UNDER ARBETE
Ab Helsing Transport Oy

Fabriksgatan 18Några milstolpar

  • 1979 grundades transportföretaget av ?.
  • 2004 byggdes hallen.Norra gaveln och östfasaden i juli 2004. Heikius Hus byggde hallen. Förstoring.Södra gaveln på Helsing Transports hall sommaren 2016. Förstoring.Helsing Transports område sommaren 2016. Montage. Förstoring.Läs mer:
Företagen på Kampen.
(Inf. 2021-01-01, rev. 2021-01-10 .)