Villadagbok från Varvet på Långörn 1917


Dagboken fördes av Einar hedström, författaren till ”Nykarleby, min barndoms och ungdomsstad”, med inpass av hans far, f.d. direktorn för Nykarleby seminarium, Gustaf Hedström.


31 mars        Besöktes Varvet första gången för året av Einar och Sigrid, Eva Dagny Apelberg. Skaffa och brasa. 


5 april        Gustaf anlände jämte Mia på gamla Pålle, vinterlikt. ”Vadurna” ha gjort både skada o. förargelse, Sundberg tagit upp is.


15 april
        På skidor kl 9 på morgonen till ½ 8 på kvällen. Mat och kaffe i högsta grad. Brasa hela dagen, bekväma ställningar och spökhistorier. Solsken vid hitkomsten och sen mest regn.
     Einar. Eva Dagny Appelberg.


23 maj         Besökt ”Smugun”. Middag och kaffe här.
     Eva Einar


29 maj        I härligt väder kom Gustaf med John Sundberg och Augusta hit för att snygga upp och reparera vad råttorna skadat. Landet gödslades och vändes.


Den 4 juni kom Gustaf ut, potatis sattes. Järntrådskatsan ut. Den nya bryggan med sin långa vinkel mycket ändamålsenlig. Skurning och allmän städning under den 5-te. Klart till utflyttning.


18 juni
började utflyttningen, som i följd av flera motiga omständigheter fördröjts. Gustaf kom då ut (med Elna Johansson) och förberedde den egentliga flyttningen som med Sundbergs hjälp skedde tisdagen den 19-de vid sydlig vind och vackert väder. ”Grantorp” borna hade då bott ute en vecka. Sigrid tyvärr nödsakad att bege sig inåt landet, fjärran från kusten, var ej med. Icke heller kunde Erik komma som ämnat var.

Elly och Per Erik, som nu är en hel karl, gästade oss veckan förut men kommo nu ut. Gabriella Ö. några veckor sommargäst.

Varvet har under sommaren besökts av bl.a. följande personer, vilka dock icke kommit sig att nedteckna sina namn i denna bok: Gunilla Öberg, Harald Olander, Kerstin Olander med fästman Nils Viklund, Ida och Karl Olander, Ellen Kaustinen, Eva Salin, Joel och Alina Hedström (bott ett par veckor på ”Berget”), Emmy Snellman.


Sigrid hemkom den 17 augusti efter att ha vistats hos Vichmans i Nyslott sedan medlet av juni, och efter att jämte Einar tillbragt halvannan vecka i Kristinestad, därunder firande fader Wilhelms 60-årsdag.

Det av Sigrid och Einar inköpta annexet ”Smugun” har flera gånger besökts (se Smuguns främlingsbok) och vattnen däromkring ha visat sig fiskerika. Däremot har Hummelskär ej en enda gång besökts under denna sommar. Gustaf har blott engång varit så långt som till Laxön, med Einars nya båt ”Dolce”.

Sommaren har varit ovanligt vacker och varm. För det mesta svaga sydliga vindar. Ofta stiltje ”Stornolan” har blott blåst en enda gång. Vid fisket har man saknat motorbåten ”Spiggen” som såldes på våren. F.ö. har fisket (det som upptecknats) givit något över 100 kg.


Seminariet börjar i år först den 17 september, varför man fått bo ute i lugn och ro tills vädret manade till uppflyttning, vilket försiggick den 13 september. Flyttningsorsakerna fler än vanligt, till följd av de osäkra tiderna och de många villainbrotten senaste vinter. Einar, Gustaf, Mia upp den 14 sept.[Einar och Gustaf Hedström metar. Förstoring. Lars Pensar kommenterade: Troligen Spiggen som såldes när Dolce skulle komma till huset. Bilden kanske från något år innan första världskriget. Gustav dog den 3 april1923.
Elisabet Sund tillhandahöll.
(Inf. 2017-01-21.)
]

 

22 sept.        Gustaf och Mia på svamplockning.


1 oktober
        Gustaf, Einar och Sundberg. Ända sen uppflyttningen har oktober, på ett par dagar när, bjudit på ett sällsynt dåligt väder, storm och regn. Barometern har ideligen varierat mellan 745 och 760, med plötslig stigning och fallande. Tisdagen den 18 sept. på kvällen utbröt en orkanartad blåst från nordväst med sällsynt högt vatten, som förde bort landsidan av bryggan, som idag hopletats och sammanförts. Einar med Valter Gyllenberg seglade samma dag ”Dolce” till Jakobstad för att uppläggas i vinterkvarter. Vattenståndet har sen dess varit mycket högt, går upp på Lillbryggan vid Andrasjön och nästan över stenbryggan här vid Varvet.


27 oktober        Besökt Varvet med Augusta. Frisk sydlig vind med regnbyar, högt vatten. Lade ”guld” i jordgubbslandet, täckte humlen, tog hem de sista småsakerna. Kanske det är farväl för 1917!
     Gustaf.


En äventyrlig färd hade Einar, då han jämte Ivar kom hemseglade med 30-an ”Dolce” från Oravais. Vid Stubbens båk blev de häktade av en rysk patrullbåt från Monäs, som tog Dolce på släp. Dolce undersöktes noggrant och besättningen fördes i land där de betraktades med stor misstänksamhet ... Efter att den ryska befälhavaren ringt telefonsamtal till Vasa och Gamlakarleby, fördes Einar och Ivar över Monässundet och vidare via Vexala till staden, eskorterade av 4 soldater med påskruvade bajonetter. Natten var stickmörk med tjocka och kall. I staden identifierades besättningen och lösgavs på f.m.

Dolce avhämtades några dagar senare från Monäs, plundrad på ett och varje. Dolce seglades sedermera till Jakobstad för att läggas i vinterkvarter. Den blev anhållen vid Hällgrund och vid Mässkärs båk blev besättningen ilandförd. Vid Laukkobron, inne i hamnen skulle man också anhålla båten men man lyckades segla vidare, ty en timme senare då man tagit iland, utbröt en av de våldsammaste NV-stormar som man minns. Vattnet steg en meter och endel av de elektriska stolparna i staden blåste omkull. ”Dolce” befann sig då oskadad i J-stads ”Gamla hamn”.

”Dolces” färder är beskrivna i julnumret av ”Frisk Bris”.


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahöll med kommentaren:

Det som inte framgår, men som gav orsak till rysk misstänksamhet var att ”Dolce” varit över i Sverige illegalt, utan anmälan och pass, fört över en person och hämtat visst material.

I redogörelsen presenteras en del av släkten Hedström samt några personer som var städslade för hjälp åt villaborna, som flyttade ut och flyttade upp som de välsituerade gjorde vår och höst.


Komplettering den 21 mars 2017, notis ur Österbottniska Posten den 6 maj 1917:

Yachtköp: Herr Einar Hedström har i dagarna tillhandlat sig vicehäradshövding E. Ehrströms i Vasa segelförening inskrivna yacht DOLCE. Båten som tillhör 30 m² flottan är konstruerad av G. Stenbäck samt försedd med mahognyinredning och däck av oregonpine.

 Läs mer:
Antecknat i en bok på Varvet av Lars Pensar.
Fler artiklar om oron före Frihetskriget.
(Inf. 2017-02-19, rev. 2017-03-22 .)