Galleri ViktorNågra milstolpar

   
   

Artiklar

 

En artikel kommer då och då att publiceras.
JT har verkligen varit bra på att bevaka utställningarna.

 
   
Galleri Viktor efter skulptör 1988
Galleri Viktor invigt med Ingmar Knifs konst
Personbilder dominerar på länsfotoutställning
Fantasifulla, unga bilder i Nykarleby på utställning
Utställning i Nykarleby
Kontrast och likhet i textil och grafik
Udda material och format
   
Natur i fantasi och verklighet 1989
Toppgitarrist i Nykarleby
Romantisk afton till kvinnans ära
Konst i Nykarleby som aldrig förr
Järnborst och bladguld blir konst
Barnkonst, Amnesty tillsammans
Amnesty i Nkby ordnar viskväll
Jubileumsutställning öppnades i Nkby
Mina tavlor är inre landskap
Grafik på Galleri Viktor
Jag söker inre tillstånd
Mias människobilder på Galleri Viktor
Att undvika tomrum  
   
Påverkan från andra elever störe än lärarinflytande 1990
Reguel Lindén visar nytt på Viktor
Fotoutställning på Galleri Viktor
Serigrafi, Svanbäck, Sunngren på Viktor
Berit Thors; Vi vill överleva
Natur och miljös utställning
Penttinenverk bjuder til dialog
'Mykollage' av Thors på Galleri Viktor
Wallis design på Viktor
Barnkonst på Viktor
Penttinen på Viktor
Leif Strengells första utställning på Galleri Viktor
Timo Hiltunens på sin nordligatse utställning
Alla stilar möts i Tanninens konst
Kent Gustafsson målar barndomen
   
Susann Beloff visar textilkonst i Nkby 1991
Målar helst med kroppen
Ålänningar i matchande utställning
Djärv ung konst gästar Nykarleby
Barnkonst på Galleri Viktor
Konstskolelärare ställer ut sagobilder och bildminnen
Tyska konstnärer på på Galleri Viktor
Konstskolan och Amnesty ställer ut
   
Mycket mera än bara film i Nykarleby 1996
Känsloladdade människostudier av Grensjö 1997
   
Rådhusgalleriet husvillt till hösten 2002

*     *     *

Galleri Viktor
efter skulptör

Namnfrågor är intressanta i Nykarleby och givetvis gav döpandet av stadens galleri upphov till diskussion i kulturnämnden. Det man fastnade för var Galleri Viktor, efter nykarlebyskulptören Viktor Malmberg 1867-1936.


Malmberg har fallit i glömska i synnerhet för den yngre generationen Nykarlebybor. Han är född i gamla apoteket där en minnesplatta upplyser om det. Hans staty, Flora i Floraparken eller Fåfängan är kanske mera känd. Malmberg var i huvudsak verksam i Helsingfors.

Namnvalet motiveras med att Malmberg har anknytning både till konst och Nykarleby och är gångbar på flera språk.

Med i diskussionen fanns också namn som Nykarleby konstgalleri, vilket ansågs för tamt, Galleri Oskar efter Oskar Kronqvist hängde med, men eftersom så många bott i det aktuella huset ville man inte framhäva någon framom de andra. Konstkapellet var ett annat förslag. Namnförslagen har lämnats av Nykarlebyborna själva.

Galleri Viktor invigs troligen den 2 juli. Då öppnas också premiärutställningen, en separatutställning med konstskolerektorn Ingmar Knif.


Jakobstads Tidning den 16 juni 1988.
(Inf. 2021-02-08.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur Jakobstads Tidning och Österbottens Tidning.


Läs mer:
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2021-02-08, rev. 2021-12-31 .)


*     *     *

 Jakobstads Tidning den .
(Inf. 2021-0.)


*     *     *

 Jakobstads Tidning den .
(Inf. 2021-0.)