Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Hemfärd från värdshuset


Jag tillåter mig en liten utvikning från själva ämnet. Det följande har nämligen ej direkt att göra med brunnsholmslivet, även om det på sätt och vis står i samband därmed. Vi, som hade villor vid Andra sjön och på Långörn, besökte någon gång Brunnsholmen även under högsommaren. Då det sedan gällde återfärden, hade vi kommit på ett ganska originellt sätt att praktisera oss tillbaka till sjön. Nykarleby smalspåriga järnväg hade blivit färdig, och spåret hade dragits ända ut till ångbåtsbryggan. En kägelpojke sändes efter en av järnvägens rullvagnar, med vilken han inväntade oss mitt på Kyrkogatan. Utrustade med ett par störar stakade vi oss fram den ljusa sommarnatten. Med buller och bång bar det av över Storbron. Till följd av det oväsen vagnen åstadkom kunde man i de närliggande gårdarna annotera tidpunkten för villabornas hemfärd. Efter den tunga stigningen vid bortre ändan sedermera skjutbanan pustade vi ut. ”Stenis träsk, haltpunkt, 2 minuters uppehåll”, hette det, stundom med tillägget ”ravintola”, om någon varit förutseende att medföra en pilsner. Därifrån gick färden allt lättare, tills vi susade förbi vaktstugan vid Andra sjön med en fart, som förde oss ända fram till början av ångbåtsbryggan. Det kunde hända att även ett annat sällskap begagnade sig av samma fortskaffningsmedel som vi. I sådana fall nödgades konduktör Ahlström på sin morgontur ta de båda försvunna rullvagnarna på släp tillbaka till staden.Einar Hedström
(1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, sid. 112 f.


Läs mer:
Fortsättningen på kapitlet Brunnsholmarna.