Dödsfall:

Pedagogen i NyKarleby, Jakob Holms och dess kära hustru, Maria Viklunds barn:

  • Achilles August 9 år gammal, död den 12 sistl. Augusti;
  • Catharina Agata 17 år gammal, död den 19 i samma månad;
  • Magnus Benjamin Agapetus 7 år gammal, död den 21 i samma månad, och
  • Maria Elisabeth 23 år gammal, Enka efter framl. Fändriken vid Garnizons Artilleriet å Bomarsund Ivan Kostin, död den 28 i samma månad; samt hennes barn:
  • Sonen Niclas och
  • dottren Maria Elisabeth 2 månader gammal.

Bittert sörjde och saknade af föräldrar och 2 än i lifvet varande bröder.


Helsingfors Tidningar nr 81 sid 3, den 9 oktober 1833. Ej punktlista i originalet.
Originalet på Digi.


Läs mer:
Om Holm av Erik Birck.
Sökning av rödsot 1833 på google.
Fler artiklar ur tidningen
(Inf. 2016-09-21, rev 2016-09-21.)