—  NyCarleby 3 Nov. (Korresp.) Dagarna försvinna under regn, rusk och mörker. Att se en militärtrupp passera härigenom är nuförtiden ett skådespel, som sätter både gamla och unga i rörelse. En söndag för två veckor tillbaka, då 9:de liniebataljonen passerade härigenom till Christinestad, begagnades tillfället att åt ungdomen bereda en dans med militärmusik. Nu som bäst går trumman; en bataljon passerar igenom, för att öfvervintra i Jakobstad. Öfverste Schalén [?] med en del af sina officerare stadnar här öfver vintern. Den krigiska tiden afspeglar sig lifligt i ungdomens lekar. Hvarje pojke är stolt att smekas af en soldat, skolungdomen tågar på fristunderna i hurtiga bataljoner genom gatorna och för formliga krig med batterier och kanoner. — Umeåfärderna ha under årstidens stormar och dimmor nästan upphört; flera af de våra ha varit nära att komma i gapet på fiendens kryssare; på några båtar från Wasa lär „Hekla“ ha skjutit, men de undkommo i tvisten. Stormarne ha ej aflupit utan olyckor. Ej längesedan drunknade tre fiskare i yttre skärgården.


Helsingfors Tidningar nr 88 den 11 november 1854. Originalet på Historiska tidningsbiblioteket 1771—1890.


Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Krimkriget.
Fler artiklar ur tidningen
(Inf. 2005-09-08/HK-F.)