Elinstallationer K. Wallin
Reijo Hienovirta
Nykarleby Elaffär


Kvarnvägen 3Några milstolpar

  • 1988 påbörjades hallen av VVS-montören Reijo Hienovirta och Nykarleby El-Affär Ab Oy.
  • 1989 ibruktagen.
  • 2015 upphörde Hienovirtas firma.
  • 2013? köpte Elinstallation K. Wallin hallen. Företaget grundades 2000.

 


Elinstallation K. Wallins hall på Kvarnvägen 3, sommaren 2016. Förstoring.Läs mer:
Företagen på Kampen.
(Inf. 2020-12-16, rev. 2021-04-23 .)