Landsorten.

Trafiken mellan Nykarleby och Kovjoki.

Regelbunden hästtrafik vidtager i dag.

Då rifningen af Nykarleby Järnväg redan fortgått sa långt, att skenorna torde bli borttagna ända till staden till i dag, kommer tågtrafiken att upphöra från och med i morgon. Det sista ordinarie tåget från staden afgår sålunda i afton.
     Efter tågtrafikens upphörande kommer posten, hvilken hittills frambefordrats med tåget, att forslas mellan Kovjoki och staden med häst, tills vidare två gånger dagligen.
     Stationskarlen W. Hägglund har för afsikt att redan nästa vecka öppna regelbunden trafik med häst till Kovjoki för godsbefordran af allehanda slag. Foror komma att afgå på bestämda tider både från staden och Kovjoki. Ö. P.Hufvudstadsbladet, 13 augusti 1916, nr 217, s. 8.

Läs mer:
Nykarleby Jernväg i kapitlet Fakta.
Originalet på Nationalbibliotekets digitala samlingar.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2017-06-11, rev. 2023-05-15 .)