Blomström Transport Öb:s anläggning på Fabriksgatan 12, sommaren 2016, montage





Läs mer:
Fakta om företaget.
(Inf. 2020-12-16, rev. 2020-12-16 .)