Aktia stänger tre kontor i Österbotten


Linn Övergaard - 25.9.2017 14:15, uppdaterad 25.9.2017 15:22

Verksamheten vid Aktias kontor i Solf, Oravais och Nykarleby avslutas under det här året. Samtidigt förvandlas bankkontoren i Vasa och Jakobstad till såkallade kompetenscenter. Det är resultatet av Aktias samarbetsförhandlingar.


Efter avslutade samarbetsförhandlingar uppger Aktia i ett pressmeddelande att 32 såkallade kundbetjäningsenheter fortsätter men tio av dem kommer att fungera som kompetenscenter.

Kontoren i Vasa och Jakobstad förvandlas till kompetenscenter. De regionala kompetenscentren är avsedda att fokusera på avancerad kundrådgivning och proaktivt säljarbete och är ämnade att stöda de övriga kontoren i regionen.


Tio kontor slås samman

Inom kontorsnät kommer sammanlagt tio kontor att sammanslås med närliggande kontor. Även här drabbas kontoren i Österbotten, kontoren i Solf, Oravais och Nykarleby kommer att slås samman med närliggande kontor. Förändringarna i kontorsnätet genomförs stegvis och verksamheten på kontoren upphörs under det här året.

- Vi bevarar ett omfattande geografiskt kontorsnät och kompletterar vår kundbetjäning genom att ytterligare öka vår tillgänglighet och vårt tjänsteerbjudande bland annat i de digitala kanalerna. När det gäller banktjänster efterfrågar kunderna allt mer individuell betjäning medan behovet av traditionella banktjänster minskar. Detta behov vill vi svara på med dessa förändringar. I och med förnyelsen kommer vi att förstärka vår specialistorganisation för att i allt större utsträckning kunna ge våra kunder mera krävande och individuellt inriktade tjänste- och produkterbjudanden, säger Aktia Banks vd Martin Backman.

Cirka 160 nya befattningar kommer att öppnas i banken och cirka 260 nuvarande befattningar att upphöra.

- Vi räknar med att kompetens för största delen av de nya befattningarna kommer att hittas bland Aktias nuvarande medarbetare, säger Backman.

Aktia inledde samarbetsförhandlingar den fjärde september. Förhandlingarna avslutades på fredag förra veckan.


Linn Övergaard, Österbottens Tidning, webbupplagan den 25 september 2017.
I.o.m. detta kommer sista banken vid Bankgatan att försvinna och den enda banken i stan är Andelsbanken.


Läs mer:
100 år Sparbank i Nykarleby av Inger Luoma.
Fler artiklar ur ÖT.
(Inf. 2017-09-26, rev. 2017-10-22 .)