Från gångna tider
i

NYKARLEBY.

I

Förstoring.

Av

T o r k e l  H e l l s t r ö m

[Pärmbild: Ångbåtsbryggan vid Andra sjön.
Foto: Marita Hellström]

 


Innehåll
Sju Nykarleby-mamseller från »anno dazumal« 3.
Hilda Olson 9.
     Målningar och akvareller av Hilda Olson  
En 80-årsdag [Om Hilma Grundfeldt] 38.
Ett jaktsällskap på 1870-talet 41.

När »Andrasjön« blev till

46.


Torkel Hellström (1939) Från gångna tider i Nykarleby I. Övertryck från Österbottniska Posten n:o 52, 1938, n:ris 7, 8, 9, 37, 38 och 39 1939. Bildreproduktion var inte Österbottniska Postens starka sida i slutet på trettiotalet ... Hellström verkar ha haft planer på att ge ut fler skrifter, men endast denna förverkligades.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
Lars pensar tillhandahöll pärmbilden och gav mig ett ex. i 50-årspresent.
(Inf. 2004-05-17, rev. 2014-01-22 .)