Lions Club Nykarleby 1965–2005
Sammandrag av de 15 första åren


Klubbens 5-årsfest hölls på Stadshotellet i Jakobstad den 10 oktober 1970 med dåvarande distriktsguvernören Orvo Laine och zonordförande Georg Kaustinen som hedersgäster. Fem år senare den 8 november 1975 samlades man till 10-års jubileum på rest. von Döbeln. Vid tillfället dekorerades tretton bröder som varit med från starten med Charter Monarch Chevronmärken av distriktsguvernören Olli Kumpulainen. Bland många gratulanter var ladies värst och överlämnade en 5000 mk stor check till pojkarna. Den 23 oktober 1976 höll ladies sin 10-årsfest på rest. von Döbeln. Nästan alla lions mötte upp för att hedra de duktiga damerna.Styrelse- och månadsmöten.

Månadsmöten har hållits andra onsdagen i månaden kl 20.00. Mötesplatsen var ända till våren 1975 Juthbacka Semesterhem. Då Juthbacka stängdes blev rest. von Döbeln ny samlingsplats. Klubbens styrelsemöten hölls i Sparbankens klubbrum till år 1977, då rest. von Döbelns konferensrum blev ny mötesplats. Den första onsdagen i månaden har styrelsen hållit sina möten. Kallelse till klubbens månadsmöten har sedan hösten 1969 skett genom personlig kallelse till varje medlem, som fått sig tillsänd föredragningslista upptagande de ärenden som månadsmötet skall behandla. Ofta har presidenten och sekreteraren gett bröderna ”ord på vägen”. Den 11 april 1973 hade president Henry och sekreteraren Hugo följande råd att ge: ”DIN aktiva insats behövs för att klubbens arbete skall ge resultat. Väl mött på onsdag i LIONISMENS tecken. 100%! PS.: Uppmana Din LADY att baka en kaka till AI-avslutningen den 15.4.73”. Till mötet den 9 januari 1980 kallade Anders och Kaj på detta sätt: OBS! Bröder ta på ER den bästa rocken för NI blir fotograferade.” Dessutom fanns följande tillägg: ”Ladies samlas onsdagen den 16 januari kl. 19.30 hos Eila Asplund”. Utöver de s.k. ordinarie ärendena på ett månadsmöte har ofta förekommit föredrag av bröder eller inbjudna. Under senare år minns man t.ex. fru Aili Renvalls anförande om de synskadade och deras problem, Rotary-brodern, Alko-chefen Österlunds föredrag om alkoholforskning. Östen Engströms anförande om barns talsvårigheter, naturfotografen L-E Irjalas filmer inspelade i Nykarleby skärgård och Åsas bilder och anförande från vistelsen i USA som lions stipendiat.

Ett ofta diskuterat ämne under våren har varit korvförsäljningen vid Idrotts- och Ungdomsgården. Knappast har man hållit ett månadsmöte utan rubriken ”Korvmästarn har ordet”. Redan den 9 oktober 1968 gavs dåvarande styrelsen i uppdrag ”att sköta saken efter bästa förstånd och göra en offert på 1500 mk/år”. Beloppet gavs i årshyra för korvförsäljningsplatsen vid Idrotts- och Ungdomsgården. År 1970 beslöt man anskaffa en ny kiosk, vilken fortfarande användes för aktiviteten Korvförsäljning. Under rätt många år har klubbmedlemmarna utan att ärendet direkt varit antecknat på föredragningslistan varit med om det s.k. in- och utvägningen. Efter vårmötet 1978 finner sekreteraren, läkaren Peter anledning att göra följande anteckning ”… om tendensen håller i sig blir det med tiden svårt för en stor del av bröderna att rymmas in genom dörren till Döbeln”.


Den omskrivna korvförsäljningen.
Den omskrivna korvförsäljningen. [Gustav Bergfeldt och Fjalar Zittra. Kiosken]

 Kontakter och besök.

Bröderna har då och då gjort besök i grannklubbarna. Ibland har klubben haft besök av gästande bröder. De obligatoriska zonkontakterna har bröderna gjort på ett exemplariskt sätt. Frågesportträffarna mellan zonens klubbar har under åren blivit en uppskattad tillställning. Pokalen, om vilken klubbarna i Vörå, Oravais, Jeppo, Munsala och Nykarleby tävlat om, skulle gärna kunnat vandra något år till. Nykarleby klubben har försökt göra sitt för att inte pokalvandringen skulle stanna för fort i Munsala, som tycks vara värst.

Volleybollturneringen har gett ett annat tillfälle till kontakt med grannklubbarna. Visserligen har träningen skötts mindre tillfredsställande, men alltid finns ursäkten av typen: ”huvudsaken är inte att vinna, utan att kämpa väl”. Eller vad sägs om kommentaren: ”Vi klarade en tredjeplats + det var två andra lag med också”.

Besök har under åren gjorts på olika industrier och företag på hemorten, men även längre bort. Kontakten med vänortsklubben Sollefteå har under åren varit god. Sedan några år tillbaka utbytes mötesprotokoll med sistnämnda klubb. Våra protokoll har tidvis även gått till våra grannklubbar. Med Nykarleby Rotaryklubb upprätthålls kontakten fortlöpande. Flera julfester har arrangerats gemensamt för våra klubbar. Broder Wäinö och lady Marianne besökte USA under år 1979. Som bevis över besök i Los Angeles har klubben fått standar från LC Veron och LC Hollywood.

Klubbens aktiviteter: Det skulle bli för mycket att nämna alla aktiviteter, som LC Nykarleby haft under de gångna 15 åren. Några kan dock nämnas. Gårdsbygge Keto år 1967. Pilkfisketävlingar, som anordnades ett antal år vid Andra Sjön. Olika gissningstävlingar. Röda Fjäder och lejonhjärtaninsamlingen 1972. Röda Hjärtat insamlingen 1975. Våra traditionells pappersinsamlingar. Båtbyggaraktiviteter förenade med lotterier. Bastubygge med lotteri. Blodgivningstillfällen. Barnfester. Slyröjningstalko. Försäljning av älgsoppa. Olika motionsaktiviteter vid Loppan. Luciatillställningar tillsammans med Jeppo och Munsalaklubbarna. Kabeldragning vid Kanäs.Älgsoppan och försäljningen av den är en ständigt återkommande aktivitet.
Älgsoppan och försäljningen av den är en ständigt återkommande aktivitet.
[Henry Grönlund är en av försäljarna. På gaveln till vänster finns reklamskylt för Tourella resebyrå. FÖRENINGSBANKEN — YHDYSPANNKI var ännu på den tiden verksam i f.d. Dyhrska gården.]
Pimpeltävling. Din "snorjärs" väger bara 20 gram säger Börje åt Fjalar. Fina priser kunde vinnaren räkna med.

Pimpeltävling. Din ”snorjärs” väger bara 20 gram säger Börje åt Fjalar. Fina priser kunde vinnaren räkna med.Hur insamlade medel använts.

Förutom direkta arbetsinsatser för olika projekt har klubben haft en klar linje att samla ihop pengar för vidare utdelning. Till varje julhelg har kännbara belopp gått till behövande, antingen som köpkort eller i form av julpaket. Utdelningsområdet har närmast varit vår egen bygd. Skolavslutningarna har klubben ihågkommit varje år. Lions stipendium har blivit ett begrepp i våra skolor. Mera kännbara studiebidrag har likaså utdelats till ungdomar i vår stad. Klubbens fadderbarn har man inte glömt. Kommunala och privata vårdinrättningar har fått mottaga större gåvor. TV-apparater med Lions märke finns på flera håll i vår stad. Olika föreningar med ungdomlig prägel har getts understöd. Barnhemmet i Nykarleby har varit en tacksam mottagare av olika gåvor under åren.Ladies och LC Nykarleby.

Lionsdamerna i Nykarleby har varit verksamma nästan lika länge som klubben på orten. Bröderna har upprepade gånger fått erfara att ladies inte enbart samlats till kafferep den tredje onsdagen i månaden. Har det gällt att sy kläder för t.ex. Lucia eller tomtarna, så visst har damerna ställt upp. Deras brudkistor har gett mången vacker slant under åren. Vid kaffebjudningar har man fått överlämna ansvaret på damerna. Utan ladies medverkan vid luciabesök på föreställningar skulle genomförandet varit nästan omöjligt. Och vem var det som behövdes när älgsoppan skulle kokas? Vid barn- och andra fester har ladies varit en ypperlig hjälp. Och det bästa av allt + pengarna från olika aktiviteter har gått till pojkarna, som ibland haft svårt att hinna dela ut gåvomedlen. Nykarleby lions damer är synnerligen aktiva fortfarande efter femton års arbete för lionismens bästa.Omdöme.

Det är självfallet svårt att objektivt bedöma klubbens insats under de gångna femton åren, om man som klubbmedlem skall ge betyg. Ett är dock klart, LC Nykarleby behövs och skulle arbetet läggas ner skulle det vara en stor förlust för staden och nejden. En förenings aktivitet kan inte år efter år vara lika stor. Ett tecken på att man trivs i och med klubben utvisar medlemsantalet, som varit konstant de gångna åren. Under femton år har cirka sextio personer tillhört klubben. Medlemsantalet har hållits på drygt trettio. Av det nuvarande antalet medlemmar är en tredjedel sådana som varit lion i minst femton år. Om vi dessutom beaktar, att av dessa sistnämnda har samtliga 100  % närvaro under hela tiden, så bör betyget bli: ”med beröm godkänt”.


Lottförsäljare på vårmarknaden.
Lottförsäljare på vårmarknaden.


Lucia får sitt smycke och julfriden utlyses.
Lucia får sitt smycke och julfriden utlyses.Röda Hjärtat insamlingen. [Notera trafikmärket i vänsterkant som varnar för järnvägskorsningen samt Westerlunds såg i bakgrunden.]John Strang, Rolf Björkskog och Gustav Hofman (2005) Lions Club Nykarleby 1965–2005.
Leif Sjöholm tillhandahöll och Stig Haglund digitaliserade.


Fortsättning: Lions Club Nykarleby 30 år 1965-1995.
(Inf. 2007-02-21, rev. 2017-11-26.)