Nykarleby Monteringstjänst Ab

Fabriksgatan 22
Frillmossavägen 2

   Några milstolpar

  • 2009 grundades företaget som hyrde i f.d. Pälsningscentralen och utförde monteringsarbeten för Prevex. Föremålet för bolagets verksamhet var att erbjuda underleverantörs-loch logistiktjänster, transporter, budservice, samt lagerverksamhet. Bolaget kunde också äga och besitta samt idka uthyrning av fastigheter.
  • 2012 totalförstördes hallen i en brand.
  • 2012? flyttade man till Fabriksgatan 22.
  • 2017 köptes företaget av Prevex.Nykarleby Monteringstjänsts hall sommaren 2016. I bakgrunden till vänster Nykarlebud och därefter Scandi Net. Förstoring.Läs mer:
Företagen på Kampen.
(Inf. 2021-01-01, rev. 2021-01-02 .)