Oy Norcar Automation Ab

Postbanken
Ab Bröderna Sjöholm

Sorvist
Frillmossavägen
Ytterjeppo
Soklot

 
BSB
 
 

Innehåll

Några milstolpar
Den övergivna anläggningen
Artiklar
Detaljplan för solcellspark
Anläggningen sommaren 2023Några milstolpar

 • 1935 började fadern Birger (1912–1963) med minkfarm i Socklot.
 • 1957 bildade sönerna Lars (1934–2006), Bo (f. 1935), och Ulf (1939–2022) bolaget Bröderna Sjöholm med en minkfarm i Soklot.
 • 1963 då Birger dog, fortsatte hans farmverksamhet med alla arvingarna som ägare, först som sterbhus, sedan som kommanditbolag och 1975 som Ab Birger Sjöholm, med alla syskon och modern som aktionärer.
 • 1964 tvingades man sluta sälja foder till andra farmare.
 • 196? etablerade man sig i Ytterjeppo.
 • 1966 etablerade man sig på Frillmossen.
 • Vid 1960-talets slut byggdes en ny farm i Soklot på mark som tillhört Uriel Haralds hemman, därav namnet Uriellas.
 • 1972 byggdes socialbyggnaden, pälsningsutrymmen och fryseri.
 • 1973 stod foderköket färdigt. I normalfall det året sysselsattes ett 70-tal personer och under arbetstoppar betydligt över 100 personer och man hade 25.000 avelsminkar och 1.400 avelsrävar i tre anläggningar:
  - en farm och foderkök i Nykarleby, Lars Sjöholm.
  - en farm och ett fryseri-foderkök i Soklot, Bo Sjöholm.
  - en farm i Ytterjeppo av Ulf Sjöholm.
 • 1975 stod man för ca 5 % av världsproduktionen av blåräv.
 • Vid 1970-talets mitt avslutades verksamhet vid hemfarmen.
 • 1980 besökte Kung Olav och president Kekkonen Frillmossen.
 • 1981 bytte man tomt med staden.
 • 1984 stod affärs- och kontorshuset klart.
 • 1989 i början av juli köptes bolaget plus en del andra av Postbanken.
 • 1993 köptes anläggningen av Norcar-BSB.
 • 2023 pågick detaljplanearbete för området och de sista skugghusen revs.F.d. Bröderna Sjöholms förfallna farmområde på google i januari 2021. Frillmossavägen i nedre vänstra hörnet. Foderköket och fryseriet i det mittersta kvarterets vänsterkant och socialbyggnaden ovanför det. I nedre vänstra hörnet f.d. Erik ”Bomba” Ahlströms grishus som var inrymt i en gammal ria. Bilden för tankarna till Slumrande toner. Förstoring.

 
   
   
   
   

Artiklar

 
Högerställd rubrik avser extern sida.  
   
Tre unga bröder minkfarmare i utvecklingsdugligt företag 1957
Stor minkutställming i Vasa, 12 pris till Bröderna Sjöholm
Bröderna Sjöholm i Socklot vann hel rad minkpris 1960
Bröderna Sjöholm utvidgar, Ny 'minkby' nära Nykarleby 1966
Minknäringen dominerar 1968
Sjöholms minkfarm i Nykarleby bygger eget foderkök, fryseri 1972
Sjöholms foderkök har nått takhöjd 1973
Platsannons 1974
Fryseriernas rening ansluts i vinter

Justerat avtal i Nkby för foderköksavlopp

1979
Äntligen ett gott år med gott om arbetskraft 1981
Exportmöjlighet till Sovjet för BSB-Mekan? 1982
Bröderna Sjöholm Ab till salu 1989
Bröderna Sjöholm till Postbanken
Postbankens köp var lagligt
Anställda tar över i Bröderna Sjöholm 1991

*     *     *
November 1957

Tre unga bröder minkfarmare i utvecklingsdugligt företag

TRE UNGA BRÖDER är ägare till ett av de färskaste företagen i Socklot, Bröderna Sjöholms minkfarm. Det är ingen liten farm de tre bräderna sköter — där finns över 4.000 minkar och ett modernt fryseri. — men så har de också haft stöd av pappa Birger med att ställa upp farmen. Och han är ju känd som storfarmare när det gäller minkar.


De tre brödernas farm ligger några kilometer från Birger Sjöholms gård där över 2.000 minkar föds upp.

— Det blev dags att utvidga berättar Lars Sjöholm — och med de tendenser som minkmarknaden visar så måste man ta till stort om man vill utvidga. Det lönar sig inte längre att ha små farmer. Man måste kunna köra många olika minktyper jämsides, för att vara säker på att varje år få ut något av sin farm. Fjolåret var ett dåligt år, ett av de sämsta vi har varit med om, och det stjälpte många av småfarmarna.Här är Birgers och Bröderna Sjöholms minkfarm i Socklot, Bo, Lars och Ulf. Bakom dem det nya fryseriet.


Byggt för utveckling

Bröderna Sjöholm har tagit fasta på utvecklingen, och har redan från början byggt med tanke på att åtminstone fördubbla antalet djur. 33 längor med burar är byggda nu, men det finns minst lika stort område kvar inom farmens inhägnader, klart att bebyggas med minkgårdar.

— Det är 120 burar i varje länga, berättar Lars Sjöholm. Antalet burar är således över 5.000. Och ännu mera blir det när det övriga området innanför stängslet har bebyggts.


Flera olika typer

Den typ som Bröderna Sjöholm just nu lägger an på är safirminken. Av dessa finns det i farmen ca 1.500 stycken, eller nästan hälften av alla djur. De övriga typerna är ur den bruna gruppen.

— Vi har samtidigt flera olika typer, för att kunna följa modet bättre. Just nu är safirerna de minkar som går bäst. Men att säga, hur mycket man får för skinnen, det är rena lotteriet.

Minkfarmen sysselsätter mellan 4 och 5 man, så bröderna Sjöholm har ett par man till hjälp. Maten till minkarna tas från Östermyra och Molpe och farmen har ett eget fryseri.


Två år sedan starten

De tre bröderna började anläggningsarbetena för två år sedan, med att bygga minkgårdarna. I våras hade man kommit så långt att man kunde börja med fryseriet, och på försommaren var det dags att bygga en mangård på farmen.

Ända upp till tjugotalet man har varit i arbete under den tid som byggnaderna har uppförts och bara i frysmaskineriet har över tre miljoner mark investerats.

— Det är pappa som har stått bakom finansieringen av farmen, säger Lars. Han har liksom ”köpt” ut pojkarna från hemgårdsfarmen, genom denna nya anläggning. Det är också på hemgården som pojkarna har lärt sig minkfarmandet från grunden, så att de utan farhågor kan ta på sig uppgiften att sköta en egen farm.

Också djuren i pojkarnas farm har kommit från Birger Sjöholms burar.


Fryseri med reserv

Det fryseri man har byggt har dimensionerats för flera uppgifter. Det skall delas ”försörja” den egna farmen som lagerfryseri, del stå till tjänst för småfarmare som vill anlita det och dels — i händelse av dåliga tider — kunna vara livsmedelsfryseri. Bröderna har skaffat sig handelsrätt för den sakens skull.

Fryseriet rymmer 170 ton minkmat och kan frysa två ton om dagen. Någon snabbfrys har man dock inte. Det fryseri Birger Sjöholm har kommer att snabbfrysa, där finns nämligen utrustningen för detta, varpå maten sedan förs över till brödernas lager.

De tre bröderna har således stora möjligheter till både konkurrens och utveckling i sin moderna farm.


Jakobstads Tidning den 12 november 1957.
(Inf. 2021-01-24.)


*     *     *
November 1957

Stor minkutställning i Vasa
12 pris till bröderna Sjöholm

Hela tolv hederspris tog de tre bröderna Sjöholm med sig hem till Socklot från en minkutställning i Vasa i söndags. Utställningen var den största som hittills har arrangerats i Finland, och omfattade inte mindre än 527 bedömda nummer. Sammanlagt delades ett fyrtiotal hederspris ut.


Svenska Österbottens pälsdjursodlares förening hade arrangerat utställningen och den blev synnerligen förnämlig, man kan säga att de utställda minkarna var av elitklass. Som domare fungerade magister Y. Helve och agronomerna M. Ranne och Å. Qvist.

Bröderna Sjöholm i Socklot utmärkte sig på utställningen genom att ta hem 12 hederspris. Bland dessa märks hederspris för bästa standardminkhane, tre pris i den pastellbruna gruppen och fem pris i den blågrå gruppen.

Hederspris för bästa vitminkhane fick V. E. Sandvik som också kunde notera flera andra hederspris.

Bland övriga hederspristagare märks Elmer Sandvik, Monå, Elmer Sandkvist, Monäs samt Rafael Sjöholm Socklot.

Sammanlagt delades ett fyrtiotal hederspris ut.

Rakethylsan ner
    inom två veckor.
    Upphör existera.

Rakethylsan till den första ryska satelliten kommer under de första tio dagarna i december att komma ner i jordens atmosfär och upphör att existera när den når atmosfärens tätare lager, meddelade Tass på måndagen i Moskva.

Sputnik på wikipedia.


Jakobstads Tidning den 26 november 1957.
(Inf. 2021-01-24.)


*     *     *
December 1960

NYKARLEBY lk
Bröderna Sjöholm
     i Socklot vann
          hel rad minkpris

Bröderna Sjöholm i Socklot tog hem storslam vid den stora minkutställningen i Vasa på torsdagen. Bröderna fick inte bara en rad första pris utan också andra och tredje.


Prislistan fick följande utseende:

Standard bröd. Sjöholm Socklot, vita minkar Rannen turkistarha Björneborg, brun pastell klass 1 och 5, Ragnar Lindberg St Karin, klasserna 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 och 19 bröd. Sjöholm, klass 11 B Elmer Sundqvist Monäs.

Gråa gruppen 3 Bertil Sten, platina topas grå grupperna 7, 9, 11 och 13 bröd. Sjöholm, blåa grupper 1, 3, 7 och 11 bröd Sjöholm, grupp 9 Valoniemi minkgård, grupp 13 Käännän minkkitarha.

Generalmönstring av denna art arrangeras varje år, i fjol var Björneborg värd för detta toppmöte på minknivå, i år är det alltså Vasa, Finlands pälsdjursuppfödares förbund är arrangör, vilket betyder att man kan stöta på verklig fackkännedom i trängseln.

De ca 500 djur som var utplacerade på långa bord kommer att bedömas av en prisdomarjury bestående av Å. Qvist, O. Saari och J. Moisander. Mag. Y. Helve ledde utställningsarrangemangen. Vid festmiddagen som anordnades på Centralhotellet märktes bland andra jordbruksminister Anttila som även utdelade ett pris åt utställningens bästa mink — priset tillföll bröderna Sjöholm. Vidare ordf. i danska pälsdjursavelsföreningen Valdemar Olsen, styrelsemedlemmen i Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund Tore Einar samt dir. Einar Ullman.


Jakobstads Tidning den 31 december 1960. För den som inte är insatt i pälsdjursnäringen är detta rena grekiskan.
(Inf. 2021-01-24.)


*     *     *
Augusti 1966

Bröderna Sjöholm utvidgar,
Ny 'minkby' nära Nykarleby

BRÖDERNA SJÖHOLM, de största farmarna i minkbyn Socklot, bygger ut. Först tillkom farmen i hembyn och sedan överflyttades djur till Ytterjeppo, som sedan dess växt till och numera har samma storlek som farmen i Socklot. Nästa etapp är Nykarleby där man i våras satte igång med resning av hus, och som efter fyra år beräknas ha vuxit till syskonföretagens storlek.


I och med det separerar också brödratrion och blir platschefer för respektive minkgårdar. En praktisk åtgärd bestämd av en massa olika faktorer, där bl.a. tillgången till arbetskraft spelar en rätt så ansenlig roll. Socklot är redan med på det området, och att importera arbetskraft från andra byar och kanske kommuner är att ta en onödig omväg tycker bröderna. Utfodringen av 45 000 minkar — i detta skede, plus eget foderkök som skall betjäna samtliga av företagets farmer, samt  kontinuerlig tillväxt och utbyggnad fordrar en stor manskapsstyrka.

Även om extraknäckande skolpojkar hjälper upp situationen sommartid, återstår massor av kvalificerat arbete där det inte går att nonchalera krav på kunnighet. Och Sjöholms minkfarm är inte den enda i byn som har anställda för samma ändamål. Givetvis har det både för- och nackdelar att splittra farmen på det här viset, menar Lasse Sjöholm, men det är ett sätt att lösa problemen.

Tillsvidare har man hunnit med fem hus på Frillmossen utanför Nykarleby. Husen blir 61 meter långa och härbärgerar sammanlagt omkring 2 000 djur, men fullt utbyggd kommer farmen i Nykarleby att inräkna 20 000 djur. Förutom Sjöholms farm kommer ytterligare andra minkägare att slå sig ner på Frillmossen som farmare. Området är nämligen avdelat för detta ändamål.

Lönsamhet är givetvis den viktigaste faktorn och det hänger numera intimt ihop med kvalitet på avelsdjur och skinn. Avelsdjur för export är en kurant affär och i dagarna avgår ett parti på hundra djur från Sjöholms minkgård till England vilket talar för att bröderna har ypperlig kvalitet på minkarna. Endast det bästa är gott nog när det gäller export till utlandet.

Kalle Kortesniemi från Nykarleby och Sven-Erik Westerholm från Kimo presenterar nyheter i mink från bröderna Sjöholms Nykarlebyfilial.


O-lund, Jakobstads Tidning den 24 augusti 1966.
(Inf. 2021-01-24.)


*     *     *
Juni 1972

Sjöholms minkfarm i Nykarleby
bygger eget foderkök, fryseri

EN NY SOCIALBYGGNAD är snart klar att tas i bruk vid Bröderna Sjöholms minkfarm på Frillmossen i Nykarleby. Man planerar också att uppföra ett fryseri och foderkök i anslutning till farmen där med en kapacitet på 1,5 miljoner kg i fryslagret. Det arbetet hoppas man kunna inleda i juli—augusti medan sociala utrymmena står klara 1 juli.


Socialbyggnaden omfattar ca 120 kvm, alltså som en större egnahemsgård. Huset liknar också till det yttre en enplansvilla med tegelrevetering i gult på utsidan — inbäddat i en skogsbacke alldeles vid porten till farmen.

Byggnaden inrymmer matsal och kök för de anställda, som sedan huset är klart får köpa mat till självkostnadspris på arbetsplatsen. Hittills har man antingen haft mat med sig hemifrån eller åkt hem på matpausen, berättar Lars Sjöholm.

Förutom matköket blir det ett litet platskontor samt duschar, tvättrum, WC och omklädningsrum. Byggnaden kostar ca 80.000 mark och byggs på entreprenad av firma Åhman och Ekblom från Jakobstad. Arbetet inleddes i mitten av april och runt midsommar räknar byggarna med att målarna skall få ta över.

Ett tjugotal anställda finns det vid Sjöholms Nykarlebyfarm just nu men de sociala utrymmena är beräknade för omkring 40 personer. Vid högsäsong har man nämligen en del extra arbetskraft.Takläggarna är på plats vid Bröderna Sjöholms nybygge vid Frillmossen. I huset, som mest liknar en egnahemsvilla på utsidan, finns kök, matsal och andra sociala utrymmen.


Mat för
100.000 minkar

Fryseriet och foderköket som planeras kommer också att betjäna bolagets farmer i Socklot och Ytterjeppo. På Frillmossen finns det ännu plats för en liten utvidgning av farmen och sammantaget skall foderköket klara maten för 100.000 minkar. Rävmaten kommer sedan den nya anläggningen är klar att göras i det gamla foderköket i Socklot.

I byggnaden som blir 20x45 m stor finns också pälsningsutrymmen i källarvåningen och detta samt fryseriet och lagret skall vara klart att tas i bruk ännu i år med foderköket blir färdigt till våren.

Anläggningen är, säger Lars Sjöholm av ungefär av samma storleksklass som Nyko Frys. Nybyggnadsplanerna har redan varit på tal under ett par års tid. Nedgången i minknäringen gjorde emellertid att byggandet uppsköts, men nu skall det alltså bli av. Ritningar finns, endast detaljer skall ännu justeras, och så småningom kommer bygget att bjudas ut på entreprenad.

Bröderna Sjöholm har också anhållit om anslutning av anläggningarna till stadens avloppsnät.

Ytterligare byggplaner finns men är ännu inte helt klara. Det gäller en liknande social byggnad vid Ytterjeppofarmen.

Ett besvärligt problem har företaget, liksom så många andra. Det är bostadsbristen som är skriande i Nykarleby  just nu — har förresten varit det under en längre tid. Bröderna Sjöholm hade lämnat in om bostadsstyrelselån för ett radhusbygge, men det blev — liksom för de andra byggprojekten i Nykarleby — kalla handen i bostadsstyrelsen. Några planer på att bygga bostäder i egen regi har företaget inte.


Jakobstads Tidning den 9 juni 1972.
(Inf. 2021-01-24.)


*     *     *
Februari 1973

Sjöholms foderkök
har nått takhöjd

FETT FRYSLAGER för 1,6 miljoner kg, pälsningsutrymmen på 500 m² och ett ultramodernt foderkök på 550 m² inryms i Bröderna Sjöholms nybygge, som man på fredagen firade taklagsfest på. Foderköket skall betjäna företagets tre minkfarmer, som förbrukar 30 ton mat per dag. Det gamla foderköket i Socklot skall framställa enbart rävmat.


Det är en präktig nybyggnad som Bröderna Sjöholm låtit uppföra vid farmen på Frillmossen. Byggnadsvolymen är 8.400 m³ och ytan 900 m². En vaktmästarbostad på två rum och kök finns också i ena ändan av byggnaden.

Foderköket i två våningar är alltså ultramodernt med ett fallande system för maten som gör att inga extra transportmedel behövs inomhus. Det här berättar byggmästare Sigfrid Häggblom som planerat och ritat anläggningen. Det är förresten hans femtioandra fryseri. En annan finess är behållare i golvbrunnarna som samlar upp det fasta avfallet som sedan kan användas som rävmat.Ansvarige byggmästaren Klas Brännkärr och planeraren Sigfrid Häggblom framför nybyggnaden, där flaggan på fredagen vajade för taklagsfesten


Foderköket kommer att få en fast personal på fyra man, berättar Bo Sjöholm. Kostnaderna för anläggningen rör sig runt 1,3 miljoner mark.

Huvudentreprenör är Byggnadsbyrå H. Backlund som haft 20 anställda på bygget. Arbetena påbörjades 24 juli och 1 juni borde foderköket vara igång. Den första sändningen råvara till fryslagret kom redan den 12 mars. [Ska kanske vara 12 februari, för artikeln är publicerad den 23 februari.]


Jakobstads Tidning den 23 februari 1973.
(Inf. 2021-11-07.)


*     *     *
Augusti 1974Österbottniska Posten den 22 augusti 1974.
Från issuu.
(Inf. 2021-01-24.)


*     *     *
Oktober 1981

Äntligen ett år med
gott om arbetskraft

DEN stora bristen på tillfällig arbetskraft under pälsningssäsongen i Nykarleby verkar detta år inte bli så svår som tidigare. Vid de tre stora inom branschen; Bröderna Sjöholm, Farm-Frys och Nykarleby Pälsningscentral, uppger man att tillgången på arbetskraft är bättre än under senaste år. Det är främst Jakobstad som får skjuta den tillfälliga arbetskraften under de tre kommande intensiva pälsningsmånaderna.

— SPECIELLT glädjande är att arbetskraftsbyråns service har fungerat i år. Vi har fått många bra arbetare den vägen i år, vilket inte hänt under tidigare år, berättar personalchef Bengt Jansson vid Bröderna Sjöholms i Nykarleby.Ingvar Söderbacka är ny inom pälsningsbranschen och håller här på med att flå en av sina första rävar.


Största delen av den tillfälliga arbetskraften är kvinnlig. I många fall är det fråga om jordbrukarhustrur som skaffar extrainkomster till hushållet inför julen.

Vid Bröderna Sjöholm är ungefär hälften av de som sysslar med pälsningsarbetet tillfälligt anställda. Med det närstående bolaget Birger Sjöholm Ab medräknat uppgår den totala arbetsstyrkan till cirka 80 personer under pälsningsperioden. Under de tre närmaste månaderna kommer man att behandla 100.000 mink- och 35.000 rävskinn inom koncernen. Pälsningen är förlagd till tre platser: Vid de två farmerna i Socklot och vid huvudfarmen vid Frillmossen. Dessutom flås minkskinnen vid farmen i Ytterjeppo.

Lönesättningen bland pälsarbetarna varierar kraftigt. Vanligt är att kvinnor i pälsningsarbetet har en mycket lägre lön. Det hör ihop med att kvinnorna vanligen utför de lättare arbetsskedena. I vissa moment har man ackordlöner, vilket kan ge väldigt goda timlöner för skickliga arbetare.

— Att kvinnor har en lägre lön beror naturligtvis på att de utför arbetsmoment som anses lättare. Utför de samma arbeten som männen, vilket nog händer, har de naturligtvis samma lön, berättar arbetsledare Putte Segervall.Pälsninsgarbetet utgör en välkommen extraförtjänst för Margit Björklund och Alma Smeds. Fru Smeds har varit med vid pälsningen vid Bröderna Sjöholm i 15 års tid.


På måndagen hade man så smått inlett arbetena vid farmen i Nykarleby. Inom några dagar kommer de första skinnen att ha genomgått hela pälsninsgprocessen. Flåningen ska vara klar till julen. En del av skinnen fryses ner för att skrapas senare i vinter. Minken fryses till en del helt ner.


Arbetskraft finns

Överlag verkar det som om det inte längre skulle vara så svårt att få tag i den för pälsnäringen så livsviktiga tillfälliga arbetskraften. Vid Nykarleby Pälsningscentral uppger direktör Häggblom att man i år fått all den arbetskraft man behöver och vid Farm-Frys uppger direktör Matts Riska att det funnits överutbud i år.

— Åtminstone på papperet verkar det bra. Men senare får vi ju se om alla som anmält sig verkligen kommer, konstaterar direktör Häggblom.

Enligt direktör Häggblom hade man litet för mycket folk på måndagen, som var säsongens första egentliga pälsningsdag.

— Det dröjer 1,5—2 veckor innan vi kommer igång riktigt. Dagens våta väder har också gjort att en del farmare inte startat pälsningen som planerat, konstaterar direktör Häggblom.

För detta har pälsningscentralen kalkylerat med att ta hand om 50.000 rävar och 30.000 minkar. För närvarande uppgår arbetsstyrkan till ett 30-tal personer, av vilka ungefär hälften är tillfälligt anställda. Under den verkliga toppen kommer de anställda att uppgå till ett 70-tal.

Vid Farm-Frys konstaterar direktör Matts Riska att man i år inte kunnat ta emot alla som velat ha tillfälliga jobb. En orsak kan enligt Riska vara att jordbruket inte slagit så väl in att jordbrukarna därför är intresserade av biförtjänster. Farm-Frys får den huvudsakliga arbetskraften till Nykarleby från Purmo och Jakobstad. Totalt anställer man i Nykarleby ca 45 pälsningsarbetare under säsongen. Därtill kommer personalen i Kauhava och Kortesjärvi.

Monäs Frys i Munsala betjänar medlemsfarmerna med vissa arbetsmoment av pälsningen. Det är fråga om en serviceform för medlemsfarmernas räkning.

— En farmare som anställer en tillfällig hjälp för ett par veckor måste betala mera än om man anställer för flera månader i sträck. Genom att centralisera vissa moment till fryseriet kan vi således få ner arbetskostnaderna, berättar disponent Leo Carlsson


Karl-Gustav Olin, Jakobstads Tidning den 27 oktober 1981.
(Inf. 2021-01-24.)


*     *     *
Juli 1989

Bröderna Sjöholm Ab till salu

”För att säkerställa fortsatt verksamhet underhandlas om försäljning av bolagen.”

Detta meddelande hängdes på fredagen upp av Sjöholmbolagen på de olika arbetsplatsernas anslagstavlor. Någon närmare information har inte getts från bolagets sida.

Bröderna Sjöholm Ab har ett flertal olika pälsfarmer i Nykarleby. I Ytterjeppo, Sorvist, Socklot och Nykarleby finns farmer. Dessutom har bolaget ett eget foderkök i Nykarleby som förser farmerna med foder.

Bolaget är en av de större arbetsgivarna i Nykarleby. Tommy Sjöholm uppger att de anställda utgör ungefär 80 personer. Han vill dock inte desto mera kommentera försäljningen men han bekräftar att en försäljning är nödvändig för att verksamheten skall kunna fortsätta.

Försäljningen borde dessutom bli av inom en nära framtid eller senast inom detta år tillägger Tommy Sjöholm.Bröderna Sjöholm Ab, med huvudkontor vid Esplanaden i Nykarleby måste säljas om verksamheten inom pälsdjursnäringen skall fortsätta.


Han tror också att bolaget går att sälja trots den kris som hela pälsnäringen befinner sig i. Hur stora skulder bolaget har vill han inte uppge men säger att bolaget är ”normalt” skuldsatt.

En annan bedömare menar att affären startar vid minus 20 miljoner mark. D.v.s. bolagets skulder rörde sig omkring 20 miljoner mark och säljarna borde ha 20 miljoner mark att betala eventuella köpare med.

Men i den kris som näringen befinner sig i är det osäkert om någon ens i ett sådant läger är beredd att riskera kapital i en näring som inte ser ut att ha någon framtid, enligt samma bedömare.

Sjöholmbolagen är kunder i Postbanken. JT nådde dock ingen representant för Postbanken som kunde kommentera uppgifterna på lördagen.

Bröderna Sjöholm Ab innehar även en liten aktiepost i Farm-Frys, men denna har endast en marginell betydelse enligt Tommy Sjöholm. Däremot innehar privatpersonerna Sjöholm drygt hälften av Farm-Frys-aktierna.

De anställda har heller inte fått någon information utöver den lapp som hängde på anslagstavlan. Några av de anställda som JT talat med har dock svårt att tro att så stora anläggningar med så mycket pengar i blöt snabbt låter sig avvecklas.Erkki Anhila arbetar vid Sjöholms foderkök i Nykarleby och Jens Lindholm vid farmen. De har inte fått någon annan information än de rader som står på anslagstavlan. Anhila arbetade tidigare 15 år vid Vexala Frys men när detta gick i konkurs fick han anställning vid Sjöholms foderkök, som nu är till salu.


Djuren skall ha mat och de kommer att utfodras åtminstone fram till pälsningen tror de anställda, vilket innebär att de får fortsätta jobbet åtminstone ett halvt år framåt. Efter pälsningen är dock framtiden oviss inte bara för Sjöholmbolagen och deras anställda utan även för alla andra inom pälsnäringen.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 2 juli 1989.
(Inf. 2021-01-24.)


*     *     *

Bröderna Sjöholm
till Postbanken

På måndagen [den 3 juli] köpte eller övertog Postbanken samtliga aktier i Bröderna Sjöholm Ab och Birger Sjöholm. Bolagen driver världens största pälsfarm med ungefär 80 anställda.


I affären ingår de fem olika pälsfarmerna i Nykarleby, foderköket, hela fastigheten vid Esplanaden där huvudkontoret är inrymt, en fastighet i Lapplandsfjällen och alla de aktieportföljer, uppskattade till ett värde av ungefär en miljon mark, som bolagen innehar i olika företag.

Styrelseordförande i det nya Postbanksägda bolaget blir Allan Blom. Yngve Bengs, även han från Postbanken ingår i styrelsen. Matts Riska utsågs också på måndagen till verkställande direktör för bolaget.

Riska fungerade fram till måndagen som Vd för Farm-Frys. Men hans tid på Farm-Frys är nu ett minne blott. Detta innebär att framtiden för Farm-Frys ter sig allt ovissare. I går kväll hölls styrelsemöte på Farm-Frys för att bl.a. utse en ny Vd.

Vice vd:n Bengt Göran Herrgård lämnade på fredagen Farm-Frys för att öppna ett eget företag.

Farm-Frys öde bekymrar knappast Allan Blom eftersom det är de andra bankerna, främst Föreningsbanken men också Sparbanken som ligger bakom Farm-Frys.

Allan Blom heter den nya styrelseordföranden i postbanksägda Bröderna Sjöholm Ab och till verkställande direktör har Matts Riska t.v. utsetts. Riska lämnade på måndagen Farm-Frys, vars framtid ter sig allt ovissare.

Postbankens köp eller övertagande av Sjöholmbolagen är samtidigt ett intrikat spel banker emellan.

En bank kan dock inte äga mer än 10 procent av aktierna i ett bolag längre än ett år och Postbankens s.k. köp skall ses som en tillfällig lösning. Vid en försäljning har Bröderna Sjöholm Ab förköpsrätt på aktierna.

Det är första gången i finländsk historia som en bank går in i en pälsfarm. Emligt Allan Blom är det dock inte fråga om att ta över ett konkursbo, trots att Sjöholmbolagen på fredagen meddelade de anställda att enda förutsättningen för en fortsatt verksamhet är att bolagen säljs.

Skulderna uppgår enligt Blom till 35 miljoner mark. Huset som står vid Esplanaden värderar Blom till 20 miljoner och de 220.000 pälsdjuren är värda 22 miljoner om man per skinn skulle få 100 mark per styck.

Enligt detta resonemang överstiger tillgångarna betydligt skulderna på 35 miljoner. Andra igen anser att det ligger mycket luft i dessa summor och att ett köp eller övertagande av Sjöholmbolagen var det enda alternativet till en konkurs.

Tillgångarna uppskattas av andra till ungefär 10 miljoner mark medan skulderna skulle närma sig 40 miljoner mark.

Och de som i dag är villiga att betala 100 mark per djur lär man få söka med ljus och lykta. Därför slaktar också många farmar idag mink- och rävvalparna.

Priset på affären vill dock ingen av parterna uppge. Någon möjlighet att fortsätta verksamheten såg dock inte Bröderna Sjöholm.

Enligt Blom kan Sjöholmarna pälsdjur men ekonomin och de övriga arrangemangen som krävs för att göra goda affärer klarar de inte och den kunskapen och resurserna skall nu Postbanken stå för.

Ulf Sjöholm fortsätter som farmchef för Ytterjeppofarmen, Lars Sjöholm blir chef för farmerna på Frillmossen i Nykarleby och Bo Sjöholm basar över Socklotfarmerna.

En ny chef för foderköket skall också utses. Foderköket skall också börja producera foder för andra farmer än bolagets egna. Dessutom skall bolaget börja handla med och förmedla råvaror för andra foderkök.

De drygt 80 anställda fortsätter nu som postanställda och Blom lovade under sin informationsrunda till de olika farmerna på måndagen att inga permitteringar kommer att göras.

Men om skinnpriserna vid årets slut är 10 mark per skinn så är framtiden oviss inte bara för de anställda inom Sjöholmbolagen utan även för alla andra inom branschen tillade Blom.

En av förutsättningarna för att Postbanken kunde gå in i Sjöholmbolagen är, enligt Blom, att Postbankens andel i pälsbranschen endast utgör 5 procent jämfört med Andelsbankens 40 procent, Sparbankens 30 procent och Föreningsbankens 20 procentiga andel.

Men den femprocentiga andelen har Postbanken skaffat sig under senaste året och därmed lidit stora kreditförluster.

Att gå in i Sjöholmbolagen ser en del bedömare som ett sätt för Postbanken och Allan Blom att vinna lite tid i hopp om att kreditförlusterna skulle fördelas på lite längre tid.

Mycket kommer att hända inom det närmaste året när det gäller pälsdjursnäringen. För att halvt år sedan fanns det 6.000 farmer och i dag är antalet nere i 4.000. Och enligt Blom är dagens farmer 3.000 för många.

Blom tippar att det i framtiden kommer att finnas tre till fyra farmer av Sjöholms storlek och ett par av dessa kommer att bestå av Keppofarmerna Sjöholmfarmerna.


Britt Sund, Jakobstads Tidning den 4 juli 1989. Detta torde vara några av de mest dramatiska dagarna i stadens företagshistoria, näst efter Nykarleby aktiebanks krasch..


Pälsfarmer. Diagram: Magdalena Lindberg. Ur Pälsdjursuppfödning i Uppslagsverket Finland.

Enligt diagrammet fanns det 2004 ca 1 700 farmer.


(Inf. 2021-01-24.)


*     *     *
Juli 1989

Postbankens
köp var
lagligt

SEINÄJOKI (FNB)

Postbankens köp av Bröderna Sjöholms och Birger Sjöholms pälsfarmskoncern i Nykarleby var lagligt. Bankinspektionen konstaterar att Postbanken gjorde ett helt lagligt köp då den förvärvade pälsfarmskoncernen med dess 230 000 pälsdjur.

Avdelningschef Lars Wahlman vid Bankinspektionen säger att Postbankens den 5 juli meddelade att aktierna i pälsfarmsföretaget temporärt övergått i bankens ägo. Köpet offentliggjordes två dagar tidigare.

Enligt lagen om affärsbanker måste Postbanken sälja aktierna senast inom fem år.

Vid Bankinspektionen förmodar man att pälsfarmsföretaget kommer att övergå i annan ägo efter den pågående produktionssäsongen och auktionerna i vinter.


Jakobstads Tidning den 11 juli 1989.
(Inf. 2021-01-24.)


*     *     *
Maj 1991

Anställda tar över
i Bröderna Sjöholm

Fem anställda, bland dem vd Matts Riska, har köpt Bröderna Sjöholms djur och två farmområden. För ändamålet är ett nytt aktiebolag, Nykarleby Mink, under bildning.


I affären ingår 5.000 avsminkar samt Birger Sjöholms fd farm i Socklot samt farmen i Sorvist. Kvar av Bröderna Sjöholm finns efter affären ett foderkök samt tre farmer i Ytterjeppo, Frillmossen och Sandvägen i Socklot.

- Det brådskar inte med avyttringen av dessa, säger Riska som också i fortsättningen kommer att sköta vd:ns uppgifter för Bröderna Sjöholm. De sätts i malpåse tills tiderna blir bättre.

Den första juni tar det nya företaget över verksamheten. En tredjedel av personalen vid Bröderna Sjöholm går i slutet av maj. Den övriga personalen har erbjudits hälften av uppsägningstidens lön ifall de går redan i detta skede.

- Jag vet inte ännu hur personalen uppfattar erbjudandet, säger Riska. Men ifall de väljer att arbeta vidare sysselsätts de med att sanera de tre farmerna som står utanför affären.

Senast i slutet av oktober har samtliga anställda vid Bröderna Sjöholm gått. Enligt Riska flyttas ingen av de anställda till det nya företaget, förutom de fem ägarna.

De fem som står bakom Nykarleby Mink är förutom Riska Frej Lindgren, Greger Nyman, Krister Nyman och Jan Svartsjö. Hur de till storlek varierande andelarna i bolaget är fördelade vill Riska inte uppge.

- Vi har samtliga säkerheter i blöt i det nya företaget, säger Riska. Vi menar allvar.

Det nya bolaget finansieras också av Postbanken. Några konkurrenter om köpet hade kvintetten inte. Hur mycket man gett för rasket uppger Riska inte.

Sorvistfarmen är Bröderna Sjöholms nyaste. Saneringen av farmen i Socklot är nu inne i sitt slutskede. Arbetet med saneringen av farmen har fortsatt trots beslutet att lägga ner Bröderna Sjöholm. Avsikten var att flytta de plasmacytosfria minkarna dit tills de blir sålda.

Enligt Riska har Bröderna Sjöholm lyckats pressa saneringskostnaderna på farmen genom att använda sig av eget folk och eget material. Det arbetet blev inte dyrt, säger han.

Det mesta av materialet som använts i Socklot är begagnat. Farmen har inte åtgärdats på tio år och den har stått tom de två senaste åren


Johan Sandberg, Jakobstads Tidning den 24 maj 1991.
(Inf. 2021-12-01.)


*     *     *
Juli 2023

Detaljplan för solcellspark

Nu är det sen länge färdigfarmat vid Sjöholms och anläggningenen har förfallit. Sommaren 2023 revs det som var kvar av farmen och området ska iordningställas för en solcellspark. Planer finns också på att göra en vid f.d. Farm Frys. Det området kunde dock passa bättre för bostäder.

stadens webbplats kunde man i november 2023 läsa:

Pågående planärenden

Detaljplan för västra delen av Frillmossen

Detaljplan uppgörs för att utöka stadens industriområde österut samt möjliggöra produktion av solenergi på en del av området som planläggs. Planområdet är beläget ca 1 km nordost om Nykarleby centrum och består i dagsläget av ett farmområde där farmverksamheten delvis avslutats.

Projektet har beviljats understöd av miljöministeriet för främjande av investeringsprojekt för grön omställning.

Pdb har varit till påseende sommaren 2023.

Handlingar / Asiakirjat Frillmossen (2)

PDB Frillmossen detaljplan 01062023Sjöholms foderkök och servicebyggnad rödmarkerade. Kartan ur detaljplanen. Det är ett stort område, 35 hektar, som omfattas av detaljplanen som begränsas i:

 • Söder av Kovjokivägen.
 • Väster delvis av Frillmossavägen.
 • Norr av Prylgränd.
 • Öster delvis av Gräftbackavägen.


Riktgivande tidtabell ur detaljplanen.

Anläggningen sommaren 2023

Rivning av den nedlagda farmen inför den nya verksamheten var i full gång.Situationsplan med Frillmossavägen i nedre vänstra hörnet. Utifall att något rivs i samband med den nya användningen, kan man här se hur det ursprungligen var:
 1. Foderkök och fryseri.
 2. Socialbyggnad”.
 3. Silor.
 4. Förråd.
1. Foderköket från Frillmossavägen, väster. Delen närmast
tillbyggd. Vaktmästarlägenheten fanns vid den gula gaveln.
Förstoring.2. Infarten från Frillmossavägen. Silor till vänster,
”socialbyggnaden” i mitten och foderköket till höger.
Förstoring.3. Foderköket från väster.
Förstoring.

(Inf. 2023-11-05, rev. 2023-11-07.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur JT.
Bengt Jansson bidrog med fakta.


Läs mer:
Bröderna Sjöholm av Erik Birck.
Birger vid sin bil.
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT.

Alla sidor där Bröderna Sjöholm nämns.
(Inf. 2021-01-24, rev. 2024-03-05 .)