Sommargäster ger liv och färg
åt idylliska fiskeläget Grisselön

 

GRISSELÖN, ett fiskeläge beläget sju kilometer från riksåttan längs Socklotvägen, är ett av sommargäster flitigt besökt ställe. Grisselön bildar en halvö med omväxlande natur och tät villabebyggelse. De senaste åren har sommarstugorna dykt up som svampar ur jorden. Stränderna består av omväxlande klippor och sand och längs mitten löper ett bälte av skog, på själva Grisselön barrskog och på Skatan lövskog.


Ursprungligen var Grisselön huvudsakligen en fiskeplats och fortfarande idkar närmare tiotalet två-, tre- och fyrmannalag från Socklot både sommar-, höst- samt vinterfiske där. Vägen slingrar sig också längs stranden på den sydvästra sidan mellan präktiga fiskebåtar, sjöbodar och fiskarstugor.

— De senaste två åren har det varit dåligt med fångsterna längs hela kusten, så också vid Grisselön, säger Herbert Wiik från Socklot som tillsammans med tre bröder bildar ett fiskelag. Herbert Wiik har fiskat så länge han kommer ihåg, hans far var fiskare och hans bröder är det likaså.

Herbert Wiik anser att de skrala fångsterna de senaste åren beror på att våren kommit för tidigt. Vattnet är för varmt för att fisken skall söka sig in mot kusten. Det idealiska ur fiskesynpunkt är att våren kommer sent och isarna ligger kvar länge. Dessutom bidrar också nordanvinden till att man får hyggliga fångster.
Minkskötseln inkräktar på fisket

En annan sak är att de flesta av socklotfiskarna också är minkfarmare, med både större och mindre farmar, och detta gör att det inte blir så mycket tid över för fisket. Det har visat sig att det, åtminstone på hösten då pälsdjuren behöver omsorgsfull skötsel, lönar sig att ägna all sin tid åt dem. Det blir då sikfisket som kommer på undantag.

— Tidigare transporterades fisken med flere bilar varje dag, det var t. o. m. svårt för lastbilarna att hinna frakta undan vartefter fisken kom i land, men numera skickas endast mindre partier fisk till Fiskandelslagets fryseri i Nykarleby [strax norr om Östervall, senare Yrkesträningsskolan]. Resten av fångsten går åt till minkfarmarna, säger Herbert Wiik.


Sikfiske ute till havs

För en vecka sedan drogs de sista strömmingsryssjorna upp och nu fiskas det med skötar. I september, tar man till sikryssjorna och fiskar långt ute på djupt vatten och plan botten. I oktober infaller sikfiskens lektid och då sätts ryssjorna ut på grunt vatten vid holmar och grund.

På vintrarna brukar två tolvmannalag idka notfiske vid Grisselön. Senaste vinter var isen så dålig att den inte tillät ”notdragning”, men i år hoppas man få bättre is och då skall de båda lagen ut igen för att pröva sin fiskelycka.
Grisselön, längs stranden, förbi båtarnas tjärade näsor stryker vägen med gamla grå bodar på sin högra sida. En fiskargubbe står och drömmer ut över havet och efter Hällgrunds fyr bryts inte havets fina, dallrande linje, förrän Kallan hägrar långt borta i norr. Och Kallan ser man först om man går ut på Udden.

 


En gammal båt ligger uppdragen högt uppe på land ovanför sjöbodarna och förbi slingrar vägen tvärs över udden som är Grisselön.


Text av Inger Luoma och illustrationer av Peter Strömsnäs, Jakobstads Tidning, 1960. Artikeln var en del i en serie om platser vid kusten.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Socklot av Thure Sandvik i Den österbottniska byn.
Fiskeplatser och fångstsätt av Erik Birck.
Fler artiklar ur Jakobstads Tidning.
(Inf. 2006-05-20, rev. 2022-01-23/HK.)