Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström

Heikelska gården


Den söderom tullgården belägna Heikelska gården på sluttningen av Sockenstuguberget kvarstod efter branden och var av rätt hög ålder. Tomten hade tidigare legat på oskiftad mark, tillhörande staden och kyrkbyn gemensamt, och först år 1828 blivit skiftad till staden. Den hade dock varit bebyggd redan på 1700-talet. Om den nuvarande byggningen varit den första på platsen, vet man ej, men möjligen är det så. Den säges vara byggd omkring år 1790, i detta fall antagligen av Joh. Chr. Gadd, borgmästare i Nykarleby åren 1782—1795. Vid tiden för stadens brand ägdes den av handlanden Erik Rechardt och köptes år 1871 av sjökapten Herman Backman och försåldes år 1885 till lantmäteriingenjören Thure Heikel, vars sterbhus ännu innehar densamma. [År 2003 ägs den av Kivinen.]


Einar Hedström (1958) Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad, sid. 31.Heikelska gården från väster före dammhöjningen 1926. Förmodligen fotat vid samma tillfälle som huset med den höga stenfoten fotades.
Mikael Schalin tillhandahöll.
(Inf. 2014-06-11.)


Fortsättning på kapitlet: Herlerska gården.


Läs mer:
Heikelska gården av Woldemar Backman.
(Rev. 2014-06-11 )