F:ma Rolf Kula T:mi

Kvarnvägen 11Några milstolpar

  • 1988 den 1 september grundades F:ma Rolf Kula T:mi som reparerar jord- och skogsbruksmaskiner. Hallen byggdes i samband med det.F:ma Rolf Kula T:mi:s hall på Kvarnvägen 11 sommaren 2016. I Bakgrunden fjärrvärmeverkets skorsten. På skylten till vänster görs reklam för Mitsubishi luftvärmepumpar. FörstoringRolf Kula bistod med fakta.


Läs mer:
Företagen på Kampen.
(Inf. 2020-12-16, rev. 2020-12-17 .)