28.10.1862 i Gamlakarleby landsförsamling. Dimitterad 1883. — Lärare vid första folkskolan i Teerijärvi 1883—86, i Hindersby, Kyrkslätt, sedan 1886; lärare vid söndags- och aftonskolor samt fortsättningskurser. Livlig föredragsverksamhet; ledare för gymnastik-, sång-, nykterhets- och ungdomsföreningar. T. f. klockare och orgelnist i Kyrkslätt under några år.— Utgivit under 15 år Kyrkslätt kungörelser. — Intresserad kommunalman och fortfarande kommunfullmäktig. Ordförande i Svenska folkpartiets styrelse. Varit lokalchef för Kyrkslätts skyddskår, fortfarande kompanichef för oldboys. Medlem av Universella Broderskapet och Teosofiska samfundet sedan 1904. — Utgivit ett litet brottstycke av Blad ur min framtidsreligion och Karta över Kyrkslätt socken. Flitig korrespondent till tidningar. — Gift 1889 med Kathinka Hansen. Studieresor i Sverge och Tyskland.
Åbonde, Johan Ivar, f. 12.9.1895 i Övermark. Dimitterad 1921. — Biträdande lärare i Nyby, Petalaks, 1921—22; t. f. föreståndare vid Bergö folkskola 1922—23. Poststationsföreståndare, klockare och orgelnist i Bergö. — Gift 1922 med Ester Ribacka.


Åbonde, Johannes, f. 12.6.1902 i Närpes. Dimitterad 1923.


Åfors, Ernst, f. 25.4.1882 i Teerijärvi. Dimitterad 1904. — Lärare i Mossala, Houtskär, varifrån avgick och reste till U. S. A.


Åhlström, Axel Leonard, f. 12.2.1891 i Helsingfors. Dimitterad 1915. — Vikarierande lärare vid folkskolan i Wreta, Kimito, 1915—16, i Helsingfors 1916—17. Tidningsman med kortare intervaller sedan sistnämnda år.


Åkerberg, Jean Charles, f. 27.1.1887 i Houtskär. Dimitterad 1909; pedagogieexamen. — Lärare å Vargskär, Föglö, i Saverkeit, Houtskär, och senast (från 1921) i Äpplö. Kommunala uppdrag; tidningskorrespondent. — Gift 1.1.1922 med Naema Mårtensson.


Åkerblom, Kristian Vilhelm, f. 9.3.1877 i Wörå. Dimitterad 1900. Deltog i akademisk fortbildningskurs för folkskollärare vid Helsingfors universitet höstterminen 1911. — Lärare i Vallgrund, Replot, 1900—04, därefter i Kvevlaks kyrkby. Varit kommunalstämmo- och kommunalfullmäktiges ordförande; deltagit i arbetet inom politiska, ekonomiska och kulturella. sammanslutningar; mångårig ordförande i lärarkretsen; riksdagsman 1917 samt sedan 1919 och medlem av kulturutskottet. — Intresserat sig för hembygdsforskning och bedrivit arkivstudier för ett antal österbottniska socknar; uppsatser i kalendrar och tidningar i anslutning härtill, bl. a. Blad ur Replot sockens historia, Mustasaari sockens historia I. Utgivit Hembygdsgeografi för folkskolan, Kvevlaks historia för folkskolans fortsättningskurs (30 kap.). Skrivit 42 korta biografier över bondeståndes riksdagsmän från Österbotten på 16- och 1700-talen. — Gift 1901 med lärarinnan Sofia Alexandra Skog.


Åkerlund, Matts, f. 11.2.1854 i Kronoby. Dimitterad 1877. [Första dimissionen.] — Lärare i Lovisa 1877—1901. Avgick med pension. Död 30.12.1906 på Lovisa försörjningsanstalt.
Örndal, Karl
, f. 12.7.1880 i Kvevlaks. Dimitterad 1902. — Lärare i Kaitsor, Wörå, sedan 1902. Under läsåret 1903—04 i Amerika. — Gift 1904 med Lempi Häggblom.


Österberg, Axel Alexander, f. 23.10.1889 i Kimito. Dimitterad 1911. — Lärare i Kimito.


Österberg, Harald Gabriel, f. 22.11.1897 i Kimito. Dimitterad 1921, pedagogieexamen samma år, officersexamen 1922. — Vikarie vid folkskolan i Malm, Pargas, 1921—22, varefter ordinarie lärare därstädes. Gymnastiklärare vid Pargas svenska samskola.


Österblom, Frans Vilhelm, f. 15.9.1870 i Kimito. Dimitterad 1891. — Lärare vid Vestlax, Kimito. Utgivit två samlingar dikter. Död genom blixtslag.


Östergård, Seriks Otto Viking, f. 9.5.1893. i Nagu. Dimitterad 1917. — Lärare i Malm, Pargas, 1917—21. — Vid skyddskåren i Pargas kanslichef 1919—21, instruktionschef 1921. Avled genom en olyckshändelse (granatexplosion vid skyddskårsövning) 20.8.1921. — Gift 1919 med studerande Rachel Öström.


Österlund, Karl Evert, f. 16.3.1867 i Kumlinge. Dimitterad 1888. — Lärare i Finström.


Österman, Otto Ferdinand, f. 3.4.1871 i Ekenäs. Dimitterad 1898. — Lärare i Michelspiltom, Liljendal, 1898—1901 i Lovisa stad sedan sistnämnda år. — Arbetat i yrkesskola och sångförening. — Sommaren 1905 till Stockholm och Köpenhamn. — Gift 1898 med lärarinnan Anna Hägert.


Öström, Axel Ireneus, f. 15.12.1885 i Nagu. Dimitterad 1913 pedagogieexamen 1917. Vikarie i Haga Saltvik 1913—14; i Lill-Heikkilä, S:t Karins, 1915—16, ordinarie lärare därstädes 1916—17. Vikarie i Åbo, 1917—20, varefter ordinarie lärare därstädes.


[SLUT]


Karl Johan Hagfors (1923) Nykarleby seminarium 1873—1923.
Stig Haglund
digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2005-05-29, rev. 2023-01-24 .)