Nykarleby seminarium får nytt växthus

[Mängder med artiklar om Bror på slutet.]


Nykarleby seminariums trädgårdsmästare Bror Sandström kan glädja sig åt ökade utrymmen för sina rara växter. Ett nytt växthus finns nämligen också upptaget på byggnadsprogrammet. Nu trängs 158 olika arter under glas på en yta, som är bara 50 kvadratmeter stor. Det nya växthuset blir dock inte större än cirka 70 kvadratmeter, men seminarieträdgårdsmästaren är mer än glad för denna areal. Seminariets trädgård och växthus tjänar i första hand undervisningen. Men i växthuset driver Bror Sandström upp alla de blommor, varmed klassrummen dekoreras och i trädgården odlas grönsaker för kosthållets behov.

   
Trädgårdsmästar Bror Sandström med en av sina rara växter, Stanophia tigrina.
Trädgårdsmästar Bror Sandström med en av sina rara växter, Stanophia tigrina.
— Seminariets sammanlagda trädgårdsareal omfattar sammanlagt två hektar 50 kvadratmeter. Åkerarealen uppgår till en hektar 14 ar medan resten upptas av parker, gräsmattor, fruktträd och bärbuskar. Trädgårdsarbetet bedrivs rationellt med tillhjälp av moderna maskiner, berättar trädgårdsmästare Bror Sandström.

Rara växter
Här i växthuset finns sammanlagt 158 olika växter och arter. Dessa tjänar främst undervisningen i seminariet och övningsskolan. Här har vi till exempel Stanophia tigrina, en epifyt med starkt doftande blommor som lever på andra växter. Detta bananträd sådde jag från frö för fem år sedan och det trivs mycket bra här tillsammans med de andra tropiska växterna. Men några frukter tror jag knappast det kommer att bära, men vinrankan ger så mycket mera i stället.
     En annan intressant växt är änglatrumpeten, som har cirka 35 centimeter långa trumpetliknande, väldoftande blommor. Änglatrumpeten kan bli cirka tre meter hög. En blomma som lämpar sig särdeles väl för undervisningen är mimosan eller ”Rör mig ej”. Vid beröring drar nämligen denna blomma ihop sig. Eucalyptusträdet, som är världens högsta trädart, trivs och frodas i växthuset. Varje år måste jag såga av det för att trädet inte skall växa igenom taket. Vidare finns här växthuset ett särskilt kaktusbord med ett femtiotal arter, berättar Bror Sandström om avdelningen rara växter.

Prydnadsväxter
— I den botaniska avdelningen av vår trädgård odlar vi bland annat 150 olika tvååriga prydnadsväxter och ett 100-tal ettåriga. Den botaniska, avdelningen har vi varit tvungna att flytta i höst då den nya seminariebyggnaden kommer att stå på just detta område, berättar Bror Sandström vidare.
     Trädgårdsmästarbostaden den låga och rödmålade, äldsta och mest idylliska av alla seminariebyggnaderna, har tjänat som bostad åt seminariets samtliga trädgårdsmästare under årens lopp.Den idylliska trädgårdsmästarbostaden på seminarieområdet.
Den idylliska trädgårdsmästarbostaden på seminarieområdet.


Tor [Högnäs] i Hufvudstadsbladet, fredagen den 17 november 1961.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll. När seminariet upphörde blev seminarieträdgården i stället stadsträdgård.


*     *     *


Hela anläggningen med det nya väthuset till vänster omkring 2000. Backen från Erik Bergmans gata tillkom i samband med högstadiebygget 1977. Tidigare gick infartsvägen i en backe upp från Seminariegatan längs med sydgaveln. Bernhard Nylund hyrde det röda huset med brutet tak i bakgrunden i början på 1970-talet. Sen flyttade familjen som så många andra till Sverige. Förstoring.
 

Bror Sandström sommaren 1984. Strax innanför dörren fanns ett litet kontor och telefon med nummer 20 098, samma som till Sandströms. Förstoring.
 

Växthuset i november 1989. Genom den vänstra dörren kom man till det nya växthuset till vänster, rakt fram till WC och dusch och till höger till pannrummet och bakvägen till växthuset i mitten. Efter att värmesystemet frös vintern 1993–94 var det slut med odlingen. Förstoring.


Ann-Sophie Sandström tillhandahöll foton ur Karins och Brors samlingar. Peter bistod med kompletterande fakta.
(Inf. 2018-04-09.)

 


*     *     *

Slutet

Växthuset hann bli drygt 61 år innan det senhösten 2021 revs som obehövligt. Men till all lycka visste Ann-Sophie vad som var i görningen och dokumenterade.
Zachariasskolan med växthuset uppe i högra hörnet. Förstoring.
Från stadens webbplats i januari 2022. Om man före 1974 hade tagit denna bild hade den varit tom så när som på seminariets sportplan, körkarlen Wiklunds hus i vänsterkant och Helsings uthus. Det första nytillskottet var Skogsparkens skola 1974.Från nordost med Zachariasskolan i bakgrunden. Förstoring.
Foto: Ann-Sophie Sandström 21 november 2021.
 

Från ostsydost. Sydgaveln var ganska illa medfaren. Förstoring.
Foto: Ann-Sophie Sandström 21 november 2021.
 

Sydgaveln. Förstoring.
Foto: Ann-Sophie Sandström 12 december 2021.
 

Rivningsrester. Förstoring.
Foto: Ann-Sophie Sandström 12 december 2021.
 

Växthuset rivet. Förstoring.
Foto: Peter Sandström 29 december 2021.
 

Från sydsydväst. F.d. stallet och vedlidret i bakgrunden. Garaget och vedlidret i förgrunden och duschrummet bakom den vita gaveln. Förstoring.
Foto: Peter Sandström 29 december 2021.

(Inf. 2022-01-16.)


Läs mer:
Trädgårdsmästarbostaden från söder. Ca 1900.
Bror något år tidigare. 1958, -59 eller 60.
Intervju med Bror. 1958
Intervju med Bror. 1968
Trädgårdsmästare på heltid fick Nykarleby att blomstra av Inger Luoma. 1972
Juthbacka Teater. 1973
Blomsterprakt vid torget. 1970-talet.
Stockrosor i Floraparken. 1970-talet.
Intervju med Bror. 1984
Intervju med Bror. 1984
Intervju med Bror. 1986
Iintervju med Bror. 1986
Vykort. 1996
Mästarns samling av Peter Sandström. 2004
Stadsträdgårdsmästarens saga all i Nykarleby. 2012
Brors hustru Karin S. av Britt Sund. 2017
Bror är far till Peter Sandström.
Seminariet i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2005-12-13, rev. 2023-08-19 .)