Farväl till Österbottniska Posten
  
     Tack för vad du varit för oss, vår kära orts-tidning! Du har följt oss genom livet. Våra första bokstäver lärde vi oss av dig. När vi vistats borta, har du kommit till oss med hälsningar från hembygden. Vi har med intresse läst varje rad. För många av oss har du varit enda tidningen med nyheter.

     I början av detta år samlade vi  ihop våra sista slantar och prenumererade på dig för ett år framåt, men redan i mitten av april gick du plötsligt ifrån oss. Ditt sista nummer sparar vi som ett dyrbart minne av dig. Det nummer, som grannstadens tidning sänt till oss, har endast ökat vår sorg och saknad efter dig.

P e n s i o n ä r     Jakobstads Tidning, 1968.
Ur Holger haglunds samlingar.


Läs mer:
Österbottniska Posten av Erik Birck.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2007-04-22, rev. 2007-04-22/HK.)