UTBYGGNAD I NYKARLEBY:

Telefoncentralen
till Hanséns Kafé?

 


Hanséns kafé blir telefoncentral om länsstyrelsen beviljar undantagstillstånd från stadsplanen så att Jakobstadsnejdens Telefon Ab kan bygga ett annex i ett plan på gårdssidan.


Jakobstadsnejdens Telefon Ab köper f.d. Hanséns Kafé i Nykarleby under förutsättning att länsstyrelsen beviljar undantagstillstånd för en tillbyggnad för en centralhall till den gamla fastigheten. Såväl byggnadsnämnden som stadsstyrelsen har förordat anhållan om undantagstillstånd. Det här betyder samtidigt att telefonbolaget hoppat av från Andelsbankens bygge där man ursprungligen underhandlat om en lokal i källaren.


Inom de närmaste åren måste telefonbolaget få en ny och större central i Nykarleby. Det är klart, men när det blir vet man inte ännu. Lågkonjunkturen har spelat in och expansionen är inte så snabb nu, som för några år sedan, konstaterar direktör Johan Lindholm vid telefonbolaget. Han tror att tillbyggnaden kommer att ske tidigast 1980, kanske 1981.

Det finns 800 abonnenter i Nykarleby i dag och nuvarande centralen har rum för 1.000 nummer. Ännu finns möjlighet till en viss ökning, men den är begränsad.

Telefontätheten är för övrigt mycket hög i Nykarleby. Lindholm säger att det nog är telefontätaste området inom bolagets verksamhetsområde. Ibland har man också undrat lite över att det ändå går åt nya anslutningar hela tiden. Man har kommit till att det här naturligtvis beror på en viss inflyttning och att det byggs rätt mycket, men också på att många äldre, som inte haft telefon tidigare, skaffat sig en när de är pensionerade och kanske när de blir skröpligare till hälsan.

 

Klart med säljaren.

Fastighetsaffären är klar mellan oss och säljaren, säger direktör Lindholm. Han understryker dock att alltsammans står och faller med länsstyrelsens inställning till anhållan om undantagstillstånd.

Gott hopp har dir. Lindholm emellertid att det här skall beviljas. Grannarna är glada åt att det inte blir ett trevåningshus på en så pass liten tomt mitt bland egnahemshus och även stadens berörda instanser ger alltså sitt förord. Förhandskontakter har man också haft med länsstyrelsen och det lät hoppfullt. Något utslag har dock inte kommit än.

Enligt gällande stadsplan är tomten, som är på 1.200 kvm, tänkt för ett trevåningshus. Byggrätten är 1.200 kvm. Telefonbolaget planerar att låta det gamla huset, som är på totalt 200 kvm och i två våningar, stå kvar och bygga till en ca: 200 kvm stor centralhall mot gårdssidan. Det skulle ge utrymme för 3.000 nummer.

Det gamla huset skulle kunna utnyttjas t.ex. som kopplingsutrymmen, telefonverkstad, lager, för strömförsörjningsutrustning, som kabelintag och för sociala utrymmen, som saknas på nuvarande ställe. Det enda man har där är WC med tvättställ. Två personer är anställda vid centralen i dag, men det blir aktuellt med att anställa en till inom kort. [Hilding Wiklund den ena.]

Lindholm säger att planerna tills vidare är uppgjorda i grova drag – affären dök hastigt upp och man slog till när man kom överens om priset. Här får telefonbolaget ett eget hus med egen tomt – t.o.m. ett uthus – och det anser man vara en klar fördel. Dessutom är alla utrymmen ovan jord och översvämningsriskerna som ständigt hänger över Nykarleby-centralen i det källarutrymme man nu disponerar elimineras därmed.

Skälen till att man beslöt hoppa av från Andelsbankens bygge, där det var fråga om 300 kvm var bl.a. att fastigheten ändrade karaktär under hand, från att ha varit ett kombinerat ämbets- och affärshus till något som ligger närmare ett bostadsbolag.

Telefoncentralen passar inte så bra i ett bostadshus eftersom man ibland måste få ha material och utrustning liggande på gården någon tid. Det är frågan om kabelrullar bl.a. och det skulle de som bor i huset säkert inte vara så glada åt, säger dir. Lindholm.

Dessutom låg utrymmena under jord och för takhöjdens skull krävs att man t.o.m. går under staden avlopp med golvet, vilket kan vålla problem med vatten och avlopp.

Avståndet från nuvarande centralen och till Hanséns kafé är inte många meter längre än till Andelsbankens hus och kabelkostnaderna blir det knappast någon skillnad på.

Hur fastigheten skall utnyttjas tills tillbyggnaden blir aktuell är inte bestämt, men sannolikt får huset stå kallt eftersom värmesystemet är primitivt, säger dir. Lindholm. Eventuellt kan man ändå nyttja huset t.ex. som lager. Om köpet blir av vill säga.


Inger Luoma i Jakobstads Tidning onsdagen den 18 oktober 1978.
Stig Haglund digitaliserade och Elof Broman tillhandahöll.


Läs mer:
Platsen för Hanséns café ny centralpunkt i Nkby i Jakobstads Tidning.
Hanséns café.
Staden får telefon av Erik Birck.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2013-10-14, rev. 2013-10-15 .)