Yrkestjuvar tömde Nkby-bank
svetsade sig in i kassavalven

DRYGT 30.000 mk lyckades de tjuvar lägga beslag på som natten till lördagen [den 8 september1973] bröt sig in i Nordiska föreningsbanken i Nykarleby. Det är uppenbart att inbrottet är ett verk av yrkestjuvar. Med hjälp av ett svetsaggregat tog tjuvarna sig in i bankens bägge valv.


INBROTTET upptäcktes kl. 7.40 varvid polisen larmades. På polisens försorg sattes upp vägspärrar, men något resultat gav dessa inte. Man var på jakt efter en svart Volvo, som nykarlebybor vid 4-tiden sett framför bankens huvudingång.

När bankdir. Ulric Nyman kom till banklokalen — han bor i fastighetens andra ända — fann han pengar kringströdda i valvet, men det behöver inte betyda att tjuvarna direkt gripits av panik. Allt tyder på att operationen vid svetsapparaten tagit ett par timmar i anspråk.

Polismästare Carl Kronqvist, som i första hand larmades, kopplade omedelbart in centralkriminalpolisen eftersom det fanns starka skäl att misstänka att yrkestjuvar varit framme — och dylika opererar med hela landet som ”verksamhetsområde”, varför centralkriminalpolisen har de bästa förutsättningarna att finna tjuvarna —eller tjuven.

Såväl bankdirektören som polisen kunde snabbt konstatera, att tjuvarna brutit upp mellandörren på fastighetens gårdssida, varefter de svetsat ett 50 x 50 cm stort hål i dörren till ena kassavalvets dörr. Därmed har de haft fritt tillträde till båda valven. Ut hade tjuvarna gått genom dörren mot Bankgatan, som gränsar till torget.

I fastigheten bor bankdirektör Ulric Nyman med familj. Fru Anneli Nyman hade vid 2-tiden på natten hört främmande ljud som hon ändå lämnade obeaktade. Inbrottet upptäcktes kl. 7.40 då larmet gick till polisen. Kl. 10—10.30 fanns också centralkriminalpolisen i Vasa på platsen.

[Här kommer nu lite repris:]

Polismästare Carl Kronqvist berättar att i de tömda valven en del pengar låg kringströdda på golvet men i övrigt var valvet sannolikt länsat på alla pengar, hur mycket visste han inte.

En ledtråd ger det att någon iakttagit hur kl. 4 på morgonen en svart Volvo, som stått parkerad framför bankens huvudingång, rivstartade och körde bort. I syfte att finna bilen, lät Kronqvist omedelbart order utgå om fjärrspaning.

Chanserna att tjuvarna skulle fastna i vägspärrarna — bl.a i Gkby och Vasa — bedömdes dock som små, men åtgärden vidtogs ändå för säkerhets skull. Om tjuvarna åkt snabbt hade de från kl. 4 till kl. 8 hunnit närma sig Helsingfors. Också sverigetrafiken sattes under kontroll.

Polisen är övertygad om att det är professionella bankrånare som varit i farten. Tjuvar opererar överallt i landet.Jakobstads Tidning den 9 september 1973.
Margite Enlund tillhandahöll.


Kollade med Lars Pensar om han mindes något om hur det slutade:

Av efterspelet minns jag mest att Johannes och Sylvi Syynimaas son (Seppo?), som var yrkessvetsare, plockades in för långt förhör. Spåren av kassaskåpsöppnandet visade på skicklig yrkesman. Som väl de flesta tänkte här var att hur skulle den saktmodige Seppo kunna syssla med sånt så farligt nära alla bekanta i stan. Vad jag sen kommer ihåg var det några yrkesmän från Sydfinland som småningom fastnade. Men det är för diffust för mig, inga detaljer finns kvar i skallen.
(Inf. 2020-06-18.)


Läs mer
Nykarleby Aktiebank av Erik Birck.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2020-06-14, rev. 2020-06-18 .)