Posten

Postkontoret i Kovjoki var under många år inrymt i järnvägsstationen. Posttåget anlände söderifrån varje förmiddag och avgick söderut varje kväll. Stationsinspektorn var ansvarig för postgången och posten delades ut på stationen. Ibland gav läraren någon skolpojke i uppdrag att hämta posten, som sedan delades ut i skolan.

 • På jultredjedagsrådet 1936 upptogs frågan om hembärning av posten. Saken skulle ordnas på frivillig grund och man beslöt att göra ett försök under två månaders tid. Varje medlem skulle betala 3 mark per månad. Erik Nordström fick uppdraget att sköta postutbärningen i januari månad 1938. Därefter skulle utbärningen auktioneras ut. Vid jultredjedagsrådet den 28 december 1938 meddelade postkommittén att man erhållit 200 mark per månad från poststyrelsen för avlöning av en lantbrevbärare. Följande hållplatser föreslogs och godkändes:

  • 1 Mannfors
  • 2 Wilhelm Dahl
  • 3 Lundqvist (mangelhuset)
  • 4 Lövsveds vägskäl (likvagnshuset)
  • 5 Lukus
  • 6 Skolan
  • 7 Hosebacka vägskäl
  • 8 Handelslagsfilialen
  • 9 Emil Fors
  • 10 Johan Nylund
  • 11 Alexandra Broberg
  • 12 Socklot vägskäl,
  • 13 Vannäsbacka (Liljedahl)
  • 14 Backlund,
  • 15 Nabba
  • 16 Station

Posten skulle bäras ut fyra dagar per vecka till nämnda ställen, nämligen tisdag, torsdag, fredag och lördag. Vid auktionen som följde gav Johannes Rundell (Kabbomoss-Hannes) lägsta anbudet, 240 mark per månad, och blev därmed anställd som lantbrevbärare. Bruket att auktionera ut postbärningen fanns kvar ännu på 1960-talet.

Joel Ahlström skötte posttransporten mellan Kovjoki och Nykarleby, först med häst och sedan med buss.

Joel Ahlström vid sin ”isvoschik” med vilken posttrafiken till Kovjoki utfördes.


Posten till Markby, Kasakbacka och Åvist gick också länge via Kovjoki. Posten sorterades i Kovjoki och transporterades, sedan 1930-talet, vidare med buss. Tidigare sköttes transporten med häst. Anders Åman var en av dem som skötte posttransporten på sträckan Kovjoki–Åvist med häst.
År 1974 flyttades postkontoret till Vesterlunds butik, men flyttade tillbaka till stationen 1990. Ombudspost blev det år 1998.

 
Byaforskargruppen i Kovjoki (2009) Kovjoki – byn med vattnet och de många vägarna sid 105 f.

 

Läs mer:
Filatelist
Innehålsförteckning till kapitlet Kovjoki
(Inf. 2010-04-05, rev. 2013-10-27 .)