Småprat.


    Det var en livlig kafferepsauktion i fredags på Karleborg. Så mycket folk har jag inte sett i den salen. Men så gällde det också så rara saker som äkta kaffe, fint svenskt vetemjöl och karameller. Vetemjölet höll rakt på att locka jobbare, för det stod i tidningen att det skulle säljas i partier om 25 kg. Kommatecknet mellan siffrorna hade fallit bort eller var möjligen så slitet, att det ej gjorde avtryck på pappret.
    Karamellerna såldes i påsar om 100 gr och steg till 160—200 mk per påse. Vetemjölet i originalförpackningar om 2 1/2 kg betalades med 300—355 mk. per paket. Det största intresset väckte naturligtvis kaffet. Utom i paket på 1/4 kg såldes en del i 100 gr påsar för att ge också dem en chans, som inte ansåg sig orka dricka opp ett kvarts kilo. Påsarna på 100 gr steg till 450—550 mk och kvartskilospaketen till 1,100—1,300 mk. Så inte skulle det lönat sig för någon haj att spekulera i återförsäljning.
    Det var inga konstpauser i den auktionen. Löwings tunga slog alla tidigare rekord, och bäst han var på tvåhundrasextio, steg han utan andhämtning till trehundratrettiofem.
    Om ock alla inte fick nöjet att föra hem med sig något av varorna, så gavs dock alla tillfälle att dricka äkta kaffe för det oerhört billiga priset av endast 10 mk per kopp, tillpåköpet med svensk vetebulle. På detta sätt kom också de äldre att få sin del av den svenska gåvan, på samma gång barnen fick sin. Men det är märkvärdigt vad kroppen vant sig av med det stimulerande koffeinet. Jag tycker att en del blev riktigt pratsamma på sistone, så nog förstår jag att snattran kunde gå på forntida kafferep med sina många koppar. Och flera klagade dagen därpå över att de ej fått sömn på kvällen. Vi måste nog ha varit betydligt kaffeförgiftade förut med våra morgon-, förmiddags-, eftermiddags- och ofta även aftonkoppar. Kanske den här nödtvungna avhållsamheten har varit nog så bra för våra nerver och magar.

    Med detta nummer försvinner jag från skådebanan. Jag erinrar mig livligt min allra första bekantskap med Ö. P:s tryckeri; jag var liten pojke då. Det låg den tiden i den gård, som handelslaget nu har, i rummen mot poliskammaren. Där fanns också annat intressant, för i ett rum stod Konrad Öhman och högg för hand Nesslers berömda filar. Därav blev det filspån, och av detta kunde man åstadkomma ett litet fyrverkeri, ty lät man det falla över en brinnande tändsticka, så uppstod ett regn av gnistrande små stjärnor. En afton skulle tryckeriägarens pojke, min barndomskamrat Paul, och jag hämta filspån. Då vi gick genom tryckerirummet snavade Paul i mörkret över något som låg på golvet. Vad är det här för skräp som faktorn lagt mitt på golvet, sa Paul och sparkade för säkerhets skull bort så mycket av »skräpet« som han i hastigheten hann. Då uppstod en förfärlig misstanke i hans hjärna. Han sprang efter tändstickor. Jo mycket riktigt! Där låg en stor del av typerna till morgondagens Ö. P., som skulle tryckas senare på kvällen kringspridda över golvet. Det blev nog att sätta ånyo en avsevärd del av tidningens inre sidor, men vi vågade aldrig fråga närmare om den saken.

Ännu, på tal om skyltar. Vore det inte snart på tiden att vi skulle få någon ordning i det gatuskyltselände, som blomstar, t.ex. på Källbacken, som jag annars beundrar för dess många små idyller? Där förekommer en verklig provkarta på olika slags gatuskyltar vad beträffar språk och gatunamnens ordning. En del av hörngårdarna har rätt och slätt en skylt med gatans svenska namn. Det är rätt, och mera behövs egentligen ej, ty Nykarleby är en enspråkig stad. Men det var en tid, då vi hade namnen på tre språk, svenska, finska och ryska. Nu har flerstädes en eller två av dessa tre skyltar fallit bort. Och så kommer det sig t.ex. att någon gård ståtar med bara gatans finska namn, en annan med finska och ryska, och det är inte så länge sen en gård hade endast ryska på sin skylt! Kanske har den det ännu. Inte för att vi stadsbor bekymrar oss så mycket om gatunamnen, för dem känner ända bara en del till, men gatunamnskyltar hör nu en gång till saken, och f.ö. har vi namn av historiskt och kulturellt intresse. Vem är det som slutligen bör ordna saken? Just nu är det ju ont om både plåt och färg, men ha det här i minnet, så att en resande ej frågar, om han hamnat i Savolax eller i Sibirien. Jag ser att den gamla gråstenskällaren i åbranten nedanför kyrkan nu håller på att befrias från den beläggning av grus och stenar, som den haft sedan vinterkriget. Jag hörde den gamla källaren liksom dra ett djupt andetag då den slipper fri från tyngden. Snart spirar åter på dess tak några björktelningar, som gör idyllen fullkomlig. Hugg ej bort dem, om de inte blir så stora, att dess rötter befaras spränga taket.
Sedan återstår den f.d. apotekskällaren.[nu under den nyanlagda planen söder om Florastatyn], som med sin beläggning inte mera torde behöva skydda Statistiska byråns [förlagd i samskolbyggnaden] många liv. Kan man ej på annat sätt osynliggöra åbäket, så borde man jämna litet ut det och så gräsfrö över det hela, så bleve det en grönskande kulle
[Stycket infört 2015-10-25. Nya skyltar av Erik Birck.]

    För 23 år sedan knöts bekantskapen i fastare form. Men nu säger jag farväl jämte mina tvillingbröder E. H. och Jerk. Kanske kommer jag vid enstaka tillfällen åter. Om jag lever efter två—tre år, skall jag abonnera på två spalter i varje nummer under hela året för ett annat slags prat. Jag hoppas Ö. P. då lever och har hälsan.

Erk, signatur för Einar Hedström


På kopian fanns även:


     Forsby-Kyrkoby telefonförening hade anordnat en fest senaste lördagskväll på Juthas ungdomslokal för att täcka en del av de skulder, som föreningen iklätt sig i och med anskaffandet av ett nytt centralbord till bygden. Festen, som var välbesökt av både yngre och äldre, blev i allmänhet väl lyckad, såväl vad beträffar underhållningen som den ekonomiska behållningen. Till den sistnämnda bidrog i hög grad festbesökarnas generösa uppträdande vid försäljningen av de på frivillig väg i bygden hopsamlade godsakerna och bakverken. Vi få på detta sätt tacka såväk givarna som köparna för visad förståelse för god sak. Festen inleddes med Jag älskar min hembygd, varefter föreningens ordförande bonden Paul Linqvist hälsade de närvarande välkomna och berörde festens ändamål. Därpå följde en danstrio bestående av fru S. Dahlstedt samt frekr M. Fors och L. Gustavsson, som sjöng mycket vackert Snöklockor.
     Sedan framträdde hälsosyster …

———


Kommunfullmäktiges sammanträde.

     Emedan råttorna i kommunen avsevärt ökat, beslöts att en utrotningskampanj skall vidtag på samma dag, varom särskilt kungöres, och ställes på kommunens bekostnad nödiga utrotningsmedel till förfogande. Att verkställa beslutet kantor K. J. Sikström.

     Vårdledaren för den förflyttade befolkningen rådgjorde sig med fullmäktige i evakueringsärenden. Då kemijärviborna inom kort torde vara i tillfälle att resa till sin hemort, avrådde fullmäktige från omflyttningar i kommunen av de evakuerade.Österbottniska Posten nr 18/1945.
Lars Pensar och tillhandahöll.


Läs mer:
Ransonering i Uppslagsverket Finland.
Fler artiklar ur Ö. P.
(Inf. 2005-05-22/HK.)