Skönhetsfläckarna bort!
Nkby torg regisseras omStadsbyggmästare Nils Levlins planritning över torget sådant det kommer att te sig när allt arbete utförts. Förstoring.
[På platsen för refugerna hade redan tidigare monterats höga belysningsstolpar. Strecket som går över hela torget från vänster till höger avser gräns för asfalt. De två kvadraterna i vänsterkant avser Torggrillen och glasskiosken. I vänstra övre hörnet anlades rabatter.]


BÅDE OCH, säger stadsbyggmästare Nils Levlin om de arbeten som utförs på Nykarlebytorget. Dels vill man få slut på flödvattnet som äter torget gropigt och dels vill man att torget skall upphöra att framstå som en skönhetsfläck som centrum för de moderna affärs- och höghus, som Nykarleby på sista tiden begåvats med.


— Det var stadens trafiknämnd som tog sig saken an med Talja till först på plats med egna ritningar, säger hr Levlin. Ritningar som jag i en del detaljer frångått i min egen ritning. Den som vi försöker följa.

— Vi har grävt upp torget på i medeltal 50 cms djup, och skaffat bort massor av jord och 100-tals kubikmeter stenar. Som vi ersatt med grus och makadam. Arbetet har gått i stadens regi med hjälp av två grävmaskiner, tre traktorer, tre lastbilar i ordinära arbeten och sex man när styrkan, stod på toppen. De sex utvalda var naturligtvis nykarlebybor.

— Nu återstår av arbetena bara vältningen och finputsningen. Det blir trädgårdsnämndens sak att redan nästa sommar ta itu med grönområde, som sannolikt kommer att prydas med både träd och blommor. Matjord för ändamålet finns redan reserverad.

— Jag tror att torget skall hålla efter den betan det fått. Med en grund som är t.o.m. bättre än vi i allmänhet består åt våra gator. Allrahelst som vi också tänker ge det en asfaltyta.

— Såhär är torget tänkt i stort. Närmast seminariets övningsskola skapas parkeringsplatser. Och innanför dem två 26 m långa [med 3,5 meters avstånd och 1,5 meters bredd] refuger som vardera rymmer två bussar i rad. Möjlighet till flera refuger senare finns. [De anlade aldrig.]

— Torget omgärdas på tre sidor av grönområden. En två meter bred trottoar skall leda från Bankgatan till busstationen. Vardera torgändan får en trottoar som pendanger till trottoarerna långsmed husfasaderna vid Sollefteågatan. Lastutrymmen reserverar i torget söderända.

Det är ordning och reda i planen som inte låst fast sig i oväsentliga detaljer. De kommer fram vid den slutliga utsmyckningen, med stadsträdgårdsmästare Bror Sandström som idéspruta. Finns ramen så kommer också konstverket. I rak motsats till vad som sker i tavelmåleriet.P., Jakobstads Tidning. På kopian fanns annons för Luciaröstning, så artikeln publicerades i november eller december 1968 och arbetena utfördes 1969.
(Inf. 2019-10-20.)

*
 

Nykarlebytorget fick asfaltyta

Torget i Nykarleby blänker i regnet. Blir aldrig mera någon gyttjepöl. Viarecta har gjort sitt och satt asfalt över hela torget som fått parkeringsplatser och fina refuger för busstrafiken. Exakt vad detta arbete kostar är inte klart ännu. 16.000 mk fanns upptagna i budgeten men till detta kommer en del av asfaltbeläggningen som tas upp i en tilläggsbudget.

Planeringen av torget har ursprungligen gjorts av stadens trafiknämnd och Talja. Men det förslag som Talja gjorde upp finns det inte mycket av numera. Stadens byggmästare Nils Levlin har i samråd med trafiknämnden och delvis också Talja samt stadens trädgårdsmästare Bror Sandström gjort upp en ny disposition av torget. Arbetena påbörjades senaste höst då man grundförbättrade hela torget. Nu är asfalten lagd och om några dagar skall alla trafikmärken och skyltar finnas på plats liksom trafikmarkeringarna på asfalten.[Förstoring. Ungefär samma vy på 1990-talet. Tycker mig minnas att delen närmast Normen inte asfalterades utan belades senare med oljegrus.]


Jakobstads Tidning 1969.
(Inf. 2019-10-26.)

Susanne Öst f. Levlin tillhandahöll.


Läs mer:
Asfalteringsarbeten 1967.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2019-10-20, rev. 2019-10-26 .)