Ekorosk återvinningsstation

Kvarnvägen 15Några milstolpar

  • 1985? etablerades Ekorsoks återvinningsstation och den var då öppen torsdagar kl. 14–18 och första lördagen i månaden kl. 10–13.
  • 2015 revs grannen Lastbilscentralens jordkällare för att logistiken skulle förbättras.Återvinningsstationen från väster i juli 2016. Förstoring.Återvinningsstationen från väster i juli 2016. Förstoring.Infotavla i juli 2016. Men varför är texten på finska överst? 2021 var öppethållningstiderna utökade till måndag och torsdag kl.11:30–18 och tredje lördagen i månaden 9–13.Infotavla i juli 2013. Förstoring.Återvinningsstationen i juli 2016. Svanmet i bakgrunden. Förstoring.Läs mer:
Företagen på Kampen.
Giftig rök från roskgräv i Jakobstads Tidning 1988.
Webbplats.
(Inf. 2021-01-14, rev. 2021-01-14 .)