Kraftverket i Nykarleby har kört igång sin splitternya generator.
Bygget kostar 26 miljoner mark.


KRAFTVERKSBYGGET i Nykarleby är snart slutfört. På torsdagen provkördes den nya generatorn för första gången, i går kl. 10.15 kopplades generatorn till nätet. Detta gav anledning till en inspektion i kraftverksbyggnaden där stadsingenjör Anders Nordström visade omkring sina gäster. Hela kraftverksbygget beräknas kosta ca 26 miljoner mark innan allt är klart, i bästa fall om två månader. Medlen har under flera års tid budgeterats av staden.


Vid gårdagens högtidlighet sågs i kraftverksbyggnaden främst representanter för Nykarleby stad och för leverantörerna. Fackmännen granskade detaljerna medan lekmännen smått förbryllat tittade på de många mätarna på väggen och på den nya stora generatorn som med ett ilsket surrande ljud runt driven av vattenturbinen i bottenvåningen. Ställverket är ännu inte helt klart, inte heller alla rent byggnadstekniska detaljer. Men enligt planerna skall allt vara klappat och klart om två månader.

Kraftverket byggdes 1926 och redan då reserverades plats för två aggregat av vilka dock bara det ena byggdes. Detta har tjänat sedan dess och är ganska utslitet varför en reparation är nödvändig.


Tyska fackmän.

Under alla år sedan 1926 har det varit tal om att bygga en generator till, men först 1954 hade frågan avancerat så långt att slutligt beslut fattades. Och byggnadsarbetena kom snart igång. Ekono har gjort upp planerna, firman Voiht i Heidenheim i Tyskland har gjort turbinen och Hans Ocker har i flera månaders tid jobbat med installeringen. AEG svarar för generatorn och Berlinfirman har också haft en man på platsen. Georg Beiese heter han. Strömberg svarar för ställverket medan Consulting gjort betongkonstruktionerna.

Den nya generatorn har större effekt än den gamla. Den alstrar 430 kilovoltampere och då båda turbinerna är i gång vid full belastning behövs 20 kubikmeter vatten per sekund för att driva runt maskineriet. Men vattenståndet i Nykarleby älv varierar rätt kraftigt och inga regleringsmöjligheter finns. Kraften varierar mellan 3 och 330 kubikmeter per sekund och detta gör att generatorerna inte alltid kan gå samtidigt i synnerhet om belastningen är stor. Men kraftverket är kopplat till stamnätet och ständigt blir det en växelverkan. Ibland tas ström från stamnätet, ibland ges ström från kraftverket.


Tidig start.

På torsdagsmorgonen [23/5 1957] kl. 5.45 kördes den nya generatorn för första gången igång. Den prövades och justerades under torsdagen och på fredagen kl. 10.15 kopplades den till nätet. Men änsålänge är det bara fråga om provkörningar.

Gårdagens gäster bjöds på kaffe i kraftverksbyggnaden. Inga större ceremonier förekom. De sparas till sensommaren eller hösten då alla arbeten är undanstökade.


Jakobstads Tidning den lördagen den 25 maj 1957.
digitaliserade och tillhandahöll.*     *     *Kraftverket i Nykarleby är utvidgat.

Flaggan hade i går gått i topp vid kraftverket i Nykarleby. Anledningen härtill var att de arbeten, som under den senaste tiden har pågått vid kraftverket, nu har slutförts. Bland annat har man installerat en ny turbin och en ny generator vid kraftverket, och de nya anläggningarna invigdes i går. Därmed har kraftverket utvidgats och förstorats så att det nu är ungefär dubbelt större än förut.


Österbottningen den 25 maj 1957.

 


*     *     *


Bilder från bygget


Dammen till vänster om regleringsluckorna är ej ännu höjd. Flaggstången kan jag inte påminna mig att jag sett tidigare. Däremot tycker jag mig minnas byglar som kunde ha använts som flaggstångsfäste på tillbyggnadens takuppbyggnad. Förstoring.

 


1. Raoul-Olson, Karl-Åke Åström, Anders Nordström och Hans Ocker. Förstoring.

 


2. ?, Karl-Åke Åström som böjer sg ner, Paul-Markkula och Edvin Marklund. Förstoring.

 


3. Kalle-Rönn och Edvin Marklund. Förstoring.

 


4. Hans Ocker och ? i svetsningsarbete. Vad användes balansvågen till? Förstoring.

 


5. Paul-Markkula, Hans Ocker, Karl-Åke Åström och Edvin Marklund. Förstoring.

 


6. Hans Ocker, Karl-Åke Åström och Paul-Markkula. Förstoring.


Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll text.
Elisabet Sund digitaliserade och tillhandahöll foton tagna av Holger Haglund.
(Inf. 2015-01-08.)*     *     *


Karl-Åke Åström identifierade Hans Ocker och sig själv och kommenterade:

Jag var med i bygget som arbetstolk då de tyska montörerna bara talade tyska. Det var ett spännande och trevligt arbete. Hans Ocker hade varit maskinchef på en tysk u-båt under kriget och berättade livfullt om sjunkbombsattacker m.m.
     Då generatorn skulle köras i gång för första gången, fick ingen obehörig vara där och då hände det som inte fick hända; en tätning för hydrauliken brast och olja sprutade rakt upp i taket. Allt ordnade upp sej småningom.

(Inf. 2015-01-12.)Läs mer:
Kraftverket i kapitlet Fakta.
Marklund hissar igen sjömansstjärnan i Nykarleby av Inger Luoma.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2015-01-08, rev. 2020-08-17 .)