UNDER ARBETE
Oy Prevex Ab

Jakobstadsvägen 31
Jakobstadsvägen 24
Åminnevägen

JeppoNågra milstolpar

Mycket är hämtat från Mikael Lillviks 50-årshistorik.

 • 1955 den 31 mars undertecknades bolagsordningen av Sven J. Nyman (VD), Manne Bergman, Gunnar Norrback och Wilhelm Åkerman. Produkten var plaströr.
 • 1956 i september flyttade Prevex in i den gamla mejerifastigheten i Jungar by i Jeppo och de första rören producerades.
       Per Erik  Holmqvist inträdde som aktionär i bolaget.
       Den 28 december brann byggnaden.
       På nyårsaftonen beslöts att flytta till Gunnar Villmans gamla verkstad.
 • 1957 sålde Wilhelm Åkerman och Gunnar Norrback sina aktier till bolaget.
 • 1958 i februari år inleddes diskussioner om att köpa Övergaards snickerifastighet och man etablerade sig där.
 • 1959 köptes företaget Jakolon, som tillverkar produkter i EPS, populärt kallat, styrox. Nya produkter t.ex. blomkrukor, flöten och förpackningar.
 • 1961 i april inleddes planeringen för en tillbyggnad med två nya verkstadshallar.
 • 1965 köptes företaget Alvi-Plast, som specialiserat sig på formsprutade produkter, ägaren Gösta Lillvik anställdes och blev aktionär. Nya produkter t.ex. dricksglas i plast och burkar för tvålkräm.
 • 1967 gick man med i marknadsföringsbolaget Muovitehtaitten Oy.
 • 1969 gick man med i Oy Polyputki Ab.
       Första golvbrunnen tillverkades.
 • 1970 tillverkades första vattenlåset.
 • 1973 arrenderades området väster om Jakobstadsvägen.
       Export inleddes.
 • 1974 byggdes hall A och B på det nya området.
 • 1979 avgår både Per-Erik Holmqvist och Sven J. Nyman ur styrelsen. Holmqvist går i pension samma år och Nyman året därpå. Sönerna tar över. Bjarne Holmqist blir arbetande styrelseordförande och Stefan Nyman verkställande direktör.
 • 1985 säljs EPS-avdelningen till Serlachius samt rör- och slangtillverkningen till Wiik & Höglund. Samtidigt köps formsprutningsföretaget Strandén av Wiik & Höglund, som nu också blir delägare i Prevex.
 • 1988 uppförs kontorsbyggnaden.
 • 1989 uppförs monteringshall C som också har kök och lagerutrymmen.
 • 1993 erhålls Scanstar-priset.
 • 1994 i december tecknas ett agenturavtal med JVA Scandinavia Ab i Södertälje om försäljning av livsmedelsförpackningar i Sverige, Norge, på Island samt i Storbritannien och på Irland, till alla Nordiska glassproducenter, däribland Sun Ice, Ingman Food, Sia Glass, Åhus Glass, Diplom Is etc.
 • 1996 fick man högsta ekonomiska betyg.
 • 1997 separeras VVS-produkterna och förpackningsprodukterna organisatoriskt.
 • 1998 i februari undertecknas ett avtal med IKEA om leverera av vattenlås till samtliga IKEA-kök runtom i världen.
 • 1999 erhålls IKEA:s hedersomnämnande för bästa leverantör i Norden och certifieras enl. kvalitetssystemet SFS-EN ISO-9001.
       Bjarne Holmqvist säljer sina aktier till KWH, som blir majoritetsägare. Samtidigt blir Prevex ett dotterbolag inom KWH.
       Gösta Lillvik gick i pension.
 • 2002 certifiering för kvalitetsledningssystemstandarden ISO 9001:2000 och miljöledningssystemstandarden ISO 14001:1996.
 • 2005 satsar man hundraprocentigt på vattenlåsen.
 • 2009 beslut om flyttning av formsprutningen (livsmedelsförpackningar) till Jakobstad.
 • 2010 köpte Arta Plast Ab i Tyresö KWH:s tillverkning av livsmedelsförpackningar.
 • 2015 fick man en megaorder av IKEA.
      Kontorsbyggnaden tillbyggdes.
      Det lättrensade vattenlåset EasyClean introducerades.
 • 2016 köptes polska Winkiel.
 • 2018 introduceras Smartloc-vattenlåset som har släta ytor och ovala rör, vilket förbättrar flödet och eliminerar avlagringar.
  I september utsågs Marko Nylund till vVD.
 • 2019 i juli utsågs Marko Nylund till VD.
 • 2020 byggdes nytt kontor.

 

  VD:ar År
1955 Sven‑Josef Nyman 24
1979 Stefan Nyman 25
2004 Mikael LiIllvik 15
2019 Marko Nylund  
   
https://www.tetrix.fi  

Artiklar

 
   
Patentbeviljning 1973
Utlagt patent 1977

KWH Plast flyttar från Nykarleby

2009

Prevex får megaorder

2015

Prevex utvidgar i Polen

2016

*     *     *

E 03 f 5/04
Nr. 7307135-9. Anordning vid golv-eller takbrunn. OY PREVEX AB, Nykarleby, Finland. Uppf. G Lillvik, Nykarleby. Prior. beg. fr. 31 V 72 (Finland,1533). Ink. 21 V 73. Off. 3 XII 73.

Svensk Patenttidning Nr 1 1974 s. 5.
(Inf. 2021-0.)


*     *     *


Utlagda patent

(51)

Klass

E03C 1/126

(21) (11)

Ans. Nr Utl.nr

7413830-6

(54)

Benämning

Rörförbindningar för vätskelås

(71)

Sökande

OY Prevex AB Nykarleby SF

(72)

Uppfinnare

G Lillvik Nykarleby

(32, 33, 31)

Priordat, Land Nummer

73-11-15 SF 3534

(22) (74)

Ans.dat 
Ombud

74-11-04
Hjärne

 

Publ.nr

395169

Svensk Patenttidning 1977:29 s. 26.
(Inf. 2021-0.)


*     *     *


Inkomna patentansökningar

  Ans ink som

(51)

Klass

B65D

(21)
(86) 
(86)

Ans. Nr 
PCT‑ans dat
PCT‑ans nr

9600539-2

(54)

Benämning

Sigillförsedd plastförpackning med lock

(71)

Sökande

OY Prevex AB Nykarleby FI

(72)

Uppfinnare

Ole Melin Jakobstad Fl

(32)
(33)
(31)

Prior dat
Land
Stamans nr
Löpdag

95-02-15
Fl
950684

(22)(74) (62) (24)

Ans dat 
Ombud

96-02-14
Kransell & Wennborg ABSvensk Patenttidning 1977:29 s. 26.
(Inf. 2021-0.)


*     *     *

KWH Plast flyttar från Nykarleby[Glassburkar är en stor strängsprutningsprodukt.]


KWH Plast flyttar sin personal i Nykarleby till fabriken i Jakobstad. I Nykarleby jobbar 29 personer med formsprutning och den produktionen flyttar till Jakobstad.

Personalen motsätter sig inte flytten. I och med flytten moderniseras formsprutningen och tillverkningen får mera plats, det började bli trångt i utrymmena i Nykarleby. Flyttningen ska vara verkställd år 2010 och produktionen ska inte minska under tiden. Formsprutning handlar om att man gör livsmedelsförpackningar, honungsburkar, glasslådor och köttlådor till exempel. Inom formsprutningen har man inte haft permitteringar, det är närmast filmtillverkningen som lidit av lågkonjunkturen.

Samtidigt med flytten till Jakobstad, övertar Prevex i Nykarleby de utrymmen som KWH Plast verkat i. Prevex är ett dotterbolag till KWH-koncernen och större utrymmen för deras del kommer att leda till mer plats, men inte fler arbetsplatser i det här skedet.


Anette Forsström-Fellman, svensk.yle.fi den 22 juni 2009.
(Inf. 2021-0.)


*     *     *

Prevex får megaorder

Prevex vd Mikael Lillvik möttes av applåder då han på torsdag kväll avslöjade nyheten om en stororder värd 52-68 miljoner euro, undertecknad av en internationell möbeljätte [IKEA]

Foto: Britt Sund

Mikael Lillvik möttes av rungande applåder då han berättade om den nya megaordern som Prevex kammat hem och som är värd mellan 52 till 68 miljoner euro.


Bara timmarna innan Lillvik kom för att berätta om företaget Prevex på stadens företagarkväll på Bildströms i Nykarleby fick han per telefon beskedet av möbeljätten. Avtalet är undertecknat från deras sida och är nu på väg till Prevex i Nykarleby för underskrift.

– Avtalet har förhandlats fram under sex månader, varav juridiken tagit fyra veckor i anspråk, säger en mycket nöjd Lillvik, som helst hade berättat nyheten först till de anställda. Prevex har haft samma möbeljätte som storkund i 16 års tid.

– Detta är ett helt nytt avtal som handlar om helt nya produkter, eller vattenlås till kök, som kommer att säljas i hela världen, eller i alla de butiker som går under möbeljättens flagg, säger Lillvik.

Den första leveransen av vattenlås från Prevex görs om ett år, eller i mars 2016. Själv beskriver Lillvik avtalet som en megaorder för Prevex del.

– Ordern säkrar mer än hälften av vår omsättning fram till år 2021.

I år kommer Prevex att investera fem miljoner euro i fabriken i Nykarleby. Mest handlar det om nya produktionslinjer och maskiner. Med den säkrade storordern räknar Lillvik med fortsatt tillväxt i Prevex. Företaget har redan nu utvecklat nya unika produkter inom sin nisch som man hoppas mycket på och som i dagarna kommer att presenteras för marknaden. Redan nu är Prevex störst i Europa på produktionen av vattenlås. I fjol tillverkades 3,5 miljoner vattenlås, som står för 90 procent av företagets produktportfölj.

– Det är 450 fullastade långtradare som lämnat fabriken med vattenlås. Omsättningen ökade i fjol med 30 procent.

– Detta samtidigt som våra konkurrenter backade med 20 procent, tillägger han.


Britt Sund, Österbottens Tidnings webbupplaga den 5 mars 2015.
(Inf. 2021-0.)


*     *     *

Prevex utvidgar i Polen

Foto: Arkiv

Prevex som tillhör KWH-koncernen har köpt polska bolaget Winkiel Sp. z.o.o. som har sitt huvudsäte i Poznan.


Enligt ett pressmeddelande från Prevex har det nyinköpta bolaget drygt 100 anställda och en årsomsättning på 20 miljoner PLN (cirka 4,5 miljoner euro).

Bolaget tillverkar och marknadsför sprutgjutna produkter inom VVS sektorn med specialisering på produktgrupperna vattenlås för kök, toalett design produkter samt design golvrännor för olika duschlösningar.

– Verksamheten i Nykarleby påverkas inte av förvärvet. Vi kommer nu att gå igenom produktportföljerna och se över vilka synergieffekter vi kan frigöra genom detta förvärv i bägge bolagen, skriver Prevex i sitt pressmeddelande.

Oy Prevex Ab tillhör KWH-koncernen. Prevex Ab, med huvudsäte i Nykarleby. Bolagets omsättning är 24 miljoner euro varav exportandelen är 85 proocent. Antalet anställda är 130 personer.


Björn Bredbacka, Vasabladets webbupplaga den 15 juni 2016.
(Inf. 2021-0.)


*     *     *

 


Jakobstads Tidning den .
(Inf. 2021-0.)


*     *     *

 


Jakobstads Tidning den .
(Inf. 2021-0.)


*     *     *

 


Jakobstads Tidning den .
(Inf. 2021-0.)


*     *     *

Prevex


Jakobstads Tidning den .
(Inf. 2021-0.)Margite Enlund tillhandahöll artiklar ur JT och ÖT.


Läs mer:
Prevex av Erik Birck.
Historik av Mikael Lillvik.
Företagen på Kampen.
Fler artiklar ur JT och ÖT.

KWH-historik.
(Inf. 2021-, rev. 2021-02-27 .)