Om annonserna.
Lars Pensar tillhandahöll.
(Inf. 2018-09-16.)