Kaiser Eur-Mark Oy Ab

Jakobstadsvägen 39Några milstolpar

 • Gunder Spåra med familj grundade Eur-Mark Oy Ab 1992, han hade också börjat med Finn-Rolba i tiden i Kantlax. Det företaget hade rikssvenska ägare från 1991 och gick sen i konkurs i januari 1994.

  • Första hallen byggdes 1992, sedan den hall som är närmast Jakobstadsvägen 2002. Vidare förlängdes de båda första hallarna i olika etapper norrut. Först som kalla utrymmen och sedan varma.
  • Nya sociala delen byggdes 2012, den lite högre i två våningar som sitter ihop med kontoret.
  • Service- och testhallen, den fristående delen inne på gården, blev klar 2015.
    
 • År 2008 sålde Gunder sina aktier företaget till Wedeco, ett riskkapitalbolag med säte i Vasa, samt en minoritetspost till sonen Patrik. Tanken var då att det skulle bli ett generationsskifte efter en tid.

 • År 2011 gjorde Wedeco exit och sålde sina aktier till Kaiser Ag i Liechtenstein. Samtidigt sålde också Patrik sina aktier, så Kaiser Ag äger företaget till 100 % i dag.

 • Själv fungerade jag som VD under alla 3 ägare, från 2007 till 2016. I dag är Markus Kaiser VD. Moderbolaget är nu 107 år, och huvudägaren Markus Kaiser representerar tredje generationen i familjeföretaget. Det var hans farfar som grundade Kaiser Ag 1913. Inte många företag klarar sig så länge.

Kurt VienonenKaiser Eur-Marks sydgavel och västfasad sommaren 2016. Förstoring.

   
   

Artiklar

 
Annons 2014

*     *     *Nykarleby Posten nr 1 den den 6 februari 2014.
(Inf. 2021-01-06.)Läs mer:
Företagen på Kampen.
Företagets webbplats.
(Inf. 2021-01-02, rev. 2021-01-06 .)